Weerspiegeld in de ramen van het naast de luchthaven van Manila gelegen hotel waar ik vandaag logeer, zie ik om de twee minuten een vliegtuig van Philippine Airlines opstijgen.

Het aantal vliegtuigen neemt toe. Dat is nodig, want de bevolking groeit stadig en is tussen 1950 en nu vermeerderd met 83 miljoen tot het huidige aantal van 103 miljoen zielen.jkhn

De medewerker die mijn ontbijt serveert, vertelt mij dat hij twee kinderen heeft bij twee vrouwen en dat bij een derde vrouw het volgende kind geboren zal worden over zeven maanden. Op een september, zijn 23ste verjaardag, gaat hij dat aan zijn moeder vertellen. Zijn vader overleed op 32-jarige leeftijd na een drankgelag aan een hartaanval. Hij was toen 12 jaar oud.

Hij is niet bekend met de bevolkingsgrootte en het percentage van de groei.
Al ik hem uitleg dat bij een gemiddeld aantal kinderen van vier een bevolking verdubbelt in een generatie en tot het achtvoudige stijgt in drie generaties, vraagt hij mij, hoe dat kan, want: “Er gaan toch ook mensen dood?”

Na mijn uitleg aangehoord te hebben bedankt hij mij vriendelijk, want hij had daarover nooit iets vernomen.

Hugo van Reijen

32 REACTIES

 1. Het lijkt er evenwel op dat het totale nationale IQ niet evenredig is meegegroeid …

 2. ik kom vaak in de Phils en ontmoet er doorgaans weinig Nobel prijs winnaars. zou kunnen dat het ligt aan de milieus waar ik me placht op te houden en natuurlijk aan de staatsscholen daar. Een uitzondering, de ambassadeur van Liberland in Manilla, Matthew Yngson. Daar kun je goede gesprekken mee hebben.

  overigens is de correlatie vliegverkeer bevolkingsgroei misschien ook afhankelijk van economische groei en wat dat betreft gaat het daar ook redelijk vooruit. zeker als je kijkt naar de gemiddelde gewichtstoename van de mensen. ik voorspel dat daar veel geld verdiend gaat worden met anti obesitas producten.

 3. De huidige bevolkingsgroei van het land bedroeg in 1950 nog ruim meer dan 3,5%. Nu is dat ca. 1,5%. In deze periode is er een continue daling van de bevolkingsgroei geweest die nog steeds aanhoudt.

  Een verdubbeling van de bevolking in het tijdsbestek van een generatie, die door de schrijver wordt gesuggereerd, is niet te verwachten. Integendeel. Als meer en meer inwoners naar elders trekken kan de bevolking daar zelfs gaan krimpen.

  Ook de suggestie in het artikel dat deze mensen dom zijn en daarom een sterke bevolkingsgroei veroorzaken ligt alleen daarom al niet in de rede. Het is het land van de schrijver dat bevolkingsgroei realiseert door laaggeschoolde immigranten, terwijl de bevolkingsdichtheid van Nederland al hoger is dan die van de Filipijnen. Intelligent?

 4. Een medebepalende factor voor de tijd benodigd om de bevolking te verdubbelen, is naast de door anp rebel aangedragen emigratie, ook de leeftijd waarop vrouwen beginnen met kinderen krijgen. Is die 16 jaar dan zal er meer dan een verdubbeling plaatsvinden als we een generatie definieren als een tijdvak van 30 jaar. Indien ten gevolge van betere gezondheidszorg de sterfte daalt wordt de toename nog groter. Theoretisch kan in 35 jaar uit een paar Filipijnen 16 kleinkinderen voortkomen. Als de vrouw pas op haar 35ste die 4 kinderen krijgt dan duurt het meer dan 70 jaar voordat er die 16 kleinkinderen zijn. Een heel groot verschil

 5. “Na mijn uitleg aangehoord te hebben bedankt hij mij vriendelijk, want hij had daarover nooit iets vernomen.”

  Hieruit blijkt dat educatie belangrijk is. En dan niet zomaar educatie, maar opvoeding.

  Je kunt mensen onderwijzen zodat men in technische zin weet hoe ‘het’ werkt, maar zonder een gezonde moraal erbij blijft het toch maar aankloten.
  Op dit punt heeft de geestelijkheid en de heersende macht voor zover ik weet altijd jammerlijk gefaald. Ik ben geen enkel voorbeeld van een beschaving met daadwerkelijk gezonde educatie/opvoeding tegengekomen. Gezond betekent namelijk bloeiend, zwierig, krachtig en bulletproof. Dus nauwelijks vatbaar voor elementen van binnenuit en van buitenaf, en met voldoende zelfherstellend vermogen.

