Dit artikel verscheen eerder op climategate, en is met toestemming overgenomen. Auteur: Jan Jacobs.  Klimaatopwarming? We hadden het fout. Dit zijn de onontkoombare conclusies van een nieuwe wetenschappelijke studie, gepubliceerd in “Nature Geoscience” door een groep wetenschappers-alarmisten. De berekeningen opgenomen in het akkoord van Parijs zitten er maar liefst 170 miljard ton CO2 naast. Na de onthulling begin dit jaar van voormalig NOAA wetenschapper John Bates dat er data-manipulatie en ondeugdelijke praktijken hadden plaatsgevonden, om een politieke agenda van Obama in Parijs 2015 door te drukken, is dit wellicht de nagel aan de doodskist van klimaatalarmisme.

De wetenschappers- klimaatalarmisten, moeten tot hun eigen grote verbazing toegeven dat de computermodellen de impact van CO2 in de atmosfeer (kooldioxide) hebben overschat en dat het tempo van de opwarming van de planeet veel trager verloopt dan was verwacht en voorspeld. Volgens de computermodellen had de opwarming al zeker 1,3°C moeten bedragen. Groot was dan ook de verbazing toen de echte metingen slechts op 0,9° uitkwamen.

De auteurs van de studie – met als titel “Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5 °C ” – bekennen dat de apocalyptische voorspellingen vervat in het laatste rapport van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’), waarin wordt aangenomen dat we tegen 2022  op 1,5 ° C boven de pre-industriële niveau gaan uitkomen, nooit zal gebeuren. Richard Tol een klimaateconoom en IPCC-reviewer weigerde dus terecht om het laatste IPCC-rapport te ondertekenen. Het was volgens hem veel te pessimistisch en negatief alarmistisch. Hij heeft gelijk gekregen.

Dit betekent dat zelfs de berekening van het koolstofbudget – dat wil zeggen de hoeveelheid CO2 die zij denken die nodig is om de opwarming van de aarde te verhogen – onjuist is. In hun Parijse plannen ging men nog uit van maximaal 70 miljard ton CO2 vooraleer de gevaarlijke grens zou worden overschreden. Dat blijkt dus een misrekening van maar liefst 170 miljard ton.

Met andere woorden, de vroegere berekeningen i.v.m. CO2-uitstoot en effect op het klimaat waren gewoon helemaal fout. U weet wel, die betrouwbare, beste wetenschappelijke berekeningen en voorspellingen, waardoor u nu een 150% hogere elektriciteitsfactuur in de bus krijgt, windmolens uw uitzicht verknoeien en zonnepanelen op die daken moesten. Diezelfde berekeningen die toelieten dat groenestroomcertificaten miljarden putten sloegen in begrotingen, zijn dus fout gebleken. Wat die duivelse sceptici-lauwwarmers dus al jaren zeggen en voor waarschuwden blijkt nu dus te kloppen.

In een artikel in The Times van journalist Ben Webster” lezen we het volgende We were wrong — worst effects of climate change can be avoided, say experts”. Michael Grubb, hoogleraar internationale energie en klimaatverandering aan de Universiteit London”, één van de auteurs van de studie, verklaart daarin onomwonden en duidelijk dat de voorspellingen verkeerd waren. “If the facts change, I change my mind”, was zijn meer dan duidelijke standpunt

Ook Myles Allen, “hoogleraar geosystemen wetenschappen aan de Universiteit van Oxford”, een co-auteur van de studie gepubliceerd in Nature,  zei  daarover het volgende: “We hebben geconstateerd, dat na 2000, de door de computermodellen voorspelde versnelling van de opwarming van de aarde, niet is terug te vinden in de observaties.” Hij voegde eraan toe dat de 12 computermodellen die worden gebruikt, ontwikkeld werden door universiteiten en publieke onderzoeksinstituten van over de hele wereld.

