Zijn er verschillen in intelligentie tussen de mensenrassen? Zijn de gemiddelde scores van blanken bij IQ testen hoger dan die van negers en indianen? Zijn Aziaten gemiddeld nog slimmer? Morgan Freeman heeft hier een korte video over gemaakt. Als minister Ollongren en D66 hun zin krijgen is de volgende video van 5 minuten binnenkort Fake News.

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ROhCoKTIU

Indien onderzoek aantoont dat er net als bij hondenrassen een verschil is in intelligentie bij mensen, is het dan niet maatschappelijk relevant om hier nader onderzoek naar te doen? Want dit zou betekenen dat de achterstanden die bepaalde minderheden hebben mede verklaard kunnen worden door hun gemiddelde intelligentie. Deze zelfde factor, maar dan een hoog IQ, kan een factor zijn die verklaart waarom met name de Joden zo succesvol zijn.

Dit alles zou betekenen dat de SJW beweging zich moet richten op de intellectuele verheffing van de minderheidsgroepen die thans aan het kortste einde trekken. Het is de hoogste tijd dat politiek over inhoud gaat. En niet langer mensen demoniseert die mogelijk de sleutel aandragen om het minderheden vraagstuk op te lossen.

—————————————————————————————————————–

NB: ik wil niet gedemoniseerd worden, maar breng deze video en dit verhaal toch. Het is mogelijk dat de omgevingsfactoren inderdaad een grote invloed hebben op de uitkomsten van IQ tests. Er zijn onderzoeken die stellen dat het gemiddelde IQ in delen van Afrika rond de 70 tot 75 schommelt. Dit zou betekenen dat de negers in Amerika hoger scoren dan hun voorouders. Wat een interessant gegeven is om verder te onderzoeken. Als inderdaad blijkt dat het gemiddelde IQ verschilt, en dat het mogelijk is dit door opvoeding, omstandigheden en nadruk op educatie deels teniet te doen, dan zijn inspanningen hier op termijn vele malen effectiever dan de maatschappij te overtuigen dat er sprake is van een white privilege.

Nadere disclaimers. Biologen stellen dat mensenrassen niet bestaan, we zijn 1 menselijk ras. Ik gebruik deze term toch omdat deze term nog steeds ingeburgerd is. Ik heb het hier over gemiddeldes. Ik wijs erop dat mensen met een negroide achtergrond gemiddeld volgens bepaalde onderzoeken lager scoren op IQ testen. En ik neem vervolgens aan dat er een verband is tussen IQ test en intelligentie. En neem aan dat hogere intelligentie zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Mijn enige stelling in dit artikel is dat ik het maatschappelijk zeer relevant beschouw deze discussie open te voeren en hier nader onderzoek naar te doen omdat het mogelijk de sleutel aanreikt om grote groepen mensen in de toekomst een beter bestaan te bieden. Het niet voeren van deze discussie getuigt van intellectuele lafheid en is moreel onrechtvaardig tegenover degenen die het betreft. En dat zijn we indirect allemaal.

Ga mij svp niet demoniseren omdat ik met een zuiver geweten dit artikel schrijf.

91 REACTIES

 1. Buiten het IQ, is er ook nog het leren omgaan met situties, sommige slecht opgeleide mensen zijn toch heel slim, waar hun IQ te kort schiet, helpt hun intuïtie, dan is er nog onze ziel, de psy die aanzet tot andere benaderingen, in gevaarlijke situaties springt ons lichaam bij, de adraline maakt ons op alle lichamelijke en denken een stuk sneller, een mens is erg gecomplieerd, en verdient alle respect mogelijk, groet !

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 2. Nederland is druk met het multiculturele project. Enorme aantallen mensen uit landen met een gemiddeld IQ van tussen de 70 en 90 stromen in, een IQ tussen 70 en 90 wordt ook wel zwak begaafd genoemd.