 6. Dit is een van de grotere taboe’s in de wereld. De politici en religieuze organisaties willen dat de bevolking blijft groeien. Mede uit angst en machtsdenken.
  Politiek: groeit de bevolking, dan groeit ook het aantal werkende mensen en dus groeit de economie, en daarmee meer belastinginkomsten voor de Staat. Daarnaast hoe groter de bevolking hoe grote de economie en het leger.
  Religie: hoe meer mensen des te meer gelovigen, en met deze groep kun je andere geloofsgroepen onderdruk zetten.
  Feitelijk willen beide partijen laten zien dat hun model werkt, en dat van de ander niet. Een concurrentie strijd die met woorden en conflicten wordt gevoerd.
  Beide groepen zijn niet geïnteresseerd in een vermindering want dat tast hun vermogen en macht aan.
  M.b.t de aantallen, de club van Rome had al eens een waarschuwing geven over de mogelijk bevolkingsomvang in 2100. Zij kwamen toen uit op bijna 95 miljard mensen, obv de ervaringscijfers en groeicijfers van de verleden. Echter, dit is allemaal achterhaald. Momenteel komt men uit op tussen 10 en 12 miljard mensen.
  Trouwens de vraag die gesteld werd, er gaan toch ook mensen dood, is slim. Antwoord: het is in de ‘groei’ percentage verdisconteerd. De bevolkingsaantallen tussen twee tijdstippen en dat in een percentage uitdrukken, neem je het aantal in leven en dood mee.

  Perspectief [15] reageerde op deze reactie.

 7. Als centrale banken strooien met geld, komt er weer enthousiasme op de markt, ziet iedereen de zon weer schijnen, wil men huisje, boompje en veel aanwas. Maar wat als het geld stokt of waardeloos is geworden, waar dan heen met de enthousiasme en al die hongerige muiltjes? Maaruh, ik zal wel gek zijn en groeien de bomen wederom tot in de hemel. Dit wordt geen uitgekooktere crisis 2.0.

 8. Bevolkingsgroei werd (en wordt?) veelal gezien als een ‘biologisch’ / demografisch evangelisatiemiddel.

  Katholieke gezinnen dienden kindertjes te fokken. Islamitische gezinnen ook. Om invloed te vergroten. Alleen… als je boven een bepaald aantal kinderen hebt wordt het toch wel verdomd moeilijk om zelf een goede opvoeding te regelen. ‘Gelukkig’ zijn daar kerken en moskeeën voor.

  Heersende klassen zullen er misschien een fokprogramma op na houden; mensenhouderij naar het model van veehouderij. Er moet misschien wat bijgefokt worden als er arbeidskracht of kanonnenvoer noodzakelijk is, wat uit de weg geruimd worden als het gaat om ‘onproductieve uitvreters’.

  Allemaal symptomen van geperverteerde cultuur.

  Hitler hield zich bezig met eugenetica, opvoeders met opvoeding. In beide gevallen komt er een breed (mooi Engels woord!) uit. Broeden op opvoeding, broeden op vorming. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit!
  Opvoeden kan zoiets als vakmanschap zijn. Dat is beter dan industrieel productiewerk (aan de lopende band kindjes produceren, als uniform product).

 9. Meer Filipina’s op de wereld is natuurlijk een goede zaak 😉
  En overigens zou dit ook voor Europa nuttig kunnen zijn.
  Immers ze staan erom bekend uitstekende verpleegsters en huishoudsters te zijn.
  Als wij dan toch arbeidskrachten tekort komen in de zorgsector (lees in onze bejaardentehuizen) dan graag goed werkende die doorgaans fatsoenlijk Engels spreken en als katholiek redelijk goed inburgeren in Europese landen met een christelijke traditie, ja zelfs in protestantse. De kloof lijkt me alleszins kleiner dan degene die we nu ervaren met import uit andere gebieden.
  Maar helaas is er in de EU geen sprake van onkunde, doch van moedwil. Dus reken er maar niet op dat men tot inzicht zou komen: dat inzicht hebben ze heus al wel, maar wat zich afspeelt is gewoon opgezet spel (Coudenhove Kalergi plan).

