Stem_Vote-or NotVoteViert u vandaag het feest van de democratie mee? Of bent u klaar met het Haagse circus. Als u de gang naar het stemburo maakt, wat stemt u dan? Enige overwegingen.

Het script is gevolgd

Het favoriete script voor een coalitie is eerst het zuur en dan het zoet. De rit uitzitten. En zorgen dat je in de laatste periode cadeau’ s kan uitdelen en kan wijzen op een succesvolle regeerperiode. Dit script is eindelijk een keer uitgekomen. Geholpen door het aantrekken van de wereldeconomie is het tijd om te oogsten. Door met miljarden te strooien.

Speelt u het spel mee?

De afgelopen maanden hebben belangengroepen claims gelegd op de miljarden die te besteden zijn. Er moeten wegen bijkomen, of miljarden naar het spoor, of de zorg, of defensie. Iedereen steekt bedelend zijn hand uit om in naam van het algemeen belang het geld dat eigenlijk aan u toebehoort te claimen. Mijn collega’ s laten zich bespelen. Ze vragen me of ik vooral voor zorg, voor ouderen of voor het milieu ben. De beloftes van de partijprogramma’ s bieden hier tegen elkaar op. Als u voor een traditionele partij stemt dan weet u dat het spel niet verandert.

De schijnbare keuze: linkse or rechtse maakbaarheid

Het motto van deze verkiezingen zou kunnen zijn: de linkse idealen zijn dood, leve de rechtse idealen? We zien dit gebeuren in de Verenigde Staten, we zien dit met de Brexit. De ” rechterflank” roert zich. En heeft idealen die ze luidkeels verkondigen. Er is een rechterflank ontstaan van proteststemmers. Die de macht kunnen grijpen.

Gaat rechts dan wel iets veranderen?

Volgens mij gaat “rechts” wel degelijk iets veranderen als ze voldoende stemmen krijgen. De enige vraag is of dat wat oplost. De linkse maakbaarheid heeft ons nivellering, staatsschulden, hoge huren en onbetaalbare woningen opgeleverd. Naast een Europa waarin de autochtone bevolking steeds vaker een stap zal moeten terugdoen voor migranten. Hele wijken zijn thans overgenomen door allochtonen, met vaak een heel andere culturele achtergrond. Het is aannemelijk dat indien “rechts” langere tijd aan de macht is, er ook grote maatschappelijke gevolgen zullen zijn. Wat er gaat gebeuren is op voorhand niet te zeggen. Zoals in de jaren 70 moeilijk te voorspellen was dat “links” Nederland het leger op tal van buitenlandse missies zou sturen en haar best zou doen om de opgeblazen huizenprijzen in stand te houden, zo is op voorhand moeilijk te voorspellen wat voor schade rechts kan gaan aanrichten.

De morele keuze

Met stemmen neemt u anderen geld en vrijheden af. Door te stemmen voor miljarden extra voor zorg, bepaalt u dat er belastingen geheven dienen te worden. Een bevolking die al bukt onder hoge belastingen krijgt dan geen respijt. In plaats van geld terug te geven aan de belastingbetaler zorgt u dat uw keuze betaald wordt door de rest van belastingbetalend Nederland. Als u vindt dat iemand geen jointje mag roken grijpt u direct in zijn persoonlijke vrijheid in. Met iedere euro die extra naar de staat gaat bperkt u de mogelijkheden voor uw medebewoners om richting te geven aan hun eigen leven. Met ieder aspect van de samenleving dat nog verder geregeld wordt via de overheid neemt u het belangrijkste af van iemands leven. Zijn eigen verantwoordelijkheid. Door mee te doen in de miljardendans, speelt u dit spel mee.

Niet stemmen dan maar?

De keuze is aan U. Mijn advies is in ieder geval niet te stemmen op een partij die meedoet aan de miljardendans. Die u een goed gevoel geeft omdat u kiest zoveel miljard extra in de zorg of het milieu te steken. De EU zie ik als een grote bedreiging, net als de big brother trekken die de samenleving steeds meer krijgt. En ik weet ook niet of ik gelukkig ga worden in een samenleving waar tal van vaak kansloze migranten worden binnengehaald. Er zijn de nodige partijen die hierop inspelen. Echter, dan blijf je kiezen voor partijen die een maakbare samenleving voorstaan. En dat is de triestheid van het huidige tijdsgewricht. Zelfs VNL strooit met miljarden. Een maakbare samenleving vereist in de praktijk dat verantwoordelijkheden naar de staat gaan. En dat de burger dus steeds minder kan en mag. Door te stemmen op een partij die maakbaarheid van overheidswege voorstaat, kiest u voor het afnemen van vrijheden en verantwoordelijkheden. Niet stemmen is dan moreel juist. U kunt ook overwegen op een partij te stemmen die zo min mogelijk gelooft in de maakbare samenleving. En dan kunt u bijvoorbeeld stemmen op VNL, Forum, of de LP. De keuze is aan u.