  Uw overheid is van mening dat je dat lage IQ kunt verhogen door scholing. Het gaat een groot succes worden volgens uw overheid, het worden allemaal toppertjes. Als je zegt dat het niet zo is of twijfelt kan dat strafbaar zijn, zo zeker zijn ze van hun zaak.

  Uw overheid heeft altijd gelijk. Knoop dat goed in uw oren.

  We gaan zien hoe het mega-project verder verloopt. Ik maak me er al lang niet meer druk over. En zie vanaf gepaste afstand toe.

  Zé [5] reageerde op deze reactie.

 3. Naast IQ zijn er natuurlijk allerlei aangeboren eigenschappen, waarvan de huidskleur er slechts één is. En toch denken heel veel mensen dat alleen de huidskleur anders is. Antropologie is culturele antropologie geworden, dus deskundigen zijn er ook al niet meer: alles is een social construct – een heel foute aanname.

 4. @Zeeeend [1]: Als je stelt dat een IQ test een blanke uitvinding is, en dat blanken daarom hoog scoren dan impliceer je dat de hersenen van blanken anders werken dan de hersenen van chinezen, joden, indianen en negers. En er dus wel degelijk verschillen zijn. Dat het dus niet de omstandigheden zijn. Of de culturele druk op onderwijs. Het is volgens jou dus nature. Binnen 1 mensenras.

  Je stelling dat je als je uit een andere omgeving komt laag scoort klopt overigens niet, want chinezen en japanners doen het gemiddeld beter dan europeanen/ blanken.

  Interessant is deze film waarin men voorbeelden laat zien van de test die wordt afgenomen, en veel nadruk legt op een zo eerlijk mogelijk verloop van de test. Vanaf 7 minuut 40 is het interessant https://www.youtube.com/watch?v=RxAhwYoZQKU&bpctr=1518008967 Het is een non verbale test van logisch denken. En ook bij deze test wordt een verschil gevonden tussen de groepen. De studenten met een afrikaanse achtergrond hebben een iq van 84. Let wel, dit zijn studenten aan een universiteit die bij logisch denken een beneden gemiddelde score halen ten opzichte van een blanke populatie.

  Zeeeend [9] reageerde op deze reactie.

 5. @johannes [2]: klopt dat je de nuancering aanbrengt dat een mens meer is dan alleen IQ. Echter, het lijkt wel een feit te zijn dat het IQ van etnische groepen verschilt, tenminste, er zijn veel aanwijzingen dat dit zo is. Als je dit niet kan benoemen, en dat kan je in dit land niet, want dan verwijt de VP Ollongren je racisme, dan kan dit ook niet worden opgelost. Als er inderdaad verschillen zijn, en de aanwijzingen zijn daar, dan is het heel belangrijk, zeker voor iedereen die zich druk maakt om de maatschappelijke positie van minderheden, dat hier aandacht aan wordt besteed. Daarom is het gedrag van Ollongren in deze zo verwerpelijk.

  johannes [23] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [6]:
  Als je zelf zo’n test gemaakt hebt, weet je dat als je de gedachtegang van de maker niet kan volgen, je geen hoge score zal halen.
  Dus in een blanke wereld en in een blanke school, dan scoor je hoog met een blanke iq test. DIt is echt geen hogere wiskunde maar boeren verstand. LOL vandaar mijn lage iq volgens de test 🙂

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.

 7. In plaats van IQ het ego te meten bij verschillende bevolkingsgroepen lijk me ook interessant.

  Een groot ego kan behoorlijk in de weg zitten. En als het grote ego dan ook nog in combinatie komt met een zeer beperkte slimheid in een uiterst complexe omgeving, dan wil dat nogal eens tot frustratie leiden.

  Veel willen, weinig kunnen. Ik zie het liever andersom: weinig willen, veel kunnen. Een groot deel daarvan, het al dan niet latente deel, is gewoon aangeboren.

  Wat niet latent aanwezig is kun er niet uithalen.