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Scrutinizer [9]: Als ik even kijk naar de wiki pagina over Richard Koudenhove-Kalergi (bekende uitspraak), dan is daar niets mis mee. Genenvermenging is immers een probaat middel tegen degeneratieve aandoeningen.
  Het wordt anders wanneer die gedachte aan de kapstok van machtsblokken (EU vs. X of klasse X vs. klasse Y) wordt opgehangen, want dan klopt de basisgedachte niet meer en wordt het fundament er onder uit geschopt.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [23] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [10]: Nog even verder gekeken. Via Richard Koudenhoeve-Kalergi kom je eerst bij de Paneuropese Unie (iets waar Wilders waarschijlijk een stijve bij krijgt), vervolgens bij Avondland als ideaalbeeld.

  Dat ideaalbeeld wordt op verschillende wijzen uitgelegd. Als je de uitleg vanuit de Griekse mythologie neemt, dan klopt het nog steeds met de ‘bekende uitspraak’ van Richard Koudenhoeve-Kalergi, hoewel strijdig met de visie van de EU als machtsblok temidden van andere machtblokken.

  “In de Aeneïs van Vergilius wordt ook het Avondland genoemd, daar waar de mythische held Aeneas, ontvlucht uit Troje, een stad moet stichten.”

  Me dunkt dat deze Richard Koudenhoeve-Kalergi een gezond inzicht had. Jammer dat ‘ie inmiddels overleden is.

 12. @dZvZtKm [12]: Wordt die PvB nog gebruikt?

  Ergens rondom het jaar 2000 werd me in de context van erkenning als leerbedrijf aangeboden om PvB’s af te leggen. Om na scholing opgedane kennis met diploma’s te bevestigen. Ik had destijds geen interesse. En nog niet (later certificaten en diploma’s verbrand om van die onzin af te zijn).

  Ben wel benieuwd of het verschijnsel PvB nog ergens wordt gebruikt en zo ja waarom.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.
  dZvZtKm [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [13]: Met PvB doel ik overigens niet op gemoderniseerde versies van de fertility rite. Daarbij worden mensen als martelaar neergezet, navolgbaar voorbeeld geven, wat door anderen wordt nagevolgd. V.b.:
  – Jan Hus wiens dood gewapend verzet tegen katholieken (en voor meer vrijheid) veroorzaakte.
  – Martin Luther King jr. wiens dood de burgerrechtenbeweging aanjoeg.

  Ze demonstreerden bekwaam te zijn, dat wel.

 14. @Easymoney [6]: Het voordeel zou kunnen zijn; hoe meer mensen, hoe meer afwijkende ideen.
  Ik het boek het einde van het kwaad redeneerd de schrijver dat hoe groter de groep mensen, hoe moeilijker het zal worden voor de religies (waaronder het statisme) om de ideen van (meer) vrijheid tegen te houden, zeker met het internet.

  In deze gedachtengang zit wel wat in m.i.

  Easymoney [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Perspectief [15]: Zoals ik aangaf, organisaties concurreren met elkaar om de gunsten en de macht en invloed over mensen. Hoe meer mensen jij beheerst of beter nog, naar jouw luisteren, des te mer invloed heb je. Kijk maar naar Facebook of youtube video’s. Daar zien je de correlatie eruit springen.
  Dit geldt ook voor politici en religieuze groepen. Concurrentie wordt hierdoor, door veel mensen als iets vies en vervelend ervaren. Als individu interesseer je je niet voor hun, maar deze groepen hebben jouw en mij 24/7 in het vizier. Is het niet de volgers die jouw lastig vallen, dan is het de volgers die hun eigen leiders zelfs lastig vallen, als zij niet hardcore genoeg zijn. Dit is iets wat er speelt in de Islam. Maar, andere collectieve organisaties en hun volgelingen, doen precies hetzelfde.
  Dit soort organisaties zweren ook bij uitbreiding van de groep, hoe meer mensen, hoe beter. Het hele idee dat de mensheid iets te groot wordt, dat is voor hun collectivistisch wereldbeeld, een brug te ver. Erger, wordt hun groep kleiner, zal de doemscenario alleen maar groter worden.
  Aandachtspunt: de vraag is, is een omvang van 12 miljard mensen op de wereldbol, een probleem? Wie kan met argumenten komen, dat zelfs 20 miljard mensen juist als een voordeel gezien moet worden.