Nu de eerste officiële bevestiging er is dat CO2 niet de belangrijkste factor is van klimaatverandering en dat de planeet niet gevaarlijk aan het opwarmen is, vragen veel waarnemers zich af, waarom kregen we dat nieuws niet te horen voor de overeenkomst van Parijs?

Sinds Al Gore met zijn science fiction film, “An inconvenient truth”, uitkwam, is het in twijfel trekken en kritisch berichten over het voorspelde – en nooit uitgekomen – klimaatarmageddon een no-go-zone geworden op redacties. Dat Gore zijn film door een rechter in Engeland veroordeeld werd vanwege negen opzettelijke overdrijvingen en flagrante leugens was voor hen als het ware een fait divers. Dit was een politieke film en had niets met wetenschap te maken, zo oordeelde de rechter nochtans. U hebt dit niet vernomen naar aanleiding van Gore zijn laatste “keizer zonder kleren” documentaire. Het is moeilijk om uw pers nog te vertrouwen als ze systematisch informatie onderdrukken.

Toen Obama tweette ”Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous” was twijfel niet alleen politiek niet correct, wie het wel aandurfde werd vanaf nu als “klimaatontkenner” of erger nog “klimaatnegationist” weggezet. Dat Obama die tweet zelf niet eens stuurde, maar de activistische “Organizing for Action (OFA)”-groep, die het account beheert, het zal onze onderzoeksjournalisten worst wezen. Ook het feit dat Obama pro-nucleaire energie is, hoorden we nooit.

Zelden hebben activistische journalisten en hun redacties, de maatschappij, zoveel schade toegebracht als door het eenzijdige ideologisch politiek correcte en zeer linkse klimaatdiscours te hanteren. Want wetenschap was het niet. Dit was een nieuwe religie, waar de zondige mens, de kanker op aarde, aflaten kon verdienen, zonden moest opbiechten en zijn leven zou beteren. Anders was de apocalyps onvermijdelijk.

En aangezien deze deskundigen nu hebben toegegeven dat ze verkeerd zijn, kunnen we ons ook afvragen, waarom zou de politiek verder op de computermodellen vertrouwen en ons energiebeleid afstellen op die foute voorspellingen? Hernieuwbare energie is een duurzame mythe schreef ik enkele maanden geleden al in Doorbraak.

Waarom niet toegeven dat Trump gelijk heeft met zijn opzegging van het klimaatakkoord van Parijs. Dat zal pas gebeuren als het gaat vriezen in de hel wellicht. Dat is mijn voorspelling

21 REACTIES

 1. Het is natuurlijk niet zonder reden dat er over klimaatverandering wordt gesproken. De vraag is alleen… wat bedoelt men nu eigenlijk? Oorzaken en gevolgen.

  Er wordt op deze website nogal wat geschreven over CO2 en temperatuur, maar kennelijk betreft klimaatverandering vooral gaten in de ozonlaag (die de lucht een blauwe kleur geeft).

  Door die gaten kunnen zonnevlammen interessante verschijnselen veroorzaken, zoals uitval van radioverbindingen en electriciteitscentrales. Voor zonnevlammen is een gat in de ozonlaag genoeg om ‘door te kunnen breken’, want er is geen rem meer, niets meer dat in de weg staat. De mens heeft gezondigd door drijfgassen te verspreiden en de natuur slaat terug. Actie genereert reactie. Zo eenvoudig lijkt het te zijn.

  Ondertussen voedt CO2 bomen en planten, waar niets mis mee is zolang mensen door de bomen het bos maar blijven zien.

  Omdat humor best gezond is hier voor de liefhebbers van CO2 een review van een auto die je wilt rijden voor de brute kracht. Lekker CO2 uitstoten, zodat planten en bomen fijn kunnen groeien. Uitstekend geschikt voor natuurliefhebbers dus! Een leuke review om te bekijken.

