beter leven rien - CopyMet dank aan overbeterleven.nl. Het minimum loon, waar is het goed voor? Laten we beginnen met een grafiekje. In dit grafiekje staat het aantal banen als functie van de hoogte van het loon:

minimumloon1 - Copy

De meeste banen bestaan bij het laagste loon. Wanneer het loon hoger wordt (verder naar rechts) dan neemt het aantal banen af.

Deze grafiek is een theoretische grafiek. Dat wil zeggen het houdt geen rekening met welk type baan of de wil om een baan te nemen of niet. Het houdt ook geen rekening met de vraag of er voor een baan gereedschap nodig is of niet, of welke ruwe materialen er nodig zijn.

Desalniettemin het is duidelijk dat wanneer de prijs van werk zeer laag is, dat er heel veel vraag naar werknemers zou zijn.

Dit leidt ons al onmiddellijk naar een eerste consequentie van het minimum loon: een (bijna oneindig) aantal banen wordt onmogelijk. Terecht of niet, wanneer het minimumloon boven het punt ligt waar het werk er zou zijn, dan is het werk er niet langer.

Conclusie 1:

Het minimumloon vernietigt een groot aantal potentiële banen en zorgt zo voor een hogere werkloosheid.

Theoretisch genomen is het zelfs zo dat het minimumloon de enige oorzaak voor werkloosheid is. In de reële wereld zijn er nog andere factoren ook, zoals wetgeving (anders dan minimumloon) minimum mogelijke levensstandaard, geografische factoren, subsidies (ook door prive personen) etc.

Een tweede grafiek laat zien hoeveel potentiële kandidaten er zijn voor een baan, gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van die baan:

 

minimumloon2 - Copy

Banen met een lage moeilijkheidsgraad kan iedereen. Naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt, neemt het aantal potentiële kandidaten af. Tot het voor de extreem moeilijke banen bijna tot nul gedaald is.

De vorm van deze grafiek wordt bepaald door de IQ verdeling in de bevolking. (PS: de vorm is niet perfect vanwege het teken-programma dat ik gebruik. Maar voor illustratie van het principe is het goed genoeg)

In het algemeen zullen moeilijkere banen ook meer loon opleveren.

Wanneer er een minimum loon is, dan zullen hierdoor overwegend banen verdwijnen met lage moeilijkheidsgraad. Wordt het minimumloon opgetrokken, dan verdwijnen er successievelijk moeilijkere banen.

Conclusie 2:

Het minimumloon maakt het onmogelijk voor mensen met minder capaciteiten om passend werk te vinden.

Dit maakt hen structureel werkloos en afhankelijk van een uitkering. Zonder uitzicht op verbetering.

Ervaring is een belangrijke factor voor de productiviteit. Productiviteit is een belangrijke factor voor de loonhoogte. Door te verhinderen dat mensen met een lagere capaciteit ervaring kunnen opbouwen, verhindert het minimumloon een doorstroom naar een hogere levensstandaard. (Juist voor die groep waarvoor het minimumloon eigenlijk bedoeld is)

Conclusie 3:

Het minimum loon houdt mensen met minder capaciteiten in een lage levensstandaard gevangen.

Het is zelfs zo dat de werklozen de mensen die wel werk hebben gevangen houden in een minimumloon baan. Dit omdat de werkende geen hoger loon kan vragen omdat de werkgever dan zou zeggen: ik neem wel iemand die nu werkloos is en bereid is voor het minimumloon te werken.

De vierde conclusie die ik wil noemen is algemeen geldig voor elke bron van werkloosheid. De welvaart in een land, de levensstandaard, is afhankelijk van de productie in een land. Iedereen die meedeelt in de productie maar niet bijdraagt tot die productie verlaagt de gemiddelde welvaart per persoon.

Omdat het minimumloon de werkloosheid verhoogt is dan ook:

Conclusie 4:

Het minimumloon verlaagt de gemiddelde levensstandaard in een land.

Er is nog een argument te maken dat de 4-de conclusie extra ondersteunt. Werk dat onze leefomgeving verfraait is vaak laag loon werk. Dit omdat verfraaiing niet noodzakelijk is, en niet direct voor extra inkomsten zorgt. Werk dat enkel een verfraaiende functie heeft is een last. Een minimumloon verhindert daarom juist verfraaiing.

In mijn opinie is daarom het minimumloon extra beschadigend voor de levensstandaard.

Zijn er argumenten voor het minimumloon?

Het argument voor het minimumloon is dat het de mensen een “leefbaar” inkomen garandeert.

Dit mag zo zijn, maar de effecten van de bovengenoemde conclusies is dat het minimumloon een scherpe scheiding aanbrengt tussen werkenden en werklozen. Een kloof in levensstandaard die mensen in een lage levensstandaard gevangen houdt.

