model3_quarter_mod2-1Best mooie auto’s hoor die Tesla maakt. Niet voor niks gebruik ik een rode afbeelding. Maar alleen al tot 2015 verkreeg Musk $ 5 miljard aan subsidies, zoals Lawrence Salomon hier berekent, alsmede met wat voorbeelden. Daarom noemt hij Tesla fake.

Met fake bedoelt hij dat een dergelijk bedrijf zonder overheids subsidies, er nooit gekomen zou zijn. Gelooft u dat niet? TESLA

simpele feitjes: met overheids subsidie verkocht Tesla in Denemarken 2.738 auto’s in 2015, toen de subsidie werd afgeschaft in 2016, nog maar 176 (en dat waarschijnlijk omdat er wat mensen vergeten waren hun bestelling af te zeggen).

Na publicatie van Solomon, werd bekend dat er weer enorme voordelen gegeven zijn en soft loans door de overheden om een enorme batterij fabriek in Arizona op te zetten. Best knap van Musk. En dat hij daar mee een beurskoers van belachelijke hoogten bereikt en ook nog eens $ 1.5 miljard kan lenen van instanties die duurzaam moeten beleggen: petje af, maar ik doe daar niet aan mee, want elk bedrijf gebaseerd op subsidies, heeft volgens mij geen goed business model.

Niet om zurig over te doen, maar het blijft natuurlijk wel apart en wrang dat subsidies afkomstig van belastingen opgebracht vooral door de armen en middenklasse, gebruikt worden om de rijkeren een Tesla te laten rijden.

16 REACTIES

 1. De productie van de accu levert 17 ton aan CO2 op. Daar doet een gewone auto 8 jaar over om dat te produceren. Bron, Auto Motor und Sport, blz 14, Heft 18, die dat weer uit uit een Zweeds onderzoek, Umweltforschungsinstitut IVL heeft. Geeft wel te denken. Behoud van energie is behoud van vervuiling.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 2. Een zakelijk initiatief dat kennelijk onvoldoende interessant is om zonder subsidie te kunnen voortbestaan.

  Het is verbazingwekkend dat er van overheidswege wel geïnvesteerd wordt in oplaadbare electrische auto’s (grote accu’s noodzakelijk), maar dat investeringen in brandstofcelauto’s kennelijk door producenten zelf worden gedaan. In Europa voor zover ik tot nu toe weet vooral door BMW en Mercedes. Dat is ook weer de bovenkant van de markt, zodat het gros van de auto’s vooralsnog van schone brandstof uitgesloten blijft.
  Misschien dat degenen met poen als trendsetters en sponsors van verdere ontwikkelingen gaan functioneren, zodat de prijs omlaag kan en de toegankelijkheid omhoog?

 3. Als we niet naar de electrische auto, maar naar namen kijken (Tesla), dan kan vastgesteld worden dat Nikola Tesla een voorbeeld was van een wetenschapper die mensen op een dwaalspoor zette. Dat werkt t/m vandaag door. Niet alleen fake, maar ook schadelijk. Wat dat betreft deed Thomas Erikson het beter.

  Er wordt overigens gedaan alsof Thomas Erikson de electrische stoel heeft uitgevonden, maar in feite was reeds eeuwenlang de troon van een vorst een soort electrische stoel. Van daaruit werd soms onder hoge spanning energie, desnoods krachtstroom, naar een bevolking gestuurd. Dus zo nieuw was het idee van Thomas niet. Hij draaide alleen een concept om.

  Hetzelfde geldt voor de latere executiemethode van gif spuiten. Een omkering van de regeerindustrie die er kennelijk nogal van houdt om gif in mensenlevens injecteren. Men veronderstelt dat dat gezond zou zijn (sic).

  Hoe verder sommige wetenschappers afdwalen, hoe groter de ellende die wordt aangericht. Maar er is kennelijk hoop. Aangezien wetenschappers de rol van geestelijken hebben overgenomen, is het hoopgevend dat een hedendaagse wetenschapper nu stelt:
  Christenen hadden het verkeerd, Lucifer is niet slecht.