  Perspectief [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Easymoney [16]: Ik geloof dat de VN berekend heeft dat het stopt bij tien miljoen. Op een andere site wordt gezegd dat het even kan stoppen maar dan ook zo weer door kan groeien.

  20 miljard kan niet als voordeel gezien worden. Dat ben ik met je eens. Tegelijkertijd is dat ook weer een angst die de mensen aangepraat word waardoor men verlamd en terug rent naar zijn (staats)religie i.p.v. er iets aan probeert te doen……zelf.

  Ik denk toch dat informatie een deel van een antwoord is.

  Jij hebt het idee dat mensen naar steeds strengere religies “verhuizen”. Ik weet dat zo net nog niet, Ik denk dat mensen naar vrijere religies/staten op verhuizen. Ik bedoel, kijk naar het katholisisme. Die had de alleenmacht, tot Maarten Luther (nee niet king lol) voorbij kwam en de drukpers (informatie) toen splitste het op. En het splitste steeds vaker op nu zijn geloven hier zo versplinterd dat je kunt zeggen dat ieder zijn eigen god heeft. Ik zie hetzelfde gebeuren met steeds meer politieke partijen en versplintering.
  Groepen als isis proberen met alle macht om de mensen die een vrijere manier van leven hebben/zoeken terug in hun fundamentalisme te terroriseren, maar ik denk niet dat ze dat gaat lukken, net als dat niemand mij meer in het protestantisme/statisme terug kan terroriseren. Het gros van de mensen geeft niet zo snel vrijheden op die ze verworfen hebben. Dan verhuizen ze nog liever naar vrijere samenlevingen.

  Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het zo is als jij het zegt als je vanuit een andere invalshoek kijkt. En dan is het inderdaad één doffe ellende, voor “de wereld”/”de mensheid” waar niemand meer uit zal kunnen en willen ontsnappen.

 17. Misschien een open deur, maar MIJN overheid is een kwestie van erkenning. Er is geen overheid die door de (door ons aangeleverde) proeve van bekwaamheid kwam. En een dergelijke proeve betekent nog steeds niet dat er sprake zou zijn van erkenning of aanvaarding.

 18. @Nico [19]:
  Nu het volgende , stel je hebt een sjoemeldiploma. Deze wordt ingetrokken. Je zou zeggen dat het vakje in mijnoverheid dan leeg is. Niks mis mee dus een leeg vakje. Maar nu wordt de blockchain technologie ingezet ( ja die van de bitcoin) om een transactie mee te verwerken.
  Dan staat er in het vakje van mijnoverheid
  PvB verworven 1 januari 2000 aantal +1
  blijkt een sjoemeldiploma te zijn dus in vakje mijnoverheid
  PvB verworven 1 januari 2000 aantal -1
  Nu is het vakje dus niet meer leeg. Niks mis mee dus, of ..toch wel..

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 19. @dZvZtKm [21]: Het probleem is privacy, niet zozeer of de actuele stand plus historie geraadpleegd kan worden.

  In een decentrale context waarin privacy is gewaarborgd kunnen mensen inloggen op de website van een onderwijsinstelling, met een eenmalige inlogcode, om even te kijken of een bepaald diploma inderdaad verstrekt is. Qua techniek is dat heel eenvoudig te realiseren en uit te rollen.

  Gecentraliseerde data-scraping is vooral interessant voor nieuwsgierige aagjes die geen moer met individuele gegevens te maken hebben. Bij decentralisatie kunnen heus wel statistieken verzameld worden, maar dan o.b.v. geanonimiseerde datasets.

