Wie kan de foto’s van door gifgas gestikte Koerdische en Syrische kinderen vergeten?  Of die rij van door gas blind gemaakte soldaten die elkaar bij de schouder vasthouden uit je schoolboek? Hoe komt het toch dat staten ervoor kiezen om het ultieme kwaad, weapons of mass destruction, in te zetten? 

De beslissing tot de eerste inzet van gifgas door de Duitsers

De Duitsers waren in 1915 overtuigd dat de oorlog verloren zou zijn als er geen doorbraak kwam aan het westelijke front. Met conventionele wapens leek deze doorbraak onmogelijk, dus werd de inzet van gifgas een steeds serieuzere optie. De wereld ging hiermee een nieuw tijdperk in, het tijdperk van de massavernietigingswapens.

Toen de Duitsers eenmaal het besluit hadden genomen en alle voorbereidingen waren getroffen moesten ze 11 dagen wachten op de juiste wind. De eerste gifgasaanvallen waren vrij primitief. Je zette duizenden gifgascilinders in de voorste linie en draaide dan de flessen zo snel mogelijk open. De wind deed de rest. Op 22 april om 17:30 uur verloor de mensheid een deel van haar onschuld. De kranen werden opengezet, de geel groene chloorgaswolk dreef langzaam op de Franse en Britse soldaten af. Die, zonder gasmaskers of andere bescherming, besloten om hard weg te rennen.

Je zou verwachten dat de Duitsers met een vernietigende infanterie aanval van de chaos zouden profiteren, maar deze bleef uit. Heldhaftige (of uiterst domme) Canadezen van een naastgelegen sectie vulden het ontstane gat in de linies op. Terwijl ze hun Franse en Engelse bondgenoten die getroffen waren door het gifgas, op verschrikkelijke wijze om hen heen zagen sterven.

De Engelse reactie

Na de gasaanval besloten te Engelsen een speciale eenheid op te richten voor chemische oorlogsvoering. Vijfduizend man sterk.

De troepen moesten zo snel mogelijk beschermingsmaatregelen krijgen tegen gasaanvallen. Het maakte in eerste instantie niet zoveel uit of het werkte of niet, zolang de troepen maar geconditioneerd werden tot een andere actie dan vluchten. Natte sokken, ondergoed of zakdoeken moesten voor de neus en mond gebonden worden. De instructie bestond uit het over de lap heen plassen, stukjes van urine verzadigde stof in je neusgaten stoppen, en de van urine doordrenkte lap over neus en mond hangen…..

De eerste Engelse gifgasaanval bij de slag van Loos

De Engelsen waren in 1915 nog niet klaar voor een groot offensief, er waren niet voldoende granaten en het leger was onvoldoende getraind. Politieke druk maakte een gezamenlijk offensief noodzakelijk. Het herfstoffensief bij Loos. De Engelsen moesten aanvallen op een lastige sectie vlak land bestreken door goed verschanste machinegeweernesten. De Britten stelden bij gebrek aan voldoende granaten hun hoop op gifgas. Dit zou voor het eerst door de Engelsen worden toegepast. Omdat het een gezamenlijke actie was met de Fransen konden de Engelsen echter niet als de Duitsers bij hun eerste actie dagenlang wachten tot de wind de goede richting op stond. Op de dag van de aanval was het bijna windstil. De kranen gingen toch open. Met als resultaat dat de Engelsen door hun eigen gifgas heen moesten aanvallen. Tweeduizend Engelsen raakten door het gifgas bevangen en moesten de strijd staken. De slag bij Loos was een fiasco. Zestig duizend geallieerden werden gedood. Het gifgas was een beperkt succes. De Duitsers wisten voor hun linie een groot vuur te ontsteken dat zorgde voor een stijgende lucht die het gas deels over de eigen troepen wist af te voeren.

Foto van soldaten die door hun eigen gifgaswolk oprukken, de dodelijke machinegeweernesten tegemoet.

