Met dank aan BeWiseman.

66 REACTIES

 1. Een juist betoog. Er wordt onevenwichtigheid, onbalans, in stand gehouden. Waar veel meer achter zit dan velen vermoeden.
  In feite komen velen op voor de instandhouding van de verzorgingsstaat, die al veel langer bestaat, en op een andere manier, dan velen denken.

  Het begon waarschijnlijk met stamhoofden en vorsten die los kwamen te staan van ‘hun’ mensen. Die voor ‘hun’ mensen moesten ‘zorgen’ en in ruil daarvoor verzorgd werden. Wat ook gold voor degenen die ‘uitverkoren’ waren om hun toegewijde dienaren te zijn. Na opkomst van staten was niet langer ‘het volk’, maar ‘de staat’ voor die verzorging verantwoordelijk. Het gaat daarbij niet alleen om noodzakelijke bestaansmiddelen en een beetje comfort, maar ook om eerbetoon. En iets wat standsuitgaven genoemd kan worden. Een beetje vorst woont immers niet in een gewone woning, maar liefst in een paleis. Of heeft in ieder geval een paleis beschikbaar om andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ te kunnen ontvangen. Voorbeeld: Willem-Alexander woont weliswaar niet in een paleis, maar beschikt wel over een paleis.

  Wanneer mensen het idee hebben anderen te moeten verzorgen, willen ze kennelijk verzorgd worden. Op een manier die de traditie voorschrijft, royaal. Zoals ook aandeelhouders middels dividend verzorgd willen worden voor niets meer dan het verstrekken van kapitaal, bestuurders middels een riant inkomen verzorgd willen worden voor het verstrekken van ideeën. Onbalans, stevig geworteld in traditie.

  Zoals bekend hebben wij schijt aan traditie. Een anekdote om dat te illustreren:
  Na emigratie wisten we dat we beter af waren dan een bepaalde bevolkingsgroep aldaar, de onderste sociale laag. We vonden het best wel grappig om na aanschaf van een oude auto, een roestbak, de plaatselijke bevolking te provoceren met een auto waar de meesten hun neus voor ophaalden.
  Niet iedereen schatte ons in op grond van die roestbak, wat leuke gesprekken met straal onbekenden op parkeerplaatsen opleverde.
  Tegelijk hadden we met die auto een leuke binnenkomer in ghetto-achtige omgevingen. Het werd gewaardeerd dat we niet de patser uithingen en juist daardoor groeiden contacten vanaf leuk t/m warm. Zodat we ook ‘inside information’ verkregen en op een bepaalde manier ook behulpzaam konden zijn.

  De moraal van het verhaal; profiteurs zijn in geen enkele cultuur welkom. Ze zijn hoogstens een noodzakelijk kwaad en worden daarom gedoogd, bij gebrek aan beter. Van nature zoeken mensen toch, veelal onbewust, naar wederkerigheid. Een balans die zo recht als mogelijk is. Denk aan een kind dat vol trots een kadootje aan een ouder geeft, waarvoor de materiaalkosten door de ouder zijn betaald. Dat is puurheid die iets bereikt heeft en daar een ander blij mee wil maken.

  Laten zien wat je kan, hoe beperkt ook, en schenken om een ander blij te maken om ook zelf voldoening te krijgen, zit gewoon in de mens. Tot die mens verwend (ver-wend, verkeerd wennen) wordt, leert dat anderen in profiteren trappen en dat gedrag dulden. Sommigen kiezen ervoor om profiteren en het scheeftrekken van de balans tot een sport te maken.

  Huichelarij / hypocrisie schijnt ouder dan de weg naar Rome te zijn.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]: Over Willem-Alexander: Stel je voor dat de Nederlandse regering besluit om alle paleizen plat te laten bombarderen door de Luchtmacht (controlled demolition). Zodat Willem-Alexander voortaan staatshoofden in bijvoorbeeld een buurthuis gaat ontvangen, terwijl jongeren tijdens zo’n bezoek een potje tafeltennis zouden spelen.

  Dat zou een grappige provocatie zijn aan het adres van die andere staatshoofden. Huichelaars onder hen, die zich alleen maar voordoen als edel met hart voor gewone mensen, zouden immers acuut door de mand vallen! 😀

 3. @Zé [3]: (Machts)piramides worden een wereldwonder genoemd. De onderste ‘stenen’ (onderdanen) dienen wat er boven hen gesteld is serieus te nemen, maar niet iedereen doet dat.

  Opmerkelijkerwijs veranderen sommige onderste ‘stenen’ ineens van mening als ze naar boven worden gehaald. Maar… als je voor jezelf iets niets wenst, waarom zou je het dan vanuit een hogere positie dulden als het anderen wordt aangedaan? Toch is dit wat er traditioneel gebeurt. Kennelijk vooral om te kunnen beuren. Vergelden lijkt traditioneel neer te komen op lijden in munt omzetten. Niet om afdoende te corrigeren.

 4. Wie gooit de eerste steen, zijn we niet allemaal mensen, met gevoelens, onze kleine verschillen, kleine afwijkingen, en ja soms een beetje hypokriet, we kijken volgens mij te weinig naar binnen, en wijzen graag met ons viese vingertje naar anderen, groet !
  En dan het hoogste goed is de onstervelijkheid, wat alleen is weggelegt voor de Goden in en binnen ons denken, ook de machtigste onder ons gaan sterven, dat is wat ons uiteindelijk toch gelijk maakt.
  Oude protestanten zijden dat steevast, in de dood zijn we allen gelijk, daar kan ik goed mee leven, en ze ook zien spartelen aan hun draadje, groet !