  Ben benieuwd hoe deze wetenschappelijke ontdekking verder gepresenteerd zal worden. Zal men bijvoorbeeld de anatomie van een Lucifer onder de aandacht brengen? Het is zo simpel…

  Om een Lucifer te bouwen voeg je een staafje (man) samen met een kopje (vrouw). Het kopje moet als een kroon op het staafje staan. Wordt de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ geschonden, dan regeren ze droog en vlammend. Om licht en warmte te verspreiden, hoewel je je fikken er niet aan moet branden. Dit beeld is gewoon puur natuur.
  De bouw van een Lucifer is niets meer of minder dan de natuurlijke evolutie van de man en vrouw vervolgen zodat ze samen een natuurlijke functie kunnen oppakken die vervolgens een goed voorbeeld is voor kinderen die een gezonde opvoeding nodig hebben.

  Jammer dat allerlei wetenschappers het wetenschappelijke terrein vervuilen, zodat het werk van pure wetenschap sterk bemoeilijkt wordt en het werk van pure wetenschappers zich zo enorm moeilijk verspreidt…

  anp rebel [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [3]:

  Beste Nico,

  Neem me niet kwalijk dat ik me beperk tot je eerste alinea van je exposé:
  ”Als we niet naar de elektrische auto, maar naar namen kijken (Tesla), dan kan vastgesteld worden dat Nikola Tesla een voorbeeld was van een wetenschapper die mensen op een dwaalspoor zette. Dat werkt t/m vandaag door. Niet alleen fake, maar ook schadelijk. Wat dat betreft deed Thomas Erikson het beter.”

  Ik heb hier al enkele vragen over:

  Het artikel gaat over elektrische auto’s. Waarom zouden we naar namen gaan kijken als het artikel dat niet doet en gewoon gaat over wat het ook al aangeeft in de aanhef: elektrische auto’s?

  Op welke wijze kan worden vastgesteld dat Nikola Tesla, een uitvinder die de mensen aan heel veel technologische vooruitgang heeft geholpen, mensen op een dwaalspoor zette?

  Hoe werkt het op een dwaalspoor zetten door Nikola door tot en met vandaag? Zowel fake als schadelijk.

  Welke Thomas Erikson bedoel je? De vechtsporter? De schrijver die een boek schreef over een groepsverkrachting? Of nog iemand anders?

  Wat deed die Thomas Erikson van jou beter?

  Welke bijdrage heeft de Thomas Erikson van jou geleverd aan de ontwikkeling van elektrische auto’s?

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. Beste anp rebel [4]: Een lijstje vragen. Ik zal trachten degelijke antwoorden te geven.

  1) Waarom aandacht naar een wetenschapper in plaats van naar het onderwerp van het artikel?
  Auteurs van artikelen zeggen soms met koppen iets meer of iets anders dan in de artikelen zelf. Als je als ‘koppensneller’ snel even de krantenkoppen scant om te zien ‘wat een krant kopte’, dan zie je vrij snel achterliggende gedachten van een artikel.
  In dit geval is de kop: “Tesla, hoe fake kan je zijn?”
  Het artikel betreft fake ondernemerschap.
  De kopje kan ook naar een fake wetenschapper verwijzen. Een fake ondernemer is als een fake wetenschapper die sponsors bezweert dat hij op een gezond spoor zit. Ondernemerschap is een afspiegeling van wetenschap en andersom. Aandacht voor de wetenschapper verrijkt het beeld van de ondernemer.