Van wonderwapen tot hulpmiddel

De dodelijkheid van het gifgas dat in de eerste wereldoorlog werd gebruikt is sterk overdreven. Slechts bij onvoorbereide troepen kon het grote slachtingen aanrichten. Veel gifgasslachtoffers wisten te overleven, over het algemeen meer dan 95 procent. Bij de slag van Loos stierven minder dan tien van de tweeduizend Engelsen die gifgas hadden ingeademd. De overlevingskansen van gifgasslachtoffers waren vele malen groter dan soldaten die getroffen werden door kogels of granaatscherven.

De uitvinding van gasgranaten maakte de verspreiding van het gif onafhankelijk van windcondities. Door gifgasgranaten af te wisselen met rookgranaten kreeg men een optimale mix, de rook beperkte het zichtveld voor de vijandelijke schutters. De gifgasgranaten zorgden ervoor dat men met gasmaskers op moest vechten. Men hoefde maar een paar rookgranaten af te vuren om de vijand te onder druk te houden.

Foto: Door gas al dan niet tijdelijk verblindde soldaten

Ontwikkelingen na WO1

In de jaren na de eerste wereldoorlog werd gas soms ingezet tegen rebellen. Er worden enkele citaten aan Churchill toegeschreven. Zo zou Churchill hebben overwogen om gifgas in te zetten in Afghanistan: “If the wind conditions were found  be favourable the whole of the occupants of the Tochi valley, for example, from Darpa Khel to Datta Khel, would either be killed or severely incapacitated” (bron het boek Chemical soldiers, pagina 228-9). Daarnaast stelt historicus David Omissi auteur boek “air power and colonial control” het volgende over de strijd tegen de Koerden:” Churchill consistently urged that the RAF should use mustard gas during these raids, despite the warning by one of his advisers that “it may … kill children and sickly persons, more especially as the people against whom we intend to use it have no medical knowledge with which to supply antidotes“” (bron). Er zijn hardnekkige geruchten dat de Italianen gifgas in Ethiopië hebben ingezet in het interbellum Sommige geruchten stellen dat de Italianen zelfs mensen heeft verdelgd met sproeivliegtuigen die gifgas over opstandelingen sproeiden.

De tweede wereldoorlog ging zonder gifgas gebruik de geschiedenis in. De betrokken partijen besloten om verschillende redenen om niet tot inzet over te gaan (alhoewel de nazi’s wel gifgas toepasten op burgers, en de Amerikanen de atoombom op burgers).

De grote mogendheden, allen voorzien van kernwapens, hebben chemische wapens, het goedkopere alternatief voor de kernbom, in de ban gedaan. De Chemical Weapons Convention verbiedt onder meer het bezit van chemische wapens. Deze zouden wereldwijd in 2012 moeten zijn ontmanteld. De Verenigde Staten lopen achter op het schema, hun bijgestelde planning gaat uit van vernietiging in 2023.

Varia, conclusie en slotwoord

Tijdens de eerste inzet bij Loos bleek dat men onvoldoende had getest. Ondanks alle chemici en wetenschappers die bij de eenheid waren gestationeerd was men vergeten dat gasdruk en temperatuur gecorreleerd zijn. Neemt de gasdruk af dan neemt ook de temperatuur af. Toen men bij de slag bij Loos de gas cilinders opendraaide werden de bouten waarmee koppelstukken waren vastgezet ijskoud…… en krompen. Deze koppelstukken moesten worden overgezet op andere cilinders alvorens men deze kon laten leegstromen. En dat lukte niet meer goed met de gekrompen bouten. Hier kwam men pas achter tijdens het offensief bij Loos, waardoor men slechts een gedeelte van de gasflessen op tijd leeg kon laten leeg stromen.

