8 REACTIES

 1. @doc [1]: Dat is pessimistisch gesteld.

  Isaac Asimov stelde in zijn boek Robots and Empire burgers en overheidsdienaren voor als robots die een programma van wet- en regelgeving dienen uit te voeren ten behoeve van de mensen oftewel de aristocratie. Het schrikbeeld (of misschien juist de natte droom) van de aristocratie was dat robots te slim zouden worden en op het niveau van mensen zouden gaan functioneren.

  Wanneer een robot de zogenaamde nulde wet voor zichzelf instelde kwam hij middels ethische afwegingen op het niveau van een mens. En kwam hij soms tot andere conclusies dan de mens. In dit boek leidde dat tot het onschadelijk maken van schadelijke mensen, door robots die de nulde wet toepasten.

  Artificial intelligence (AI) wordt als een gevaar gezien. Maar als intelligentie het karakter van ‘art’ (levenskunst en krijgskunst) krijgt, dan is het eerdere een verrijking en stabiliserende factor dan een bedreiging. Vergeet niet dat het ‘gevaar’ van AI is dat vernietiging en onwaardige toestanden een halt wordt toegeroepen.

  Over de titel van dit artikeltje “De politisering van alles” kan een mens kort zijn. De mens is geen robot die overal een programma en instructies voor nodig heeft. Ook al willen sommigen dat graag zo zien. Alles politiseren (omzetten in wet- en regelgeving) ontmenselijkt, zodat er menselijke robots en slaven ontstaan.
  Voorbeeld: Socialisme oftewel een programma voor afgedwongen naastenliefde. Het is beter om een verlangen op te wekken om dat te beoefenen dan om een dwingend programma vast te stellen. Dergelijke programma’s zijn dodelijk voor eigen initiatieven.

  Nomen Nescio [4] reageerde op deze reactie.

 2. @doc [1]: Nico refereerde aan de 3 wetten der robotica. Die de auteur Asimov opstelde in zijn robot saga. Er waren drie wetten waaraan elke robot moest gehoorzamen, en een begaafde robot voegde er een nulde wet aan toe. Waardoor de robots de waarlijke beschermers en hoeders werden van de mensheid in plaats van overheersers. Asimov is een veelschrijver, maar zijn robot romans zijn aan te bevelen. Lastig tweede hands te verkrijgen. Dat wel. Hij heeft het lef om de toekomst van de mensheid uit te werken indien deze de sterren kan bereiken, met assistentie van robots en zonder deze assistentie. Uiteindelijk is zijn boodschap dat de mensheid het zonder robots moet stellen.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 3. Ik ben na 10 minuten afgehaakt want de video is uit de tl;dr categorie. Voor nu dan.

  Steyn heeft gelijk. De nieuwe norm is dat je alleen nog zaken (of werk) mag doen als je een bepaalde politieke agenda accepteert. Ideologisch zuiveren. Het doet denken aan de oude Mofikaanse Berufsverbote.

  Het is ook opmerkelijk hoe tech bedrijven als Microsoft, Apple, Google, Paypal, Facebook de oorlog hebben verklaard aan iedereen die niet extremistisch links is, ook wel bekend als alt-links.

  Dan wacht ik nu met spanning af op wanneer die suffe kudtbank van mij m’n rekeningen opzegt omdat ik Noach Timmerfrans niet als mijn god zie. Een jaar of wat geleden dreigden zij mijn rekeningen op te zeggen als ik niet onmiddelijk op hun kantoor zou langs komen met mijn paspoort. Ik heb die brief genegeerd en er nooit meer iets van gehoord.

  @Nico [2]: AI als bron van vrede en vooruitgang? Dat zou een mooie zijn maar omdat bijna altijd het negatieve eerder uitkomt zou ik mij toch eerst daar druk om maken. De oorlogsrobots zijn er al, de vredesrobots nog niet.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 4. @ratio [3]: Ik had een linkje naar de nulde wet in de reactie opgenomen. Even doorklikken en alle wetten van robotica, inclusief de nulde, komen in beeld.

  @Nomen Nescio [4]: Nou… AI lijkt voor de één een doemscenario te zijn en voor de ander een natte droom. In de film I, robot grijpen robots in omdat:

  She has concluded that humans have embarked on a course that can only lead to their extinction. Since the Three Laws prohibit her from allowing this to happen, she created a superseding “Zero’th Law”—a robot shall not harm humanity—in order to ensure the survival of the human race by stripping individual humans of their free will.

  Nu moet je goed begrijpen dat met ‘mensen’ aristocraten worden bedoeld en met ‘robots’ mensen die een programma van wet- en regelgeving plus nadere instructies uitvoeren.

  Sommige ‘robots’ snappen de nulde wet nog niet en kunnen schadelijk gedrag vertonen (t.o.v. robots). Die moeten bijleren of anders onschadelijk worden gemaakt. Maar andere ‘robots’ leren snel bij en gaan anders functioneren.

  Sommige aristocraten zijn ontspoord. Die moeten bijleren of anders onschadelijk worden gemaakt. Maar andere aristocraten zijn zuiver op de graat gebleven en zullen graag met ‘robots’ samenwerken om orde op zaken te stellen.

