logo VNLDegenen die mij kennen, weten dat ik de Libertarische school een warm hart toedraag. Echter, de Libertarische school is niet bepaald uniform en er vinden helaas (maar wellicht nodige) interne dogmatische conflicten plaats. Totdat dit gesettled is (wellicht door een scheiding), is echte politieke invloed waarschijnlijk te ver gegrepen. Dat de Libertarische partij niet in alle kieskringen meedoet, is wellicht een symptoom hiervan. Erg spijtig want ik zou niets liever willen dat de LP in de kamer komt. Zo ook het Forum voor Democratie van Thierry, alhoewel ik hen meer als conservatief rechts beschouw dan liberaal/libertarisch. Het politieke landschap heeft in ieder geval behoefte aan vernieuwing, verrijking van het debat en een nieuwe manier van aanpak.

Verschillen

Dit is dan ook gelijk de reden dat ik al vroeg (in de nadagen van Artikel50) betrokken ben geraakt bij Voor Nederland, waar ik nu op de vijfde plek sta. En laat ik gelijk beginnen met te vernoemen dat VNL niet 100 procent libertarisch is. Er zijn punten die de Libertarische kiezers onder u minder zullen bevallen. Denk aan de dienstplicht (zonder verplichte uitzending overigens); overigens hoop ik uiteindelijk dat dit uitgroeit naar een Zwitsers model.

Immigratie

Ook op immigratie is VNL anders dan het tekstboek libertarisme. Maar dit is dan een punt waarop ikzelf ook afwijk van de Libertarische leer. Het gaat om een stukje realisme dat we te maken hebben met opgebouwde welvaart, waarop nieuwkomers ook aanspraak kunnen maken. Nu zie ik op dit punt al wat meer realisme bij de verschillende partijen door eerst een periode van 5 a 10 jaar in te lassen waarin de nieuwkomers geen aanspraak kunnen maken op deze gelden.

Werkbaar systeem

Maar wat betreft het binnenlaten van mensen die een denkwijze en leefwijze hebben die haaks staat op de huidige normen, waarden en gebruiken, dat vind ik uiterst gevaarlijk. Het is goed en wel om te vinden dat iedereen zelf moet weten wat hij doet zolang deze persoon geen schade aan andere veroorzaakt, maar betreffende kansloze en Islamitische immigranten stel ik vast dat zij wel degelijk schade toebrengen. Het ondermijnen van de rechtsstaat, het beperken van vrijheden van vrouwen en andersdenkenden (Koerden, Gulen aanhangers, etc.) en het ronduit vijandig zijn naar Joden en homo’s. Al met al wordt er een groep mensen binnengehaald die naar mijn mening wel degelijk schade berokkenen. Daarom is VNL voor het Australische immigratie systeem waardoor wij bepalen wie wel en wie niet welkom is. Niet libertarisch, maar wel zo realistisch.

VNL standpunten

Overeenkomsten te over

Maar er zijn genoeg punten die zelfs de hardcore Libertarische kiezer zou moeten bekoren. Zo wil VNL een vlaktaks van 25 procent met een belastingvrijevoet van EUR 10.000, de BTW uniformeren en verlagen naar 15%, de erf- en schenkbelasting afschaffen, de accijnzen op alcohol, tabak en brandstof verlagen en de VPB verlagen met 20%. Verder wil het de regeldruk drastisch verminderen, de oneerlijke concurrentie door de overheid een halt toe roepen, het aanvullend pensioen individualiseren, geen beperking van het aantal koopzondagen en zo verder. Het zijn allemaal punten die ik als Oostenrijkse econoom enorm zie zitten. En daarbij zie ik het VNL belastingplan niet als een eindpunt maar een startpunt!

Democratie

Op het gebied van democratie, wil VNL vaker bindende referenda houden, de uitslag van het Oekraïne referendum respecteren, de Eerste Kamer afschaffen, gekozen burgemeesters, legalisering wietteelt, een veel kleinere overheid, striktere scheiding kerk en staat en ruimere vrijheid van meningsuiting (de grens ligt bij aanzetten tot geweld; het democratische debat moet worden gevoerd zonder angst voor vervolging).