De geschiedenis van de mensheid is geschreven in bloed. De beschavingen die wisten te overleven waren de beschavingen die de sterkste legers konden onderhouden. Dit millennia omspannende beschavingsproces zorgde voor steeds betere methodes om de tegenstander uit te schakelen. Gifgas is slechts een stap in een lange keten. Landen die in het atoomtijdperk hun zelfstandigheid willen behouden moeten over kernwapens beschikken en over intercontinentale raketten. Anders zijn ze gedwongen onder de atoom paraplu te schuilen van een natie die wel over deze wapens beschikt. Het verbieden van chemische wapens is een besluit dat de machtspositie van de kernwapenmachten verder versterkt.

Het is te hopen dat er een nieuw beschavingsproces plaats gaat vinden waarin de wereldbevolking zich niet langer in grote machtsblokken laat verdelen. Waarin men meer en meer lokale autonomie opeist, en de macht van de EU en de natie staten uitholt. Een tijdperk waarin kleine gemeenschappen kunnen kiezen voor socialistische of multiculturele experimenten. Of zich juist richten op eigen verantwoording of een sterke lokale traditie en cultuur. Een tijdperk van regionalisatie, waarin de bevolking zich steeds minder aantrekt van de decreten uit de hoofdsteden. Zodat grootmachten uiteindelijk imploderen. Dit hoeft niet libertarisch te zijn, socialisme werkt niet op landelijk niveau, maar in kleinere gemeenschappen kan zelfs socialisme, mits met mate ingevoerd, redelijk uitpakken.

Dit artikel is vooral gebaseerd op het boek “chemical soldiers, british gas warfare in world war one” van Donald Richter. ISBN 978 1 78346 173 8. Onder andere nieuw te koop bij de Slegte.

30 REACTIES

 1. Chemische oorlogsvoering is veel ouder dan algemeen wordt verondersteld.

  Chemie is zoiets als atomen rangschikken, wat gedaan wordt door scheikunde, waardoor in feite zoiets als wiskunde bedreven wordt. De originele verhoudingen worden gewist door te scheiden en vervolgens opnieuw samen te voegen.

  Het probleem daarvan is dat zelfs het originele atoommodel niet veilig is voor wetenschappers.

  Het Griekse woord voor atoom betekent ‘ondeelbaar’.
  Toch worden man en vrouw gescheiden omdat de man als soldaat naar een front wordt gestuurd terwijl de vrouw zich om het huishouden diende te bekommeren. Hoezo ondeelbaar? Deze geforceerde chemie genereert vuile energie en verzwakt. Bijvoorbeeld bij de opvoeding van kinderen, want kinderen hebben weinig tot niets aan een altijd afwezige vader.

  Om oorlogsvoering tussen koninkrijkjes mogelijk te maken werd dus eerst chemische oorlogsvoering bedreven. Het natuurlijke atoommodel scheiden, een gezonde gang van zaken wissen, om vervolgens individuele soldaten in peletons tot een nieuw atoommodel te smeden. Terwijl als goud (vrouw) en zilver (man) gezamenlijk optreden er zoiets als titanium ontstaat, geschikt voor een ware titanenstrijd. Dat is de natuurlijjke chemie. De chemie voor oorlogsvoering naar het model van staatshoofden werkt daarentegen vergiftigend uit voor bevolkingen. Kennelijk kunnen die aan het gas of zo.

 2. Overigens is ook biologische oorlogsvoering veel ouder dan algemeen wordt verondersteld. Het inzetten van soldaten staat gelijk aan het inzetten van biowapens. Biologische wapens. Later gemechaniseerd door ze mechanische wapens te verstrekken.

  jhon [27] reageerde op deze reactie.

 3. Ratio: Het veronderstelde positieve neveneffect van biologische oorlogsvoering beschouw ik als een non-argument. Het veronderstelt namelijk een chemische wapenwedloop. Dat is iets anders dan streven naar een gezondere situatie.

  Verder roept het gedrag van regeringen vragen op:

  – Als biologische oorlogsvoering volgens internationale verdragen verboden is, waarom worden er dan ambtenaren in de rol van biologische wapens op burgers af gestuurd?