27 REACTIES

 1. Wat zou er gebeuren als een onbekende partij die echt (voor de mensheid) positieve verandering wilt aan de macht zou komen.
  Zou dat dan echte (positieve) verandering brengen voor de mensheid, of niet?
  Zijn er echt mensen die denken van wel?

  Is het niet dat de echte machtige globaal werken?
  Is er echt iemand die denkt dat welke partij tegen deze machten op kan?
  Sorry ik geloof niet in sprookjes…….

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 2. Niet stemmen is dan moreel juist. U kunt ook overwegen op een partij te stemmen die zo min mogelijk gelooft in de maakbare samenleving. En dan kunt u bijvoorbeeld stemmen op VNL, Forum, of de LP. De keuze is aan u.

  Election Night Special – Monty Python’s Flying Circus

  https://www.youtube.com/watch?v=kJVROcKFnBQ

  Conservative Conference

  https://www.youtube.com/watch?v=sg-4ATrE8n0

  In mijn visie is dit forum ( vrijspreker ) 100% ” hersendood ” , maar ach , het gelooft nog ergens in.

  The North Korean Government Explained

  https://www.youtube.com/watch?v=uGCodBnM2hI

  Individualist [8] reageerde op deze reactie.

 3. U heeft groot gelijk, ik geloof er ook niet meer in. Na het laatste referendum MH17 ben ik HELEMAAL klaar met deze R.OVERHEID. Dan die zinloze onbetrouwbare windenergie, waarom wordt er geen grootschalig onderzoek gedaan naar Thoriumcentrales.

  anyway, veel geluk en de mzzl

  ps. STEM NIET

 4. @rvsracer [1]: Je bent op zoek naar het concept van de messias, een mythe. hier de debunking ervan. Eronder ook de debunking van de mythe dat beschavingen maar eindeloos gerepareerd kunnen worden.

 5. “Het favoriete script voor een coalitie is eerst het zuur en dan het zoet”

  Wat ons betreft tijd voor een ander script. Want dit script slikken we niet. We wijzen het af. Sterker, we wijzen coalities (partijschappen en bundeling van krachten) af, want het schept verdeeldheid.
  De natuurlijke gang van zaken is: Gezonde man/vrouw en ouder/kind relaties met daar omheen gezonde individuele vriendschappen. Al het andere beschouwen wij als bullshit uit de anus van alfamannetjes.

 6. Zelfs onze ” oosterburen ” beginnen het door te krijgen , maar hier ter lande is de volle gemeenschap ” hersendood ” , net zoals dit forum.

  Wer oder was ist die BRD (GMBH) – Andreas Clauss

  https://www.youtube.com/watch?v=TvGCmxaBl5g

  Als iemand nog een werkende hersencel heeft , lees of anders zwijg.

  E E R S T E HOOFDSTUK.
  Van het Rijk
  en zijne
  Inwoners.

  1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondge-
  bied van Nederland, Nederlandsen-Indië, Suriname en Curacao.
  2. De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende,
  voor zoover niet het tegendeel daaruit blijkt.
  Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt
  alleen het Rijk in Europa bedoeld.
  3. De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen
  en nieuwe vormen.
  De grenzen van het Rijk, van de provinciën en van de gemeenten
  kunnen door de wet worden veranderd.
  4. Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden,
  hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.
  De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen en
  de algemeene voorwaarden, op welke ten aanzien van hunne uit-
  levering verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden
  gesloten.

  De Koning kan geen vreemde Kroon dragen.
  In geen geval kan de zetel der Regeering buiten het Rijk worden
  verplaatst.

  In deze vergadering wordt door den Koning de
  volgende eed of belofte op de Grondwet afgelegd:
  „ I k zweer (beloof) aan het Nederlandsche volk, d a t I k de
  „Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
  V-Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grond-
  „gebied van den Staat met al Mijn vermogen zal verdedigen en
  „bewaren; dat Ik de algemeenc en bijzondere vrijheid en de rech-
  „ten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instand-
  h o u d i n g en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart
  „alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te Mijner be-
  s c h i k k i n g stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen.
  „Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!” („Dat beloof ik!”)