 8. jezus

  ga niet op de raciale/identitaire KKK altright toer

  jezus

  ga met goud klooien en belasting ontduiken en bitcoins minen en weet ik veel wat

  laat dar racisme over aan de FVD

  bah

  als je een beetje IQ hebt, dan weet je hoe arbitrair IQ is

  nee, zwarten zijn geen apen, nee ze horen niet thuis in de artis

  nee, IQ zegt niet zoveel over bijvoorbeeld creativiteit, artisticiteit

  IQ kan zich ook alleen ontwikkelen als je uberhaupt onderwijs had

  wat ze niet hebben hé , in Afrika

  kip of het ei

  maar noem zwarten niet dom, het is een geleidende schaal, die eindigt in slavernij en lynch partijen

  want tja, ze zijn ’toch dom’

 9. Als de IQ-test van een ras een indicatie geeft dan zegt een bepaalde waarde dus vrij weinig over de individuele perso(o)n(en). Wat is de toegevoegde waarde van zo’n IQ test voor (±) een kwart van de wereldbevolking… Want wat is succesvol? Zeker als je weet dat bijvoorbeeld geheel Afrika al eeuwen lang in de ellende wordt gehouden, landen leeggeroofd worden en groepen tegen elkaar worden opgezet. Dan is er weinig basis om “succesvol” te kunnen worden.

  Daarnaast, in de beschrijving zeg je dat Joden zo succesvol zijn door hun hoge IQ, dat is nogal een uitspraak.

  Punt 1: Jodendom is een groep religieuze mensen die onderling veel kennis delen. En elkaar de bal toespelen wereldwijd. Dat maakt hen zo succesvol. DWZ, wat is succes? De Joden hebben de hele wereld in een houdgreep. Ik hoef alleen maar de naam Rothchild te noemen, toch? Als je dat succesvol wilt noemen… Van hun uit gezien absoluut, de rest van de wereld zal daar een andere mening over hebben zodra men weet hoe de vork aan de steel zit.

  Punt 2: Jodendom is geen ras. Zo willen ze graag gezien worden maar het is gewoon niet zo. Alleen als je moeder Joods is, is het kind ook Joods. Dus het bloed is in de afgelopen 2000 jaar zwaar verdund, als dat bloed al bestaat. Ik denk het niet.
  Alleen al het feit dat je door integratie/bekering in de religie “jood” kunt worden zegt al genoeg. Als ik lang in de zon lig en daardoor Neger kan worden dan pas zijn Joden ook een ras….

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.
  Zé [22] reageerde op deze reactie.

 10. @Erik [14]: je stelt Daarnaast, in de beschrijving zeg je dat Joden zo succesvol zijn door hun hoge IQ, dat is nogal een uitspraak.

  Ik zeg hierover in het artikel het volgende: Deze zelfde factor, maar dan een hoog IQ, kan een factor zijn die verklaart waarom met name de Joden zo succesvol zijn

  Over het verdunde bloed, dat jij terecht aanhaalt. Belangrijk punt. Dit kan een aanwijzing zijn dat cultuur hier een mogelijk grotere rol speelt dan genetische codering / afkomst. Als dat zo is, dan zijn er elementen uit de joodse cultuur die zorgen dat ze relatief succesvol zijn. Deze factoren identificeren is een uitdaging.

  In deze tijd waarin we ons druk maken over achtergestelde dan wel achterblijvende groepen mensen is een onbevooroordeelde analyse over factoren die mogelijk deze positie verklaren erg belangrijk. Voor eenieder die tenminste betrokken is en niet vanuit zijn politieke invalshoek reflexmatig reageert. Nu zeg ik niet dat jij dat doet, maar het gebeurt te vaak.