  – Als chemische oorlogsvoering volgens internationale verdragen verboden is, waarom produceren overheidsdiensten dan chemische wapens om de chemie tussen burgers te veranderen in plaats van geneesmiddelen om sociale problematiek gezonder te krijgen?

  Deze vragen schreeuwen werkelijk om antwoorden.

 4. De zonden van regeringen opgesomd aan de hand van documenten die ze zelf hebben opgesteld:

  – Zonde tegen de atoomkern van de man vrouw relatie: In het bijzonder art. 79 en 80 van de Kernenergiewet, inzake misdrijven die zijn begaan met een terroristisch oogmerk (bangmakerij).

  – Inzet biologische en chemische wapens: Protocol van Genève (1925) en het Verdrag biologische wapens (1972)

  Me dunkt dat problemen bij de bron aangepakt moeten worden, oftewel bij de productiefase.

  Mrbleusky [6] reageerde op deze reactie.

 5. Vind het een beetje vreemd dat er nog in historisch verband gesproken wordt over chemische oorlogsvoering terwijl landbouwers er dagelijk mee bezig zijn. Goed, er vallen geen slachtoffers op het veld, die vallen elders. Agent Orange is overal. Hang de wimpel uit! Verliezen gaan we toch op deze manier!

 6. @Mrbleusky [6]: Tsja… het is kennelijk een aanvaarde methode om voor kut-klusjes gastarbeiders aan te trekken. Maar eigenlijk vinden wij (man vrouw) dat degenen die rotzooi maken verantwoordelijk is om die zelf op te ruimen. Als dat voor ons geldt, inclusief de rotzooi van voorgaande en hedendaagse generaties, waarom zou dat dan niet voor anderen gelden?

  Dit lijkt me een onderwerp om eens te bespreken met hen die beslissen om gastarbeiders aan te trekken, als met een trekstraal uit Star Trek. Of als de Borg uit Star Trek (motto; “geef je over, verzet is zinloos”) die het wel een interessant idee vinden om in te lijven – gastarbeiders blijven vaak hangen, in het ‘beloofde land’ met de strop van wetgeving om hun nek.

  Jammer genoeg is het niet allemaal goud dat blinkt.

 7. @Mrbleusky [6]: Terwijl ik de honden uitliet, en daarbij een flinke bui hagel over me heen kreeg, heb ik hier nog even over nagedacht. Wat meld ik hier, wat hou ik voor later?

  Als opvoeder hanteerden wij de stelregel dat een ieder verantwoordelijk is om de eigen rotzooi op te ruimen. Die verantwoordelijkheid houdt pas op wanneer de laatste adem wordt uitgeblazen, oftewel bestaat levenslang.

  Wij hebben als opvoeders te maken gehad met de erfenis van voorgaande generaties, waar we mee opgescheept werden. Delen ervan waren nuttig, andere delen niet. Aangezien die voorgaande generaties al dood zijn, hun laatste adem achter de rug hebben (mijn vader, geboren 22-05-1924, overleed 22 jaar later op 22-10-1995), moesten we het er maar mee doen en voor wat dat betreft schoon schip maken. Dat kon niet anders, hoewel mijn vader een goede vent was en bij een goed gesprek waarschijnlijk bepaalde dingen wel ingezien zou hebben.

  Daarnaast hebben we te maken gehad met derden uit hedendaagse generaties die rotzooi maakten en dat niet opruimden. Tsja… daar hebben we als opvoeders wel zo onze ideetjes over.

  De bestuurlijke traditie is geperverteerd. Degenen die rotzooi maken laten het aan hun opvolgers over om dat op te ruimen. Of aan gastarbeiders. Het is ons inziens veel te goedkoop om weg te vluchten voor eigen verantwoordelijheden, ook als dat betekent ‘omhoog gepromoveerd te worden’. De traditie is wat dat betreft geperverteerd met halfbakken eisen, namelijk dat de een wel z’n rotzooi dient op te ruimen en de ander ervoor weg mag vluchten. Dit is aanleiding om een ijskoude hagelbui over dat soort figuren uit te storten. Het zijn toch geen halve garen die een dubbele moraal in stand willen houden, of wel soms? Misschien moet er nog wat geflambeerd worden om een halve gare gaar te maken ? Maar wegvluchten zouden we niet als optie willen openlaten. Ruim je rotzooi op is het opvoedkundige devies.

