13 REACTIES

 1. @Jaas [1]:

  Vuile NSB’er !!

  Maar een komt een dag dat jullie volk de verantwoording door de nek gestampt krijgt en ja, wat zullen jullie piepen!!

 2. @Jaas [1]: iedereen heeft over het algemeen geen probleem met buitenstanders, maar wel met die groepen, die dreigen of bedrog plegen ten koste van de bestaande populatie.
  De libertariers hebben de fout gemaakt om voor open grenzen te pleiten, maar wel met het uitgangspunt dat de verzorgingsstaat wordt opgeheven. Anders zijn open grenzen een recept voor morele, financiële en culturele ondergang.
  Voor mij bestaan open grenzen niet. Dit komt omdat ik niet beslissen over de eigendomsrechten van anderen. Dat wilt trouwens niet zeggen dat iedereen zomaar naar binnen kan wandelen. Vergelijk het met jouw eigen huis, je laat toch ook niet iedereen binnen, omdat zij dat eisen?
  De opmerking van CRAZY is dom. Een NSB-er die pleit voor open grenzen, die bestaan helemaal niet. Een NSB-er zal elke buitenlander als vijand zien, die verjaagd moet worden.

 3. fijn dat je ziet dat deze Crazy van het padje af is.

  NSBer ? , omdat ik tegen nationalisme pleit. Ga eens terug naar de brugklas, crazy………….

  Easymoney. Libertarisme pleitte altijd, althans vroeger, voordat het door fascisme besmet was, zoals nu het geval is, voor open grenzen. Een individu heeft recht op vrijelijk zich te verplaatsen.

  Een huis is toch anders dan laten we zeggen, tachtig hectare toendra en of bos en of weiland. In mijn huis woon ik, is mijn kamer, mijn prive ruimte, gebruik ik. Die tachtig hectare toendra is ongebruikt, is niet iemands persoonlijke levenssfeer. Een klein nuance verschil, maar wel cruciaal.

  Stel ik woon in mijn huis en verderop komen vluchtelingen en ze slaan daar hun tenten op. Kan mij dat verrukken ? Nee, natuurlijk niet…..

  Mensen komen doorgaans niet zomaar je huis in, dat is het hele punt. Ik heb nog nooit de behoefte gehad om zomaar iemands huis binnen te gaan en vluchtelingen hebben die drang ook niet, ze voelen wel dat ze daarmee niet kunnen aankomen.

  Dus die vergelijking van het huis gaat niet helemaal op

  frits [8] reageerde op deze reactie.

 4. Mensen als Crazy komen ook af op jullie viezige NVU banden, die het ‘libertarisme’ de laatste tijd ontmanteld hebben als een verborgen fascisme in de dop.

 5. Alsook, stel je woont in je huis en ik kom zomaar langs, om te eisen dat ik in jou huis ga wonen.

  Wat doe je dan ? Je belt de buren en jullie slaan mij er samen uit

  Maar waarom zou ik jou huis in willen ?

  Liever heb ik een huis(je) voor mijzelf, niet jou huis. En dat geld voor alle mensen.

  Nog nooit heb ik gelezen in de krant, man eist het huis in te gaan van een libertarier.

