Religieuze grootindustrielen zoals de paus en wijlen moeder Teresa , die zoals op het kantoor van de KLM in Calcutta daarvan getuigende foto, haar omzet van $ 30.000.000 per jaar onder meer gebruikte om first class/ business klas te vliegen op haar reizen naar ontmoetingen met de groten der aarde, profiteren van het feit dat:

01. de niet existerende spookfiguren op wier bestaan zij zich beroepen, geen royalties heffen
02. de clientèle van bezitsloze paupers zich automatisch uitbreidt dankzij het feit dat Teresa en de paus hun clienten het gebruik van geboortebeperkende middelen sterk afraden en zelfs verbieden
03. het religieus en politiek incorrect is, voor Teresa en de paus pejoratieve termen te hanteren
04. corrupte en collaborerende gezagsdragers en politici overal ter wereld graag een graantje meepikken van de religieuze ficties, door zich in het gezelschap van Teresa of de paus of iemand anders uit deze branche te laten fotograferen.
Niet heel ver van Calcutta , in de omgeving van Bangalore, resideerde de inmiddels overleden religieuze grootindustrieel Sai Baba, een fervente goochelaar, bij wie vergeleken Moeder Teresa’s business in het niet zonk. Deze marktspeler is hyperintelligent en verwelkomt iedereen van welken religieuze huize dan ook. Zoals het religieuze grootindustrieel betaamt, rinkelt de kassa hier geheel belastingvrij, evenals het geval was bij Teresa.

Dit in schrijnende tegenstelling tot de Tollygange Club in Calcutta waar ik logeerde. De clubadministrator moet ieder jaar aan de belastingdienst opgeven, hoeveel geld de individuele leden in de club uitgeven hebben. Het gevolg is dat grotere besteders al lang het land uitgejaagd zijn, in het bijzonder zij die resideren in Calcutta: een plaats waar nog steeds een huiveringwekkende communistische invloed te bespeuren valt. In het op slechts enkele uren afstand gelegen Bangkok en Singapore kunnen grote besteders echter uitgeven wat zij willen.
Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. Over grootindustrielen gesproken, hoe is het ooit afgelopen met Bhagwan en zijn aanhang? De ouwe is dood maar rijden zij nu zijn lichaam rond in een van de 365 Rolls Royces die hij had?

  India lijkt mij een vreselijk pauperland. Ik ben er nog niet geweest (bekenden van mij wel) en dat wil ik graag zo houden.

  Om een zijspoor in te wandelen, wie weet hoe het zit met occultisme en de politieke kaste? Misschien geen officieel geloof maar men schijnt graag allerlei rituelen te beoefenen als men elkaar opzoekt bij bepaalde gelegenheden en financieel zal het vast interessant zijn voor sommigen.

 2. Misschien verstandig om te beseffen dat industrie uniforme denkwijzen induceert. Zowel het denkwerk als opbrengsten worden van de één naar d ander verschoven. Terwijl je individueel met het omgekeerde, deductie, veel verder komt. Deductie is van het algemene naar het bijzondere gaan. Het is een vorm van divergent denken; ik heb hier iets, wat kan ik daar allemaal mee doen?

  Beschavingen zijn kennen veelal een ‘scheiding der machten’ daar worden mensen kennelijk geil van. Het bestuurlijke gescheiden van het geestelijke of spirituele (Grieks: psyche. Engels: spirit. Nederlands: geest). Is dat niet vragen om problemen?

  Tijdens het Mongoolse rijk was men kennelijk nogal gek van het concept Y-chromosomale Adam, die koekoekskinderen nodig heeft om zijn zaad van gedachtengoed met mannelijk DNA her en der te laten ontkiemen.
  Anderen zijn meer fan van een mitochondriale Eva, met vrouwelijk DNA in het zaad van gedachtengoed.
  Ondertussen bestaan baby’s van nature uit zowel mannelijk als vrouwelijk DNA.

  Om tot een gezonde(re) toekomst te komen, moet je van scheiding van machten af. In een individueel huishouden scheiden ouders toch ook het bestuur van dat huishouden niet van de opvoeding van hun kinderen? Dat loopt toch gewoon door elkaar? Levenslessen en spiritualiteit kunnen best wel met het dagelijkse leven verweven zijn. Sterker, dat was ooit een opdracht van Mozes:
  “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.”
  (Deuterononium 6:6-7)
  (Zelf)reiniging en (zelf)opvoeding kunnen gekoppeld worden aan termen als beroepseer, kleinambacht en vakmanschap. Het tegenovergestelde van de industriële benadering. Van daarvoor noodzakelijke kennis kan een raszuiver community project gemaakt worden.

