hubDit artikel is augustus 2007 voor het eerst gepubliceerd. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Zo is er ook meer dan één weg om tot een vrije, libertarische, maatschappij te komen.  Daarom is het logisch dat verschillende libertariërs ook verschillende ideeën hebben over de beste of snelste weg naar een vrije, libertarische, maatschappij.

De ene libertariër wil de meer principiële weg bewandelen, de ander is wat pragmatischer ingesteld. Een belangrijk punt om in de gaten te houden, is er voor op te passen om elkaar niet tegen te werken. In tegendeel, acties langs verschillende wegen kunnen er voor zorgen dat het doel eerder wordt bereikt Het is niet zoals bij kerkgenootschappen die zich stuk voor stuk verbeelden dat ieder van hen alleen maar zelf het ware geloof heeft. Alle libertariërs hebben immers eenzelfde doel: een maatschappij waarin ieder individu soeverein is!

Deze week hadden we een artikel “To vote or not to vote…NOTA?” *), waarin de weg gewezen werd om als stap in de goede richting een NOTA systeem in te voeren. NOTA betekent: “None Of The Above“. Dit moet dan op alle overheidsstemlijsten als een officiële gelijkwaardige keuzemogelijkheid worden ingevoerd. Zie artikel en vooral ook de er op volgende discussie.

Een geheel andere weg, een zeer principiële, wordt gepropageerd door de “VOLUNTARYISTEN”. Die stellen dat partijpolitiek van nature slecht en immoreel is. Je moet daar dus helemaal niets mee te maken willen hebben. Ook niet het “systeem van binnen uit” trachten te verbeteren. Voluntaryisten stellen dat je door deelname het immorele systeem alleen maar versterkt.

DOELSTELLING van de VOLUNTARYISTEN
Voluntaryisten zijn bepleiters van niet-politieke, geweldloze strategieën ter verkrijging van een vrije maatschappij. Zij wijzen electorale politiek van de hand, zowel in theorie als in praktijk, daar deze niet in overeenstemming is met de libertarische principes. Overheden moeten hun acties hullen in een mantel van morele legitimiteit om hun macht draagkracht te geven en politieke methodes steevast versterken die legitimiteit.
Voluntaryisten daarentegen streven ernaar de Staat haar legitimiteit te ontnemen door middel van educatie en zij bepleiten het onttrekken van medewerking en stilzwijgende toestemming, waarvan de macht van de Staat uiteindelijk afhankelijk is.

Hun beleid is dus vooral gebaseerd op educatie.
Een volgende stap is dan de “burgerlijke ongehoorzaamheid”. Gewoon niet doen wat de roverheid (de geweldsinitiators) van je eisen. Je loopt daarbij, zolang het aantal ongehoorzamen nog klein is, natuurlijk groot risico dat het geweld over je heen komt. Karl Watner, de grote voorvechter van het volutaryisme, heeft dat ook zelf ervaren toen ze hem in de gevangenis gooiden omdat hij weigerde een belasting te betalen.
Maar om met “educatie” eerst een voldoend grote basis trachten te krijgen, is voorlopig nog redelijk ongevaarlijk. Laten we daar in ieder geval veel aandacht aan geven…

 

10 REACTIES

 1. Inderdaad ieder doet het op zijn eigen manier. (nee ik bedoel niet dat)
  En misschien denk ik wel dat een manier niet werkt, maar er zijn altijd mensen die juist die aanpak nodig hebben.

  Of om het anders te zeggen; Je weet niet hoe een koe een haas vangt.:D

 2. Een koe zal nooit een haas vangen, word eens wakker libertarians.
  Wat denk je nu te bereiken door geen belastingen meer te betalen?
  amper 1% krijg je achter je en die gaan gewoon de bak in.
  Het systeem is al veel te diep geworteld en daar hebben we allemaal met open ogen bijgestaan, natuurlijk met de nodige protesten maar als het er op aan kwam dachten we de anderen doen het wel.
  Er is geen makkelijke weg naar zelfbeschikking en vrijheid meer, die zal net als vroeger met bloed en tranen bevochten moeten worden, alleen moeten we daarvoor eerst nog wakker geschud worden
  Geweld lost niets op hebben we op school geleerd!
  helaas de geschiedenis wijst anders uit, zonder geweld en miljoenen slachtoffers leert de mensheid niets en dan nog voor hoogstens 1 generatie

  ratio [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Bertuz [3]: Dat staat onder dit recente artikel toch aardig beschreven?