  De bestuurlijke traditie is ook om als een aap jezelf omhoog te vechten om de ‘grootste aap’ van de troon te stoten. Dat klinkt leuk, maar behalve pleziertjes en speeltjes erf je dan ook de rotzooi. Dat moet een mens niet willen. Nog los van het feit dat een mens geen aap is.

  Wij zien een verziekte gang van zaken als een opvoedkundig probleem dat een recept voor een medicijn voor sociale problematiek vereist.

  Zeg nou zelf, waarom wordt er over gastarbeider gedacht als figuren die het ei van Columbus hebben ontdekt? De praktijk is rauwer dan dit mooie verhaal. Op zoek naar gastarbijders (deze keer met een ‘ij’) wordt er net als bij een autopsie een Y-vormige incisie gemaakt in bijvoorbeeld het CV om eens te analyseren of die arbeiders een bepaalde functie wel kunnen vervullen, als instrument. Om afgedankt te worden als ze opgebrand of versleten zijn. Bepaald geen aantrekkelijk vooruitzicht.

  Laat mensen die zelf rotzooi gemaakt hebben, of rotzooi van voorgaande generaties geërfd hebben, die rotzooi maar lekker zelf opruimen. Als ze die hel een ander gunnen, dan moeten ze die ook zichzelf gunnen. Eerlijk is eerlijk. Ze zeggen zelf ‘vuur loutert’. Nou, dan is dit een kans om zichzelf te louteren. Op een presenteerblaadje nog wel. Desgewenst kunnen wij de presentatie van oorzaken en gevolgen verzorgen, misschien zelfs met een recept erbij.

  Stel je voor dat niet alles goud is wat blinkt en dat goud krijgt de kans om zichzelf op te schonen en weer te gaan stralen? Dat laat je toch niet liggen, of wel soms? Wij zouden zo’n kans met beide handen aangrijpen in ieder geval. Vooruitgang doet pijn, maar biedt wel een beter toekomstperspectief.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [8]: Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp; de ijskoude hagel en het flamberen waren humoristisch, chargerend bedoeld. Ik ga ervan uit dat in de praktijk van alles en nog wat koeltjes besproken kan worden 😀

 9. Nog iets; de ene hel is de andere niet.

  Het is goedkoop om op veilige afstand voor een ander een hel te creëren.

  Het lijkt hels om te moeten vechten om een positie te behouden en handhaven. Dat vereist steeds rigoureuzer maatregelen, totdat anderen het doek laten vallen.

  Een grotere hel is, vooral voor mannen, om je eigen hoofd te pijnigen en te erkennen dat je fout zat, een steek door je hart te voelen, berouwvol te worden, boetedoening te doen. Vrijwillig boete doen voor je eigen zonden, datgene herstellen wat je hebt geschaad, je eigen leugens toegeven, ook als je tegen jezelf hebt gelogen.

  Mannen… wensen dat wel van anderen, dwingen dat het liefst bij anderen af, maar doen er veel aan om niet door die hel heen te gaan. En toch is het nodig om vooruitgang te boeken. Dat erkennen ze wel, als het om anderen gaat, maar meestal niet als het om henzelf gaat.

  Mrbleusky [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [10]: Ik vind je erg mooi vandaag Nico. Gelukkig heb ik weinig geschaad, hoop ik.. Ik begrijp dat de guilletine verleden tijd is, en dat het echt hels moet worden, de komende revolutie, de afrekening. Als ze de rotzooi niet op kunnen of willen ruimen word het dus een loopplank in een deurtje bovenaan de hoogovens, Ijmuiden, of de aluminium-smelterijen hier in frankrijk. Goed idee. Nou maar hopen dat ze in angst de goede besluiten gaan nemen, de rotzooi opruimen en ons de wereld terug-geven, licht beschadigd, maar moeders is groot, en we gaan d’r vol zetten met mooie ronde gezonde tieten met grote tepels om aan te zuigen. Ik doe mee!