  2) Hoe kan vastgesteld worden dat Nikola Tesla mensen op een dwaalspoor zette?
  Om dat vast te kunnen stellen moet je eerst op een wat dieper niveau inzicht verzameld hebben over datgene waar Tesla zich mee bezighield. Voorbeelden:

  a) Electriciteit betreft ‘networks of power’, een beeld van hoe macht wordt aangewend. Tijdens de war of currents werd uitgevochten of gelijk- of wisselstroom de norm moest worden. Wisselstroom werd noodzakelijk geacht om het zogenaamde ‘afstandsprobleem’ op te lossen, een hypothese die tot dogma werd verheven.
  Ondertussen bewees Thomas Edison middels de electrische stoel dat wisselstroom (de flikker uithangen door nu dit te doen, dan dat te doen) dodelijker is dan gelijkstroom (consequent en stabiel optreden).

  b) Nikola Tesla kwam met kletsverhalen over ‘free energy’ (een specifieke uitleg van kwantumfyscica). Wie ook maar enigzins logisch kan denken begrijpt dat opgewekte energie nooit ‘uit de lucht komt vallen’, maar dat er altijd een prijs voor betaald wordt. Als een elite op de gedacht komt om van ‘free energy’ te profiteren door een bevolking uit te zuigen, komt men er vanzelf achter dat uitzuigen en zwendel niet meer dan een bubbel is die vroeger of later barst. Dat is een natuurwet.

  3) Hoe werkt dit dwaalspoor door naar vandaag?
  Wie op een dieper niveau begrijpt waar Tesla in feite mee bezig was (zie voorgaande twee voorbeelden), begrijpt ook dat hier een oorzaak ligt van hedendaagse staatsschulden, bubbels. Allerlei nationale regeringen zitten tot over de oren in onbetaalbare schulden. Maar aan wie zijn ze eigenlijk verschuldigd en waarom? Hoe lang duurt het tot deze bubbels doorgeprikt worden doordat iemand roept: Odious_debt!

  4) Welke Thomas Erikson ik bedoel.
  Mijn verontschuldiging, het was niet Thomas Erikson maar Thomas Edison, oprichter van General Electric. Zie Google. Hoewel een auteur genaamd Thomas Erikson ook goed werk heeft gedaan door karaktertypes op aansprekende wijze te beschrijven in zijn boek Illusies.

  5) Wat deed Thomas Edison beter?
  Hij richtte zich meer dan Nikola Tesla naar de feitelijke werkelijkheid, op een gezonder wijze. Om dat te begrijpen moet op een wat dieper niveau naar zijn werk gekeken worden. Hierbij doel ik vooral op zijn denkwijzen inzake ‘networks of power’; hij had een gezonde afkeer jegens wisselstroom (‘de flikker uithangen’ zoals bovenstaand omschreven) en moest deze knarsentandend aanvaarden.

  6) De bijdrage van Thomas Edison aan electrische auto’s
  Zie zijn bijdragen m.b.t. de ontwikkeling van accu’s voor electrische auto’s.
  General Electric is heden ten dage betrokken in een storage war met Tesla Motors.

 6. @Bertuz [1]: Het bezit van een Tesla nodigt uit tot het rijden met dat ding. Immers de CO2 is toch al geproduceerd. Die zit in de accu. Het bezit van een gewone auto nodigt niet uit tot gebruik. Immers dan produceer je CO2. Door een gewone auto niet te gebruiken, doe je het milieu een plezier. Immers je produceert geen CO2. Fietsen is daarmee zinvol, geeft een goed gevoel en doet iets voor je conditie. Auto’s zou je juist minder moeten gebruiken. Bij een gewone is dat lonend bij een Tesla niet.

 7. Een alternatief voor de electrische auto met grote accu is de brandstofcelauto (zie reactie 2) die energie ‘on demand’ kan produceren, net zoals een lichaam dat kan bij het fietsen.

  Hoewel een lichaam of brandstofcelauto vooraf wat ‘opgeladen’ kan worden, kan er ook al rijdend gevoed worden om energie te kunnen produceren. De energieopslag hoeft niet al te groot te zijn. Bij een brandstofcelauto zou een kleine efficiënte accu al genoeg moeten zijn.