  Eeuwenlang is een soort onderhuids racisme gepropageerd, een scheiding der machten, alsof man en vrouw verschillende rassen zijn in plaats van (mentaal) twee helften van één mens.

  Stel jezelf voor: Je hebt een fiets. Laat je dan je achterwiel in een garage staan terwijl je het voorwiel wegstuurt voor een boodschapje? Nee hé?

  Stel jezelf voor: Je hebt een hersenen. Stuur je dan je linker hersenhelft naar kantoor, terwijl je je rechter hersenhelft een creatieve taak geeft ergens thuis of in een atelier? Nee hé?

  En toch… mogen mensen kennelijk niet weten dat zoals een fiets compleet is als ‘ie niet in onderdelen wordt verspreid, en hersenen pas compleet zijn als ze gezellig samen onder je schedelpan zitten, een mens pas compleet is als de mannelijke en vrouwelijke helft gezamenlijk optreden. Liefst schaamteloos, want het is eigenlijk best wel beschamend dat dit geheim van een goed huwelijk taboe is verklaard om verhuld te kunnen worden. Hoewel het niet het hele geheim van een goed huwelijk is, maar toch. Je krijgt geen goed huwelijk als je ieder je eigen weg gaat, die logica kan niet ontkent worden.

  Geestelijken, ‘spiritueel leiders’ en staatshoofden: Schaam je! Het celibaat en veronderstelde sprookjeshuwelijken als rookgordijnen om schaamteloos gezonde huwelijken te ontmoedigen? Culturen verontreinigen met misleidende en verziekende voorbeelden? Schaam je.

  Bert Peters [3] reageerde op deze reactie.
  johannes [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Bert Peters [3]: Een Arabier zou zeggen: La chokran. Geen dank. Daaraan kan toegevoegd worden: Graag gedaan.

  Een volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Van zuivere, elementaire grondbeginselen, metaforisch bekend als onvervalste moedermelk. In een gezond cultureel klimaat worden mensen omringd door zuivere grondbeginselen, goed voor het mentale immuunsysteem. Pas als dat voor elkaar is, kan dat uitgebouwd worden met allerlei pleziertjes en speeltjes; levenskunst.

  Huidige beschavingen zijn gebaseerd op een gebrekkig, verziekt filosofisch fundament. Daar zit logischerwijs geen spirit in, of misschien wel, maar dan onrein, onzuiver, daardoor zwak.

  johannes [6] reageerde op deze reactie.
  johannes [8] reageerde op deze reactie.

 4. Religie, is iets anders als geloven in je Créateur, uit welke hoek je het ook bekijkt, geloven in, is een hele persoonlijk iets, een directe band van je psyche met het boven natuurlijke, religie is een massa hysterie, aangegeven door de valse priesters, ik ga door voor een athéist, terwijl in wezen ik zeer gelovig ben, maar op mijn manier, en met mijn Eigen Créateur, ik vind God altijd iets uit de Griekse Mythologie die zetelden op de Olympus, mijn Eigen geestelijke verlengstuk, is altijd bij me, helpt indien nodig, en ik vind dit geen zwakte bod, in tegendeel voel me een créatief wezen, groet !

 5. @Nico [4]: Duidelijk Nico, maar de vervlakking wordt aangestuurd door de overheid, geestelijk zwakke zieke mensen zijn eenvoudig te besturen, belazeren.
  Kijk wat de Amsterdamse burgemeester is overkomen, in zijn verzwakte lichaam en ziel, vond hij niet meer die weerstand die nodig was om zijn levensstandpunten te verdedigen, vandaar wandelen met de Koning hand in hand, en de Ollegren cyclus begon, zieke zwakke dieren en ook mensen zijn voor verscheurende dieren het prooi, daarom ziek je bestuurs post overdragen, leven is een gevecht, groet !

 6. @Nico [2]: Mooi Nico, dank hier voor, je bewoording is wat eenvoudig, maar dit was dan ook tot de massa gericht, groet !

Comments are closed.