  Mrbleusky [12] reageerde op deze reactie.
  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Mrbleusky [11]: Ben ook nog eens in een put-deksel-gieterij geweest, met een grote pot vloeibaar ijzer wat straalt als de zon, met veel blauw. In Spanje was dat. Uit in een flitzzz..

 12. @Nico [14]: Hoewel ik vrouwelijk schoon natuurlijk wel kan waarderen, maar dat is toch iets anders dan kwijlend toekijken.

  Vrouwen zijn wat mij betreft de allermooiste wezens op deze planeet. Beschamend dat veel mannen ze niet op waarde schatten maar gebruiken.

  Als je andere mannen en vrouwen geluk gunt, dan is het toch een kwestie van de waarde van een gezonde relatie inzichtelijker en zichtbaarder maken, wat dan weer een gezonde basis voor de kids kan leggen.

  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Rien [13]: Dank voor het plaatsen van deze link. Ik ken nog wat andere varianten op dit thema. Een diep droevige erfenis uit het onverkwikkelijke verleden waar mee afgerekend moet worden.

  Ondertussen richt verarmd uranium weer volgende schade aan. Nog los van mijnen die wereldwijd her en der in de grond worden gestopt.

 14. @frits [17]: Ik herinner je eraan dat je mij nog geen enkele aanleiding hebt gegeven om je serieus te nemen. Integendeel. Waarom zou ik dan de moeite nemen om een vraag van je te beantwoorden?

  Bovendien… langs je ‘andere helft’ willen heeft voor mij een vieze bijsmaak. Wij zijn meer van het type ‘eendracht maakt macht’ en ‘schouder aan schouder’, desnoods rug aan rug om ogen in onze rug te hebben. Al eens geprobeerd? Daar worden mensen zenuwachtig van… grappig, die angst voor het onbekende.

  De vraag of wij wel langs elkaar heen kunnen beschouw ik als volslagen irrelevant.

 15. @frits [17]: Off topic, eikel, ga bidden. Sorry redactie..Als een hond een scheet laat, das wel ’t ergste. Jammer, onzin.

 16. @Nico [15]: Wat mij betreft is het de uitstraling, een vrouw versier je met een glimlach. Een gezicht lezen is heel interessant, zijn het rides, van het lachen, of is ze veel boos geweest, ik zie het. Een complimentje, een beetje persoonlijke interesse, een lach.. Daar is de potentie zichtbaar, en met volle kracht vooruit in liefde word dat gezicht in no time standaard. Soms wat terugval, op een lange saaie autorit of zo, maar na jaren goed staat de liefde erin gegrift. Ik heb erg gelachen om Bruce almachtig, de tieten van zijn vrouw werden gewenst mooier. En ik haat de schilderijen, de chemische oorlogsvoering tegen het eigen gezicht, het masker met maskerende kleur en geur. Hoge hakken in een betegeld winkelcentrum is ook niet inteligent, maar toch heb ik er weinig zien vallen.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Mrbleusky [20]: Hoewel tietenfreak ben ik met je eens dat gezichten lezen het interessantst is. Specifieker, ogen lezen, de spiegel van de ziel. Behalve als er een contactlens (plastic) in de weg zit, dan wordt het wat lastiger.

  Je snapt misschien wel dat wij van goede gesprekken houden, maar dat het fysieke contact zich beperkt tussen ons (man vrouw). Echt, we hebben wat dat betreft aan elkaar genoeg. Behalve als je een hand wilt schudden of iemand van je af moet slaan.

  Bruce Almighty was inderdaad een grappige film, hoewel met serieuze ondertoon.

