Iedere overheidsmaatregel dient eerst getoetst te worden aan nut en noodzaak. En daarna of de maatregel doelmatig en doeltreffend is. Bij de sleepwet kan je hier kort over zijn. 

Nut en noodzaak.

Er zijn op het Nederlandse grondgebied sinds 1950 iets meer dan 30 mensen gedood door terreur. In de periode 1990 tot en met 2017 is er slechts 1 slachtoffer gevallen. Namelijk Theo van Gogh. De dodenrit van Tates valt niet onder terrorisme, evenals MH17 en de moord op Pim Fortuin niet als terreur aanslagen worden gezien. Hiermee is voldoende aangetoond dat terreur in Nederland een nauwelijks bestaand probleem is. Nut en noodzaak ontbreken. Politici die anders betogen spelen in op angst.

Doelmatigheid en doeltreffendheid.

Aangezien het aantal slachtoffers zo laag is, minder dan 1 per jaar over een periode van 67 jaar, vereist het critterium van doelmatigheid dat er slechts beperkte middelen worden opgeofferd om terreur te voorkomen. Een sleepwet is dan niets meer dan het spreekwoordelijke kanon om een mug dood te schieten. En het is nog maar de vraag of de mug geraakt gaat worden. Het verwerken van signalen is het grote probleem voor inlichtingendiensten. Niet het verzamelen van informatie. Bij bijna iedere islamitische aanslag in het buitenland hadden autoriteiten vooraf tips gekregen over de daders. Of waren de daders om andere redenen bekend bij de diensten. Het grote probleem is het handelen op basis van de reeds beschikbare informatie. Nog meer informatie verzamelen, wat de sleepwet beoogt, is dan alleen maar contra productief.

Conclusie

De sleepwet is niet nodig, en zal niet doeltreffend zijn. Politici die anders beweren spelen bewust in op angst. De vraag die vandaag beantwoord wordt is in hoeverre de kiezers zich door angst laten leiden. Ik ben bang dat ik het antwoord hierop al weet.

9 REACTIES

 1. Doel van de sleepwet

  Uit het artikel van Ratio is duidelijk dat terrorismebestrijding niet het argument kan zijn geweest voor de sleepwet. Nu de initiatiefnemers van deze wet juist alleen terrorisme noemen als motivatie wordt het extra belangrijk te kijken naar wat men er dan wel mee beoogd kan hebben. Elke wet moet naar mijn idee sowieso allereerst bezien worden op mogelijk misbruik.
  Interessant is dat het initiatief afkomstig is van ambtenaren en hun politieke vrinden. Slachtoffers van terrorisme hebben er nooit om gevraagd. In feite is het argument terrorisme bestrijding een gore klap in het gezicht van hen. Maar ja, doel heiligt de middelen zullen we maar zeggen. Maar wat is dan dat doel?
  Ik denk aan de volgende mogelijkheden:

  1. Data analyse van grootschalige databestanden van de Nederlandse bevolking kan gebruikt worden voor optimalisering van de belastingopbrengsten. Aan de hand van het beschikbaar te komen statistische materiaal kan precies worden vastgesteld welke belastingmaatregelen het meest profijtelijk zijn voor de staat. Zo kan een nieuwe belasting van 20% op het een uit de data meer blijken op te leveren dan het verlies door een verlaging van 30% op het ander. Per saldo kan de staat aan de bevolking meedelen dat er een belastingverlaging wordt doorgevoerd, terwijl men al weet dat het een verhoging wordt. De praktijk van opbrengsten van belastingmaatregelen vooraf te laag inschatten gebeurt al jaren.

  2. Data analyse van grootschalige databestanden van de Nederlandse bevolking geeft ook inzichten over de omvang van het gebruik van de zogenaamde mazen van de belastingwetten. Op basis hiervan kan een gedoseerd boetesysteem worden ontwikkeld. Het uitdelen van deze boetes wordt ook vergemakkelijkt door meer kennis over de gebruikers van de mazen. Optimalisering van het boetesysteem oogt voor de burger sympathieker terwijl het meer oplevert.

  3. De beschikbaarheid van grootschalige databestanden van de Nederlandse bevolking is een belangrijk machtsmiddel. Privédata van politieke tegenstanders van de staat, zij die minder belasting en minder overheid willen, kunnen indien nodig, dus als ze teveel invloed krijgen, uitgelicht worden. Leugens, roddels, allerlei uit zijn verband getrokken verhalen moeten om geloofwaardig te zijn toch enkele feitelijke databestanddelen hebben. Voorbeeld. Je komt er achter dat een politieke tegenstander drie jaar achtereen naar Rusland op vakantie is geweest. Dat noem je in een canard dat hij een vriend van Poetin is. De mogelijkheden zijn eindeloos.

  4. De beschikbaarheid van grootschalige databestanden van de Nederlandse bevolking is hier ook in ander opzicht een belangrijk machtsmiddel. In de sleepwet is even geregeld dat deze data ook ongeanalyseerd doorgestuurd kunnen worden naar derden zoals buitenlandse mogendheden. Alle landen zijn om tal van redenen ook geïnteresseerd in deze grootschalige bevolkingsdata. Dat kan dan gaan om voormalige inwoners van die landen. Dat kan gaan om Nederlanders die zich daar tevens gevestigd hebben, zakelijke belangen hebben of een massale toeristenstroom vormen. Ook kan het gaan om het bijvoorbeeld uitzeven van politieke anti-bewegingen. De Nederlandse staat kan deze gegevens dus gebruiken in zijn voordeel om gunsten van deze mogendheden te verkrijgen. Deze data hebben commerciële waarde. Daarmee kunnen Nederlandse politici of hoge ambtenaren die in het buitenland tegen de lamp zijn gelopen of hoge aanslagen hebben ontvangen wellicht vervolging of ander nadeel ontlopen.

  5. De commerciële waarde van deze data kan uiteraard ook gebruikt worden voor concurrentievoordeel van het internationale Nederlandse grootbedrijf om orders te ontvangen. Deze gunst kan worden verleend met dreiging van bekendmaken van informatie over de buitenlandse mogendheid verkregen uit de grootschalige Nederlandse data, dan wel wederom aangeboden worden aan de buitenlandse mogendheid om daar zelf haar voordeel mee te doen.

 2. Over nut en noodzaak kun je strijden. De discussie daarover kan eeuwig doorgaan. Belangrijker lijkt het mij dat de regeling past in het juridische kader waarbinnen een staat moet opereren als je als staat vindt dat er iets geregeld moet worden. Met “veiligheid” als argument claimt de staat wel erg veel ruimte. Meer dan ik de staat wil gunnen in elk geval.

 3. DNA werd ooit toegestaan om iemands onschuld te bewijzen, nu om iemands schuld aan te tonen. Deze overhead heeft steeds meer opsporingsbevoegdheden en zakt steeds verder weg om werkelijk iets te willen (kunnen?) doen.
  Tieft op met je “sleepwet” .

 4. Volgens de koppen in de nepnieuwsmedia winnen de tegenstanders van de sleepwet maar net in de uitslag van het referendum. Dat vind ik een slechte zaak, ik had wel op 70% gerekend. Laten al die voorstemmers hun huis maar volhangen met camera’s en de beelden op het internet zetten. Zij hebben niks te verbergen.

Comments are closed.