  dZvZtKm [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico [10]: Ben zelf bewust met iemand van buiten de genenpool getrouwd. Geinspireerd door Jim Rogers die besloot een Chinese nanny voor zijn dochtertje aan te stellen teneinde die in het mandarijn als 2e taal op te voeden (later besloot hij met zijn gezin naar Shanghai te trekken en uiteindelijk streken ze neer in Singapore), besloot ik destijds als single om maar meteen een Chinese moeder voor mijn toekomstig kinderen te zoeken. No kidding. Zo is het gegaan en om die reden. (Dat ik met hen inmiddels in Zuid-Amerika woon en onze spruit op school ook in een 3e taal -Spaans- wordt opgevoed, is iets waar Jim jaloers op is. Hij is dan wel een paar honderd maal rijker dan ik maar benijdt me om zijn “kinderplan” nog te hebben overtroffen. Hahah!).
  Maar … zo’n prive initiatief is heel wat anders dan dat een centrale planner van bovenaf beslist om op grote schaal rassen te vermengen en wel met als doel de culturele identiteit van een volk uit te wissen en meer eenheidsworst te laten zijn met die van buurlanden met een grensoverschreidende politieke integratie (lees: vorming van 1 groot wingewest voor de elites) tot doel.
  Bovendien is er ook nog de keuze van de (individuele of collectieve) partner: opteer je voor een individu of volk met gemiddeld een gelijkaardig (of zelfs licht hoger!) IQ dan wel, organiseer je bewust een kweekprogramma met mensen die volgens allerlei studies tientallen punten lager scoren? Als je als elitist het doel hebt de massa te overheersen, kies dan bewust voor dumbing down. Ik stel slechts vast dat men helaas niet het plan heeft opgevat om massaal Chinezen en Japanners naar de EU te laten migreren en met de autochtonen te laten mixen. Dat zou vermoedelijk heel andere gevolgen hebben gehad. Maar kennelijk was dat niet wat Coudenhove-Kalergi beoogde…

  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 21. @Scrutinizer [23]: Een kraakhelder betoog. Wat Richard Koudenhoeve-Kalergi exact beoogde en welke route daartoe is uitgezet, blijkt niet uit het materiaal dat ik gelezen heb.

  Een centrale planner kan veel willen, maar liefde laat zich niet dwingen. Dat is een feit.

  Wel is het goed om in de gaten te houden dat er twee soort genen zijn:

  a) Erfelijk materiaal dat uiterlijke kenmerken zoals huidskleur, vormen en zelfs functionaliteit bepaalt. Dit is de gangbare uitleg van DNA.
  Voor wat betreft uiterlijkheden is het gezond om vooroordelen aan te pakken. Immers, het gaat niet om de verpakking, maar om de inhoud.
  Voor wat betreft functionaliteit kunnen erfelijke aandoeningen ontstaan. Vooral door inteelt (in families, volkeren). Een interessante vraag is om deze geëlimineerd kunnen worden door genenvermenging.

  2) Karaktereigenschappen (genen) als onderdeel van karakter (genenstreng). Ook die zijn erfelijk. Ook daar is sprake van verval in de loop der generaties, vooral als mensen opgesloten worden in een sociale klasse of stand. De omgang tussen mensen uit andere klassen of standen wordt vaak vermeden, wat dit verval bespoedigt. Als er in de ene klasse of stand bepaalde eigenschappen zijn verdwenen, en en der andere klasse of stand weer andere, dan ontstaan groepen die elkaar niet eens meer begrijpen. Verschillende ‘ontvang- en zendfrequenties’. Op elkaar afstemmen wordt dan behoorlijk moeilijk.
  Wat tussen sociale klassen en standen voorkomt, komt ook tussen natiën en volkeren voor.

  Zijn er bepaalde natuurlijke eigenschappen (iets anders dan capaciteiten) weggevallen, dan is een verstoring ontstaan. Bij karakter (of het karakter van de manier waarop mensen met elkaar omgaan) ontstaat dan verstoord, gestoord gedrag.

  Zijn er bepaalde tegennatuurlijke eigenschappen ontstaan, strijdig met de menselijke natuur, dan ontstaat ook verstoord, gestoord gedrag.

  Of Richard Koudenhoeve-Kalergi het nu over scenario 1 of 2 had heb ik niet uit de tekst kunnen opmaken. Wat voor mij nu precies de reden was geweest om een gesprek met hem aan te gaan, ware het niet dat hij overleden is.

  Het multi-culti experiment is mislukt. Als je mensen vanuit verschillende natiën, volkeren, standen of sociale klassen dwingt om bij elkaar te zijn, dan verzetten ze zich daartegen. Heel voorspelbaar. Dan krijg je niet zoiets als een barman die een drankje mixt, maar mensen die zich proberen terug te trekken in hun eigen ‘cultuur’ (lees; gewoonten, gebaseerd op eigenschappen die met een bepaald sociaal karakter zijn samengesteld). De oorspronkelijke bevolking zal rigide proberen om ‘de eigen identiteit te behouden’, want alles wat vreemd is, is vies en inferieur. Althans, dat wordt gedacht. En dat wordt dan ook nog aangewakkerd door bepaalde politici.

