toinemandersEr zijn twee acties om het gezin van Toine Manders bij te staan in deze moeilijke tijden. De GoFundMe actie en de LIFHAS actie. GoFundMe bracht 5485 euro op. LIFHAS tot op heden 1126 euro. Helaas heeft de payment provider van GoFundMe besloten het geld niet naar Jessica over te maken. LIFHAS is dit wel van plan. LIFHAS wil de donateurs die anoniem gedoneerd hebben bij deze bedanken. We willen deze actie graag nog voortzetten en roepen iedereen die dat niet heeft gedaan op alsnog te doneren, iedere euro is welkom. Voor de oorspronkelijke oproep en de bankgegevens, zie tekst na de break:

Filmpjes van Toine bij het “Panama papers” verhoor in de Tweede Kamer zijn wereldwijd viral gegaan. Ze zijn van onschatbare waarde voor de uitleg van het libertarisme. En een voorbeeld van hoe onhandig politici en de wetgeving kunnen zijn.Het is duidelijk dat het gezin van Toine door zijn Libertarische kruistocht volkomen aan de grond zit, ondanks de sociale huurwoning! De overheid heeft zijn benen gebroken en geeft hem een kruk…

Daarom heeft Lifhas (Libertarian Foundation for Human Assistence) een ANBI stichting in Nederland, besloten om haar rekening open te stellen voor donaties aan Toine’s gezin. Hijzelf kan/mag niks krijgen, want dat verdwijnt dan weer onmiddellijk in de zakken van de fiscus, maar we kunnen wel zijn gezin financieel ondersteunen: een belastingaftrekbare gift, aan de familie van een belastingontwijker!

Het IBAN nummer van LIFHAS is NL95ABNA0497967944, ovv gezin Toine, BIC ABNANL2A.
Stort vandaag nog uw aftrekbare gift en wij zorgen dat het goed terecht komt!

En als u dan ook nog (de link van) dit artikel doorstuurt naar uw relaties en op facebook zet, gaat dit beslist helpen en draagt u echt een steentje bij aan vervolgacties.

https://www.youtube.com/watch?v=DQNC8Zyx5_c

18 REACTIES

 1. De payment provider van GoFundMe?
  Wie is dat? (Of zelfs: wat is dat? Wordt er bedoeld: de bank van GoFundMe?)
  En waarom heeft die dat besloten?
  Heeft ie toegelicht waarom ie Jessica besloot te boycotten?
  Ik ben daar wel erg benieuwd naar.
  Heeft een bank (of wat voor “payment provider” dan ook) ueberhaupt het recht om zomaar eenzijdig te besluiten een transactie niet te doen doorgaan en een bestemmeling financieel af te sluiten van de buitenwereld.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  ratio [9] reageerde op deze reactie.

 2. @Harrie [7]: Want een rechter is God of een hogepriester van God? Gezien vanuit het perspectief van de staatsreligie klopt dat wel.

  Ondertussen… lijkt het erop (zie reactie [4]) dat de payment provider zich gewoon aan de eigen gedragscode houdt en over is gegaan tot retournering van fondsen.

  @Scruitinizer [6]: Wie voor doorgeefluik speelt beslist helemaal zelf wat er doorgegeven wordt en onder welke voorwaarden.

  Vooralsnog lijkt het erop dat de gebruiksvoorwaarden van de payment provider vooraf niet duidelijk waren bij St. Lifhas en alles wat er m.b.t. de Lifhas actie te corrigeren viel dan nu gecorrigeerd is. Dus… is er nog ergens een feitelijk probleem over?

 3. @Harrie [7]: en @Scruitinizer [6]: ik weet er het fijne niet van maar het zouden de gebruiksvoorwaarden kunnen zijn, mensen die betrokken zijn bij juridische procedures, die zijn aangeklaagd voor bepaalde misdrijven of misdaden, zouden zijn uitgesloten. Iets dergelijks heb ik gehoord, en kennelijk wordt dit opgerekt tot de naaste familie. Als dit waar is, dan zou je dus bijvoorbeeld niet de familie van mensenrechten activisten in dictatoriaal aangestuurde landen via gofundme kunnen steunen.

  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

  • In afwachting van rechtszaak en evt. vonnis, wordt je dus al kapot gemaakt, omdat jou de mogelijkheid tot het verdienen van een inkomen wordt ontnomen èn het anderen moeilijk wordt gemaakt je daarbij te helpen. Dus op de knieën zul je gaan. Hoe dan ook.

   Nico [13] reageerde op deze reactie.

 4. @ratio [9]: Tja. Aangeklaagd en veroordeeld is toch nog een belangrijk verschil, dacht ik. Silly me!
  Vooral lastig als het jaren duurt eer je zaak voorkomt en beslist wordt. Je zal maar onschuldig zijn en -uiteindelijk- blijken doch ondertussen 3 jaar lang vleugellam zijn wegens getalm van de rechtstaat.

 5. Als ik het me goed herinner blokkeerde PayPal ooit betalingen aan iemand á la Julian Assange.

  Willen mensen doneren aan bepaalde individuen, dan is het wel zaak om daarvoor een vrij kanaal te kiezen. Vrij begaanbaar, liefst zonder tolgeld. Kwestie van vooraf (dus niet achteraf) zorgen dat je weet waar je mee bezig bent. St. Lifhas heeft dat gedaan middels een gewone bankrekening.