  Ondanks andere verwoordingen lijkt het me sterk dat Hub aan een andere bron van moraal dacht… Het aanwijzen van een andere bron voor moraal dan dat staat gelijk aan het zaaien van het zaad voor volgende conflicten.

 4. @T. Jager [2]: de omwenteling in oost europa ging grotendeels zonder geweld, de splitsing van Tsjechie en Slowakije ging zonder geweld. De bevolking in oost europa is er een stuk beter aan toe materieel en qua vrijheid dan voorheen, zonder dat het bloed massaal is gevloeid. Omwentelingen kunnen dus vreedzaam plaats vinden. De bevolking moet stap voor stap weer eigen verantwoordelijkheid willen dragen. En dat is de grote omslag en die bereik je niet met geweld.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 5. De weg van educatie en geweldloosheid is volgens mij de enigste juiste weg voor de mensheid.
  Het zal alleen nog vele jaren duren voor voldoende mensen voldoende (juiste) kennis bezitten om dit te (kunnen) begrijpen.

  De mensheid heeft pas sinds (relatief) korte tijd toegang tot deze kennis, hiervoor was het merendeel ongeletterd en makkelijk beïnvloedbaar.
  Dat is nu ook natuurlijk, echter door het bezit van meer/bredere kennis zal men toch verstandelijkere/geweld lozere keuzes maken.

  Of de mensheid hiervoor de kans krijgt?
  De grote kans bestaat dat de mensheid in zoveel ellende gestort gaat worden, dat we weer terug bij start komen.

  Hoe dan ook we leven in een spannende tijd…….

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. @ratio [5]: Het is goedkoop om geweldloosheid te prediken wanneer overheidsmachines enerzijds zeggen te walgen van geweld maar dat anderzijds toepassen wanneer dat zo uitkomt.
  Vergeet niet dat in ons gezin tot nu toe 2 levens om het leven zijn gebracht, alleen maar omdat gestoorde figuren in overheidsdienst even hun zin wilden doordrijven.

  Hoe zeer je geweld ook verafschuwt, geweldenaars hebben daar schijt aan. Dus moeten die uit de weg geruimd worden, als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. Dat is gewoon een natuurwet en het zou verre van een mens zijn om te zondigen tegen wet- en regelgeving die is uitgevaardigd door ‘moedertje natuur’. Alleen moet correctie en vergelding niet doorschieten naar wraak, zodat het zaad voor volgend conflicten gezaaid wordt. Het onder dit artikel een nadere bespreking van natuurrecht.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [10] reageerde op deze reactie.

 7. @rvsracer [6]: Wie merkt dat ‘ie een verkeerde weg is ingeslagen is het meest progressief als ‘ie rechtsomkeert maakt.

  Nu de mens meer wetenschappelijke gegevens heeft verzameld, wordt het tijd om helemaal terug naar de start te gaan. Als alles onderzocht is moet het goede behouden worden en het schadelijke meedogenloos overboord gekieperd worden. Arriveer je op die manier bij de start, zonder overbodige bagage van misleidende denkwijzen, dan tref je daar een schier paradijselijke situatie aan. Die je dan wel zelf hebt gecreëerd.

 8. @Nico [7]: Onze ervaring leert dat een zwangere vrouw gewoon door overheidsdienaren op de korrel wordt genomen, de liefde tussen man en vrouw openlijk geminacht en afgekeurd wordt, en de biologische baarmoeder van een vrouw geen veilige haven is voor een ongeboren kind. Dat was leven nummer 1 dat om het leven gebracht werd.

  Leven nummer 2 werd indirect om het leven gebracht. Eerst zodanig mishandelen dat op het randje van de dood werd gebalanceerd, zodat later overlijden als gevolg van mishandeling plaatsvond. Mishandeling lijdt tot lijden lijdt tot de dood. Bepaald geen ode waard aan de heersende macht.

  Het moge duidelijk zijn dat wij diep walgen van mooie praatjes en verknipt gedrag. Als regimes ergens voor staan, dan is dat wel het verzieken van talloze mensenlevens.

 9. @Nico [7]: Ik heb niet het idee dat geweldloosheid gepreekt word. voluntaryisten zijn geen pacifisten.

  Just saying.

Comments are closed.