Voor hen die door het minimumloon iets meer inkomen ontvangen is het bestaan van een minimumloon positief, maar dit extra inkomen dat zij ontvangen gaat ten koste van hen die hierdoor in de werkloosheid gevangen blijven. En de dreiging van een vervanger houdt bovendien vele minimumloon werknemers gevangen in het minimumloon.

Het macro effect

Wanneer we de groep mensen bekijken die door het minimumloon beïnvloed worden dan kunnen we deze splitsen in twee groepen: de ene groep heeft meer loon, de andere groep is nu werkloos. Maar de twee groepen samen ontvangen niet meer inkomen.

Het minimumloon dirigeert niet meer geld naar de groep laagstbetaalden, maar houdt juist meer mensen gevangen in een uitzichtloze lage levensstandaard.

——————————————————————————————————

Artikel eerder verschenen op de site overbeterleven.nl

77 REACTIES

 1. In de USA zal het minimumloon verhoogd worden naar 15 dollar in stappen. De gevolgen zijn nu al merkbaar. Veel bedrijven hebben hun personeelsbestand ingekrompen. Het zijn uitgerekend de LBO banen, voor laagopgeleiden, die wegvallen.
  Feitelijk zijn het minimumloon en maximumloon geen economisch uitgangspunten maar politieke uitgangspunten.
  De reden van bestaan van het minimumloon is naar mijn mening te danken aan Karl Marx. Hij was van mening dat de loonkosten naar een minimum zullen dalen, zodat de ondernemer een maximale winst kon behalen.
  Echter, in de praktijk bleek, dat dit onderdeel van zijn arbeidswaardentheorie niet klopte. De loonkosten van arbeiders stegen juist, en ondernemers waren juist bereid meer te betalen voor arbeidskrachten. De socialisten als de communisten hebben toen dit principe laten gaan, en vervangen door het zogenaamde eerlijke loon.
  Ook het eerlijke loon is onzin. Want de totale productie van goederen en diensten is gelijk aan de totale inkomsten van arbeid. De concurrentie omtrent arbeid zie je vooral heel goed als de arbeidsmarkt overspannen is.
  Gaan de loonkosten te hard omhoog, gaan de prijzen in de winkel stijgen. Want loonkosten zijn een onderdeel van de kostprijs van een product.
  Minimumloon is een politiek vinding. Je kunt de arbeiders voorspiegelen als zij op mijn partij stemmen, dat het minimumloon omhoog gaat. Wilt trouwens niet zeggen, dat allen lonen omhoog gaan.
  Op het moment dat de verkiezingen geweest zijn, zie de ondernemers heel snel de opmerking maken dat de loonkosten niet te hard mag stijgen, want dat tast de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven aan. En de politiek gaat hier meestal met deze redenering mee.
  Economen erkennen het bestaan van een minimumloon, maar weten al te goed dat implementatie ervan, werkloosheid inhoudt.

 2. Alle bla bla verhalen over minimum loon voorbij is het waarschijnlijk zo eenvoudig als minstens betalen wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat er na inspanningen netto onder de streep geen gebrekstoestand resteert (wonen, voedsel, kleding zijn primaire behoeften).

  Als mensen een volle werkweek moeten pezen voor geld en dan nog wat erbij moeten werken (bijbaan, moonlighting) om de gebrekstoestand op te heffen, dan klopt er iets niet. Een werknemer die als een citroen wordt uitgeknepen, een werkgever die de zaakjes niet op orde heeft, noem maar op. Maar wat vooral mis is, is de moraal om iemand voor een karretje te spannen en daarmee met een gebrek op te schepen.

  Heeft een werkgever niet het budget om iemand behoorlijk te betalen, zodat behoorlijk in levensonderhoud voorzien kan worden, niet aannemen.

  Wil een werkgever dat niet, dan wordt het tijd om ‘m op te knopen en/f met een betonblok aan de voeten in een rivier te smijten. Zachte heelmeesters… garanderen etterende en stinkende wonden.

  Rien [3] reageerde op deze reactie.
  Easymoney [5] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [18] reageerde op deze reactie.
  Jaas [20] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [2]: “is het waarschijnlijk zo eenvoudig als minstens betalen wat ervoor nodig is om ervoor te zorgen dat er na inspanningen netto onder de streep geen gebrekstoestand resteert”

  Dat is een impliciet minimumloon. Als je er niet van kunt leven, dan zal men een andere baan nemen die wel genoeg oplevert om van te leven.
  Of men zal verkiezen zelfverzorgend te zijn en zonder geld te leven.
  Hetgeen natuurlijk door de belasting niet graag gezien wordt en door de overheid actief ontmoedigd.
  Het minimumloon is feitelijk alleen goed om mensen ontevreden te houden zodat er voldoende support is voor inkomstenbelasting etc.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Rien [3]: Nou… we zijn een werkgever tegengekomen achter het voormalige IJzeren Gordijn, die ervoor zorgde dat zijn werknemers geen gebrek leden. Niet alleen door fatsoenlijk te betalen, maar ook door af en toe een bedrijfsauto en materieel beschikbaar te stellen etc.