 8. Subsidies werken concurrentievervalsend, zoals ook bij electrische auto’s blijkt. Strict genomen ontbreekt iedere rationelle voor dit soort auto’s. En dan zie ik nog af van het feit dat ze absoluut niet duurzaam zijn en sterker milieubelastend dan traditionele auto’s. Net zoals bij wind- en zonne-energie is sprake van pure verspilling. Zou een auto op basis van waterstof niet veel zinniger zijn geweest?

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoeder [8]: Een auto op basis van waterstof is wat in reactie 2 en 7 werd omschreven als de brandstofcel.

  Vanuit het perspectief van tax farming (civiel bestuur na militaire onderwerping):
  De leverantie van waterstof kan minder belast worden dan de productie en handel van accu’s.

  Vanuit ondernemersperspectief:
  Aan accu’s kan minder verdiend worden dan het omzetten van water in waterstof.

  Net zoals bij kernfusie is men er niet in geslaagd het rendabel te maken. Lees: Rent seekers zijn er niet in geslaagd een constructie te vinden om er ‘voldoende’ van te kunnen profiteren, hoewel de daadwerkelijke belanghebbenden (‘moedertje natuur’, de natuur algemeen) er beslist bij gebaat zouden zijn. Schone energie betekent minder belasting en vervuiling van de natuur en leefomgeving.

  Traditioneel is het veroorzaken van verontreiniging (van denkwijzen) en ellende dé manier om te kunnen profiteren van andermans leven, wat zowel voor mensen als dieren in de rol van doelwitten geldt.

 10. Pardon, correctie:
  Aan accu’s kan meer verdiend worden dan het omzetten van water in waterstof.

 11. Ik hou van CO2 want ik adem het uit,als ik dat niet deed heb ik een probleem.

  Nog een keer CO2 is geen gif en GEEN broeikasgas.

  Het is nog nooit bewezen dat CO2 een broeikasgas is.Het zelfde geldt voor een zwartgat. Wordt over geluld maar is nog nooit bewezen dat die bestaat.Wij homo sukkel sapiens houden van fabeltjes en daarom worden wij er in de toekomst uitgerost.

  Waarom? We zijn en blijven dom en gaan de robotten het uiteindelijk over nemen.

 12. Wel toepasselijk om Tesla fake te noemen gezien de basis van het verdienmodel…

 13. Beste Nico,

  Hartelijk dank voor je beantwoording van mijn vragen. Helaas blijf ik zitten met de algemene vraag wat veel van jouw opmerkingen te maken hebben met het onderwerp. Ik loop ter verduidelijking nog even je antwoorden na.

  1. De weggegooide subsidie aan de elektrische auto die toevallig naar de uitvinder Tesla werd genoemd, het beestje moet nu eenmaal een naam hebben, en de prestaties van die uitvinder Nicola Tesla uit het verleden. Een quasi-humoristische opmerking terzijde met een goed bruggetje naar de problematiek kan ik wel waarderen, maar je serieus bedoelde opmerkingen dat de uitvinder niet deugde, dus de auto ook niet, is dat niet. Je had bijvoorbeeld kunnen zeggen dat Tesla de man van de wisselstroom is, terwijl het accu systeem van de elektrische auto gelijkstroom is. En dan als humoristische opmerking: daar werd al de plank misgeslagen.

  2. Je boosaardige opmerkingen over de uitvinder Tesla kan ik helemaal niet plaatsen. De geniale oplossing van het lange afstand leiding transport probleem, de wisselstroom, heeft over de gehele wereld een gigantische economische groei en welvaartstijging tot gevolg gehad. Deze opmerkingen doen echter niet alleen de man tekort, de opmerkingen zijn in zichzelf onbegrijpelijk en hebben eveneens niets met het onderwerp van de weggegooide subsidie aan de elektrische auto uitstaande.
  Een voorbeeld van een zo’n opmerking van Nico:
  ”Ondertussen bewees Thomas Edison middels de elektrische stoel dat wisselstroom (de flikker uithangen door nu dit te doen, dan dat te doen) dodelijker is dan gelijkstroom (consequent en stabiel optreden).” ???
  Ook je suggestie dat Nikola Tesla onbekend zou zijn of het oneens zou zijn met de wet van behoud van energie is zonder verdere duiding onbegrijpelijk, terwijl deze suggestie toch schreeuwt om uitleg en bovendien toelichting hoe dit ’gegeven’ de verkoop van de auto Tesla vele jaren na zijn dood parten zou hebben gespeeld.