  Een modelletje waar vrouwen met pit verliefd op worden, voor de schamele prijs van 80.000 euro BPM plus nog ongeveer een tonnetje erbij voor de fabrikant 😀

 2. Om onjuistheden en twijfel weg te nemen zou het misschien nuttig zijn als zonnevlammen eens een paar electriciteitscentrales lam leggen. Stroomuitval schijnt een goede gelegenheid te zijn om nuttiger dingen te doen.

  Bij klimaat kun je jezelf allerlei dingen afvragen. Zoals waarom pinguïns op de polen leven. Kunnen ze niet tegen de warmte? Dan kunnen ze rondom de evenaar heerlijk verkoeling zoeken in een blauwe of Zwarte zee. Of hebben ze last van vijanden die niet tegen koude kunnen? Misschien… met wat gaten in de ozonlaag erbij… dat de pinguïns het ook beter krijgen? Want nu staan ze bij elkaar om elkaar warm te houden. Dat gun je die beestjes toch niet?

  Verder levert wat velen klimaathysterie noemen toch ook nuttige producten op. Denk aan energie-neutrale woningen. Wat erin komt balanceert netjes met wat eruit gaat. Als de kosten (voor mens, dier en natuur) netjes balanceren met een lagere belasting v.w.b. energielasten… is dat een mooi bijproduct. Of misschien wel een hoofdproduct, het is maar net hoe je het bekijkt.

  ergboos [18] reageerde op deze reactie.

 3. tsja, de feiten zijn: We hebben geconstateerd, dat na 2000, de door de computermodellen voorspelde versnelling van de opwarming van de aarde, niet is terug te vinden in de observaties,
  maar het ‘geloof en de emoties’ zijn anders. Er is nog veel werk door de Vrijspreker.nl te doen.

 4. Religie blijkt helaas een basisbehoefte van veel mensen te zijn. De leegloop van de kerken in de vorige eeuw markeerde niet het einde van de gelovige Europeaan. Hij is alleen in andere zaken gaan geloven. Maakbare samenleving. Multiculturele samenleving. En thans het klimaatdenken.

  Zaten we nog maar in de jaren 50, toen gingen de gelovigen lekker naar hun eigen kerk en had een atheist, er in ieder geval in een grote stad, er op de kerkklokken na, geen last van. Hoe anders is onze tijd! Ik word gedwongen enorme bedragen op te hoesten als aflaat voor de socialistische en multiculturele verlossingsfilosofie. En moet nu meedoen aan het dogma van global warming en door tal van hoepels springen……. Iedere dag weer en niet alleen op de zondag.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 5. Toch mis ik iets in de uitingen op Vrijspreker, over klimaat.
  Vanmiddag schreef ik al over vermeende gaten in de ozonlaag en zonnevlammen. Die miste ik namelijk op Vrijspreker.

  De titel van dit artikel: “Aarde weigert halsstarrig gevaarlijk op te warmen”.
  Zoals gewoonlijk zit ‘the devil in the detail’, ook hier.

  De zon is warm, de aarde warmt al dan niet op. Dit betreft temperatuur.
  Mocht die temperatuur omhoog gaan, dan is het verhaal dat dat tot rampen zal leiden. Het kan ook het omgekeerde zijn.

  Casus: Nederland. Heeft gevochten tegen water, de strijd gewonnen. Stijgt de zeespiegel gevaarlijk, zoals bij de Watersnood, overstroomt land. De zee slaat dan terug zou je kunnen stellen. Een andere insteek is ‘land for peace’. Waarom strijden met de zee? Je kunt er namelijk ook van genieten. Natuurlijk betekent dit verschuivingen en herinrichting, maar, er is wereldwijd landmassa genoeg. Meer dan genoeg. Dus waarom dan blijven strijden om land? Eerst om te veroveren, daarna om te handhaven? Een mens zou niet oeverloos tégen de natuur moeten strijden, maar wanneer noodzakelijk ervoor.

