Vrijspreker: Vrijheidslievende mensen geloven in een organisatie van de samenleving waarbij agressie geen vereiste is. Sommigen vanwege de slechte consequenties van agressie, anderen vanwege inconsistenties en weer anderen omdat ze er gewoon een hekel aan hebben. Maar waar begint en eindigt agressie?

Opperdienaar: Het Non Agressie Principe (NAP), zo wordt gesteld, is het enige universele, morele systeem dat consistent is. Gehoorzaamheid is niet universeel te maken. Het voorschrift: Je hoeft niemand te gehoorzamen, kan zonder problemen voor iedereen in de samenleving gelden. Iedereen zit bijvoorbeeld in zijn tuin of op zijn balkon en is niemand gehoorzaam. Deze samenleving is voor te stellen en dus realistisch. Het voorschrift: je moet iemand gehoorzamen, kan niet als universeel voorschrift dienen. Dit omdat er bij gehoorzamen altijd 2 partijen zijn: een gehoorzamer en gehoorzaamde. Als er een gehoorzamer is, moet er ook een gehoorzaamde zijn. Dat betekent dat nooit iedereen een gehoorzamer kan zijn net zo min als iedereen een gehoorzaamde kan zijn. Er is dus geen universeel gedragsvoorschrift te bedenken met gehoorzaamheid er in. Kortom de libertariër gaat voor het voorschrift dat niemand verplicht is een ander te gehoorzamen, oftewel dat er geen gehoorzamer mag zijn die gehoorzaamheid eist en dat met geweld onderschrijft.

Mensen die op morele gronden gehoorzaamheid eisen zijn dus niet consistent. Mensen die gewoon met geweld gehoorzaamheid afdwingen, zijn niet inconsistent, maar vrij zeldzaam en argumenteren helpt er niet tegen.

Maar tussen morele manipulerende manoeuvres en directe dreiging met geweld, zit het grijze gebied van de morele verontwaardiging.

Er zijn van die mensen die de term aanstootgevend gebruiken als ze een opvatting van iemand horen, die ze niet bevalt. Ze trekken een verkrampt gezicht om de ander bij te sturen.

triggered

 

Dit werkt vaak goed tegen mensen met empathie. Die voelen de pijn en zeggen snel wat anders.

Ze sluiten nu het doel steeds meer in met hun verontwaardiging, ontsteltenis en geschoktheid bij alle standpunten die hij inneemt, zodat er nog 1 uitweg overblijft. Het lijkt dan voor de argeloze omstander dat het doel een vrijwillige keuze maakte om van de brug te springen. Dat is niet het geval, hij probeerde alleen de empathische pijnlijn door te snijden en zag dit als de enige uitweg.

Is dit agressie te noemen? Dit zijn natuurlijk grijze gebieden waarin private rechtbanken aan jurisprudentie moeten werken, zodat de klant weet waar hij aan toe is.

Sommige mensen hebben rare criteria om anderen van gedachten te doen veranderen. Nadat de striptekenaar Scott Adams zich bijvoorbeeld voor Trump uitsprak, kreeg hij zoveel haat over zich heen getriggered, dat hij plots verklaarde voor zijn eigen veiligheid toch maar voor Hillary te zijn. Tot zijn verbazing hield de haat gelijk op. Kennelijk dachten de fans van Hillary niet, “ja, dat telt niet, je moet Hillary wel echt als je heiland en verlosser zien en haar niet uit pure angst steunen.” Nee, dat dachten ze niet. Ze dachten kennelijk:”Zo, mooi die is om, nu de volgende”. Haat is een normale manier om zieltjes te winnen, niets om je voor te schamen.

