army-combat-uniform-001-ts600Het belastingleger is drie keer zo groot als het gewone leger in de VS. De kosten van 8,9 miljard uren om het papierwerk voor de Amerikaanse belastingen in te vullen en in te dienen worden door de Tax Foundation op $ 409 miljard berekend. taxfoundVoor Nederland heb ik die cijfers niet maar gezien de complexheid en de herhaalde vraag om belasting hervorming hier, zal het naar verhouding niet veel anders liggen.

De Tax foundation toont aan dat de kosten van accountancy, manuren etc voor particulieren en bedrijven enorm zijn; en stelt terecht dat de kosten daarvan door de bedrijven natuurlijk worden doorberekend.

fee.org maakt het nog een stukje duidelijker, ook voor de VS fee, waarin ze stellen dat 8,9 miljard uren, overeen komen met 4,3 miljoen mensen die fulltime bezig zijn met de belasting invulling, daar komen dan de belastingambtenaren zelf, ook nog eens bij!  En dat belasting invul  leger, is drie keer zo groot als het gewone leger in de VS, tel uit je verlies.

 

10 REACTIES

 1. @jhon [1]: Belastingaangifte? Waarom zo’n privacyschending?
  ALS ueberhaupt nog (ietsje) aan belasting geheven moet worden kan je dat via de vlaktaks genaamd btw. Die betaalt een burger zonder dat aangifte nodig is en kan dus betaald worden zonder privacyschending.

  jhon [5] reageerde op deze reactie.

 2. Ik sprak ooit met een kleine ondernemer uit India. Een land waar de onderlinge verhoudingen anders zijn geregeld. Zijn verhaal was dat hij eens per jaar met een belastinginspecteur om de tafel ging zitten. Er werd hem gevraagd hoeveel hij dacht te gaan verdienen, waarop er een deal werd gemaakt hoeveel belasting hij zou gaan betalen. Achteraf werd dat geëvalueerd, tijdens een informeel gesprekje. Hij deed wel boekhouding maar had geen last van een hoge administratieve last of rigide controles. Het gaat daar meer om vertrouwen en op een goede manier met elkaar omgaan. Een andere atmosfeer dus.

  Even ervan uitgaande dat dit verhaal klopt kan het dus best wel anders dan wat in het bovenstaande artikel wordt beschreven.

  Technocraatjes gaan natuurlijk direct allerlei dingen gillen over fraude. Maar ik stel me zo voor dat als in India eenmaal duidelijk wordt dat iemand de boel belazerd, het gewoon einde oefening is voor een ondernemer. Nooit meer ondernemen. Het kastenstelsel staat daarvoor garant. Iemand wordt dan gewoon een kaste teruggezet om een karmische les te leren.

  Denk niet dat ik fan ben van een kastenstelsel, maar dit verhaal toont in ieder geval aan dat er heus wel maniertjes te bedenken zijn om de boel anders te regelen. Bijvoorbeeld… door het verschijnsel natiestaat op te heffen. Scheelt een hele rits problemen. En natuurlijk komen daar andere problemen voor terug, maar die kan een mens dan in ieder geval zelf oplossen. Zelfstandig.

 3. @Scrutinizer [3]: géén belasting aangifte ????

  In naam van de Koning zetten wij u uit uw huis omdat u de BELASTING niet betaalt
  In naam van de Koning verkopen wij uw huis omdat u de BELASTING niet betaalt
  In naam van de Koning plaatsen wij uw kind uit huis wegens incompetentie
  In naam van de Koning ontnemen wij u het ouderlijk gezag over uw kinderen
  In naam van de Koning verklaren wij u of uw bedrijf failliet
  In naam van de Koning stellen wij u van rechtswege onder curatele
  In naam van de Koning leggen wij u een wurgboete op voor een verkeersovertreding
  In naam van de Koning gijzelen wij u in de gevangenis tot de wurgboete is betaald
  In naam van de Koning sluiten wij u op in de gevangenis wegens een veroordeling
  In naam van de Koning leggen wij beslag op uw bezittingen
  In naam van de Koning leggen wij u een belastingaanslag op
  In naam van de Koning leggen wij u een dwangsom op bij ongehoorzaam zijn
  In naam van de Koning ontnemen wij u uw spaargeld in het AOW-bufferfonds
  In naam van de Koning ontnemen wij uw kinderen het erfrecht op uw pensioengelden

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 4. @jhon [5]: Je vergeet wat. In christelijke termen (je weet wel, de Heer uw God is uw Koning), de woorden van Job:
  De Heer heeft gegeven en genomen, geloofd en geprezen zij de Heer!

  Anders uitgedrukt krijg je dan in ruil voor een stevige naaibeurt een mooie positie en een zak van geld. Zo werkte dat in ieder geval in de tijd van Job. Want… hij sprak geen kwaad over zijn Heer, ook al werd hij stevig genaaid, ook al verloor hij zijn vrouw en kinderen.

  Maarrrrr…. zoals iemand ooit naar mij opmerkte, een beetje god laat bepaalde dingen niet toe. Wat ook voor een beetje koning geldt.

  Hoe zat dat nu ook alweer met de Tiende penning van Alva en de grond voor het Plakkaat van Verlatinghe (en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die daarvan was afgeleid)?

  Wat in Nederland en sommige andere landen in naam van een koning wordt gedaan, wordt in weer andere landen in naam van een president gedaan. De termen die daarvoor gebezigd worden zijn bijv. ‘beschaving’ en ‘wereldorde’.

  Nu realiseer ik mezelf terdege dat er onder burgerijen behoorlijke etterbakken en gestoorden rondlopen. Maar onder overheidsdienaren kom je ook behoorlijke galbakken en gestoorden tegen. Om nog maar te zwijgen over politici die het maar niet voor elkaar krijgen om degelijke staatslieden te zijn en staatshoofden die de patser uithangen. Alles bij elkaar zet dit behoorlijk veel kwaad bloed. Terwijl wetenschappers en alles wat rondom overheidsmachines zit beweert oplossingen voor wereldproblemen te zoeken, stapelen problemen eigenlijk alleen maar op. Want gewapend geweld daalt, maar tirannie m.b.v. bureaucratie en ander geschut (zoals media) neemt juist toe. Het slagveld heeft zich verplaatst.

  jhon [7] reageerde op deze reactie.

 5. @jhon [9]: Dat is precies wat ik bedoel. Hoop is zoiets als vertrouwen, weten, geloven. Hoe je het ook noemt, het is een innerlijke kracht. Als je voor je kracht afhankelijk zou zijn van andere mensen, van hoe lief ze doen etc., dan is het een nogal slappe bedoening.

  Van nature groeit alles van binnenuit. Het overschot, de bloei, wordt doorgegeven. Dus… van nature gebeurt alles vanuit innerlijke kracht.

  Maatschappelijk werkt dat andersom. Hogere sociale klassen teren op lagere sociale klassen. Een elite teert op werkbijen. Zielige bedoening, want als iets niet op eigen kracht kan functioneren is het ziek.

Comments are closed.