Het gebeurt niet vaak, maar deze week was ik het een keer eens met Mark Rutte.

Toen de namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen bekend werden, kwam er meteen de kritiek dat de kabinetsploeg van Rutte III niet divers genoeg is. Zo zijn ‘slechts’ 10 van de 24 leden vrouw en zit er geen enkele niet-westerse allochtoon tussen.

Vrouwen worden nu opgeroepen om een petitie van de Verenigde Naties te tekenen waarin Rutte gevraagd wordt om alsnog een gelijke man-vrouw-verdeling te realiseren. En in de media verschijnen boze stukjes dat er geen zwarte of getinte Nederlander in het kabinet komt.

Het is ironisch dat de veelal linkse pleitbezorgers van meer vrouwen en allochtonen niet doorhebben hoe racistisch en seksistisch ze zelf bezig zijn. Wat ze feitelijk zeggen is dat er maar een maximaal aantal mannen of blanken in de regering mag zitten.

Als jij als blanke man de beste papieren hebt om minister te worden, maar al een groot deel van het kabinet blank en man is, dan mag je die baan volgens de progressieve discriminatiebestrijders niet krijgen. Deze moet dan naar een minder geschikte vrouw of getinte persoon gaan, puur omdat diegene wel over de juiste fysieke kenmerken beschikt.

Dit is toch absurd? Het is de 21ste eeuwse versie van schedelmeten.

In een reactie op de commotie zei Mark Rutte: “Ik had graag meer [minderheden] willen hebben, maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de beste mensen. Het is wat het is.”

Daar heeft hij helemaal gelijk in. Bij het samenstellen van een kabinet moet het gaan om de beste mensen kiezen, niet om zo divers mogelijk te zijn. Het doet er niet toe of het hele kabinet blank of Surinaams is, man of vrouw, zolang dat maar de meeste kwaliteit oplevert.

Gale Boetticher

21 REACTIES

 1. Jawel, dat klopt best, maar er komen wel veel vriendjes van Mark bij en of dat geen nepotisme is?

 2. We zullen eens kijken hoe goed ze zijn als hun cv’s op internet staan!

 3. @Verwarde Man [2]: Hear hear. Maar dan zie ik op de buis toch liever een exotische schone dan een nicht. Ik bedoel, je betaalt toch ERGENS belastinggeld voor? Als je dan toch genaaid wordt, dan liever door een lekkere negerin dan door een nicht, toch? 😉
  Ergens toch ook wel jammer dat die Schoeverstrien op defensie weg is.

  Verwarde Man [6] reageerde op deze reactie.

 4. In theorie heeft Mark Rutte helemaal gelijk met de stelling ….. we gaan voor de beste mensen……. In de praktijk zijn deze benoemingen niet op kwaliteit maar op politieke loyaliteit en signatuur gebaseerd. Gesteld dat het CDA tien zwaargewichten kon aanleveren met een uitstekende staat van dienst, die duidelijk beter waren dan alle alternatieven van D66, CU en VVD, dan krijgen ze heus geen 10 ministerposten……

  Het ging volgens mij niet zozeer om de beste mensen. Het ging niet om het evenwicht man – vrouw. Het ging slechts om het evenwicht tussen de partijen in de ministerraad. Dat was het leidende motief, niets anders. Een evenwicht gebaseerd op de verkiezingsuitslag en de onderhandelingskracht van de partijen tijdens de formatiebesprekingen. En dat zijn ze daarna zo goed mogelijk gaan invullen.

 5. @Scrutinizer [4]:

  Die blonde muts op defensie ik bedoel offensie was alleszins het aanschouwen waard maar ze had toch beter kunnen leren koken. Achter het aanrecht had ze minder kwaad kunnen aanrichten. Dat had crypto-nicht Marx Oprutte natuurlijk de vorige keer ook kunnen vermoeden toen hij “de besten” selecteerde.

  Ik persoonlijk zou nog geen gebruikte auto van deze lieden durven kopen.

 6. Hier kun je kort over zijn. Het gaat om capaciteiten en een rugzakje met kennis.

  Uiterlijkheden, netwerkcontacten en wat dies meer zij mogen niet relevant zijn. Anderzijds… vind je misschien de juiste mensen door aanbeveling (betrouwbaar, kundig) via een netwerkje.
  Als iemand alleen maar op een bepaalde positie aangesteld wordt vanwege een baantjescarroussel (nepotisme) is dat bedenkelijk, maar dat neemt niet weg dat netwerken een bepaald nut kunnen hebben.

  Jammer dat politiek een schijnvertoning is die wordt afgestemd op de wensen van een publiek. Je moet mensen niet altijd geven wat ze wensen, maar wel wat ze nodig hebben.

  Verwarde Man [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Verwarde Man [8]: Vergelijk het met kinderen of vrienden. Soms een vriendelijk woord, soms ‘slecht nieuws’ recht voor de raap. Als het bedoeld is om verder te helpen zal niemand er een probleem van maken.