  Maar goed, het betreft een onderneming inzake diamantboren. Je weet wel, ergens doorheen boren en slijpen waar niets anders doorheen komt. Misschien dat slopers beter met hun medewerkers omgaan dan bouwers en onderhouders – branche afhankelijke mentaliteit. Of misschien dat het gewoon een branche-onafhankelijke mentaliteitskwestie.

  Het gaat om de moraal, om de kern van het verhaal. Niet om rekensommetjes of veronderstelde marktmechanismen die als bliksemafleiders fungeren.

  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [2]: Nico, lukt het een beetje?!!
  Een ondernemer neemt iemand in dienst, als de opbrengst hoger is dan de kosten. De opbrengst is een inschatting of de extra productie wel gehaald kan worden. Deze inschatting is gebaseerd op marktdenken, inschatten of jij en ik de producten willen kopen tegen de gewenste prijs/kwaliteit verhouding.
  De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de besluitvorming van zijn werknemers. Dat een ondernemer een baan aanbiedt tegen een x bedrag, wilt niet zeggen, dat elke baan die gegeven wordt overall levensonderhoud dekkend moet zijn. Dat is onzin. Er zijn veel banen, bijna altijd parttimebanen, als je daarvan moet leven, zul je je wensen moeten inhouden.
  Je moet tevens rekening houden met het feit dat een groot gedeelte van de kosten van levensonderhoud, overheidskosten zijn. Belastingen en heffingen die de overheid in rekening brengt om de productie van publieke goederen en diensten te kunnen betalen.
  De stijging van 6% naar een 9% btw tarief vind ik smerig. Want iedereen moet deze betalen, ook de ‘armen’. Maar, dat is het resultaat van gewenste rechten van kiezers. Dit betekent dat IEDEREEN de plicht heeft om te betalen.
  Is er een economisch probleem, stel ik voor dat je naar Den Haag gaat, want meestal hebben zij het veroorzaakt, en niet de ondernemer. Vergeet niet, er zijn heel veel ondernemers die moeite hebben om het hoofd boven water te houden.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Easymoney [5]: Ik begrijp best wel dat er sprake is van rekensommen en marktmechanismen. Maar een vraag van een hogere orde is of en hoe je met mensen wilt omgaan.

  Vergeet niet dat wetgeving alleen maar een instrument is om te zien of burgers al dan niet voldoen aan bepaalde wettelijke normen. Die normen zijn ingesteld omdat mensen blijkbaar zelf geen normen stellen, of door hun geperverteerde normen anderen te zeer benadelen.

  Van iemand verwachten dat ‘ie een werkweek voor je peest en dan er niet voor zorgen dat ‘ie in z’n levensonderhoud kan voorzien getuigt van een verziekte moraal. Dat iemand voor luxe wensen een bijbaantje neemt is een ander verhaal, maar er is zoiets als een minimale inspanning als je met een ander zaken doet. Er moet als gevolg daarvan een minimaal niveau aan vertrouwen en bevrediging ontstaan, anders wordt een situatie onleefbaar, onwerkbaar.
  Dat werkt twee kanten op; zowel jegens werkgever als jegens werknemer.

  Minimum loon laten vervallen is zoiets als de wettelijke ondergrens willen laten wegvallen. In werkelijkheid is het inkomen wat iemand zou moeten hebben als gevolg van arbeid (tijd kun je maar eenmaal uitgeven) hoger dan het minimum loon. Vraag maar aan iemand die ongeschoold werk doet. Nu snap ik dat daar de haren van sommigen van overeind gaan staan, maar verhoudingen moeten op een bepaalde manier gezond zijn, anders moet je er nog niet eens aan beginnen. En ook dat geldt van twee kanten.

  Easymoney [11] reageerde op deze reactie.

 7. Laat het duidelijk zijn dat we niets tegen hebben op degelijke mensen, maar wel tegen rugridders. De laatste mensen met een mooi verhaal die zichzelf over de ruggen van anderen wensen te verrijken.

 8. Afschaffen minimumloon en uitkering verstandig?

  Laten we het er over eens zijn dat het uitgangspunt een zo groot mogelijke welvaart voor mensen is. Verder kunnen we het misschien ook nog eens zijn dat de marginale welvaartstijging bij toename van inkomen daalt.

  Als we hier van uit gaan zien we gelijk waar de schrijver over heen gaat. Lage lonen toestaan betekent dat er meer voor werk betaald gaat worden dat een lage arbeidsproductiviteit heeft. De gemiddelde arbeidsproductiviteit van de bevolking neemt af!

  Als je dan moet kiezen tussen uitkeringsgerechtigden zonder baan enerzijds of alle mensen aan het werk, ook degenen met een zeer lage arbeidsproductiviteit, anderzijds, dan is de keuze afhankelijk van het totale welvaartsbevinden van de bevolking.