In een ander voorbeeld stuurde iemand een gif plaatje met flikkerende beelden om iemand een epilepsie aanval te bezorgen. Hij werd na een intensieve politie cyber crime unit actie opgespoord en gevierendeeld. De rechtbank gaf aan dat een gif plaatje gold als een dodelijk wapen. Vrijheidslievende mensen zijn nogal huiverig om deze richting op te gaan voordat eerst alle fietsendieven gepakt zijn, omdat ze een glijdende schaal verwachten waarbij de overheid voor je het weet je hele computer zit door te pluizen en altijd wel wat vindt, terwijl moordenaars vrijuit gaan of nobelprijzen voor de vrede in ontvangst nemen. Bij private rechtbanken geen probleem natuurlijk omdat die eerst met dingen beginnen die een serieuze zorg zijn voor hun klanten en zich pas als allerlaatste met exotische rariteiten als moorddadige gif plaatjes gaan bezighouden. De klant moet tevreden zijn, anders gaat hij naar een andere rechtbank.

Vrijspreker: Dus wat zullen private rechtbanken naar verwachting denken van iemand klemzetten met verontwaardiging en ontsteltenis? Stel dat iemand een ander zijn emotionele ervaring zo beroerd maakt dat hij als enige uitweg ziet de verontwaardigde tegemoet te komen om deze te kalmeren. Is dat agressie?

Opperdienaar: Het is misschien strict genomen geen libertarische agressie, hoewel er toch wel een component van dreiging in zit (You are out off line). Je zou echter op dezelfde gronden als agressie kunnen stellen dat de regel “Gij zult getriggerde, verontwaardigde mensen tegemoet komen”, ook geen universeel gedragsvoorschrift kan zijn. Wat als 2 mensen verontwaardigd over elkaar zijn? Een private rechtbank kan dus nooit een consistent handvest opstellen voor alle klanten waarin getriggerde mensen altijd tegemoet moeten worden gekomen.

Je kunt in ieder geval stellen dat dit soort gedrag dezelfde gevolgen heeft als een geweldsdreiging. Degene die met negatieve ellende de ander ‘overtuigt’, zal steeds meer vervelende mensen om zich heen vinden en steeds minder positieve mensen. Het is als zieltjes winnen door een emmer stront over elke tegenstander uit te gooien. Goede mensen zullen zich verwijderen van deze agressieve persoon. Waar vrijwilligheid een netwerk in stand houdt, stoot agressiviteit af en isoleert. De duurzaamheid van alle negatieve methodes van ‘overtuigen’ is kort.

 

 

19 REACTIES

 1. Discutabel verhaal, want de angel wordt er niet uitgehaald.

  Kijk je naar natuurwetten, natuurrecht, gezonde ethiek, dan wil een levend wezen niet lastiggevallen worden met geperverteerd gedrag en dienen de gevolgen daarvan nergens anders dan bij de agressor terecht te komen. De reactie bestaat dan uit zoiets als ‘rot op, stop met dit gedrag’. Niet mis mee, het is het terug corrigeren van ontspoord gedrag.

  Maatschappelijk is er een perversie ontworpen. Die gaat ongeveer zo: Een groep mensen vertoond geperverteerd gedrag (karakterbederf). Vervolgens wordt er een individu op de korrel genomen om reactiekracht te kweken, als een oplaadbare batterij. De beulen en folteraars dienen á la Corrie ten Boom vergeven te worden, zodat de reactiekracht zich op een andere manier ontlaadt en de groep als geheel ten goede komt. Op die manier wordt het leven van onschuldigen genomen en misbruikt om het ‘algemeen belang’ te dienen. Het leven van de onschuldige gaat op die manier (gezien vanuit natuurlijk perspectief en individueel of gezinsbelang) effectief verloren, maar de groep heeft een lapmiddel toegediend gekregen en kan weer even verder.

