Prohibitie van welk voedsel of welke drank dan ook leidt ALTIJD

tot een aantal ongewenste verschijnselen zoals, maar niet beperkt tot:

01.

aantasting van de vrijheid van de consument

02.

primaire en secundaire vormen van crimineel gedrag

 

Bij een kosten-batenanalyse komt ALTIJD uit de bus, dat beneficiaire effecten van prohibitie

– zo al aanwezig- VERRE overtroffen worden door de directe en indirecte kosten.

Het bovenstaande is van toepassing op prohibitie van drugs, koffie, thee, tabak of welk consumptieartikel dan ook.

Op stuk van het bovenstaande is en blijft de politicus dom of veinst de zaak niet te begrijpen en te doorgronden.

Hugo van Reijen

9 REACTIES

 1. Dit kan beter breder getrokken worden. Ieder verbod (of juist gebod) om iets te doen, te laten of te dulden is een ‘medicijn’ met bepaalde bijwerkingen. Vaak is het middel erger dan de kwaal.

  Uiteindelijk gaat het erom dat een ieder vanuit eigen inzicht iets doet, laat of duldt. Dan moet dat inzicht wel eerst ontstaan. Hoe? Er is een groot verschil tussen wat aangeleerd is en nageaapt of nagepapagaaid wordt enerzijds, en anderzijds wat overwogen is omdat er over nagedacht is.

  Aandachtspunt, de self-fulfilling prophecy:
  – Als je een willekeurige ander als kleuter behandelt, als slechte opvoeder wel te verstaan, dan blijft die ander ook als een kleuter. Doe dit, laat dat, duldt dat enz. werkt als een self-fulfilling prophecy (denk hier aan bijv. de uitwerking van milieuvervuiling genaamd ‘bureaucratie’).

  – Andersom, als je jongeren behandelt alsof ze volwassen zijn en waar nodig hiaten in kennis aanvult… (verbaasd ‘huh? Wist je dat nog niet dan?’ om iemand de kans te bieden bij te trekken) dan worden ze veel sneller volwassen.

  Meestal richt men zich naar de verwachtingen van anderen, om wrijvingen en conflicten te voorkomen. Vandaar de term self-fulfilling prophecy. Verwachtingen uiten door iemand te behandelen als een volwassene of juist eeuwige kleuter is een vorm van ‘soft power’.

 2. Nee gewoon niets tegen ondernemen, vrijheid blijheid, zo ontstond Sodom en Gamorra, nou en, moet toch kunnen, soft power weet ik niet, het gros van de mensen zijn te dom om voor de duvel te dansen, kun je dagelijks zien en waarnemen, hoe Nederland, Rotterdam en Amsterdam tot Sodom en Gamorra aan het worden zijn, vol vreemde wezens, als eenden in een bijt, kennen niks weten niks, respecteren niets, verstoren alles en ieder één, maar moet kunnen vrijheid blijheid, kijk wat de wakkere krant van Nederland schrijft, alleen leugens en viesigheid, want dat wil het publiek !
  Ik kan verder gaan maar de moed ontbreekt me, groet !

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. Relevant in deze context: De Engelse term self-efficacy voor het vertrouwen in je vermogen om dingen te bereiken. Bij verboden wordt daar een bom onder gelegd.

  Ontwikkel het plan om een woning te bouwen en bureaucratie staat garant voor een aantal van die bommen. Het waar en hoe mag niet voortkomen uit je eigen vermogens, maar dient voort te komen uit de inzichten van anderen. Er wordt hoogstens wat artistieke vrijheid gelaten nadat aan allerlei eisen is voldaan.

 4. @johannes [2]: Ook de angst voor wat iemand mogelijk zou kunnen gaan doen werkt als een self-fulfilling prophecy.

  Logisch gevolgen:
  1) Enkelen doen iets wat anderen niet bevalt en ‘dus’ wordt dat iedereen verboden. Zoals op school; iedereen krijgt straf voor wat een enkeling heeft uitgespookt. Jezus vermenigvuldigde wijn, brood en vissen, regeringen vermenigvuldigen de stront onder een bevolking. Magie!