  Om de welvaart van de bevolking te bepalen moet je ook een waarde toekennen aan vrije tijd. Dus in de huidige situatie heb je de welvaart voor een individu van uitkering en vrije tijd, in de situatie die de schrijver voorstaat heb je de welvaart voor een individu van alleen zijn loon, dat lager zal liggen dan de uitkering die de schrijver wil afschaffen. Voor alle mensen die hier mee te maken krijgen zal het duidelijk zijn dat hun welvaart omlaag gaat door afschaffen van de uitkering.
  Daar tegenover staat het verlies aan welvaart voor de samenleving als geheel als gevolg van het verlies van de arbeid van degenen die gedwongen worden een baan te accepteren met een zeer lage arbeidsproductiviteit.
  De keuze zal rationeel gemaakt moeten worden met het oog op de totale welvaart van de bevolking.

  Overwegingen daarbij kunnen zijn:

  1. Er zijn nu al zoveel banen die goed betaald worden met een zeer lage arbeidsproductiviteit. Kunnen we die niet beter eerst afschaffen voordat we geld weghalen bij arme sloebers met een doorgaans veel lagere uitkering?

  2. Technologische ontwikkeling en daarmee welvaartstijging ontstaat doordat een werkgever geen mensen meer kan krijgen om voor een zijn lage loon te werken. Hij moet dan wel gaan automatiseren. Zijn het minimumloon en de uitkering dan niet juist een oorzaak van in plaats van een rem op, zoals de schrijver het ziet, onze welvaart geweest?

  3. Het verloop van de marginale welvaarstijging laat zien dat het voor de totale welvaart van een samenleving veel effectiever is om de welvaart bij armen te laten stijgen dan bij rijken. Kunnen we dan niet beter afzien van de extra ingezette toch geringe arbeidsproductiviteit van de dan lage loon ontvanger en in plaats daarvan juist zijn welvaart laten stijgen door de vrije tijd behorende bij een uitkering?

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Easymoney [13] reageerde op deze reactie.
  Rien [16] reageerde op deze reactie.

 9. beste anp rebel [8]:

  ik ben niet de auteur maar dit zijn mogelijke antwoorden

  Ad 1. Het gaat niet om arbeidsproductiviteit an sich maar de meerwaarde die een werknemer heeft voor de organisatie. Helaas is het zo dat mensen die goed kunnen vergaderen tegenwoordig voor veel organisaties belangrijker zijn dan mensen die het werk doen, maar dat is een gevolg van de maatschappelijke inrichting. Als je meer welvaart wenst te hebben moet dat worden veranderd. De arme sloebers krijgen een uitkering omdat ze kunstmatig te duur zijn. (een loonkosten subsidie voor hen die beneden minimumloon waarde toevoegen zou overigens veel minder schadelijk zijn, maar dit terzijde)

  Ad2. Mensen worden juist kunstmatig te duur gemaakt, over machines hoef je geen sociale lasten af te dragen. Mechanisatie en automatisering zijn een bron van welvaartsgroei, maar schieten door als arbeid kunstmatig te duur is. Men kiest dan eerder voor kapitaal intensieve ipv arbeidsintensieve oplossingen

  Ad 3. Hier zijn meerdere gezichtspunten mogelijk. Als iemand die veel waarde toevoegt, bijvoorbeeld een chirurg, besluit dat zijn vrije tijd belangrijker is dan extra loon, waarover hij toch heel veel belasting betaalt, zal hij eerder kiezen voor vrije tijd. De gedachte achter een vlaktaks is mede dat degenen die nu een boete krijgen op hard werken, degenen die het meest verdienen, weer extra gaan werken en daarmee veel meer waarde toevoegen. Dus om bij de chirurg te blijven, een uur van de chirurg kan wachtrijen helpen wegwerken waardoor iemand weer kan zien of lopen, terwijl een uur van een verpleeghuis medewerker deze patient extra kan wassen. Dus is het te beargumenteren dat door de mensen die het meeste toevoegen meer uren te laten produceren voegt meer waarde toe, en meer welvaart.

 10. Deze ‘discussie’ is veeeeel te smal.

  Wat is arbeid? is arbeid alleen arbeid wanneer er poen wordt geschoven? Ook het opvoeden van kinderen is arbeid. Soms zelfs noeste arbeid. Probeer maar eens een kind te overtuigen van de gezondheid of juist schadelijkheid van bepaalde verschijnselen.

  Als je betaald werk wilt waarderen in poen, dan moet je ook vrije tijd waarderen. Maar vrije tijd wordt op verschillende manieren besteedt. Zoals aan het opvoeden van je kinderen. Of… door niets te doen. Wat ook weer waarde kan hebben, om allerlei dingen te overdenken. Maar wat is dan de waarde van vrije tijd? En hoe verhouden arbeidsuren zich met vrije uren, waarin toch ook gewerkt wordt?