  In politiek ligt dat opmerkelijkerwijs anders.

  Verwennen is een afkorting voor ‘verkeerd wennen’.

 8. @Verwarde Man [8]: Naar ik hoop is duidelijk dat dat twee kanten op moet werken omdat anders een verhouding verstoord raakt?
  Als je naar een kind eenrichtingsverkeer hanteert is dat de garantie voor een verziekte toekomst.
  Naar een vriend/vriendin betekent dat vroeger of later einde vriendschap.
  Reden: Wel vertrouwen verwachten of zelfs eisen, maar niet schenken. Dat kan nooit goed komen natuurlijk.

  Merwarde Van [10] reageerde op deze reactie.
  Merwarde Van [11] reageerde op deze reactie.
  Merwarde Van [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [10]:

  Degenen die goed en hard anderen naaien is zulks niet duidelijk. Althans, wellicht wel duidelijk maar niet wenselijk.

  Verziekte toekomst ? You bet.

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘381220189 which is not a hashcash value.

 10. Beste Merwarde Van [13]: Het is maar net hoe je het bekijkt. Onze ervaring leert dat je jezelf kunt distantiëren van bepaalde elementen uit de opvoeding van je ouders, of als dat ervoor nodig is zelfs van je ouders. Om op een andere manier verder te gaan.

  Toen we zelf ouders werden besloten we om die opvoeding anders aan te pakken, in eigen stijl. Breken met (denkwijzen, gewoonten, tradities uit) het verleden, een andere basis aanleggen voor de toekomst. Die macht (mogelijkheid) heb je als je zelf in de positie van ouder komt. Daarna moet je, zolang je nog leeft, als grootouder stimuleren dat die andere basis verstevigd wordt en liefst nóg gezonder, want je leert onderweg ook van je eigen fouten. Meer dan dat kun je niet doen.

  Sociale breuklijnen kunnen op allerlei manieren ontstaan of juist in rook opgaan. Zojuist schreef ik daar nog iets over, hier, onder andere over de Berlijnse Muur.

  Ooit schreef ik een artikeltje ‘Negeren of juist niet’ waarin ik lezers uitnodigde om racist te worden en wezens genaamd Liegebeest uit te roeien. Daar zit nogal een diepe lading achter, want mensen liegen niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen zichzelf. Besluiten om eerlijk te worden is één ding, maar dan moet je ook af van een context die je ertoe dwingt om krijgslisten te gebruiken, om veiligheidsredenen. Hoe doe je dat?

 11. Als het kabinet een afspiegeling van de maatschappij moet zijn, dan mis ik een minister of staatssecretaris met obesitas (volgens Arnon Grunberg).
  Om maar eens aan te geven hoe belachelijk het idee van een afspiegeling van de maatschappij is.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 12. Beste ergboos [15]: Als Arnon Grunberg dat gezegd heeft, dan is dat enerzijds begrijpelijk maar heeft hij anderzijds zijn huiswerk niet gedaan.

  Omdat de obesitas patiënt een interessante illustratie is bij het thema “Progressief racisme” een uitleg van een oud staatkundig model:

  Een bepaald model voor staatsinrichting zat tot vrij recent in het collectieve geheugen. Kennelijk is het in een vergeethoekje terecht gekomen. In het artikel De totalitaire verleiding wordt het Ancien Régime als volgt neergezet:

  “Leforts denken over politiek werd in hoge mate bepaald door het werk van Niccolò Machiavelli (1469-1527). Terwijl Leforts tijdgenoten zich het hoofd braken over de vraag hoe politiek idealiter zou moeten zijn, leerde hij van de omstreden Florentijn dat je politiek moet bestuderen zoals die zich tussen mensen voordoet. En misschien nog wel belangrijker: Machiavelli leerde hem het belang van symboliek. Politiek is steeds ook de verbeelding ervan. In de onveranderlijke premoderne orde was dat het beeld van het lichaam met de verschillende staatsinstituties als organen. Denk maar aan het beroemde voorplat van Hobbes’ Leviathan (1651), waarbij de vorst, opgebouwd uit talrijke individuen, de staatsmacht verbeeldde. De aanzienlijken wilden het gewone volk overheersen; het gewone volk wenste niet onderdrukt te worden.”

  In het Leviathan-model kan een vorst met vorstin een soort mr. en mrs. Universe zijn (geen gram vet teveel), of een soort Michelin-mannetje. Groot. Gigantisch. Opgeblazen. De ministerraad (dienaren van de koning) zijn dan het sleutelbeen met schouders. Militairen (en tegenwoordig politie) de sterke armen. De benen (onderbouw) de arbeiders, boeren en buitenlui die de ondersteuning voor de bovenbouw, de intelligentia, vertegenwoordigen.