  2) Soms wordt er zelfs ingegrepen nog voordat het verkeerd is gegaan, met als logisch gevolg een steeds verstikkender dwangbuis van wet- en regelgeving.

  De angst van (bestuurlijke en politieke) elites verwordt op die manier tot een bron van frustraties onder bevolkingen. Preventieve ingrepen zijn immers oneerlijk en onrechtvaardig. Tegelijkertijd wordt niet de moeite genomen om anderen daadwerkelijk wijzer te maken, zodat de Sodom en Gomorra situatie via een andere route voorkomen kan worden.

  Angst van (bestuurlijke en politieke) elites is bepaald niet hetzelfde als wijsheid.

 5. Tenslotte; de aard en het karakter van allerlei geboden en verboden riekt naar het beschermen van projecten van de één (elite), ten koste van de ander (rest van de bevolking), wat de leefbaarheid en sociale verhoudingen onder druk zet. Met als smoes dat die projecten voor iedereen nuttig kunnen zijn. Wat beslist niet altijd het geval is.

  Voor zover je aan groepsgedrag een karaktertype kunt plakken, riekt dergelijk gedrag naar narcisme.

 6. Voorbeeld : in mijn jonge jaren kende ik een architect en zijn vrouw, prima mens hij houtaine klootzak, hij ging flats in geloof Purmerend of Amsterdam west bouwen, vreselijke onmenselijke bouwsels, niet passent in een vlak waterland, maar goed ruzie, hij gooide mij de deur uit, nou jammer dan, hij heeft veel van die horizon vervuilers gebouwd, later veel later op bezoek in Broek in Waterland met zijn mooie houten huizen, bij een vried op bezoek, hij zegt ik moet even op bezoek bij ……. ik zeg verrek is dat niet die ouwe architect, ja dat was hem, nou hij zat pontificaal onder zijn met de hand beschilderde houten plafon, in zijn mooi 1700 domain te zitten, ik gaf zijn vrouw twee dikke zoenen, tegen hem zei ik, nou ken je me nog, ja dat wel maar vaag, nou ik hield mijn fatsoen ook voor mijn vriend zelfde dorp en zo, maar bij mij werd de spijker er wel weer verder in gedreven, mensen ppfff!
  misschien passent : Matthew 19 :24 a gain I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter in to the kingdom of God !!! groet !

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. Onder de hoede en vleugels van het Christendom, heeft Europa het / de mooiste vul maar in, gewrogten wat je als mens maar kunt bedenken, vooral kunst muziek bouw noem maar op, de mensheid heeft zich volkomen ontplooit ook in de wetenschappen, na 1900 is de boel ingestort oorlogen, het onverstant nam het over van het intellect, misschien gewild en gestuurt, moeilijk bewijsbaar, maar het IQ nam af, en nu zitten we op de bodem van het abijs, bij elkaar te schrapen wat er over is, nu echt het blaakt niet van schoonheid, spiegel U zagt Tuyl Uilenspiegel, groet !

  Mrbleusky [9] reageerde op deze reactie.

 8. @johannes [6]: Het verhaal over die architect illustreert goed dat niet iedereen nadenkt over gevolgen. Wat kennelijk niet alleen voor het gewone klootjesvolk (werkers) geldt, maar ook voor denkers zoals architecten. Hoe daarmee om te gaan? Dwangbuisje aantrekken van religieuze wetten, wet- en regelgeving en op die manier africhten? Of…

 9. @johannes [7]: Ik heb geleerd dat de inquisitie officieel is gestopt in 1960, de martelingen van anders-denkenden is gelukkig eerder gestopt, de pastoors waren inderdaad ook kunstenaars, alle kinderen in het dorp moesten hem vader noemen. Onder de hoede en vleugels van arbeiders en boeren zijn we rijk geworden vanwege de zeis. Ik zou de kerk graag ombouwen tot buurthuis-supermarkt-café-school-bejaardenopvang-praathuis. God mag ook mee praten maar heeft maar één stem.

Comments are closed.