  Zoals met alles is dit een kwestie van bewustzijn, wat gekweekt kan worden met de juiste informatie. De wil om te mengen (biologisch of qua karaktereigenschappen) moet voortkomen uit liefde, niet uit dwang. Een mens kan van zijn eigen karakter maken wat hij wil, maar voor het karakter van de manier waarop met anderen wordt omgegaan zijn er beperkingen. It takes two to tango.
  Als er al centrale sturing is, dan moet die zuiver oftewel puur zijn, in lijn met natuurlijke mechanismen.

  Je kunt politici veel verwijten, maar niet dat ze met mensen kunnen omgaan. Dat lukt acteurs die ervoor zijn om te bespelen en manipuleren niet. Vergelijk je een politicus met de snaar van een harp, (b)engeltjes die proberen muziek te maken, dan is de constatering dat van nature een ieder muziek uit zijn eigen leven zou moeten laten komen, een ieder zijn eigen leven als muziekinstrument zou moeten gebruiken, niet ver weg. Muziek is leuk om naar te luisteren, maar nog veel leuker om zelf te maken.

  Ook bestuurders hebben maar een beperkt nut. Het zijn immers systeemdenkers, technocraten, die de machinerie van een organisatie aansturen.
  Bestuurders zijn te vaak als cowboys die een pistool trekken en tegen werknemers zeggen “dansen jij!”. Het mag dan anders verpakt worden, maar nog steeds geldt voor een werknemer “befehl ist befehl” op straffe van ontslag.

  Dus… wie een plan heeft moet niet de slinkse politicus of machinale bestuurder uithangen, maar dat gewoon eigenhandig uitvoeren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 22. Een hinderende factor bij genenvermenging annex karaktereigenschappen is superioriteitsgevoel.

  Apartheid (“da’s apart!”) kan ontstaan wanneer een groep mensen een club vormt en zichzelf afzondert van de rest. Je ziet het in gangs, maffia, overheidsmachines, geestelijkheid, organisaties van allerlei snit.

  Apartheid is kennelijk door Britten geïmporteerd in Zuid-Afrika. Ze maakten een paar procent van de bevolking uit, maar voelden zich op grond van religie superieur. Superioriteitsgevoel betekent dat mensen zich verheven voelen, anderen klein houden, voor zichzelf privileges kweken (in feite anderen mogelijkheden ontnemen).

  De gedachte achter Apartheid en superioriteitsgevoel is dat als nu maar iedereen zo wordt als ‘mij’ of ‘ons’, dan zal de wereld er beter uitzien!
  Dat begint met dominante mannen (ten opzichte van vrouwen; tegennatuurlijk), gaat verder tussen ouders en kinderen (misschien natuurlijk) en vervolgens heersers en onderdanen (…).

  Als ouders last hebben van een misplaatst superioriteitsgevoel, dan corrigeren kinderen dat op pijnlijke wijze. Reden om de uitspraak “doe gewoon wat ik zeg” te introduceren. Iets dergelijks vindt plaats tussen heersers en onderdanen. De ene heerser luistert goed en wordt wijzer, de andere stuurt richting ‘generatiekloof’ annex een kloof tussen heerser en onderdaan. Kloven worden altijd middels dwang en desnoods geweld gecreëerd en op dezelfde manier gehandhaafd.

  Waarom ik dit schrijf: Als blanke Europeanen zich superieur voelen over bijvoorbeeld donkere Afrikanen, dan gooien ze het kind met het badwater weg. Een heuse traditie. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld tussen sociale klassen en standen, geestelijken en leken, enz. Dan krijg je in beide kampen een proces van verval. Het gaat van kwaad tot erger.

  Scrutinizer [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico [22]:
  Stel je bent nu veroordeeld voor moord
  D.m.v. blockchain methode van transactie/registratie komt er een aantekening : moord in 2000 +1
  Na 10 jaar blijkt dit niet te kloppen.
  Blockchain methode maakt transactie/registratie: moord in 2000 -1
  Nee, de transactie moet totaal niet meer zichtbaar te tracen zijn.
  Hoe zou die geauthoriseerde raadpleger van jouw mijnoverheid dossier over jou denken en gaan handelen?

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 24. Beste dZvZtKm [26]: Het is me niet duidelijk waar je naartoe wilt, wat het lastig maakt om de draad op te pakken.