  Gedraagt dit lichaam (van de staat) zich als een mr. en mrs. Universe, dan krijgt een collega-vorst, een mogelijke tegenstander te horen:
  “Ik zou je het liefst in mijn armen sluiten, maar als je wilt boksen dan kan dat ook”
  Mrs. Universe maant tot vredig en vriendschappelijk gedrag, terwijl mr. Universe als het nodig is een tegenstander van zich af slaat slaat en desnoods verplettert. Hoewel mr. en mrs. Universe in staat zijn om van rol te wisselen, want aan genderrollen stoorden ze zich niet zo. Dat was meer een rollenspel voor alles wat onder de nek zit 😉

  Dit lichaam van de staat is bekend door uitspraken als “in Naam van de Koning”, “in Hem zijn wij meer dan overwinnaars”.

  Er zijn ook ongezonde vorsten, die zich als alfa-mannetje gedragen. Die ontwikkelen zichzelf tot een Michelin-mannetje, een obesitas patiënt. Van obesitas patiënten is bekend dat ze niet van gezond voedsel houden en een broertje dood hebben aan lichaamsoefening en vet verbranden. Dergelijke vorsten zijn niet tevreden met wat ze hebben, maar gaan op veroveringstocht. Na verovering en onderwerping is het tijd om slaven te oogsten om vet te kweken. Die slaven vormen de bufferzone naar de rest van de wereld. Vet zorgt dat je er warmpjes bij zit, en een vorst in de rol van Michelin-mannetje annex obesitas is niet vies van dit soort ongezond ‘voedsel’. Voor luie mensen is het best aantrekkelijk om anderen voor je te laten rennen, op de goedkope manier wel te verstaan. “Laat die slaven maar kou lijden, ik zit er lekker warmpjes bij” is het dan het devies.

  Dit staatkundige model is gekoppeld aan progressief racisme. Want iedereen die onderdeel is het van lichaam van de koning annex staat, behoort het als zijnde een gelovige toe. Wie zich niet aan die orde conformeert of ergens daar buiten op de nominatie staat om geoogst te worden als slaaf, is een ongelovige. En ketters, dat is een ander ras, inferieur, waar de zweep overheen moet. Mocht een slaaf zich bekeren, dan kan de betrokkene als bekeerde gelovige een andere status krijgen. Zo kunnen loyale slimmerikken in de rol van een cel in de nieren of lever stappen, waardoor ze een andere positie en status krijgen. Van slaaf naar gewaardeerde medewerker.

  Het moge duidelijk zijn dat dit staatkundige model filosofisch rammelt. Dat neemt niet weg dat het in sommige hoofden nog steeds rondzweeft. Met wat revisie is het misschien nog steeds ietwat bruikbaar. Een Michelin-mannetje annex de obsitas patiënt kan bijvoorbeeld een afslankoperatie ondergaan door koloniën af te stoten. Met wat training en andere voedingsgewoonten kan een mr. en mrs. Universe model ontstaan. Dat werkt natuurlijk alleen als alle cellen in het staatkundige lichaam zichzelf onder handen nemen. Gezondere denkwijzen, gezonder gedrag. Dat is een stap onderweg. Maar dan nog steeds bestaat er een soort “reus op lemen voeten”. In dit oude denkmodel zitten namelijk nog wat denkfouten die reparatie (of beter; genezing) behoeven.

 13. Inzake progressief racisme, en clubs binnen een nationale staat die zich als gangs gedragen, hier een overdenkenswaardig citaat van Mickey Mantle:

  “A team is where a boy can prove his courage on his own. A gang is where a coward goes to hide.”

  Jullie begrijpen, ik heb niets tegen teams, maar gangs en de mentaliteit van dergelijke ‘brotherhoods’…. nee, dank je. Daar walg ik van.

 14. Naja, het zegt wel iets, het is green toeval dat been CDA en een VVD teen vrouwen in hun cialitie hebben, als he de denkbeelden van deze mensen Kent, heeft dit gegeven wel een vieze nasmaak. SGP heeft toevallig geen vrouwen in gun coalities. Geen toeval natuurljk.

  Anyway, met of zonder vrouwen en zwarten en transgenders, het blijft de vvd.

  Dus nee, dit spoort sentimenten zeggen mij niet zoveel.

 15. Naja, het zegt wel iets, het is green toeval dat een CDA en een VVD een vrouwen in hun coalitie hebben, als je de denkbeelden van deze mensen kent, heeft dit gegeven wel een vieze nasmaak.

  SGP heeft toevallig geen vrouwen in gun coalities.

  Geen toeval natuurljk.

  Anyway, met of zonder vrouwen en zwarten en transgenders, het blijft de vvd.

  Dus nee, dit spoort sentimenten zeggen mij niet zoveel.

  Diversiteit kan je niet afdwingen, al zegt het wel wat als er geen diversiteit is

Comments are closed.