  3. Onder dit punt zie je nog meer ‘spannende’ samenhangen. Je relateert ’hoe Tesla bezig was’ aan de hoge staatschulden van vandaag. Ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt als ik toegeef er niets van te snappen, maar je van mij hierover geen uitleg hoeft te geven.

  4. Onder dit punt geef je aan dat je per ongeluk Edison verward hebt met Erikson de romanschrijver. Dat kan iedereen gebeuren. Dat is nu opgehelderd.

  5. Hier kom je weer op de technisch praktische keuze gelijkstroom of wisselstroom terug. Edison zou de good guy zijn, want hij was voor gelijkstroom, Tesla zou de bad guy zijn, want hij was voor wisselstroom. Ik geef toe dat je met dit soort verhalen zelfs de mensen met een uitgesproken afkeer van alles wat met natuurkunde te maken heeft aan het luisteren kan brengen. Tesla zou volgens Nico de flikker uithangen en Edison had een gezonde afkeer van wisselstroom. Nico heeft in ieder geval de lachers op zijn hand.

  Ik ben mij er van bewust dat sommige van bovenstaande opmerkingen pijnlijk kunnen overkomen. Maar iemand moet het toch zeggen. Nico geeft wel degelijk soms interessante verbanden aan, maar ik adviseer hem toch het kaf tussen zijn koren zelf zoveel mogelijk weg te halen en dat niet teveel aan de lezer over te laten.

  Wat zou ik nog over de weggegooide subsidie aan de elektrische auto willen zeggen? Wat mij opvalt is dat de subsidie aan de eindkant van de productieketen zit. De prijs voor de consument gaat er door omlaag. De technologische oplossingen voor de problemen bij de elektrische auto worden er niet mee weggenomen. Die technologische doorbraken zijn vaak niet met geld te versnellen. Of er wordt geen cruciale oplossing gevonden of die wordt door een geniale enkeling als een Tesla aangedragen. En mensen als Tesla gaan heus niet beter denken door heel veel geld op hun bank. Daarom zou de samenleving al direct veel meer achterdochtig moeten zijn als er grote sommen subsidie dreigen te worden uitgetrokken om nieuwe, maar onbewezen praktisch nuttige, producten concurrentievervalsend een markt op te drukken. De windmolen industrie is een ander treffend voorbeeld.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 14. Beste anp rebel [15]: Geen zorgen, wát er ook aan feedback komt, ik kan het hebben.

  Soms is inderdaad niet voor iedereen duidelijk wat mijn opmerkingen te maken hebben met een onderwerp. Een onderwerp in een kop van een artikel, of een onderwerp in het artikel zelf.
  Veel onderwerpen zijn een afschaduwing of reflectie van een ander onderwerp. Of worden bewust als beeldtaal / metafoor ingezet. Wie dat in de gaten heeft kan verbanden leggen die niet iedereen ‘ziet’.

  Dan de punten af:

  1) “Serieus bedoelde opmerkingen dat de uitvinder niet deugde, dus de auto ook niet”. Bij mijn weten heb ik dit niet gesteld, noch zo bedoeld. Hoewel voor beide opmerkingen argumenten zijn, is dat verband er niet.
  Tesla de man van de wisselstroom (AC) en het accu systeem van de elektrische auto gelijkstroon (DC) is goed gezien. Hoewel AC uitsluitend bedacht is om het ‘afstandsprobleem’ te ondervangen.