  De maatschappelijke perversie is een cyclus die telkens herhaald wordt, zoals een fietsband die telkens gerepareerd wordt. Deze cyclus kan doorbroken worden door er niet aan mee te doen, zodat de gevolgen van misbruik en wangedrag ditmaal aanlanden waar ze thuishoren; bij daders. Door gedrag demonstreert men waar men daadwerkelijk voor staat en het schijnt dat karma ‘een bitch’ is 😉

  Als een bevolking pervers gedrag vertoont, implodeert of explodeert een situatie vanzelf wel. Dat geldt ook voor een overheidsmachine. Gewoon de natuur op z’n beloop laten en alleen inhaken op natuurlijke processen is het devies voor wie met wangedrag geconfronteerd wordt. Dat betekent alleen investeren in natuurlijke processen, zoals de man/vrouw en ouder/kind relatie en zo gezond als mogelijke verstandhoudingen met de omgeving. Werkt de omgeving daar niet aan mee en helpt uitleggen noch vuurspuwen er niet aan, dan een tandje terug, als het ultieme wandelende reclamebord inzake datgene waar de omgeving daadwerkelijk voor staat. Daar kan geen PR tegenop. De natuur doet de rest.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 2. Een citaat uit mijn grabbelton van eigen schrijfselen:

  In religie wordt God voorgesteld als barmhartig, genadig en vergevend voor hen die fouten maken, maar onverbiddelijk en meedogenloos voor hen die bewust gezonde ethiek aan de laars lappen, een gezonde gedachte die gekoesterd moet worden. Een ieder dient te krijgen wat hij heeft verdient, bij daadwerkelijke rechtvaardigheid niet meer en ook niet minder.

  Daarmee is dan duidelijk hoe geperverteerd gedrag benaderd kan worden.

 3. Misschien is het goed om nog op te merken dat goede concepten schaalbaar zijn. Zijn ze niet schaalbaar, dan zijn ze gewoonlijk niet goed.

  Ieder individu is primair voor zichzelf verantwoordelijk. Dus niet voor anderen. Individueel moet je je denkwijzen en gedrag gezond en zuiver houden (of anders krijgen). Als anderen hun leven wensen te verzieken moeten ze dat zelf weten, hoewel iemand te hulp schieten om bescherming te bieden een gezonde en natuurlijke zaak is.

  Een stapje opgeschaald: Ieder mens is voor zijn eigen huishouden verantwoordelijk. Dat moet gezond gehouden of anders gekregen worden. Als anderen hun huishouden wensen te verzieken moeten ze dat zelf weten, hoewel ook hier iemand te hulp schieten om bescherming te bieden een gezonde en natuurlijke zaak is.

  Een stapje opgeschaald: Iedere koning is voor zijn eigen koningshuis en achtertuin (nationaal territorium) verantwoordelijk. Dat moet gezond gehouden of anders gekregen worden. Als anderen hun koninkrijk wensen te verzieken moeten ze dat zelf weten, hoewel ook hier iemand te hulp schieten om bescherming te bieden een gezonde en natuurlijke zaak is.

  Een stapje opgeschaald: Iedere keizer is voor zijn eigen koningshuizen verantwoordelijk. Dat moet gezond gehouden of anders gekregen worden. Als anderen, buiten het keizerrijk, hun koninkrijk wensen te verzieken moeten ze dat zelf weten, hoewel ook hier iemand te hulp schieten om bescherming te bieden een gezonde en natuurlijke zaak is.

  Hierbij kan opgemerkt worden dat Amerika en Rusland kennelijk als ‘keizers van de wereld’ optreden, gezien de voortrekkersrol op ‘planeet aarde’.

 4. Volgens maakt agressie deel uit van het leven. Net als blijdschap of zonneschijn. Agressie is een gegeven. Dat maakt het niet goed of slecht. Agressie is. Agressie willen bestrijden is een daad van agressie. Dat zowel agressie gevolgen kan hebben als de bestrijding ervan, lijkt me duidelijk. De vraag is hoe er mee om te gaan. Hoe hanteer je agressie.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [4]: Mee eens. Agressie als een ongeleid projectiel, een ‘gillende keukenmeid’, is zowel onverstandig als afkeurenswaardig.