VNL goed alternatief

Al met al genoeg aanknopingspunten voor de Libertarische kiezer; temeer omdat wij in alle kieskringen meedoen, ons program hebben laten doorreken door het CPB en een lijst hebben die uitpuilt van de kwaliteit (en Ayn Rand liefhebbers)(klik hier). Is het een 100% fit? Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat VNL voor velen het beste alternatief is. Hoe dan ook, ga alstublieft stemmen en laten wij ons land weer op het juiste spoor zetten. Het gehele VNL programma kunt u hier lezen (klik hier).

27 REACTIES

 1. Vnl, deze partij stond het verste van mij af, toen ik een keertje zo een stemwijzertje deed. Partij voor de dieren op 1.

  Wat doe ik hier dan ?, met fascisten behoor je niet te duscussieren, zoals militant links het opperde. Kan me niet schelen, toch doe ik het, maar waarom doe ik het, ben ik wel goed wijs ?

  Als je startpunt voor vrijheid, een uiterst staatsgezinde, nationalistische , reactionaire en autoritaire beweging is, van mensen die met de NVU voorman goede contacten hebben
  .wat is dat woordje libertarisme nog waard dan ?

  Straks opgeroepen worden om te sterven voor staat en kapitaal, dat is vrijheid ?

  De staat moest toch zich overal buiten houden, buiten sociale voorzieningen etc, maar ze mogen ons wel de dood in jagen straks ?

  Hoe kan je voor vrijheid zijn, maar wel de dienstplicht willen. Wat ben je dan voor uber fascist, met je dienstplicht. Ik ga niet alvast, ik bind me vast aan een boom met een ketting, kom me maar halen

  Baudet was van het “eigenen” echt vrije mensen geloven niet in het “eigenen”, als je intellectueel onderlegt bent zie je waarom zeventien miljoen niet één ” eigenen” kunnen zijn. Je wilt “vrijheid” , maar we worden wel door jou eenheidsworst gemalen.

  Geen doorgang voor de vnl bruin hemden.

  Lp = PVV = VNL = hyper conservatief crypto fascisme

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.
  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 2. @Matthijs [1]:
  Stemmen is uiteraard iets fout. Ons wordt wijs gemaakt, dat dit democratisch is, maar het vormen van meerderheidscoalities is het tegenovergestelde. In de Nederlandse grondwet is het zelfs in strijd met artikel 67.3, die zegt dat de leden van het parlement NIET in opdracht van anderen mogen stemmen. (Stemmen zonder last. [1]) Daar hebben de partijbazen lak aan. In een coalitie gaat het om macht. Kamerleden moeten gehoorzamen en stemmen zoals hun wordt opgedragen. Anders valt de meerderheid weg.
  Artikel 67: Quorum; stemming – Hoofdinhoud
  Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
  Hoofdstuk 3: Staten-Generaal
  Paragraaf 2: Werkwijze 66 Artikel 67 68
  1. 
  De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering  i alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
  2. 
  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
  3. 
  De leden stemmen zonder last.
  4. 
  Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 3. Er staan veel goede zaken in het programma van VNL. Maar waarom nu een vliegdekmoederschip? Dat is bij uitstek een offensief wapen om ver van de Nederlandse kust te kunnen opereren. Bovendien is dat een wapen dat een hele carrier battle groep vereist. Zonder goede geleidewapen fregatten en tal van andere begeleidende vaartuigen is het een sitting duck. Het kost ook vreselijk veel geld, schattingen lopen uiteen van 2,5 mln per dag tot 6,5 mln per dag of zelfs meer. Reken er dus op dat je 1 tot 2 miljard per jaar kwijt bent voor een carrier battle group / carrier strike group. Naast de aanschaf van alleen al het vliegdekmoederschip van tegen de 10 miljard als je tenminste kwaliteit wenst en niet de nieuwe Engelse schepen of het hoofdpijn dossier van de franse marine. De Fransen hebben er tien jaar over gedaan van de kiellegging tot in gebruik nemen.

  Wat ik zou verwachten zijn vooral mijnenvegers en vliegtuigen die onderzeeboten opsporen. Niet sexy maar wel defensief. Kosten ook veel minder en zijn veel relevanter.

 4. @Matthijs [1]: Niet als je bijvoorbeeld op de niet stemmers partij stemt die de zetels leeg laat. Dan wordt er dus niets afgedwongen.

  Bovendien, wat is er mis met een partij die een duidelijk plan heeft om te komen tot een libertarische samenleving, in ieder geval een partij die de burgers weer veel meer verantwoording geeft. En daarmee de overheid doet terugtreden.