 6. Het fascisme is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel. Het is een politiek stelsel. Eén partij of persoon heeft alle macht. Door middel van partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een eenheid te smeden.
  Het libertarisme is een politieke filosofie met als hoofddoel vrijheid handhaven door middel van individuele soevereiniteit en het non-agressieprincipe.
  Het fascisme is de macht van de staat, waarbij het belang en dienstig staan aan de Staat, primair is.
  Het libertarisme is de macht van het individu, waarbij het persoonlijk en economische vrijheid van het individu leidend is.
  Dit zijn twee tegengestelde polen. In de letterlijke zin van het woord. Als libertarier vind ik dat de macht van de staat flink beperkt moet worden, dat moet je eens tegen een fascist zeggen, die wordt helemaal gek. Een fascist, communist, socialist, republikeinen, democraten zijn feitelijk staatsgelovigen, omdat zij vinden dat de staat bestaansrecht heeft, zelfs boven het leven van het individu. Een groot gedeelte heeft geen moeite om geweld te gebruiken om het systeem in stand te houden.
  Waarom denk je, dat ik vrij snel doorhad dat CRAZY onzin zat te verkondigen??
  Een ander punt, namelijk rechten. Individuen hebben rechten, maar ook plichten. Deze rechten en plichten zijn niet vergelijkbaar met de rechten die je via de wet hebt ontvangen. Bijvoorbeeld, recht op onderwijs, recht op wegen, recht op zorg etc. Dit zijn geen rechten, maar privileges. Deze privileges zijn wettelijke ingestelde spelregels die iedereen MOET opvolgen. Dit zijn afdwingbare, opgelegde op te volgen wetten. Onderwijs is geen recht, maar een toegankelijke dwingende dienstverlening opgezet en bestuurd door de overheid. De overheid ontvangt belastingmiddelen om de kosten van onderwijs te betalen.
  Het individu heeft het recht om zich vrijelijk te verplaatsen, zolang je de eigendomsrechten en zelfbeschikkingsrechten niet aantast. Tevens suggereert dit namelijk, dat je het recht kunt afdwingen.
  Ik heb het recht op producten en diensten te kopen om mij zelf in leven te houden. Dit klinkt prachtig, maar het is pure onzin. Ik heb het zelfbeschikkingsrecht en eigendomsrechten. Al die positieve en negatieve rechten zijn niets andere privileges die met geweld worden afgedwongen en vooral opgelegd.
  Ieder mens heeft behoeften en ieder mens is onderworpen aan interne en externe natuurlijke processen, waardoor de mens steeds keuzes moet maken op basis van schaarste en de mogelijkheden die tot beschikking staan. Dit betekent dat je hele leven lang moet onderhandelen en keuzes moet maken met andere mensen.
  Positieve en negatieve rechten plegen een inbreuk op deze relaties, en veroorzaken scheve en agressieve verhoudingen tussen mensen en groepen.
  Door de ingrepen van machtsorganen in de natuurlijke verhoudingen tussen mensen, vooral door overheden, zie merkel in Duitsland, ontstaat er enorme spanningen tussen bevolkingsgroepen.
  Als libertarier onderschat ik de kracht van cultuur, gedrag en leefregels tussen groepen mensen. Dit betekent dat geen grenzen, niet zomaar kan. Je moet rekening houden met de bestaande groepen mensen die er al leven. Anders ga je conflictsituaties creëren, en dat betekent in het ergste geval oorlog. Doe je dit niet, ga mensen gewoon de vrijheid van associatie toepassen, met wie wil ik samenwonen en samenleven? Dit denken is ieders recht. Dit gedrag is dan het resultaat van de acties van de overheid en de goodwin mensen, en dit zie je terug in het kiesgedrag van mensen.

 7. Hierbij verklaar ik heel overijssel amsterdam en texel tot mijn grondgebied. Iedereen die een voet op deze grondgebieden zet moet eerst toestemming aan mij vragen oh en bij het verlaten ervan ook.

 8. Discussie over asielmigratie is zinloos als het er niet om gaat hoe de bron van de problemen aangepakt kan worden. Als mensen niet tot ontheemden worden gemaakt, komen ze ook niet elders terecht om asiel te vragen. De oplossing is een open deur; stop ermee om mensen ontheemd te maken. Stop ermee om oorlogen te veroorzaken om ‘natuurlijke grondstoffen’ (zoals olie) in handen te krijgen.

  Als het landen eerst van economische voordelen profiteren (productie en handel in wapens en minutie, sponsoring rebellengroepen om het vuurtje van een conflict aan te steken en op te stoken), dan moet er daar niet gezeurd worden als er asielzoekers voor de deur verschijnen. Dat is niet erg logisch. Want laten we eerlijk zijn; in Afrika en het Midden-Oosten staan niet of nauwelijks wapen- en minutiefabrieken. Die staan in de landen waar asielzoekers aankloppen.

  Zo zie je hoe krankzinnig het werkt; asiel (een veilige haven) zoeken bij de (mede-)veroorzaker van problemen en vervolgens geacht worden om jezelf voor die partij dienstbaar op te stellen omdat je anders als een onrendabele, een ongewenste wordt beschouwd. Dat is best ziekelijk denken. Cijferen helpt er niet aan, de gestoorde denkwijze blijft overeind totdat de oorzaak is geëlimineerd en schoon schip is gemaakt.

  Easymoney [11] reageerde op deze reactie.

 9. Conflicten komen juist door het toepassen van grenzen en het plat bombarderen van de derde wereld, om de eigen wereldorde in stand te houden.

 10. Nico snapt het inderdaad

  De oorzaken, dat is het echte terugdringen van vluchtelingen.

  En nee frits, ik heb niet echt last van allerlei mensen die bij mij de wc gebruiken.

  Dit is mij eigenlijk nog nooit overkomen

  En het anarchisme is niet invalide, omdat mensen dan elkaars wc misbruiken……..

Comments are closed.