  Momenteel functioneert de kwestie met de payment provider als een fopspeen. Zonder concrete, feitelijke informatie is het zinloos hierover te communiceren.
  Het lijkt erop dat a) vooraf onvoldoende inlichtingen zijn ingewonnen over deze dienst en b) ontvangsten zijn geretourneerd. Daarmee is het klaar, totdat er meer concrete feitelijk informatie komt.

  De les; als je in een oorlog de vijand een stapje voor wilt zijn en blijven, moet je beschikken over goede inlichtingen. Business is war, wat door allerlei organisaties (zoals banken, overheidsmachines) uitgebreid wordt gedemonstreerd. Je moet dus werken aan juiste inlichtingen om onnodig gezeik te voorkomen en je slag te slaan, zodat je bereikt wat je wilt.

 6. @Harrie [11]: St. Lifhas kan ook de middelvinger omhoog steken en op grond van juiste inlichtingen de handigste route kiezen.
  Er is niets mis mee om bijv. op de site van de stichting geld te verzamelen en dat gewoon cash langs te brengen. Of desnoods in natura, als de periodieke leverantie van boodschappen conform de instructies van dit gezin (boodschappenlijstje).

  Vergeet niet dat iemand vanaf de geboorte wordt afgericht om op de knieën te gaan voor figuren die opdrachten uitdelen (schoolmeesters, politieagenten, etc.) en schuldig wordt geacht aan ‘onjuiste denkwijzen’ zoals onwil om opdrachten te gehoorzamen tenzij anders bewezen wordt.

  Die dwang is de basis van het maatschappelijke systeem dat ‘beschaving’ wordt genoemd maar in feite barbaars van aard is. Wie tegen de grenzen schuurt kan ellende verwachten om ‘m te ‘bemoedigen’ netjes binnen de grenzen van het maatschappelijke dwangbuis te blijven. Dat denkwijzen en gedrag van de heersende klasse tot op het bot gecorrumpeerd zijn, is daarbij totaal niet relevant.

  • Ja @nico ik weet hoe het werkt. In dit systeem is elk bedrijf eigendom van de staat en zal dus naar diens pijpen dienen te dansen, want anders wordt de bedrijfsactiviteit onmogelijk gemaakt.

   Het is zaak dat meer mensen zich hier bewust van worden. Eros géén vrijheid. Er is voorwaardelijke vrijheid onder dreiging van geweld.

   Nico [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Harrie [14]: Met begrenzingen hoeft niet per sé iets mis te zijn. Het is maar net waar die grenzen gesteld worden.
  ‘Beschavingen’ die op westerse leest zijn geschoeid functioneren als lotusvoetjes; te strak afgebonden met een dwangbuis waar mensen sterk misvormd uit komen, voor zover ze er al ooit uit komen.

  Mishandelden die mishandelaar werden namen en nemen hun taak dermate serieus, dat een overgang naar een gezonde situatie voor de huidige generaties een waarlijk helse klus wordt. Vanwege die (mentale) misvormingen. Kennelijk is het waar; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 8. Van persoonlijke ruimte met gezonde begrenzingen naar wet- en regelgeving als lotusvoetjes was een sluipend proces. En wie dit ‘schoonheidsideaal’ afwijst, is een vijand van de staat 😀

 9. Ondertussen… valt ook in het verhaal over Toine op dat de een zich ruimte toe-eigent ten koste van de ruimte van anderen. Dat geldt niet alleen voor vrouwen met lotusvoetjes, maar ook voor begunstigden van trusts die door de activiteiten van Toine minder wind in de zeilen dreigden te krijgen.

  Vrouwen met lotusvoetjes kunnen groeiruimte krijgen door de zwachtels door te knippen.
  Waar het gaat om trusts functioneert poen als zwachtel.
  Toine werd en wordt genaaid waar het om poen gaat.
  Poen reguleert welvaart, tot op het niveau van primaire behoeften. Kan dat toegestaan worden?

  Een eenvoudige constatering: Wanneer mensen elkaar met gesloten beurs helpen, desnoods door tassen boodschappen aan te leveren en faciliteiten beschikbaar te stellen, speelt poen geen rol meer en is die zwachtel doorgeknipt.

  Ook wetgeving functioneert als een zwachtel annex dwangbuis.
  Uiteindelijk betreft wetgeving vooral baten en lasten.
  Vandaar dat de woningenmarkt dwingend is gereguleerd, wonen dient een te belasten last te zijn. Een primaire behoefte die voorwaardelijk bevredigd mag worden zodat de ‘happy few’ een luizenleventje kunnen leiden. Als luis in de pels van gezonder denkende mensen.
  Ook aan deze waanzin kan een einde gemaakt worden. Bij een noodtoestand is militair ingrijpen wenselijk, om de ‘zwachtel’ van gecorrumpeerde wetgeving door te knippen. Einde oefening voor rent-seekers en ander gespuis.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [17]: “maar ook voor begunstigden van trusts die door de activiteiten van Toine minder wind in de zeilen dreigden te krijgen.”

  Een gedachtensprongetje.

  Begunstigden van trusts sturen waarschijnlijk de (mis)vorming van wetgeving aan. De activiteit rondom Toine was/is waarschijnlijk een poging om in beeld te krijgen welke gaatjes dichtgetimmerd moeten worden en om een informatielek te dichten.
  Om op de ene plaats overvloed in stand te houden moet op de andere plaats gebrek in stand worden gehouden. Dat regelen sluwe slimmerikken zowel zorgvuldig als dwingend.

Comments are closed.