  Hub stelde bijvoorbeeld: stem niet of stem LP (in een tijd dat de LP nog openlijk libertarisch was)

 5. @Jaas ( Mordor troll) [2]: dienstplicht is inderdaad helemaal fout, daar hoeven we niet over te discussieren. Is overigens niet exclusief een ” rechts” idee, ” links” wenst maar al te vaak een soort van maatschappelijke dienstplicht in te voeren.

  Leuk punt, deze regering met de PvdA erin heeft het aantal dienstplichtigen verdubbeld, ook vrouwen vallen onder de opkomstplicht. Is de PvdA nu fascistisch? https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2017/02/24/dienstplicht-ook-voor-vrouwen

  mbt fascisme. De EU is juist een organisatie die in de praktijk zich sterk bezig houdt met economische regelgeving en is daardoor eerder fascistisch te noemen. Er ontstaan pan Europese gedrochten van grote ondernemingen. De EU is de opschaling van nationale regelgeving en samenwerking met bedrijfsleven naar een cohabitatie van grote bedrijven en regelgevers op Europees niveau. De PVV en VNL zijn juist partijen die zich hiertegen verzetten. Deze partijen dan van fascisme betitelen is dan niet consistent. Ze zijn in ieder geval voor een ontmanteling van fascisme op EU niveau.

 6. @Jaas ( Mordor troll) [2]: Thierry Baudet heeft het gehad over de angst voor het eigene. En dat dit tot een niet wenselijke standenmaatschappij op EU niveau gaat voeren. Lees bijvoorbeeld zijn boek oikofobie: http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/01/boekbespreking-oikofobie/

  de samenvatting van deze boekbespreking:

  De stelling van Thierry Baudet is dat de angst voor het eigene zal voeren tot een nieuwe middeleeuwse maatschappij. Een standenmaatschappij. Met een politieke ambtelijke elite. Met overlappende jurisdicties. En met imperiale heersers uit onder meer Brussel.

  Het is een leesbaar boek. Helaas deels conflicterend met mijn inborst. De democratie wordt gezien als een grote verworvendheid, en de natiestaat geldt als de hoeder en de drager van de beschaving. Wie zich hierover heen kan zetten zal een prikkelend boekje vinden van iemand met enige originele, of althans niet breed verkondigde, stellingen.

 7. @jhon [3]: De grondwet regelt de verticale verhoudingen. Ze regelt de verhouding tussen plebejers en patriciërs. Je kunt als producent van bijvoorbeeld windmolens niet zeggen; Klaver is stem op jouw maar dan moet je wel mij de opdrachten geven voor het plaatsen van windmolens. De grondwet regelt niet de verhoudingen tussen patriciërs onderling en de verhoudingen tussen plebejers onderling. Patriciërs onderling kunnen in de kamer afspreken hun stemgedrag op elkaar af te stemmen.

 8. Blaaskaak Baudet is dan wel heel positief over nationalisme, wat dus blijk geeft van bodemloze naïviteit.

  Als je weet wat nationalisme vanaf de negentiende eeuw heeft uitgevroten, dan noem je jezelf geen nationalist en als je een nationalist bent, dan ben je per definitie het tegenovergestelde van libertarisme, want libertarisme was altijd per definitie een
  beweging tegen iedere vorm van natiestaat……

  Net als dat een voetbal meestal niet vierkant is en water nat…
  Is libertarisme autonomie buiten een staat om……..

  Nationalisme heeft liters bloed vergoten, halve volksstammen de strot af gesneden en miljoenen jonge mannen de loopgraven in gedreven, voor het kapitaal van koningen, kijzers, edellieden, bureaucraten en industriëlen…… ..

  Nationalisme is trots zijn op dingen die je niet gedaan hebt en mensen haten die je niet kent…………..

  Vnl is geen libertarisme

  Net als dat Martin Luther King geen lid van de KKK was………………….