  Het is te goedkoop wel te wijzen naar mogelijke white guilt maar niet te kijken naar redelijk objectief te bepalen factoren als IQ. Het lijjkt erop dat er een verschil in IQ is en er lijkt een correlatie te zijn tussen IQ en economisch succes. Is dat causaal? Waardoor komt het dat IQ gemiddeld lager is bij sommige groepen dan anderen? Waardoor komt het dat Amerikaanse negers beter scoren dan de negers in Afrika? Als we dit soort vragen kunnen beantwoorden, dan kunnen we verder komen met het verhelpen van achterstanden.

  Het hele vervelende is dat degene die IQ naar voren durven te brengen in een discussie al snel verdacht worden van bruine gedachtes. Waardoor een daadwerkelijke mogelijkheid om effectief beleid te voeren om achterblijvende groepen te helpen de nek om wordt gedraaid. Door hen die beweren deze achtergebleven groepen te beschermen

 11. @jaas [15]: ik zit niet op een bruine schuit. Ik schrijf over wat me bezig houdt, en ik zie dat er veel signalen zijn dat er inderdaad verschillen zijn in IQ. Ik neem aan dat IQ en intelligentie samenhangen en ik neem aan dat intelligente mensen in het algemeen een grotere kans hebben op economisch succes dan minder intelligente mensen.

  Het trieste is dat de mensen die wijzen op deze signalen, dit vaak doen vanuit verkeerde motieven. Dit zijn te vaak mensen die uit zijn op een verdeling in unter en uber menschen, die geloven in een heersend ras, etcetera. Die streven naar moord. overheersing.

  Hierdoor is dit onderwerp taboe. Want de gesprekspartner die begint over rassen, en IQ, die moet wel verdorven zijn.

  Ik heb gisteren al geschreven over foute taboes, dit is er ook een. Volgens mij zouden de zich progressief noemende mensen deze discussie niet moeten doodzwijgen, maar naar zich toe moeten trekken. Niet dat ik geloof in overheidsinterventie. We zien echter dat de aandacht die in Nedeland en andere landen gegeven is aan onderwijs voor vrouwen ervoor heeft gezorgd dat vrouwen in bepaalde academische beroepen de meerderheid zijn gaan vormen. Als een zelfde beweging ontstaat bij de zwarte en indaanse populatie in de VS, gericht op opleiding en intellectuele vermogens en vaardigheden, dan kan rassenongelijkheid uiteindelijk verdwijnen.

  Zé [24] reageerde op deze reactie.

 12. De Joden hadden een voordeel, om dat ze in kleine groepjes leefden, en hun Eigen geloof mochten beleiden, ze in zo’n gebouwtje ook een school creéerden, van daar naam voor Synagoge = school, de kinderen leerden veel eerder lezen en schrijven, en rekenen, en dan de tafels van 1 – 10, mijn oude vriend Max zei altijd J…. leer je kinderen de tafels van 10 – 20
  dat heb ik gedaan, en ze zijn me er nog dankbaar voor, Groet !

 13. @peter [19]: de zogenaamde onderontwikkelde aboriginals hebben inderdaad deze kennis. En zullen bij deze tests veel beter presteren dan de blanke aussie. Aboriginals blijven echter achter in de australische maatschappij. En wel omdat er een ander soort intelligentie gevraagd wordt in de hedendaagse samenleving. Onder meer. Abstract denken, abstracte patronen herkennen. (zie http://www.youtube.com vanaf 7:40). Dat is belangrijk om op de universiteit verder te kunnen, en ook in veel beroepen. (en daarnaast natuurlijk EQ, verbale begaafdheden etcetera).

  peter [26] reageerde op deze reactie.
  jaas (A) [32] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [67] reageerde op deze reactie.