 6. @Bertuz [4]:
  Natuurlijk is agressie een gegeven. Hoewel ik agressie bestrijden geen agressie zou willen noemen. Het hangt natuurlijk van je definities af, maar libertariers hebben het altijd over de INITIATIE van geweld. De initiator is de agressor. Iemand die de INITIATOR bestrijdt, kan nooit een INITIATOR van geweld zijn. Er kan maar 1 initiator zijn. Het is een beetje als met ontmaagding. Je kunt geen ontmaagde ontmagen.
  @Nico [1]:
  Ik begrijp absoluut niet waar de schoen wringt. Kun je het in 2 zinnen samenvatten?

  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [6]:
  1) Wangedrag triggert een reactie, die terug hoort te kaatsen naar de agressor (de initiator) en niet afgeleid of omgeleid mag worden naar omstanders, zie die omstanders dan ook zijn.

  2) Helaas veroorzaken maatschappelijke problemen (overmacht) energie die de verkeerde kant op gaat, omdat veroorzakers gewoonlijk door de overheidsmachine beschermd worden (een ‘loden mantel’ er omheen waardoor de betrokken met lood in de schoenen naar bureaucraten zoals advocaten en rechters moet).

  Zo beter? 😉

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [6]: Initiator is degene die het initiatief neemt. Meer niet. Een initiator kan het initiatief nemen tot het plegen van geweld of tot het geven van een kus bijvoorbeeld. Een initiator neemt niet per definitie het initiatief tot geweld. Dat maak jij ervan. Bij agressie kan de getroffene niets doen of het initiatief nemen terug te slaan. In dit laatste geval heb je agressie over en weer. Vergelding, wraak leveren niet 1 keer agressie op, maar zeker twee keer.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Bertuz [10]: Daar is de overheidsmachine het niet mee eens. Veronderstelde gevaren moeten ‘geneutraliseerd’ of ‘geëlimineerd’ worden. Als het zo uitkomt, omdat het veronderstelde gevaar hoog is, past men wel een overkill toe.

  Overkill is op zich geen slecht idee. Als verkrachters en pedofielen eenvoudigweg tot eunuchs worden gemaakt door die ballen en toverstokjes te verwijderen, zou een wannabe pervert zich wel tweemaal achter z’n perverse oortjes krabbelen! En zou de wereld een stuk veiliger en aangenamer worden voor kinderen en vrouwen.

 10. @pcrs [12]: Ok, anders geformuleerd:

  “De duurzaamheid van alle negatieve methodes van ‘overtuigen’ is kort.”

  1) Als iemand ergens goed z’n vingers aan brandt, dan laat ‘ie het wel uit z’n harses om op herhaling te gaan. De duurzaamheid is dan juist lang.

  2) Als A met z’n vingers ergens aan zit waar ‘ie met z’n fikken af moet blijven, maar het brandende gevoel dat bij A thuishoort komt bij B, tsja, dan is het niet zo vreemd dat mensen afstand houden van de betrokkene.
  Een probleem wat je zelf ook onderkende is dat de overheidsmachine burgers en vooral daders-in-overheidsdienst afschermt voor de gevolgen van hun eigen handelen. Waardoor de reactie ook bij anderen terecht komt. Bloed kruipt waar het niet gaan kan.

 11. @Bertuz [14]:
  Dus als persoon A persoon b in elkaar aan het slaan is en persoon B verdedigt zich daartegen dan is persoon B een dader????

 12. @Bertuz [14]: Ik geloof dat je het begrip initiator niet helemaal vat.
  Als Henk naar Truus belt en Truus neemt de telefoon op, dan initieerde Henk het telefoongesprek. Truus initieerde niet ook het telefoongesprek door op niet op te hangen.

 13. Kijkt die na de vloed gasten zijn de sigaar want lijden aan de “collectieve verdoving”. Je kan van die verdoving los komen maar dan moet je wel ontiegelijk je best doen.Het is helemaal niet moeilijk hoor om die verdoving los te laten.Het vereist door zettings vermogen om het los te laten en dan bedoel ik die verdoving dus.