 9. Zolang het geldcreatiemonopolie bij banken ligt hebben zij de macht.
  Je kan wel een hekel hebben aan staatsinvloed, maar de internationale elite die nu via het geldcreatiemonopolie achter de schermen de touwtjes in handen heeft is pas echt een bedreiging voor individuele vrijheid.
  VNL steunt de NAVO en Israel, beiden zijn verantwoordelijk voor de vluchtelingenstroom vanwege (in)directe hun steun aan Syrische en Lybische opstandelingen.
  Als er 1 vijand is van individuele vrijheid is het wel de NAVO en daaraan gelieerd de westerse veiligheidsdiensten met al hun recente false flags en hoaxes.
  Vnl beschouw ik daarom eerder als een vijand dan een vriend van persoonlijke vrijheid.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [16] reageerde op deze reactie.
  Individualist [25] reageerde op deze reactie.

 10. Kijk, Manus kijkt iets verder dan zijn neus lang is

  Zowel de VS als Israël zijn oorlogsmisdadigers, die het middenoosten compleet uitgewoond hebben vanuit imperialistische motieven. De EU heeft in Irak niet huisgehouden, dat was papa Bush, met de golfstaten achter zich, Nederland als een laf ruggengraatloos schoothondje, bereid om de oorlog omacht uit te voeren…

  Baudet moet zijn domme mond houden over vluchtelingen, als hij wel de US, Israël en dus indirect Saoedi Arabië steunt

 11. Wel de oorzaak van de vluchtelingen ondersteunen, het Amerikaanse imperialisme en haar schocktroepen in de vorm van gesteunde “rebellen”, maar niet geterroriseerde mensen willen opvangen. Dit terwijl heel Europa leeg staat met onbewoond vastgoed, van parasitaire speculanten. Panden waar volksstammen in gevestigd kunnen worden.

  Baudet is een cynische grap……

 12. @Manus gr [10]: “Zolang het geldcreatiemonopolie bij banken ligt hebben zij de macht”

  Gouden en zilveren karakter van kinderen wordt gewoon thuis op de bank gecreëerd. Daar mogen alleen de ouders het monopolie over hebben! Ouders zetelen tijdens het leerproces naast de bank 😉

  Op scholen wordt geprobeerd deze karakters te vervuilen met zink (kadaverdiscipline). Of tin, zodat er tinnen soldaatjes ontstaan.

 13. @Jaas
  Precies, ik mag gelukkig wel mijn mening geven over vluchtelingen omdat ik de oorzaken van de oorlogen aankaart.
  En ik ben van mening dat vluchtelingen gewoon in de regio opgevangen dienen te worden omdat vluchtelingenstromen en massaimmigratie bewust gecreeërd worden als middel voor destabilisatie en polarisatie door dezelfde elites (waaronder Soros)die achter de oorlogen zitten.

  Mijn stem gaat overigens naar de burgerpartij die duidelijk hervorming van het geldstelsel voorop stelt, de oorzaken van vluchtelingenstromen wel aan de kaak stelt en Navo missies wil afschaffen. Dit lijkt me een stuk meer in het belang van individuele vrijheid.

 14. Precies !

  (Al zullen velen dit als linkse stellingname zien)

  Maar laten we niet verzanden in oeverloos gezeur over de definitie van links en rechts

 15. @Manus gr [10]: U kunt ook geld uitlenen. Dat staat u vrij.

  Geldcreatie is niet per definitie slecht. En het levert niet slechts nadeel op. Maar ook voordeel.

 16. Ik waardeer de bijdrage van VNL zeker en heb het stuk gelezen. Eigenlijk had ik al moeten ophouden met lezen bij het stuk over dienstplicht. Kom op, dat voorstel is erger dan slavernij. Dit aangezien je naast 100% gratis arbeid te leveren ook nog eens geacht word om op commando te sterven voor je eigenaren. Als je dat weigert omdat, zeg de NAVO Rusland aanvalt, kom je voor een krijgspeleton en dan krijg je of de kogel of jaren lange opsluiting vanwege…… (vul de … maar in).

  Ik snap niet dat een auteur denkt dat vrijheidsminnden dit een goed libertarisch alternatief vinden. Ik wil wel benadrukken dat ik de uitgestoken hand en de discussie aanzwengelen zeker kan waarderen!

  sassen [20] reageerde op deze reactie.

 17. De uitgestoken hand kan een uitgestoken middelvinger verwachten

  Libertariers die pro dienstplicht zijn….

  Dienstplicht, ongeveer het minst vrijheid liefende instituut ooit………..

  Jaren lang hebben anarchisten gestreden tegen de dienstplicht, waar we ze allemaal dankbaar om kunnen zijn

  En ‘libertariers’,die zichzelf soms heel stoer “anarcho kapitalisten” noemen, vinden dienstplicht , let op PLICHT, een goed idee…..