  Een sjoemeldiploma is een signaal van een moraal waar iets mee mis is. Mogelijk zowel bij de ontvanger van het diploma als bij de beroepsgroep waar de betrokkene toegang toe zou willen verkrijgen.

  Een onterechte beschuldiging / veroordeling van moord is iets anders. Bij blockchain wordt de mutatie ‘teruggeboekt’, een overheidsmachine kan deze misschien wissen. Het werkelijke probleem is natuurlijk een reputatie die besmet is geraakt. Ongeacht of historie geraadpleegd kan worden, zijn er dan toch mensen die een niet-bestaande oude koe uit de sloot willen halen. In zo’n geval helpt waarschijnlijk alleen zelf-oord (verhuizen naar een ‘betere plaat’) om weer met een schone lei te kunnen beginnen, zonder vooroordelen. Maar ook daar kan een betrokkene achtervolgd worden door een niet-bestaand verleden.

  Verder; iedereen maakt onderweg fouten. Sommigen leren ervan, anderen niet. In het eerste geval moet het iemand niet blijven achtervolgen, in het laatste geval wel 😉

  Sociale interactie kan eenvoudig zijn, maar wordt soms moeilijk gemaakt.

 25. @Nico [25]: Ik ga voor een groot deel in je betoog mee, maar heb toch 2 kanttekeningen.

  Ten eerste is de vraag op basis waarvan je superioriteit definieert. In een lichaamscultus waarbij de grootste of sterkste of hardst lopende o.i.d. als superieur gezien wordt, moeten blanken hun meerdere erkennen in (sommige stammen) zwarten.
  Kies je er echter voor IQ als maatstaf te nemen, dan mogen blanken zich superieur beschouwen.
  De vaststelling is objectief eenmaal de maatstaf bepaald is, maar wie bepaalt die?
  Ik denk dat net zoals de overwinnaar de geschiedenis schrijft, de overwinnaar ook op allerhande vlakken de criteria bepaalt (bv. wat is cultuur: primitief tamtamgeklop niet maar Lady Gaga wel?) en ook die voor superioriteit. Geen wonder dus dat een ras met een hoger IQ dit als maatstaf neemt en niet hardloop- of basketbalprestaties.

  Anderzijds denk ik dat apartheid een heel andere achtergrond heeft, nl. dezelfde die m.i. ten grondslag ligt aan om het even welke discriminatie, nl.: eigenbelang. Door an sich niet terzake doende collectivistische criteria in te voeren kan je de poel verkleinen.
  Zo heb je er als blanke heteresexuele man simpelweg belang bij dat op de arbeidsmarkt (of politiek, bv. qua stemrecht) vrouwen, homo’s en kleurlingen gediscrimineerd worden. Als je zelf tot een groep behoort (de grootste zijnde “de mensheid”) en je wil je kansen vergroten, maak die groep dan kleiner maar zo dat je er zelf nog wel binnenvalt. Blanke heterosexuele vrouwen zijn dus gebaat bij feminisme maar niet bij gay rights of gelijkstelling van allochtonen. Moslimmannen (tenzij zelf homo) willen dan wel gelijke rechten voor allochtonen maar niet noodzakelijk voor vrouwen en al helemaal niet voor homo’s.

  Wat mij betreft is de achtergrond van apartheid eerder het creeren van exclusiviteit voor de bedenkers ervan en werd de “rechtvaardiging” er maar bij gezocht. En dan zijn we bij mijn eerste punt: de overwinnaar is degene die de criteria kan kiezen om daarmee zichzelf te rechtvaardigen, dus superioriteit gebaseerd op (collectief gemiddeld) IQ is dan kennelijk de norm en daarmee hun “rechtvaardiging”.

  Het venijn zit hem evenwel in het rigide collectivisme.
  Immers ook binnen een raciaal homogene (bv. 100% blanke) gemeenschap zal IQ vaak een factor zijn die (mede) bepaalt of iemand een vetbetaalde baan krijgt etc. Dus zo schokkend is dat op zich niet maar het schrijnende aan apartheid is dat o.b.v. iemands huidskleur hem al bij voorbaat geen kans gegeven wordt. Zo zouden dus intellectuele reuzen als Thomas Sowell en Walter Williams (of Candace Owens, heh) geen faire kans krijgen onder apartheid. En als de discriminatie een andere grondslag heeft (zoals religie) dan is er nog een ontsnappingsmogelijkheid door van religie te veranderen (of dit minstens te veinzen), maar je ras is iets waar je zelf niets kan aan doen, dus discriminatie op die grondslag is nogal fataal en daarmee verwerpelijk immers het ontneemt zelfs de mogelijkheid tot eigen verantwoordelijkheid en dus tot -correct- beschuldigen. Je kan een fanatiek Moslim misschien verwijten dat ie (nog steeds) Moslim is en zich niet beter heeft geinformeerd bv. op internet maar hoe zou je pakweg ms. Owens nu in hemelsnaam kunnen verwijten van nog steeds “moedwillig” zwart te zijn?