  En op 13 mei 1940 7;15 uur (am ) , is opdracht gegeven tot evacuatie , en is het ” kantoor ” van Koning en regering buiten het rijk verplaatst , zoals is neergelegd in een proclamatie in alle dagbladen , waarin duidelijk is gesteld : de zetel van de regering is verplaatst naar Londen ( Verenigd Koningkrijk ) .
  Zoals ex minister – president Colijn al stelde : het zal generaties gaan duren , voordat duidelijk wordt , wat daar die dag is gebeurd.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 7. Mijn vandaag geschreven stuk over het programma/de standpunten van de LP zoals gegeven in hun eigen partijprogramma en hun toelichtingen bij hun antwoorden op de Stemwijzer (long read).

  En daarbij meteen mijn conclusie, dat ik op deze huidige LP onmogelijk kan stemmen.

  Daarbij meteen toevoegende, dat er op dit moment nog slechts 1 keuze is die ik moet maken: stemmen op Forum voor Democratie, of stemmen op niemand.

  Mijn visie op mogelijke “alternatieven” GeenPeil en VoorNL heb ik ook al eerder gegeven op mijn blog. Ik beschouw deze partijen als gecontroleerde oppositie die niet wezenlijk genoeg afwijken van de status quo.

  Uiteraard is er geen sprake van dat ik op enige andere partij zou stemmen (van PVV tot SP en alle andere kleine nieuwe partijen)

 8. @Raymond V. [7]: Deze gang van zaken klinkt als meineed. Als een grondwet niet deugt, dan moet een vorst deze openlijk afwijzen. Als ‘ie wel deugt naleven. Vooral als er een eed is afgelegd om dat te doen.

  In het Arabisch is er een gezegde: “Een mens is een woord”. Waarmee kennelijk bedoelt wordt dat de waarde van een mens wordt bepaald door de mate waarin zijn eigen woorden betrouwbaar en integer zijn, en hij deze ook daadwerkelijk naleeft. Op die manier komt men dan op waardevolle en waardeloze mensen.

  De vraag van ex-minister Colijn blijft vooralsnog staan.

  Raymond V. [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [10]:

  De vraag van ex-minister Colijn blijft vooralsnog staan.

  Als je goed leest , is het antwoord al gegeven .

  Waarom denk jij dat zij Colijn met zachte hand den nek hebben omgedraaid ?

 10. Geld dat door de overheid uitgedeeld wordt, heeft naar mijn mening weinig of geen effect.
  Het is een vette bonus, maar meer niet, omdat er geen tegenprestatie tegenover staat.
  Als jij of ik het aan die bedrijven uitgeven, dan moeten ze ervoor werken, en anders krijgen ze het niet.
  Zo zijn al de miljarden voor de zorg, onderwijs en dergelijke, bij voorbaat weggegooid geld.
  Geld is de WD-40 van de maatschappij volgens velen.
  En volgens hen kun je beter de overheid met miljarden belastinggeld laten strooien om meer effect te hebben, dan dat jij en ik met tientjes aankomen.

 11. Ik stem ook niet. Compleet absurd die ‘democratie’. In het echt is het een soort staatsdictatuur. Alsof collectivisme nog niet erg genoeg is. Iedereen wordt in feite ‘geregeerd’ door de bureaucratie.
  Iedereen is compleet gewend geraakt aan het staatskamp. Iedere vierkant meter grond is van de staat. Iedereen die hier woont is staatsbezit. Alles is van de staat, met wat ‘vrijheid’ in de marge om geld te kunnen verdienen voor vadertje staat. Het is een compleet staatskamp.

  Harrie van Vaore Tjeu [21] reageerde op deze reactie.

 12. Jammer dat geenpeil niet genoemd word. Terwijl deze de potentie heeft het politieke spel fundamenteel te veranderen. De hierboven beschreven effecten danig te verminderen. Bij geenpeil kun je niet eens per 4 jaar een partij kiezen, maar iedere dag. Digitaal. Ook voor libertariers een serieuze optie.

  Individualist [19] reageerde op deze reactie.

 13. @prepperoni [17]:

  GeenPeil slaat nergens op. Het heeft zelf geen principes of ideeën, en het idee dat je dagelijks op andere partijen kunt kiezen is onzinnig. Je hebt geen enkele invloed en de partijen in de kamer hebben lak aan GP.
  Bovendien kan het net zo goed gekaapt worden door anti-vrijheids types (waarvan er in NL veel meer zijn dan libertariers), juist omdat het zelf geen standpunten heeft.

 14. Het is veel belangrijker goede banden met je omgeving op te bouwen.

  Behoud je stem en laat je stem schreeuwen!