  Weet je… op zich hebben wij geen hekel aan monarchen (‘sole rulers’), ware het niet dat we vinden dat zodra iemand de liefde heeft gevonden de betrokkene van nature monarch over zichzelf en het eigen gezin behoort te zijn.

  Over ervaring van vooral de laatste 12 jaar leert dat regeringen volledig schijt aan daar hebben, die hebben geen enkel benul over wie ze beslissingen nemen, gunnen de Liefde geen individuele ark.
  Vandaar dat de boel zo georganiseerd is dat die regeringen met hulptroepen (overheidsmachine) het piratenschip uithangen. Da’s een hele grote berg vuile energie die over die individuele ark wordt uitgekieperd, biologische en chemische oorlogsvoering.

  Wereldwijd wordt voor zover ik weet al die vuile energie gegenereerd als gevolg van een besluit van een paus in Unam Sanctam, dat niemand ooit verlossing mag vinden van wetgeving, tenzij braaf gehoorzaam aan het veronderstelde gezag van een paus.

  Als een celibatair levend mannetje (op z’n best een oude rukker, op z’n slechts een hoerenloper) in de rol van wereldheerser kruipt, dan krijg je logischerwijs een dergelijk dominant en heerszuchtig verhaal. Wie niet de Liefde heeft gevonden ontaard in heerszucht, dat hebben pausen in de loop der geschiedenis overtuigend bewezen. Inclusief de vorsten die aan pausen loyaal waren en zijn. ’t Is toch wat…

  Het wrange: Pausen en geestelijken lullen maar wat over de heiligheid van het leven, de geest die in dat leven wordt geherbergd, de heiligheid van het huwelijk, de heiligheid van het huwelijk als heilig verbond, de heiligheid van het gezin… maar alles wat er uit het pauselijke gelul voortkomt ontheiigt dat juist. Want heilig is onschendbaar. Het dynamische duo kerk en staat doet weinig anders dan het heilige schenden. Hoe huichelachtig kun je het hebben, hoewel ‘plastic’ verpakt met allerlei complexe, hoogst intellectuele lulverhalen?

 18. Ik zie zojuist dat er wat woorden door elkaar gehusseld zijn in de laatste reactie. Misschien toch maar eerst echt wakker worden alvorens het toetsenbord aan te raken 😀

 19. Ik herhaal iets dat ik al eerder heb gesteld, wat verder aangescherpt:

  Wij beschouwen de gehele machtspiramide als een uitdrukking van een doodscultuur. Het is net een gigantische gaskamer waar hallicunerend en geestdodend gas in wordt gespoten, waardoor onderworpenen menen als biologisch en chemisch wapen jegens elkaar te moeten functioneren. De sproeikoppen ergens bovenaan proberen een chemie te forceren die nuclaire misdrijven jegens de atoomkern van de man vrouw relatie en kinderen die er omheen cirkelen institutionaliseert.

  Je moet echt een man zijn om zoiets te bedenken.
  Het getuigt bepaald niet van ‘verlichting’ (illuminatie), meer van Vrijmetselarij. Je weet wel, derden tot uniforme bouwstenen om te proberen te vormen. Dat lesje hebben de Vrijmetselaars kennelijk geleerd van de torenbouw van Babel, waar de allereerste stenen werden gebakken om een Naam te vestigen.

  In de ‘Heilige Naam’ van de paus, vorsten etc. zijn krankzinnig veel misdrijven tegen menselijkheid en menswaardigheid uitgevoerd.

  Neem ik onszelf als voorbeeld, dan hebben wij sinds wij in elkaar de Liefde vonden (29 jaar geleden) vooral shit over ons heen gekregen van het dynamische duo kerk en staat. Zonder dat een uitweg mogelijk was. De enige route die opengelaten werd was zoiets als zelfmoord. Zelf-oord (emigratie) hebben we 12 jaar geleden uitgeprobeerd. Met als uitkomst dat we inmiddels 12 jaar lang onderworpen zijn aan openlijke tirannie.