  2) Dat AC een oplossing was voor afstandsprobleem en daardoor heeft bijgedragen aan economische groei… neemt niet weg dat AC bepaald geen ideale oplossing is. Zowel niet qua electriciteit als het (met een knipoog) probleem van de flikkers (‘de flikker uithangen door nu dit te doen, dan dat te doen’). Humor kan aan het denken zetten, het is de schets van de ernst.

  Tegenwoordig is het afstandsprobleem bij DC op een andere manier opgelost (zie hoogspanningsgelijkstroom), waardoor het zogenaamde skineffect eindelijk is ondervangen.
  De parallel met menselijke flikkers (iemand die een rol van wisselvalligheid acteert) is evident. Wordt die ‘skin’ niet aangetrokken oftewel die rol niet gespeeld, dan hoeven daaruit voortvloeiende problemen ook niet opgelost te worden – voor zover dat überhaupt mogelijk was.

  Nikola Tesla mag dan wel goede bedoelingen hebben gehad, maar zoals we weten is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen. Goede bedoelingen kunnen niet alleen de betrokkene (vanwege verzet van de omgeving) in een helse situatie brengen, maar goede bedoelingen van figuren met macht kunnen ook anderen een hel bezorgen. En voor de duidelijkheid; we (manvrouw) zijn van geen van beide fan.

  De bedoeling achter de ontwikkeling van de electrische auto (met grote accu) onder de merknaam Tesla mag dan goed bedoeld zijn, maar dat neemt niet weg dat het een kostbare en onzinnige tussenstap is richting de brandstofcelauto (met kleine accu).

  3) Hierbij had het verband tussen de denkwijzen van Tesla en kwantumfysica in gedachten. Voor sommmige bezoekers van deze website opmerkelijk.

  4) Alleen de paus is naar eigen zeggen onfeilbaar! 😛

  5) Nader beschouwd hééft Edison ook zinniger bijdragen voor de mensheid geproduceerd. Iemand eens laten glimlachen kan het begin van een ontdekkingsreis betekenen.

  Inzake het kaf tussen koren zelf zoveel mogelijk weghalen en dat niet teveel aan de lezer overlaten:
  Ik reik vooral punten ter overdenking aan. Om online profilering te frustreren volg ik op bepaalde punten de strategie van de regeerindustrie; bepaalde informatie weglaten, verdraaien of omkeren, rookgordijnen optrekken. De bezoekers van Vrijspreker kennen dit spel veelal wel. Hoe meer een bezoeker zelf nadenkt, hoe beter. Het gaat er niet om iemand de kans te bieden ons leren kennen, maar dat er nagedacht wordt. Het gaat om de inhoud, niet om de boodschapper.

  Over de weggegooide subsidie:
  Zie mijn eerdere opmerking inzake een onnodige tussenstap naar de brandstofcelauto.
  De reden om die tussenstap te maken lijkt te maken te hebben met de waterstofeconomie; men is aan het onderzoeken hoe ontwikkelingslanden het comfort voor de ontwikkelder landen kunnen verbeteren. Zoals lagere sociale klassen (of de laagste stand) het comfort voor hogere sociale klassen (of de hoogste standen) dienen te verbeteren.
  Het blijkt niet uit informatie die ik tot nu toe voorbij zal komen of die verschillen in comfort doelbewust gehandhaafd zullen worden, of juist dat de kloof juist gedicht zou moeten worden (van een denkmodel á la ‘geglobliseerde aarde’ bestaande uit verheven en ondergeschikten / onderworpenen naar het denkmodel van een overheerlijke pizza die aan de onderkant niet is aangebrand).
  Om dit laatste over denkmodellen te begrijpen; het ‘platte aarde’ denkmodel is een metafoor voor een platte organisatiestructuur waarin mensen naast elkaar functioneren. De ‘geglobliseerde aarde’ staat in deze analogie voor hiërarchisch denken.

Comments are closed.