De Saoedische oliemaatschappij Saudi Aramco heeft een primaire aandelenemissie uitgebracht. Volgens CEO Amin Nasser loopt die goed. Gelijktijdig meldde hij dat er voorlopig geen einde komt aan het olietijdperk. ‘Oil will maintain its key role in the global energy mix for the forseeable future’.

Nasser meldt dat de wereld ver verwijderd is van Peak Oil en dat 99 % van alle voertuigen aangedreven zullen blijven worden door verbrandingsmotoren.

Om aan die behoefte te voldoen moet de industrie $20 biljoen investeren in olieveldcapaciteit in de komende 25 jaar. En in de komende 5 jaar moet het aanbod omhoog naar 20 miljoen barrels per dag om het natuurlijk verval van volwassen olievelden te compenseren (circa 5% per jaar) en om aan de groeiende vraag naar olie te kunnen voldoen. Om dat in context te zetten; Aramco levert nu een 12 miljoen barrels per dag.

Die investeringen zijn niet gegarandeerd volgens Nasser. Die komen er alleen als investeerders overtuigd zijn dat olie kan blijven concurreren op de markt, zijn waarde minimaal behoudt – en bij voorkeur groeit – en dat het in de toekomst ook gebruikt gaat worden.

De uitspraken van Amin Nasser staan lijnrecht ten opzichte van Exxon, Shell, BP en Total. Die hebben het over ‘de toekomst van lage-carbon energie, de energietransitie en alternatieve oplossingen’.  Waarbij er flinke grepen in allerlei subsidiepotten gevuld met belastinggeld gedaan worden.

Daarnaast hebben oliebedrijven niet bepaald een succesvolle track record op dit gebied. BP was de grootste zonnepanelenfabrikant in de wereld 10 jaar terug. Maar ze verkochten het omdat ze niet echt wisten waar ze mee bezig waren. Shell probeerde het met kolen maar verkocht het met verlies om dezelfde reden. Het zijn andere bedrijfstakken met andere eisen en vaardigheden.

Nasser is duidelijker dan de rest en zegt dat ieder doodsbericht over het olietijdperk prematuur is. ‘We moeten misplaatste aannames over de snelheid waarmee alternatieve energie de markt kan penetreren, rechtzetten.’

Bron: Forbes

4 REACTIES

 1. @doc [2]:

  Klopt!

  Op basis van het huidige verbruik en de huidige aangetoonde reserves hebben we voor nog ongeveer 50 jaar olie en 50 jaar gas. Er is nog voor ca. 2 á 3 eeuwen kolen. En uit 2 ton kolen kan je nog 1 ton olie maken. De laatste olie, gas en kolen reserves zullen echter nooit worden gewonnen. De kosten daarvan zullen veel hoger zijn dan van alternatieven (w.o. biodiesel uit algen). Daardoor raakt de aardolie in principe nooit op.

  Het energieverbruik is gekoppeld aan de omvang van de bevolking, het welvaartsniveau en aan technologische innovaties waardoor we zuiniger met energie kunnen omspringen. De VN verwacht, dat de wereldbevolking de komende eeuw nog zal groeien en rond het midden van de volgende eeuw (2150 dus) zal stabiliseren op ca. 11 miljard mensen (60% groei tov van nu dus). Het welvaartsniveau van de ontwikkelingslanden zal dan zijn opgetrokken tot het huidige westerse niveau, waarbij de westerse landen nog een aanzienlijke verhoging zullen hebben bereikt. Die groei zal maar voor een deel kunnen worden gecompenseerd door energiezuiniger systemen en producten.

  De inschatting is, dat het wereldenergieverbruik rond 2050 zal zijn verdubbeld en rond 2100 zal zijn verviervoudigd, waarna er nog slechts een gematigde groei zal zijn als de wereldbevolking na 2150 stabiliseert. Dit betekent, dat we niet alleen op duurzame bronnen (zon, wind, water, aardwarmte, biomassa) kunnen terugvallen. We zullen een energiemix moeten hebben waarin ALLE denkbare energiebronnen een bijdrage leveren (fossiel, conventionele kernenergie, kernfusie, duurzaam). Dit heeft te maken met de snelheid waarmee we nieuwe bronnen (m.n. duurzaam en kernfusie) zullen kunnen opschalen. Het is daarom onverantwoord om nu al fossiele bronnen uit te faseren. Dat geeft over enkele decennia een enorme energiecrisis!

  =================================

  BP review of world energy 2017
  https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

Comments are closed.