  Wat we geleerd hebben is niet dankzij, maar ondanks tegenwerking van en sabotage door het dynamische duo kerk en staat, die zich tegen alles wat gezond is of dat wil worden keert.

  De Reformatoren zeiden het vroeger al, de paus is de anti-christ. Anti man vrouw, anti Liefde. Dat begon met John Wyclif in Groot Brittannië. Wat dat betreft lijkt GB het enige land in Europa waar nog iets daadwerkelijk goeds uit voort is gekomen. Jammer dat de lijn van de Reformatie niet is voortgezet, bijv. richting huiskerken, waar ‘kerk’ en de staat waarin een gezin verkeert niet langer gescheiden zijn, zoals een man en vrouw ook niet van elkaar gescheiden mogen zijn, maar gezamenlijk optreden.

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 20. Ik herhaal iets dat ik al eerder heb gesteld, wat verder aangescherpt:

  Gezien het optreden van overheidsmachines zijn wij (man vrouw) als een neutronenbom, een variant op de waterstofbom, die zijn gedetoneerd.

  Als je de theorie van een waterstofbom kent, dan weet je dat ‘ie door vuile energie wordt gedetoneerd. Logischerwijs sproeit die vuile energie vervolgens ook rond, hoewel waterstof verder schoon is en de ontploffingsenergie gegenereerd wordt door fusie-energie. Schoon dus.

  Een interessant neveneffect van die neutronenbom is dat ‘ie electrische installaties (‘networks of power’) stil kan leggen.

  De moraal van het verhaal is dat er niets krachtiger is dan gedwarsboomde Liefde. Dat beamen velen, las ik. Want wat je jezelf gunt, gun je ook anderen.

 21. @Nico [23]: Ik wil die punt van de pijl van Cupido wat verder aanscherpen, zodat ‘ie messcherp wordt en zich een weg kan snijden richting het hart. Pijnlijk, maar noodzakelijk.

  Christenen zeggen over Jezus:
  “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.

  Uit eigen ervaring kan ik melden dat je de Weg (in China bekend als Tao, dat voortvloeit uit yin en yang) uitsluitend kunt vinden als je als individuele man en vrouw, samen een compleet mens, de Waarheid vindt. Wat tot Leven met een hoofdletter leidt.

  Jezus is daarvan een personificatie, zou als lichtend voorbeeld moeten dienen. Helaas strooien theologen zand in de ogen van gelovigen, als gevolg van het eeuwenlange beleid van pausen.

 22. Ik ben 44 jaar geleden afgestudeerd in de chemie op een Nederlandse universiteit en heb vele posities bekleed, ook in de EU, m.b.t. alle gevaarlijke stoffen. Ik heb derhalve een ruime kennis en ervaring op dit gebied.

  Als ik dan zie welke (al dan niet bewuste) onkunde hoogtij viert bij onze overheden en in de pers, dan zakt je broek af. Niets weten ze (of ze liegen) van chemische middelen of chemicaliën; en dat leidt tot allerlei stompzinnige artikelen en manipulatie door overheden.

  Als ik iets geleerd heb dan is dat: vertrouw geen enkele overheid!
  Het is in overheidsbelang dat wij worden gedesïnformeerd om hun belangen en die van hun sponsors te beschermen.

  Vandaag zei de nieuwe voorzitter van de VVD dat kritische partijen als FvD, PVV, SP negatief zijn en vaak wijzen op wat er fout is gegaan in dit land; alles gaat crescendo in ons land volgens haar.

  Wat ze bedoelt is, dat alle fouten en smerigheden onder de mat geveegd moeten worden want wijzen op fouten, fraude, leugens en daar wat aan willen doen is pessimistisch.
  Laat ik daar nou niet intrappen!

  Ratio [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Ratio [28]: Als je bij dat tijdperk denkt aan de mogelijkheid om paal en perk te stellen… zou je best weleens gelijk kunnen hebben.

Comments are closed.