  Zelf hanteer ik in de omgang met mensen IQ eveneens als een van de belangrijkste criteria maar dan louter op individueel niveau vast te stellen (of in te schatten).
  Als ik hr. Sowell als buurman zou hebben, ik denk dat ik dagelijks aan zijn lippen zou hangen. En Candace Owens? Whoah! Wel, ik ben een trouwe echtgenoot maar als ik single was … ik denk dat ik moeite zou hebben om mezelf niet in aanbidding aan haar voeten te werpen (het feit dat zij vrouw is en m.i. erg knap speelt hier een doorslaggevende rol en verklaart waarom ik bij hr. Sowell slechts aan zijn lippen zou hangen) 😉

  Kortom: IQ als criterium … hanteer ikzelf ook en ik ben geen negationist die de waarheid omtrent groepsgemiddelden moedwillig ontkent maar als ik een individu tegenkom, zal ik hem steeds als individu bejegenen ongacht ras. Ongeacht ras, dus maar … niet ongeacht religie of cultuur. Zo kan ik me niet voorstellen met een Moslima te trouwen en daardoor zal louter en alleen het kennisnemen van haar religie al meteen haar aantrekkelijkheid doen dalen. Anderzijds was ik destijds bewust op zoek naar een (intelligenten en mooie) mandarijnssprekende. Theoretisch had een blonde Hollandse of Vlaamse studente sinologie ook een kans gemaakt, maar dat was een te kleine vijver om in te vissen, dus richtte ik me maar op echte chinese dames. In elk geval ervoer ik destijds een Chinese achtergrond dus als een pluspunt. In zekere zin kan je stellen dat ik me dus schuldig maakte aan positieve discriminatie maar dat was met het oog op mijn nageslacht (geinspireerd door de ideeen van Jim Rogers maar waaraan ik een eigen wendig gaf).

  Ik vraag me trouwens af wat er zou gebeurd zijn als ik toen (iemand als) Candace Owens zou hebben leren kennen. Zou ik vastgehouden hebben aan mijn doel om mijn toekomstig nageslacht 2-talig in het Mandarijn op te voeden? Ach, dat zullen we nooit weten. Gelukkig maar 🙂

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 26. @Scrutinizer [28]: Kraakhelder betoog. Mee eens dat het mechanisme zo werkt. Een kleinere groep van “de mensheid” afscheiden en dan zelf de criteria voor veronderstelde superioriteit vaststellen. Dat is wat overwinnaars doen, eenvoudigweg omdat het kan.

  Bij Apartheid in Zuid Afrika namen Britten hun religie mee. Ze haalden daar hun superioriteitsgevoel uit. Maar ze konden overwinnen en criteria vaststellen omdat ze vuurwapens hadden, in tegenstelling tot de inheemse bevolking. Eerst overwinnen, vervolgens criteria vaststellen. “Kijk maar, we hebben gewonnen, dan móet onze God wel de beste en sterkste zijn”.

  Er is sprake van een gedraaide werkelijkheid. Want de fysiek sterkste is qua moraal niet de beste, wat ook voor de intelligentste geldt. En wat ís eigenlijk een goede moraal? Hoe definieer je ‘goed’? Voor mijzelf splits ik dat op in gezond vs. ongezond c.q. verziekt. Want iemand die fysiek of intellectueel niet sterk is, kan best een gezonde moraal hebben.

  Met het oog op de beroemde ‘overleving van de soort’ heeft niemand iets aan mensen die hun fysieke of intellectuele kracht misbruiken om hun zin door te drijven, voor zover diens wil niet gericht is op genezen of anders elimineren! Want dan verziekt iemand alleen maar wat gezond is (of wil worden).

 27. Correctie:
  “Want de fysiek sterkste is qua moraal niet automatisch de beste, wat ook voor de intelligentste geldt.

Comments are closed.