  Daarnaast… De antropoloog David Graeber introduceerde de term bullshit-jobs. Volgens hem is ongeveer driekwart van al het werk dat in de westerse maatschappij wordt gedaan niets meer dan zinloze tijdsvulling en draagt het niets bij aan een betere wereld.

  Genoeg om over na te denken, heel wat meer dan ‘ik wil arbeid zo goedkoop als mogelijk kunnen inkopen’.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [6]: De markt is weldegelijk in staat om zorg te dragen voor een verdeling van de welvaart. Echter, de resultaten in de markt zijn het gevolg van keuzes van mensen.
  Het verwerven van een inkomen, bijna altijd dmv arbeid, is een normale zaak. Het probleem is, dat de overheid ertussen is gaan zitten. Het stellen van arbeidsnormen heeft geleid tot een zwaar verstoorde arbeidsmarkt.
  De relatie tussen werknemer en werkgever is ook verstoord geraakt. Arbeid wordt beloond naar kennis en kunde maar vooral naar de vraag van het product door de klant. Als klant geen WAARDE toekent aan het product, of een zeer lage WAARDE, dan zal de productiekosten ook een lage waarde kennen. Als werknemer kun je dan beter maar niet werkzaam zijn in deze tak van sport. Dat zie je sterk terug bij fastfood, schoonmaak etc. De concurrentie is ook groot en de winstmarges zijn dun.
  Je kunt proberen een ondernemer te overtuigen om zijn medewerker meer te betalen, maar ik ben bevreesd dat zijn klanten een hogere prijs van zijn producten niet zal waarderen.
  Het minimumloon wordt ook vaak vanuit politiek en moreel standpunt verdedigt, maar dat wilt niet zeggen, dat het publiek bij het kopen van producten en diensten deze standpunten ondersteunt door het te kopen. In de praktijk blijkt dat niet zo.
  Erger nog, vooral huismoeders vinden het een sport om hun geld zo effectief mogelijk te besteden. Winkels en steden worden bezocht voor de beste koopje.
  Wil je welvaart en verdeling ervan, is de markt nog altijd de beste oplossing. Je kunt succes niet reguleren noch verordenen, maar ik moet het toegeven, het is verleidelijk om het doen. Vooral uit verkiezingsoogpunt.
  Willen mensen zich kunnen ontwikkelen, zullen ze gemotiveerd moeten zijn om zich te ontwikkelen. En werken geeft mensen zin en richting. En niet thuis zitten op de bank.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [10]: de bullshit jobs zijn vaak een gevolg van regulering. Belastingwetgeving, voldoen aan administratieve en wettelijke eisen van de overheid, en van bedrijven die door overheidsmaatregelen kunstmatig te groot zijn geworden. Waardoor extra management lagen nodig zijn. Kleine plat gestructureerde bedrijven gaan ten onder in de regelbrij. Probeer maar iets op te starten, het lukt bijna niet meer.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 13. @anp rebel [8]: Enkele opmerkingen bij jouw aandachtspunten:
  1. onnodige banen worden vroeg of laat weggesaneerd. Ja, zij kunnen inderdaad een tijdje bestaan, maar concurrentie zal deze vraag of laat de nek omdraaien.
  2. Welvaart ontstaat niet door het herverdelen van bestaande beloningen of inkomens. Welvaart ontstaat door groei van productie, betere productie capaciteiten en vooral nieuwe producten waarvoor nieuwe productielijnen opgezet moeten worden. De waarde van de productie vind je terug in de inkomen wat mensen verdienen. Bijstand is niets anders, dan iemands inkomen afromen en uitbetalen aan een uitkeringsgerechtigde. De welvaart van de betaler daalt, en de welvaart van ontvanger, wel die blijft arm. Want van overheidsuitkeringen wordt je niet rijk noch gelukkig.
  Het voorbeeld van banenvernietiging door het minimumloon zie je in Amerika. De minimumloon gaat naar 15 dollar. Op Youtube zien er meer dan genoeg video’s over de nadelige gevolgen. Dit hoef ik niet meer te bewijzen.
  3. Waarom toch met dat vingertje wijzen naar de rijken. De rijken worden rijk door overheidsingrepen in de financiële markten, het creëren van steeds meer geld.
  Wil je de armen helpen, zorg ervoor dat zij een baan hebben, ookal is deze een laagbetaalde. Het geeft hun de kans om zich te bewijzen en via studie omhoog te werken. Een vis geven moet je niet doen, leer die mensen vissen, dan kunnen zij zichzelf instandhouden.
  Tenzij je denkt dat sociaal zijn, alleen maar kan bestaan door middel van dwang en geweld, want dat is namelijk de manier om belastingen binnen te krijgen. Trouwens, hoe het besteed wordt bepaald de politiek en niet jij en ik.
  Wil je mensen een toekomst geven, geef dan hun zelfbeschikkingsrecht, zelfredzaamheid en zelfstandigheid terug.