  Het is zoals Ratio stelde; Isaac Asimov beschreef een toekomst waarin de mensheid zonder ‘robots’ functioneert. Omdat er schoon schip is gemaakt en de verhoudingen zodanig zijn veranderd dat er geen onderscheid meer is tussen ‘robots’ en mensen (aristocraten). Anders uitgedrukt een toekomst waarin de sociale verhoudingen danig op de schop zijn gegaan en gezond zijn gemaakt.

  Net als jij heb ik nog geen ‘vredesrobot’ voorbij zien schuiven. Alleen moet je oppassen dat je het voor de hand liggende niet over het hoofd ziet. Misschien beschouw je een ‘robot’ wel als oorlogsrobot, maar is het in werkelijkheid een vredesrobot.

  Merk op dat de vredesrobot in “I, robot” (Sonny) wordt aangestuurd door AI (Viki). Zoals een beetje gezonde vent wordt aangestuurd door een gezonde vrouw (en andersom).

  Weet je… dát is waarschijnlijk het grote probleem. Een beetje vent doet er alles aan om zijn vrouw geheel te bevredigen, zonder haar te verwennen en daarmee te verpesten. Omdat mannen zo dominant zijn wordt hun veroveringsdrang niet door hun vrouwen getemperd naar beschermingsdrang. Er zit nogal een groot verschil tussen die twee, zoals tussen een oorlogs- en vredesrobot, wat bepaald wordt door de al dan niet gezonde verhouding tussen man en vrouw.

  Als in de hogere regionen van macht mannen niet getemperd worden door vrouwen, dan krijg je een zelfvernietigende mensheid. Want het devies is dan ‘veroveren ten koste van alles’. Terwijl met de corrigerende invloed van een vrouw het verhaal anders wordt, namelijk ‘genezen, desnoods door amputatie van delen met koudvuur gevolgd door regeneratie’.

  Ik vind het wel leuk om te azijnpissen, maar niet om te zeiken. Allerlei intellectuele scherpslijpers zijn nog niet eens mans genoeg om hun eigen vrouw te bevredigen. In plaats daarvan lopen ze hun lul achterna en laten ze een spoor van ellende achter. Niet alleen sexueel, maar ook gebrekstoestanden na veroverigen (lees mentale verkrachtingen).

 5. Linkje naar de film “I, robot” hier. Lees het plot eens goed door en maak jezelf wijzer!

 6. Beste ratio [3]: Het is je misschien opgevallen dat ik na jouw reactie een Jiu-Jitsu techniek heb toegepast; het bijsturen van kracht. Dat kan ik als volgt verantwoorden:

  Velen leggen een nadruk op begaafdheid, zoals intellectueel of creatief. Zoals je misschien weet is IQ de verhouding tussen datgene wat iemand weet en wat ‘ie niet weet. Jezelf informeren is een kunstje dat ook een ‘aap’ zichzelf kan aanleren. Wie als genie wordt neergezet is in feite iemand die zichzelf met veel ploeteren wijzer heeft gemaakt.

  Als je het ‘platte aarde’ (plat organisatiemodel) vergelijkt met de geglobaliseerde ‘bolvormige aarde’, dan zou je kunnen stellen dat:
  a) Iemand die in het ‘platte aarde’ model leeft de ballen heeft om naar zijn vrouw te luisteren, zich door zijn vrouw te laten corrigeren. Op die manier kunnen man en vrouw náást anderen functioneren.
  b) Iemand die per sé het bolvormige organisatiemodel wil hanteren (onderworpenheid vs. verhevenheid) die ballen niet heeft maar last heeft van een door infectie (van denkwijzen) opgezwollen balzak. Een klootzak zonder substantie, met etter erin (voor onderworpenen, verhevenen neigen er meer toe galbak te worden).

  Anders uitgedrukt resulteert begaafdheid en daarmee verhevenheid in mannen die zo nodig de supermens of de ridder op het witte paard moeten uithangen, terwijl vrouwen op een ander voetstuk komen, namelijk die van de verwende prinses zonder ruggengraat.

  Het zou dus beter zijn voor iedereen als mannen daadwerkelijk ballen tonen en op een gezonde manier met hun vrouw omgaan. Dan neemt ook de behoefte aan overspel af; mannen overspelen hun hand dan niet meer.

 7. Hoe produceert ‘het systeem’ oorlogsrobots of vredesrobots? Kan dat eigenlijk wel? Waarschijnlijk voor een deel. Hier een eerder (eigen) schrijfseltje:

  What to think about colonization, slavery, subjection to law (birth registration, tax-slavery) etc.?

  You first need to consider psychological and sociological aspects.

  Generally, suffering is considered to be the price of progress. However, training is voluntary suffering. Being forced to suffer may cause technological progress, but also causes a social backfire – a delay in social development.

  A woman who is raped, will be motivated to learn how she can defend herself. But it will be more difficult for her to love, which requires confidence.
  a) Coercion and violence breeds warriors.
  b) Training breeds balanced and strong people.
  There’s a big difference between A and B!

  Only in exceptional cases, scenario A will result in a cure for the root problem. When an educator who is interested in the art of healing AND the art of war is targeted, it might result in a recipe for a cure.

Comments are closed.