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. @johannes [5]: Nou… wij hebben andere ervaringen, in woonkamers met Roma. Openlijk eigen tekortkomingen erkennen, en ook tekortkomingen in de sociale omgeving. En dan samen kijken wat je ermee kunt.

  Het enige wat dan nog in de weg staat is onwil en de macht van de traditie. Vooral het laatste kan soms krankzinnige situaties opleveren. Ziek. Verziekt. Wat dan beschermd wordt met onwil en taboes.

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 6. er verandert niks behalve dat we electronica in onze kop laten douwen daarna laten we ons verleiden door de bostonmeiden club en dan is het spelletje klaar……

 7. @Nico [6]:
  Kortom, de mens in al zijn facetten!
  Men zal als groep, niet voldoen, aan het individualisme van
  de enkeling!
  Daar uit voort komend ontstaat groepsvorming en verdeeldheid,
  vaak met strijd!

  Men zucht onder gebrek, aan wijsheid!

  Waren alle mensen even wijs, en deden daarbij wel!
  Dan was de wereld een paradijs!
  Nu is het vaak een HELL!

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Philosoof G&R Eigenwijs [8]: Groepsvorming hoeft op zich geen probleem te zijn. Denk aan projectteams. Het grootste probleem is waarschijnlijk dat er altijd figuren zijn die altijd in de alfa rol willen.

  Om dat mogelijk te maken ontstaat telkens weer een soort Kaïn en Abel verhaal; Kaïn die altijd in de alfa rol wil wat ten koste gaat van Abel die (mond)dood gemaakt moet worden. De genen die hiervan profiteren spreken huichelend hun afkeuring uit.

  Dit is een verhaal á la Einstein die zei “God dobbelt niet met het universum”. Nee, natuurlijk niet. De casino activiteiten laat hij aan anderen over, maar ondertussen eigent hij zich wel moeiteloos alle inzet toe. Lijkt veel op de traditionele opstelling van vorsten die eerst de handen in onschuld wassen als er ellende veroorzaakt wordt en vervolgens de doelwitten, die op bepaalde punten gevoeliger zijn geworden, inzet voor bepaalde doeleinden. Instrumentalisme met een opgeleukt verhaal. De werkelijkheid verhuld met sprookjes.

  Het zou een stap voorwaarts zijn als een ieder wordt geleerd om neutraal te zijn. Dus niet altijd in de alfa of beta rol, maar alleen reageren op gezond of verziekt. Fysiek, mentaal, sociaal. Dat zou een helende innovatie beteken.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [11] reageerde op deze reactie.
  Nico [52] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [9]: Merk op dat in het Kaín en Abel verhaal Kaïn weliswaar afkeuring kreeg, maar ook bescherming. Vandaag de dag mopperen velen over bepaalde activiteiten, maar tegelijk krijgen de daders wel bescherming voor de gevolgen ervan. Na veel eeuwen is een bepaalde traditie dus nog steeds intact.

 10. Hypocrisie (toneelspelen) en huichelarij (sluw gedrag) zijn geïnstitutionaliseerd. Het ziet diep in het bestuurlijke DNA, want zonder sprookjes zou de vermeende goddelijke roeping van bijvoorbeeld vorsten niet kunnen bestaan. En zou niemand doen alsof de staat een lichaam is, met (bestuurs)organen erin.

  Kan dit anders? Velen gaan uit van kennis. En concluderen dat het niet anders kan. Einstein vond niet zonder reden dat er iets belangrijkers is dan kennis:

  “I am enough artist to draw freely on my imagination. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”

  Hoe zou je, zonder voorstellingsvermogen, feitelijk kunnen bereiken wat anderen op grond van kennis onmogelijk achten?

  Mrbleusky [14] reageerde op deze reactie.

 11. Hypocriete nieuwe partijen….dacht ik zo..denk je eens in…wat er ook nog komt op het bestuurlijk vlak, het zal altijd Hypocriet ten onder gaan!

 12. Een lesje didactiek. Hoe ga je van een melancholisch klaaglied over tot opwekkende zinneprikkeling? Zodat mensen opgewekt naar huis gaan?

  Deze tactiek wordt trouwens ook in sommige kerken gebruikt. Zodat mensen ‘opgeladen’ naar huis gaan, maar later toch weer terugkomen omdat ze ‘bijgetankt’ moeten worden 😀

  Oeverloos entertainment, een never ending story. Want entertainers maken mensen niet daadwerkelijk wijzer, dat zou ten koste van broodwinning gaan.

  De grens (overschakeling) (van wat er verkeerd is naar hoe het ook anders zou kunnen) is altijd op de helft of iets over de helft. Elk deel moet erin gemasseerd worden…

  peter [19] reageerde op deze reactie.

 13. @peter [19]: Muziek moet vloeibaar zijn, liefst wat golven. Het is maar net wie muziek maakt. Onder Roma weten sommigen goed hoe je harten moet ontdooien van blijdschap, of juist laten bloeden van verdriet. Volle beleving.

  Hoewel ik vind dat emotie niet mag leiden of overheersen, zijn emoties soms ook nuttig of gewoon heerlijk!

  peter [22] reageerde op deze reactie.

  • Denk@Mrbleusky [28]: Denk dat het te maken heeft met hipocrates, Griekse geneesheer van een tijdje geleden.
   Alle ‘artsen’ en ‘dierenartsen’ die naarde pijpen van Big Pharma dansen dienen de eed van Hipo af te leggen, maar als ze zich er werkelijk aan zouden houden belanden ze al ras bij de sociale dienst.
   Alles, maar dan ook alles is 180° omgedraaid in de huidige realiteit, vandaar dat zovelen het spoor volledig bijster zijn.
   Het is dus gewoon, normaal dat je nergens nog ene moer van be-grijpt…..

   peter [30] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.