  Die van voor de vloed gasten liggen natuurlijk in een deuk want weten precies wat er gebeurt is voor de vloed en hoe ze zich hebben kunnen redden.

  Gek genoeg vindt je ze vooral in hoge gebergten maar ook bij die gene die hunnies stamboom ver voor 5tienhonderd terug te voeren is…..Sasja de Boer komme in de buurt…..mevrouw Spencer aka princes Di komme daar ook vandaan…

  De naam Willem is duidelijk van voor de vloed vandaar: Willempie hoor je overal, waar je ga of sta….enz enz…

  Zag vandaag een na de vloed gast door het gang pad gesleept worden….zaterdag ookwel saturnusdag weet er meer van vandaar dat die motor gasten moeten optieven van voor de vloed gasten……

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Doc [17]: Tsja… wij hebben ook te maken gehad met, zoals jij het noemt, die ‘van voor de vloed gasten’. Zojuist schreef ik hier hier iets over.

  Het verhaal van vóór de vloed is dat er sprake was van nogal wat geweldenarij. Da’s niet goed natuurlijk. Het antwoord was ook niet goed. Jezelf verstoppen in kastelen en landhuizen, met dikke muren er omheen, en geweld gebruiken om de rest van de mensheid te onderwerpen en onderworpen te houden. Dat gaat verder dan alleen zelfbescherming. Het is ook agressiviteit en terrorisme jegens mensen die niet bij je eigen club horen.

  De methoden zijn in de loop der tijd verfijnd.
  Eerst werd er een sociale breuklijn aangelegd tussen de ‘van voor de vloed’ en ‘van na de vloed’ mensen. Er werden verhaaltjes opgehangen (mythologie, ‘bijzonder bloed’, ‘goddelijke afkomst’) om anderen in een verdoofde toestand te brengen en te houden. Zoiets als een drugsdealer aan ‘pushen’ doet.
  De ‘van voor de vloed’ mensen fungeerden als een zwerm, met een zwermmentaliteit. De van ‘na de vloed’ mensen als een kudde.

  Daar is, voor zover ik heb kunnen nagaan, tijdens het Griekse rijk een laag tussengeschoven, datgene wat we nu overheidsdienaren noemen. Ook weer een club met een zwermmentaliteit.

  Om de kosmos wat op te leuken is er een volgende club opgericht; mensen met sterrenstatus die door staatshoofden als ‘Ninja werpsterren’ worden gebruikt om boodschappen te communiceren. Ook weer een club met een zwermmentaliteit. De boodschappen zijn er niet op gericht om de verdeeldheid en sociale breuklijnen op te heffen, maar in stand te houden. Sommige van die sterren treffen doel, andere zweven maar een beetje rond.

  Al met al is het niet alleen een kwestie van uit een doelbewust aangebrachte verdoving loskomen (je bent verdachte ‘in een kudde’ tenzij je bewijst dat je als instrument bruikbaar bent voor de één of anders zwerm), maar ook jezelf distantiëren van iedere vorm van kudde- of zwermmentaliteit. Wie mens wil zijn, autonoom en soeverein, komt niet zomaar van allerlei gespuis af dat hun zin wil doordrijven! Wie zich ontworsteld heeft, wordt het liefst als instrument ingezet, een ‘charismatische sukkel’, een soort van schoonmaker. Het komt niet in de hoofden van ‘van voor de vloed’ gasten of deelnemers van een zwerm of kudde op, om zelf de rotzooi op te ruimen die ze zelf in de loop der generaties hebben veroorzaakt.

 15. Doc: Een beetje opvoeder geeft altijd als les mee: Ruim je eigen rotzooi op. Alleen slechte opvoeders zorgen voor personeel om rotzooi op te ruimen.

Comments are closed.