  Casus: Polen. Vergelijk dit met polarisatie. Vergelijk polarisatie met een brood zoals sommige bakkers bakken, met harde korsten. Knapperig, maar je geniet er niet echt van. Zo werkt het ook met mensen die ten hoogste verhoogd (Noordpool) of ten diepste verlaagd (Zuidpool) zijn. Dat kan zo eenvoudig zijn als werkgever (Noordpool) en werknemer (Zuidpool) of op andere schaal de top van de machtspirade en de afvallers van het (machts)piramidespel. Ontdooien polen, dan naderen ze tot elkaar en warmen de uitersten van de aarde op. Bepaald niet gevaarlijk.

  Weigert de aarde halsstarrig op te warmen? Dan zit ‘the devil in the detail’. Want waarom die weigering? Omdat problemen niet bestaan, of omdat mechanismen ontkend worden? Wetenschappers zoeken de oorzaak van hysterie in frustraties van vrouwen die ergens (met reden) een halszaak van maken enerzijds en tekortschieten van mannen anderzijds, zoals mannen die hun eigen weg gaan (MGTOW). Frustraties zoals hysterie kunnen dus opgeheven worden door behoorlijk op te treden, hoewel dat van twee kanten moet komen natuurlijk.

  Klimaatreligie berust deels op pure wetenschap. Feit is dat er ijzige polen zijn, dat er hier wat wegbrokkelt en daar wat aangroeit. Dat is al eeuwen zo.
  Klimaatreligie berust deels op geloof; het geloof dat natuurlijke mechanismen altijd hebben gefunctioneerd en dat zullen blijven doen. De ‘magie’ zit in hoe oorzaken in gevolgen resulteren. Dat maakt het wat ongrijpbaar. Om deze ongrijpbaarheid (of onwil?) af te doen als klimaathysterie is zoiets als MGTOW.
  Dingen zijn zoals ze zijn, of dat nu leuk is of niet. Het lijkt me verstandig om in ieder geval zodanig op te treden dat de boel niet verder verziekt wordt door domweg te ontkennen en/of feiten te verdraaien. Je kunt beter deel zijn van de oplossing dan van het probleem. Dat de temperatuur niet omhoog gaat betekent bijvoorbeeld nog niet dat het effect van zonnevlammen genegeerd kan worden. Klimaat bestaat uit meer elementen dan alleen temperatuur.

  De vraag is dus: Wat zijn de feiten? Waarom zijn er twee kampen ontstaan die zich beroepen op tegenstrijdige data? Hoe kan het dat er überhaupt tegenstrijdige data bestaat?

 6. Klimaatverandering is, uitgaande van onze eigen waarneming, een feit. Vanuit 3 perspectieven:

  1) Meteorologisch. Winters zijn niet meer wat ze waren.
  In Nederland maakte ik een prettige sneeuwlaag mee, kon er tijdens mijn jeugd over een bevroren straat geschaatst worden. Na emigratie hoorden we mensen klagen dat er minder sneeuw was om te skiën.
  Ondertussen zagen we planten en bomen die van slag waren en voorzichtigjes begonnen te bloeien terwijl het nog herfst of winter was. De seizoenen zijn van slag. Verwarming.
  Ondertussen zagen we in west Europa dat de blauwe lucht en ’s nachts de sterren steeds minder zichtbaar worden. Versombering.

  2) Sociaal. We hebben in 3 landen gewoond en diverse landen bezocht. Overal hoorden we hetzelfde liedje: “Vroeger hielpen mensen elkaar nog, tegenwoordig niet meer”. Verkilling.

  3) Ondernemersklimaat. De betalingsmoraal gaat steeds vaker aan gort. Sommige debiteuren weigeren ijskoud te betalen, sommige crediteuren nemen niet meer de moeite om even te bellen waarom er niet betaald wordt, maar zetten ijskoud een incassoburo etc. in waardoor de incasso-industrie bloeit als nooit tevoren.