  Waarom is dit geen grap ?

  Mag ik wakker worden en dat dit slechts een nachtmerrie was ?

 18. Jaas heeft hier een punt. Een flinke… Maar goed, VNL zijn geen Libertariërs en de dienstplicht kan men wel willen, maar zal er toch niet komen. Een vliegdekschip is een showboat, hedendaagse oorlogsvoering heeft die niet nodig omdat drones en electronic warfare vele malen preciezer en economischer zijn.

  VNL kan best een alternatief zijn voor de LP-Libertarische partij, hetgeen ik helaas moet toegeven. Het blind-linksige karakter wat de rechtse dominantie binnen de partij heeft verdreven (beiden is nie goed), het dogmatische gehamer zonder ook maar een greintje souplesse of pragmatische flexibiliteit èn een kieslijst zonder “bekenden” of “bewezen kwaliteit”, maken dat LP-Libertarische Partij in de TKV2017 wederom een moeilijke uitslag te wachten staat. Leert men het dan nooit ?

 19. @Hugo [17]: re dienstplicht: uitzending mag dus niet, dus gemaakte punt van doodgeschoten worden gaat gelukkig niet op. Maar, zoals gezegd, het is geen libertarisch punt. Veel echter wel of gaat iig de goede richting op. Vandaar het woord alternatief; want als het geen VNL wordt, wat is dan een realistich alternatief (ofwel met uitzicht op zetels)?

  Individualist [24] reageerde op deze reactie.

 20. Gaat de goede richting op. …….

  Ik ben anarchist en steun hyper nationalistische, crypto fascistische bewegingen, want misschien gaan ze “de goede richting op”

  Ik steun als dierenrechtenorganisatie de NVU, want “misschien gaan ze de goede richting op”……..

 21. Van alle (bekende) nieuwe partijen is VNL wel de meest verwerpelijke. Het is zelfs op veel vlakken een voor vrijheid uiterst gevaarlijke partij, die zich door zich klassiek liberaal te noemen voordoet als wolf onder schaapskleren.

  De paar “leuke” dingetjes die er in staat zijn geen reden positief te zijn, aangezien alle partijen wel “leuke” dingetjes hebben. In de praktijk weten we van politieke partijen dat vrijwel altijd de negatieve dingen hun uitwerking zullen krijgen.
  En dat zijn er bij VNL nogal wat.

 22. @Manus gr [10]:

  Geldcreatiemonopolie ligt bij de staat, niet de banken. Banken maken niet hun eigen wetten. Centrale banken zijn overheidscreaties, om overheden te helpen de economie te manipuleren en hun projecten (zoals oorlogen) mee te financieren.

  Als je aan valsemunterij doet, word je niet gearresteerd door een bank maar door een overheidspolitie. Zij hebben het geweldsmonopolie. Dat politici zich graag laten omkopen is weer een ander verhaal. Er komen nu eenmaal criminelen en sociopaten op geweldsmonopolies af.

 23. Het bank staat dualisme is een lastige indovidualist. Kennen we een staat zonder kapitaal ? Zonder kapitalisme, industriëlen, die de scepter zwaaien ? Nee, zelfs de UUSR had fabrieksdirecteuren die orders gaven.

  Kennen we een kapitalisme zonder nanny state ? Nee, eigenlijk niet. Want van feodalisme gingen we naar industrialisatie en binnen de industrialisatie was altijd spraken, ik bedoeld, de industrialisatie vond altijd plaats binnen de context van een natie staat. Een “echt” kapitalisme is als een eenhoorn, het bestaat in de fantasie van mensen ,die paarden gezien hebben en denken : nou, dan kan een eenhoorn ook wel bestaan.

  Die banken handelen in “landsbelang” bureaucraten handelen in financieel belang . Deze twee blokken zijn geheel vervlochten met elkaar en gaan symbiotische relaties tot elkander aan

 24. Ik ken anarchisten die zelfs stellen : de USSR was ook kapitalistisch.

  Tja, lastige definitie kwesties allemaal en zo zien we hoe die termen verwateren en geheel anders geïnterpreteerd worden

  Ik ken ook mensen die zeggen : libertariers zijn geen kapitalisten, maar weten dit zelf nog niet.

  Allemaal semantische worstelingen.

Comments are closed.