 14. @Easymoney [11]: Wat je beschrijft is commodificatie, waarbij de mens wordt losgekoppeld van een product of dienst dat hij produceert. Er moet bij productie slechts aan parameters en andere voorwaarden worden voldaan. Een werknemer of freelancer voelt zichzelf in deze context behandelt als een productiemiddel, voelt zich niet gewaardeerd als mens en doet als gevolg daarvan soms slechts wat noodzakelijk is om opbrengsten binnen te krijgen.

  In de 19e eeuw bedacht Karl Marx ook nog de term warenfetisjisme. Een treffende term voor een objectief waarneembaar verschijnsel.

 15. @Ratio [12]: Als je goed kijkt in het artikel waarnaar ik een linkje plaatste, dan zie je dat de politieke elite volgens dat artikel bang is dat als mensen niet beziggehouden worden, er moreel verval zal plaatsvinden. Zoals gewoonlijk is de werkelijkheid omgekeerd; wanneer mensen gaan nadenken dan vindt moreel herstel plaats. Verder, ‘ledigheid is des duivels oorkussen’. Wie de tijd neemt om na te denken kan over sommigen dingen chagrijnig worden, over andere dingen ronduit des duivels. Wil een politieke elite dit soort verschijnselen niet, tsja, dan is het beter ze niet te veroorzaken.
  Wet- en regelgeving is inderdaad een effectief instrument om ervoor te zorgen dat bullshit jobs ontstaan. Er zijn altijd wel liefhebbers te vinden die uit de ruif van andermans productiviteit willen meevreten. De staat is het ultieme voorbeeld; je voedt je kinderen zo goed als mogelijk op en de staat zegt ‘dank je wel, weer een melkkoe voor belastingen erbij’. Toch? Voorbeeld doet volgen. Goed voorbeeld doet goed volgen, pervers voorbeeld doet pervers volgen.

 16. @anp rebel [8]: Ratio en Easymoney hebben het werk al voor mij gedaan 😉

  Maar:

  De ene is de vraag wat de effecten van een minimumloon zijn en de andere is de vraag of we het minimumloon moeten handhaven.

  Op deze tweede vraag ben ik niet ingegaan omdat dat een ideologische kwestie is.

  De effecten die ik beschreven heb zijn -voor zover ik het kan beoordelen- feitelijk.

  Een ideologie zal eigen zwaarpunten hebben, maar daarover valt niet te discuteren.

  En: “De gemiddelde arbeidsproductiviteit van de bevolking neemt af!”

  Dat klopt, maar de totale productie neemt toe. En bij een gelijkblijvend aantal mensen betekend dit een hogere gemiddelde levensstandaard.

 17. Conclusie 1:
  Het minimumloon vernietigt een groot aantal potentiële banen en zorgt zo voor een hogere werkloosheid.

  In de tijd van de slavernij, was er ook een lage werkeloosheid onder slaven

  Conclusie 2:
  Het minimumloon maakt het onmogelijk voor mensen met minder capaciteiten om passend werk te vinden.

  Het kapitaal bepaalt dan wie er ‘geen capaciteiten’ heeft. Een hele subjectieve indicator natuurlijk.

  Conclusie 3:
  Het minimum loon houdt mensen met minder capaciteiten in een lage levensstandaard gevangen.

  Mensen die nu minimumloon hebben en bijv bij de Ahold werken, kunnen al amper tot niet rondkomen en zijn afhankelijk van het wonen bij ouders en/of bijstand, aanvullende bijstand.

  Zou je dit minimum hongerloontje nog verder omlaag doen, dan pikken mensen dat écht niet, want ze pikken hun nu al amper. Ga dat tientje per uur verlagen naar vijf per uur en mensen verhongeren gewoon en de mensen zijn met meer dan jij en je vrinden, dus dat zou ik maar niet doen als ik jou was.

  Conclusie 4:
  Het minimumloon verlaagt de gemiddelde levensstandaard in een land.

  Ik weet niet waar je dit op baseert, maar in de negentiende eeuw was er helemaal geen minimum. De tijden voor de sociale strijd en de insurrecties. Kinderarbeid, verpaupering, sloppenwijken, middeleeuwse toestanden, barbarij, dat is wat je voor staat.

  Een minimumloon is een zoethoudertje, een compromis. Als de arbeiders willen, dan nemen ze de hele fabriek over. Het minimum is er om al te erge uitbuiting tegen te gaan, zodat kapitalisme nog wel kan blijven bestaan en niet verzand in interne gewelddadige klassenstrijd.

  Ik ken mensen, met banen, die minimum loon hebben, slecht behandeld worden door hun baas, full time werken en dan nog van een aanvulling afhankelijk zijn en de kinderen niet naar een sportschooltje kunnen brengen.

  Veel succes met het afschaffen van dat minimum, Kunnen we voor vier euro per uur jou vloer zwabberen.