 7. Opwarming door de mens?

  Voor alle duidelijkheid, er is ook nog te lezen: Er is ongeveer 0,9 graad opwarming vanaf de kleine ijstijd! Sinds 1750 steeg de CO2 in atmosfeer met 110 ppm, de menselijke bijdrage bedroeg daarin 17 ppm. CO2 levert bovendien een zeer bescheiden bijdrage aan het overigens voor ons onmisbare broeikaseffect.

  Opwarming van de aarde veroorzaakt door de mens, indien plaats gehad, valt niet vast te stellen. Een valide meting is niet mogelijk, omdat het mogelijk effect te gering is en omdat geen duidelijkheid bestaat over wat onder de gemiddelde temperatuur van de aarde dient te worden verstaan.

  Overigens geldt dat de infraroodstraling van de aarde nu al voor ca. 85% wordt geabsorbeerd. Absorptie voor 100% is het maximaal mogelijke, hetgeen een temperatuurstijging op aarde van maximaal 2 graden zou kunnen betekenen. Grote delen van het vasteland van het noordelijk halfrond zouden hierbij overigens baat hebben.

 8. Beste ratio [6]: Door hoepels moeten springen is inderdaad niet gezond. Wel vraag ik me af wat er feitelijk gaande is. Want het gaat om de feiten, nietwaar? Je moet niet willen buigen voor wannebe dresseurs, maar wel voor feiten die voorspelbare gevolgen opleveren.

  Gezien tegenstrijdige datasets die door wetenschappers worden gehanteerd, waaruit tegenstrijdige standpunten voortvloeien… is het bepaald niet verstandig om harde standpunten in te nemen in de klimaatdiscussie.

  Woorden zijn slechts een vervoermiddel om een totaalbeeld over te brengen naar anderen. Waarom alarmerende woorden inzake klimaat? Daarnaast bestaan ook taalbarrières; niet alleen spreektalen, maar ook beeldtaal. Zo’n taalbarrières kan ervoor zorgen dat je bepaalde signalen niet opvangt, gewoon omdat geen ‘native speaker’ bent. Het maakt niet uit of het om spreektaal of beeldtaal gaat, als je er niet mee opgegroeid bent (of de beeldtaal is niet bij jou opgegroeid), dan ontstaan misverstanden. Ieder misverstand is er één teveel.

  Feit is dat je alarmsignalen maar beter serieus kan nemen. Want negeren kan ongelukken opleveren. Dat werkt ongeveer als bij een overgevoelig auto-alarm. Soms is het loos alarm, maar niet altijd. Beter te vaak dan te weinig alarm, beter te vaak kijken dan te weinig. Hoewel precies genoeg alarmsignalen en precies vaak genoeg kijken natuurlijk beter is.

  Ik vraag me af wat er bedoeld wordt met verhalen over milieu, heb het idee dat ze te letterlijk genomen worden. Als je het verhaal over het gat in de ozonlaag pakt, dan wordt dat kennelijk veroorzaakt door freon.

  Het verhaal klinkt alarmerend, maar als je het als beeldtaal oppakt, dan komt een eeuwenoud mechanisme in beeld; mensen die omlaag zijn getrapt (vernederd) tot aan de Zuidpool worden door invloed van de zon (staatshoofd) gestimuleerd om anders te denken, in vrijheid gesteld, waarna ze in een sociale orde corrigerende werkzaamheden gaan uitvoeren, omdat ze in de hoedanigheid van ‘vrije radicaal’ weten wat hun specifieke missie is.

  Je zou denken… niets mis mee. Tenzij die sociale orde op uitgangspunten is gebaseerd die ongezond en daardoor schadelijk zijn. Dan is die sociale orde op zich ongezonder en daardoor schadelijker dan ook staatshoofden zich kunnen voorstellen. Of misschien achten die staatshoofden het een noodzakelijk kwaad, ter overbrugging, wat ze niet willen toegeven vanwege een plan dat nog een andere wending moet krijgen, dat kan ook.