 14. @Erik [14]: Het getuigd inderdaad van een hoge IQ bij de blanken die Africa nog steeds beroven en uitbuiten.
  Samen leven en samen werken is voor mij een indicatie van een hoger intellect, eerder dan concurrentie etc.
  Daar hebben we geen tests voor nodig.
  En als die tests dan zo belangrijk zijn, waarom is het niveau van onder-wijs dan zo bedroevend laag?
  Ik ken Afrikanen in Senegal die niets hebben, maar wel in reugde leven.
  Ik ken ontzettend veel Westerlingen die denken alles te hebben maar de hele dag lopen te klagen en te zeuren, so what?

  johannes [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [7]: Als de mensheid gewoon leeft waar hij geboren is, zo als bedoeld in de natuur ( paradijs ) doet dit hele IQ niets aan hun bestaan af, pas bij confrontatie gaat het spelen, naar alle waarschijnlijkheid gaat het hogere IQ winnen, en de baas spelen.
  Het zieke Ollogren gedoe, van Aap wat heb je mooie Jongen, gaat aan zijn Eigen, ondeugdelijkheid ten onder !

 16. @Ratio [17]: Is economisch succes hetzelfde als succes in de persoonlijke en individuele ontwikkeling?
  Draagt het bij aan werkelijke innerlijke Vrijheid?
  Want voor mij is de weg naar werkelijke Vrijheid een kwestie va het nemen en uitvoeren van de eigen verantwoordelijkheid.
  Ik heb daar juist geen eco-no-me voor nodig.
  Want daarmee leg ik het dan weer buiten mij zelf.
  Wij zij allemaal mensen, met dezelfde wens, leven in Vrijheid, maar elke slavenmeester die dat aan zijn slaven gaat vertellen, graaft zijn eigen kuil.
  En dat is nou net het probleem.
  Indeed, als de ‘veroveraars’ van de ‘nieuwe’ wereld beter geluisterd hadden naar de inheemse bevolking van Turtle Island, had de wereld van vandaag er een stuk beter voor gestaan.
  Walk in balance,

  johannes [28] reageerde op deze reactie.
  Ratio [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Zé [22]: Kijk het is het mis verstand, van niets hebben, en denken alles te hebben, voor beide denkwijzes is geen IQ nodig, maar wel veel menselijk instinct, groet

 18. @peter [26]: Maar IQ is alleen maar een indicatie, van aanwezige intelligentie, over de toepassing, of verkeerd toepassen zegt dit niets, mensen met een diepe en breede algemeene ontwikkeling, hebben denk ik altijd een voorsprong, bij vergelijk, repèr wat de fransen zeggen, van hun weten, en dan het zich zelf overschatten, ja dat gaat over in die kuil vallen, groet !

 19. @Zé [24]: Het gevaar in jouw redenatie, is dat je soms het sociale vergeet mee te nemen in je redenatie, we zijn met zijn allen toch, willen we samenleving moet één ieder zich in dit denken kunnen vinden,groet

 20. @Zé [24]: Is economisch succes hetzelfde als succes in de persoonlijke en individuele ontwikkeling?nee, voor veel mensen niet maar voor sommigen die dat belangrijk vinden wel
  Draagt het bij aan werkelijke innerlijke Vrijheid?nee
  Want voor mij is de weg naar werkelijke Vrijheid een kwestie va het nemen en uitvoeren van de eigen verantwoordelijkheid.eigen verantwoordelijkheid is een basis van je leven
  Ik heb daar juist geen eco-no-me voor nodig.
  Want daarmee leg ik het dan weer buiten mij zelf.
  Wij zij allemaal mensen, met dezelfde wens, leven in Vrijheid, maar elke slavenmeester die dat aan zijn slaven gaat vertellen, graaft zijn eigen kuil.eens
  En dat is nou net het probleem.
  Indeed, als de ‘veroveraars’ van de ‘nieuwe’ wereld beter geluisterd hadden naar de inheemse bevolking van Turtle Island, had de wereld van vandaag er een stuk beter voor gestaan.
  Walk in balance, de indianen in de nieuwe wereld waren geen heiligen en hun aankomst viel samen met het uitsterven van veel grote diersoorten in noord amerika, de vermeende balans die ze hadden met de natuur waag ik te betwijfelen

Comments are closed.