  Dacht het niet

  ratio [30] reageerde op deze reactie.
  Rien [34] reageerde op deze reactie.

 18. TNT, terug naar tienden. 1 liter diesel doet ongeveer 60 manuren werk, dus zit 80 procent op de rug van twintig die produceren, die zitters zitten te wachten tot de olie op is en dan komt het allemaal weer goed als de natuur het overleeft heeft. En als wij het overleeft hebben. Ik weet zeker dat de lasten in China veel lager zijn, en dan kan de arbeid goedkoper.

 19. Het gaat om werk, dat noodzakelijker, wijs uit uitgevoerd moet
  worden!
  De prijs daar voor:
  Is volkomen ONBELANGRIJK!
  Als de noodzakelijkheid, is vast gesteld!

  Als we de prijs in geld willen voldoen, dan moet dat geld ook beschikbaar zijn!
  Als door de niet beschikbaarheid, van het betaalmiddel het
  werk niet word volbracht.
  Kun je dat als een ernstige ziekte aanmerken b.v.
  een vorm van, maatschappelijke kanker!

  Als we het noodzakelijke werk niet kunnen ontberen,
  zou een oplossing kunnen zijn: GELD AFSCHAFFEN.

  En zo de ziekte uitbannen!!

  Tenslotte levert geld, geen directe bijdragen, aan de te verrichten
  werkzaamheden!!!

  HET IS MEER EEN STRUIKELBLOK, EEN BLOK AAN HET BEEN!!!
  Van de uit voerende, verantwoordelijken.

 20. Een samenleving moet zelfvoorzienend zijn helaas is er heden geen lid binnen EU waar het zo is.
  Ben zelf ondernemer en werkgever en in het verleden werknemer.
  Je word in de EU tureluurs van alle totaal onnodige regelgeving vanuit de Ambtenarij.
  De kosten van deze belemmerd een gezonde bedrijfsvoering voor zeker 60% van alles.
  Daarnaast is er een zeer ongezond inkomensklimaat binnen voor 90% van alle werkgevers/ondernemers.
  En wat de laatste 10 erg drukt is dat grote bedrijven maar ook veel hoge inkomens hun vrienden binnen politiek aanwenden om geen belasting te betalen.
  Al deze oorzaken komen doordat er geen goed leiderschap is.
  Enkele targets hoe het wel mogelijk is zoals in Rusland te weten,
  13% belasting voor een ieder, belasting ontduiking staat 10 jaar dwangarbeid op voor gehele familie en enkele maanden terug zijn 10 oliechargie daartoe veroordeelt.
  Corruptie is nooit uit te bannen maar Putin heeft toch heel wat bereikt.
  Heden gaat het met Rusland ondanks sancties roebel waarde vermindering 50% en halvering olieprijs weer economische groei En de EU verliest dit jaar 50 miljard door de sancties wat feitelijk economisch 500 miljard en 2 miljoen arbeidsplaatsen.

  Nico [29] reageerde op deze reactie.
  ratio [33] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [51] reageerde op deze reactie.

 21. Een juist punt van kritiek dat ik op deze pagina voorbij zie komen is de opslag: Vanaf netto loon van een werknemer tot het totaal van de kosten voor een werkgever is die opslag (in verschillende Europese landen) bepaald niet gering.

  Je zou kunnen stellen… dat als alle individuele mensen in een bevolking gezond zouden functioneren, ook in sociale zin, dan zou er geen enkele opslag, belasting en afgeperste afdracht noodzakelijk zijn, maar zouden mensen ‘het’ samen regelen. Alles. Ze zouden vrijwillig middelen beschikbaar stellen voor gezamenlijke projecten.

  De werkelijkheid ligt anders, om twee redenen:

  1) O.a. door de IJzeren wet van de oligarchie worden sommigen actiever, anderen passiever. Dat geldt niet alleen voor arbeid, maar ook voor middelen.

  2) Als iets op de vrijwillige manier niet werkt, dan besluiten sommigen om dan maar te gaan dwingen. Dat kan een gebrek aan zelfbeheersing impliceren (de zin doordrijven), maar ook angst.
  De Indusbeschaving, daadwerkelijk beschaafd en zeer goed georganiseerd, viel ooit uiteen vanwege verkilling van het sociale klimaat. Mensen trokken zich in zichzelf terug, hielpen elkaar niet meer, met als uiteindelijke uitkomst dat velen weg trokken.

  Als mensen uit eigen beweging niet doen wat noodzakelijk is voor anderen (vanwege basale noden en behoeften), dan houden sociale verhoudingen op te bestaan. Of ze ontploffen.

  Als mensen uit eigen beweging teveel doen, dan verworden ze tot sociale kankercellen die anderen, in dit voorbeeld in de rol van gezonde cellen, verdringen en verstikken. Als er teveel gedaan wordt met wet- en regelgeving, dan ontstaat ontegenzeggelijk een verstikkend sociaal klimaat.