  Schakel je door naar Global Warming, dan is ook dat een verhaal. Maar welke werkelijkheid schuilt er achter? En wordt het misschien niet te letterlijk genomen? Is er reden voor alarm, of is het vals alarm? Bij Global Warming staat CO2 centraal. Wat is dat?

  CO2 is een product van volledige verbranding van koolstof of koolstofhoudende verbindingen. Na verbranding is de restmassa lager geworden. Het verschil met de oorspronkelijke massa is volgens de ontdekker omgezet in spiritus sylvestre, Latijn voor een ‘wilde geest’.

  Los van de meteorologische werkelijkheid (CO2 is brandstof voor de groei van bomen die naar behoefte wordt opgenomen) is er ook een sociale werkelijkheid, een ander soort klimaat. Als je het verhaal over CO2 als beeldtaal oppakt, dan kun je stellen dat een spiritus sylvestre, Latijn voor een ‘wilde geest’, een schadelijk verschijnsel betreft. Maar, ook een spiritus sanctus, Latijn voor ‘heilige geest’, kan best wild en zelfs vernietigend zijn. Maar dan wel op een goede manier.

  Als ik de eeuwenoude denkwijze van vorsten erbij pak, dan zien zij het liefst spiritus sanctus. Hoe meer hoe beter. Want een spiritus sanctus is alleen maar wild zolang er schadelijke verschijnselen bestaan die ten koste gaan van datgene wat gezond is of wil worden. Precies daar ligt de nuance, want een gewone wilde geest is een dolende geest die onnodige schade aanricht.

  Vertaal ik het verhaal op die manier, dan kan ik met voorstellen dat Global Warming een probleem is. Want als er steeds meer mensen zijn die helemaal wild/opgewonden raken van dingen die schadelijk zijn voor datgene wat gezond is of wil worden, dan is er sprake van een gigantisch milieuprobleem. Dan moet echt alles op alles gezet worden om dat te elimineren. Zo langzamerhand ken ik je goed genoeg om te weten dat we daar hetzelfde over denken.

  Kernprobleem van de milieudiscussie;
  Het is onverstandig om er zodanig over te bakkeleien dat beide kampen een daadwerkelijk gezonde uitkomst mislopen. Er is één aarde die maar één keer grondig verziekt kan worden. Gebeurt dat hier? Of is het feitelijk loos alarm?

 9. Heerlijk weer daaro op de noordpool https://www.yr.no/place/North_Pole/Other/North_Pole/long.html . Lekker MIN twintig! Geen boerelul die het nog in zijn harsens haalt om met een roeibootje naar de noordpool te roeien!
  Ze hadden het weer willen proberen met vooral veel camera’s erbij zodat ze weer konden brullen:We gaan allemaal dood.

  Hebben ze ook met de bijen geprobeerd is hopeloos mislukt en nu beginnen ze met onze insekten! Suf mongolen zijn het.De insekten gaan bijna allemaal pleitte we gaan dood! Brullen die apen, wat een sufkutte zeg jeetje mieneetje.

  Deze is leuk: https://www.tropicaltidbits.com/analysis/ocean/ dan zie je die blauwe lijn vanaf zuidamerika naar azie trekken.
  Dat is La Nina in ontwikkeling.Ze houden hun bek erover want dit is een ramp voor onze klimaat sufkutte.

  Haha in nog geen twee weken tijd een graad naar beneden die oceaan La Nina 3.4 en de ENSO meter gaat ophol: https://www.tropicaltidbits.com/analysis/ocean/nino34.png.Yep het meisje komt er nu echt aan,tyfus tering koud gaat het worden. Maunder gaat loos,tyfus tyfus koud wordt het en al die sufkutte en dehaag maar windmolens plaatsen haha die bevriezen straks geheel vast!!!