 15. @Harrie van Vaore Tjeu [21]: Daar heb ik een kanttekening bij. Het sex vee staat boven aan de voedselketen. Denk aan het aloude “droit de seigneur” en dergelijke. Ook het pedo gedrag in elitekringen hoort daarbij. Uiteindelijk is dat -naar mijn mening- ook de ultieme macht: je leuter kunnen prikken in wie je maar wilt, en ermee weg komen.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Naam * [22]: Wanhoop niet, alles wat ooit begonnen is zal ook ooit eindigen.

  Volgens koning Salomo:
  “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde [tegen natuurwetten en gezonde ethiek] is een schandvlek der natien”

  Zou mentale verkrachting annex mentale pedofilie in naam van of met toestemming van staatshoofden plaatsvinden? Zo ja, dan betekent dat het einde, want een troon kan bevestigd worden of juist niet.

  Volgens koning Salomo:
  “Voor koningen is het een gruwel, goddeloosheid te plegen, want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd”

  Zondigen tegen natuurwetten en gezonde ethiek? Tegen de moedergodin, moeder aarde? Dat leidt tot de val. Goed om te weten 😉

  Raymond V. [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico [23]:

  Wat leuk dat je Salomo noemt , en dan vervolgens ” pantheïsme ” aanmoedigt , want het was uitgerekend Salomo , die de ondergang van Israël heeft bewerkstelligd .

  We weten door wie j zijn hart werd weggeleid van God , en slecht deed in de ogen van de Heer.

  Maar het was al veel eerder ingezet , toen men riep ….wij willen een koning , net als alle andere volkeren !
  En ondanks alle waarschuwingen ( jullie weten wat een koning gaat doen ) , volhardde men in de bede , en in zijn woede gaf God ze maar wat zij wilden , en de rest staat omschreven in het boek koningen.

  Zelfs de komst van EEN rechtvaardige kon het tij niet meer keren , en af ging het in ballingschap , waarmee weer de volgende stap in een richting is gezet.

  Maar je bent wel een Grieks filosoof waarde Nico , maar daar ben je in ieder geval eerlijk over , en dat is tegenwoordig veel waard.

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Raymond V. [24]: Ja, het vragen van een koning was (en niet alleen volgens het verhaal van Samuël) een grote fout.

  Dat neemt niet weg dat ik veronderstel dat het voor goede koningen een missie is om die fout vroeger of later te doen herstellen.

  Voor de rest beschouw ik de Bijbel vooral als een verzameling boeken met daarin een religieuze afspiegeling van een bestuurlijke werkelijkheid. Daar ben ik eerlijk over. Of je nu via de bijbelse weg gaat of de weg van het oprollen van Griekse (en Romeinse of Indische) mythologie, komt voor mijn gevoel op hetzelfde neer. De mens zonder menselijke heerser boven zich. Dat is de Grootste Gemene Deler.

  Raymond V. [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Nico [25]:

  Dan zeggen wij middels omwegen hetzelfde.

  Het oude testament is geschreven in het Hebreeuws , en zal dan ook bedoeld zijn voor zij die zodanig georiënteerd zijn ( let op : ik gebruik niet de term JOODS en/of Israël) .

  Het nieuwe testament is geschreven in het Grieks , en is als zodanig ook bedoeld voor zij die deze richting georiënteerd zijn .

  Dan heb je ook nog Perzen , en die zijn vreemd genoeg , ( Turkije is helemaal een vreemde eend in de bijt ) bipolair georiënteerd , met alle gevolgen van dien .

  Verschil tussen een Griek en een Hebreeuw : de een doet alsof en de ander doet het echt , Grieken zijn ACTEURS !

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Raymond V. [26]:
  “Dan zeggen wij middels omwegen hetzelfde”
  Dat is nu precies wat ik je al eerder heb gemeld.

  Of je iets nu op de Babylonische, Griekse, Romeinse, Indische, Chinese of andere manier zegt (met verschillende vocabulaires), het komt na vertaling van de woorden om op elkaar af te stemmen allemaal op hetzelfde neer.

  Babylonische spraakverwarringen ontstaan door het gebruik van verschillende vocabulaires. Als je dus een andere vocabulaire niet kent, dan LIJKT het alsof een ander iets heel anders zegt.

  Uiteindelijk is het doel van iedereen die zich verdiept in uiteenlopende filosofieën en religies dat natuurwetten eerbiedigt worden, natuurrecht gesproken wordt en gezonde ethiek gepraktiseerd wordt. Onafhankelijk, uit eigen beweging.

Comments are closed.