  V.w.b. het voorbeeld van lonen, werkt een te hoge opslag verstikkend uit. Het gaat ten koste van de mogelijkheid om iemand een leuke baan te kunnen geven, mocht daar behoefte aan bestaan.

  Een sociaal vangnet is een goede zaak, maar de vraag is of dat geïnstitutionaliseerd moet worden. De praktijk leert helaas: Ja. Maar eigenlijk… bestaat die dwang alleen maar omdat mensen uit zichzelf niet doen wat ze zouden moeten doen.
  In christelijke termen zegt men dat de duivel alleen ruimte krijgt en zich kan innestelen als iemand zondigt. Een overheidsmachine kan alleen maar de duivel uithangen (met een masker van de ‘engel des lichts’) zolang mensen ‘het’ niet zelf regelen. En er staan dan vervolgens allerlei mensen op die dan best assistent-duivel willen worden, want dat is lucratief.

  Hoe je dit onderwerp ook benadert, uiteindelijk komt alles neer op de mores, de moraal. Die komt niet uit de lucht vallen, maar ontstaat door opvoeding. En door misvormende factoren, de schaduwzijde een beschaving (hoogste niveau) en van ontspoorde sociale verbanden (zoals binnen de cirkel van zag 5 km. om iemands woning).

  Philosoof G&R Eigenwijs [37] reageerde op deze reactie.

 22. Nog even naar de bovenstaande reactie kijkend zijn veel dingen een kwestie van perspectief.

  Is een overheidsdienaar een duivel met het masker van een engel? Of een engel met het masker van een duivel? Is het een rollenspel, of heeft het te maken met de aard van de betrokkene?
  Dergelijke vragen kun je ook over een regering stellen.
  Bestaat de gangbare maskerade eigenlijk alleen maar omdat sommigen veronderstellen dat anderen kleuters of misdadigers zijn, of …?

 23. @Bartje [25]: Geluiden die ik heb gehoord, tijdens ontmoetingen, duiden erop dat bepaalde sectoren bewust de nek is omgedraaid om externe afhankelijkheden te forceren. Daarmee zijn nationale staten chantabel geworden.

  Dit is vergelijkbaar met individuele mensen en de staat waarin ze verkeren, die eveneens voor wat betreft specifieke aandachtsgebieden afhankelijk worden gemaakt, zodat ze chantabel zijn. Hét voorbeeld is natuurlijk individuele defensie; wil je op individueel niveau je eigen Ministerie van Defensie regelen, dan zegt een externe bezettingsmacht: “Nee, dat mag niet!”. Zodat het extortion racket operationeel kan blijven.

 24. @Jaas [19]:
  ad 1: Spitsvondige reactie!
  ad2 en 4: Je stelt dat …. Het kapitaal bepaalt dan wie er ‘geen capaciteiten’ heeft …. Dat is in feite de markt. In de zestiger en zeventiger jaren is bij ons de arbeidsintensieve industrie als textiel, schoenen en scheepsbouw verdwenen. Landen als Japan en Zuid Korea zijn het stokje over gaan nemen. Dit kwam doordat we in NL te duur werden, door sociale lasten en minimumloon. De markt is hier de scherprechter. Indien de ontslagen arbeiders vervolgens niet aan het werk komen, zoals bijvoorbeeld de nodige ex mijnwerkers in Limburg, dan lever je toch welvaart in.
  ad 3. Wanneer pikt men het niet en treedt er een revolutie op? Dat is interessante materie waarin velen zich niet verdiepen. Te vaak neemt men aan dat als men het slecht krijgt men in opstand komt. Deze aanname hang jij zo te zien ook aan. Als je de revoluties bekijkt is dat lang niet altijd het geval. De laatste grote opstand in West Europa en de VS betrof de studenten opstand van 68 en de daarna volgende protesten. Deze opstand heeft een omwenteling teweeg gebracht, politiek correct denken is toen op zijn kop gezet en de machthebbers hebben de idealen van deze opstand voor een deel moeten overnemen. De studenten hadden het juist enorm goed, het was de rijkste studenten generatie ooit! Dus armoe is niet altijd de drijfveer voor revoluties. De eerste wereldoorlog werd door gewapende arme sloebers uitgevochten die echter bijna nooit hun wapens hebben gebruikt voor de klasse strijd. Als er on WO 1 opstanden waren dan waren deze vaak op schepen, waar men vaak veiliger en comfortabeler zat dan aan het front in de loopgraven. Geleidelijk afknijpen, de kikker in de pan en het vuurtje langzaam opstoken, en het volk slikt het. Niet dat ik voor revoluties ben, verre van dat, noch dat ik voor onderdrukking ben, nog veel minder, maar de realiteit is dat het vraagstuk wanneer een volk het niet meer pikt en in opstand komt, een stuk gecompliceerder is dan de meeste mensen denken.

  ratio [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.