  Gelukkig is er nog een slim in dit land en dat is willempie die gaat lekker naar moeder maxima met de kids want daar is het zomer: https://www.weeronline.nl/Zuid-Amerika/Argentinie/257

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Doc [13]: Hier hebben we het al eens over gehad. Weet je nog? Toen was mijn conclusie dat het misschien tijd wordt dat El Niño en La Niña om met elkaar te trouwen, zich met elkaar te verenigen. Ze zijn inmiddels oud genoeg. Dan kan er een stabiel cultureel klimaat gevestigd worden, een volgende stap in de menselijke evolutie.

  Overigens is El Niño kennelijk verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, La Niña voor afkoeling, een golfbeweging. Nu is er niet mis met golfbewegingen, zolang ze maar niet met elkaar strijden. Bij een trouwbelofte kan er een ander evenwicht ontstaan, niet geforceerd maar natuurlijk heen en weer kabbelend.

 11. @Doc [12]: Min 20 is niet de temperatuur om met een roeibootje te gaan varen 😉

  Toen wij emigreerden maakten we na aankomst direct een winter mee. Temperatuur tot -20 en sneeuw tot 2 meter hoog, van oktober 2005 tot april 2006. Die winter weigerde halsstarrig weg te gaan.

  Waargebeurd, geen voor de gelegenheid verzonnen verhaaltje.

  Uit eigen ervaring kan ik melden dan als je bij -20 ademhaalt, de haartjes in je neus bevriezen. En dat sneeuw bij die temperatuur hard als een blok ijs wordt. Destijds dacht ik met de auto over een sneeuwhoopje te kunnen rijden, maar deukte een kokerbalk onder de auto ervan in. Zo hard is dat!

 12. Boerelullen die naar de Noordpoolroein zijn zeeemannen.
  Echte boerelullen zitten op het land.

  En wat is er nou verders nog ande hand!

  Nikstoch!!!

  Alles gaat goed zo als het: Moet. van de Eliens – politiek – geloof
  Enz.Enz.Enz.

  Folgens mijn!

  Tot nog toe niks mis mee!

 13. @Nico [2]:

  Ja ja , energieneutrale woningen; met als gevolg dat de overheid de inkomsten van het energiegebruik gaat missen.
  En wat doen overheden dan? Nieuwe belastingen verzinnen en bestaande belastingen verhogen. Ze zullen hoe dan ook aan hun inkomsten komen.

  Ik weiger ook maar iets te doen aan energiebeperking. Degene die stinkend rijk is geworden van de CO2 hype (=bedachte opwarming) is Al Gore.

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Doc [17]: El Niño en La Niña van alle kanten bekijken… leidt mij tot de conclusie dat als ze trouwen ze wel wat beters te doen hebben dan de normale situatie te verstoren. Tenzij die normale situatie ingrijpen vereist. Want laten we eerlijk zijn, wat heeft de natuur aan ijs? Het wordt pas bruikbaar voor mens, dier en plant als het ontdooit…

 15. @ergboos [18]: Gezien de betekenis van de achternaam van Gore (geronnen bloed)… en de reacties onder het artikel over rente… was het misschien een afgedankt product van de bloedbank? Een bloedbank heeft namelijk alleen iets aan vloeibaar bloed…

  Zo gewonnen, zo geronnen.

 16. @Doc [17]: Misschien iets duidelijker; als oost en west (of noord en zuid) touwtrekken, verschuift de balans, raakt die uit balans. Als je dat neerzet als de haarlijnen van een vizier, dan moet je op het kruispunt zijn zodat je de roos kunt raken.
  Anders uitgedrukt kunnen El Niño en La Niña zo af en toe wel hun kunstje vertonen, maar is het nog maar zeer de vraag of betrokkenen daar daadwerkelijk gelukkiger van worden.

Comments are closed.