Afschaffen dividendbelasting ‘kost’ 1,4 miljard, afschaffen erf- en schenkbelasting iets meer, maar daar heeft iedereen wat aan!

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

23 REACTIES

 1. rds a en rds b verschil is?

  m.a.w. beginsel van gelijke behandeling is goed

  Vraag wat betaal je aan dividend belasting in b.v. Frankrijk en dan is het idd niet slim zoals Nederland handelt.

  Wanneer zullen ze wakker worden bij de EU of weten ze dit wel en is er druk van bovenaf om niet 1 uniform tarief te rekenen.
  Zo nu weet u hoe de vork in de steel zit

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 2. Waarom zou het van belang zijn dat “maar daar heeft iedereen wat aan”? De regenten in Den Haag zijn er niet om jullie of mij of iedereen te ‘helpen’. Het zijn maffia-maatjes die er zitten om zaken te regelen voor de old-boys maffia en lobbygroepen. Dat is wat je ziet met de dividendbelasting.

  Dat zie je ook met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen die veel stemmen hebben gehaald worden genegeerd door de kliek van maffia-maatjes, ook bekend als partijkartel. Hun belangen staan op plaats nummer 1. Misschien is dat cynisch maar zo werkt het systeem.

  Het enige dat in mijn ogen is veranderd, is dat het nu helemaal zonder schaamte gebeurt. Je kan de middelvinger krijgen en een schop voor je reet. Want die dividendbelasting-korting wordt natuurlijk betaald uit de BTW-verhoging.

  jhon [9] reageerde op deze reactie.

 3. Laten we niet te zuur reageren. Eindelijk wordt er een belasting echt afgeschaft. Gaan we nog lopen zeuren. Het zou uiteraard vele malen leuker zijn als het geen voorheffing belasting was die was afgeschaft. Maar er is een belasting afgeschaft. Moge dit inspiratie zijn voor volgende kabinetten.

  Hang Bejaarde [5] reageerde op deze reactie.

 4. @DzVzTkM [1]: Uniformiteit is slecht. Landen moeten op fiscaal gebied blijven concurreren. Anders reizen de belastingen helemaal de pan uit.

 5. @ratio [3]: Hoezo zuur? Als je berichtgeving daarover volgt dan druipen daar de lobbybelangen en vriendespolitiek van af. Dat kun je corruptie noemen. Men doet niet voor niets zo geheimzinnig over de achtergronden. Incompetentie is een ding, corruptie vind ik erger.

  Men had inderdaad beter een andere belasting kunnen afschaffen. Bijvoorbeeld het lage BTW tarief.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. Het verschil tussen dividendbelasting en erf- en schenkbelasting is inderdaad dat aan afschaffing van dividendbelasting alleen een selecte groep iets heeft, aan afschaffing van erf- en schenkbelasting een ieder iets KAN hebben.

  De olifant in de kamer is natuurlijk dat er na het betalen van inkomsten- of vennootschapsbelasting weer een volgende belasting(inspecteur) aan de deur komt kloppen. Je zou toch denken dat gelegaliseerde afpersing eens moet ophouden, maar nee, als de mogelijkheid tot afpersen eenmaal ingezet wordt komt ook uitpersen aan de beurt. Misschien niet geheel toevallig schijnt het ontstaan van maffia onlosmakelijk verbonden te zijn met citroenen. Het is ontegenzeggelijk zuur om je altijd maar groen en geel te moeten ergeren… of erger.

  Bertuz [10] reageerde op deze reactie.

 7. Zelfs de banken hebben het recht zodanig omgebouwd,contractmatig dan, dat geld, voor de erven bedoelde is in eigen zakken te stoppen.
  Het zijn gewoon wurgcontracten als je geld naar de toekomst wil laten vrijkomen?

 8. @Bertuz [10]: Dividenden veronderstellen aandeelhouderschap, een criterium waarvoor eerst gekwalificeerd moet worden.
  Anderzijds veronderstelt erfbelasting dat er een goed is om te erven en dat een erfenis aanvaard wordt, en veronderstelt schenkbelasting dat er een goed geschonken wordt.

  Kennelijk wensen de staat en haar aandeelhouders dat er een immaterieel, ondergronds ‘zwart’ circuit groeit. Want ook witwassen is een lucratieve business. Zwart wit denken is kaasje voor allerlei profiteurs.

  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [12]: Je kunt aandelen gewoon kopen. Pensioenfondsen hebben er ook voordeel van. Daarmee de gepensioneerden. En als deze afschaffing bedrijven aantrekt, geeft dat extra werkgelegenheid.

  Sommige mensen hebben niets te schenken. Geld is opgegaan aan het betalen van belastingen. Profiteren? Waarvan? Sommige mensen hebben niets om na te laten. Misschien schulden. Profiteren? Waarvan? Voor deze categorie moet je je eerst kwalificeren, klaarblijkelijk.

 10. Belasting is gelegaliseerde afpersing en moet sowieso afgeschaft worden: beide hier genoemde alsook alle overige.
  Maar verder ben ik het oneens met de stelling dat van afschaffen van successiebelasting iedereen voordeel heeft en van afschaffen van dividenbelasting niet.
  Wel in tegendeel!
  Niet iedereen heeft het geluk te erven, maar afschaffen van dividendbelasting verlaagt c.p. de hoeveelheid kapitaal die je nodig hebt om van te kunne rentenieren (of “dividendieren”).
  Stel je kan leven van 2k/mnd ofte 24k/jr. En stel een evenwichtige portefeuille met high yield stocks (maar niet té high want dat is vaak omwille van allerlei problemen) zou een rendement opleveren van 4%. Als de overheid niet in je dividenden graait zou 600k volstaan om 24k dividend op te leveren waarvan je kan leven. Als zij evenwel 25% van je dividenden afperst, dan heb je 800k nodig om 32k te genereren zodat na afpersing nog 24k overblijft. Kortom je moet 200k extra zien te vergaren alvorens je jezelf op pensioen kan stellen. Dus i,p.v. bv. tot je 50e te werken moet je tot je 60e doorzwoegen. Zo’n dividendbelasting kost je dus 10 jaar van je leven.
  Bovendien groeit je vermogen in de opbouwfase ook trager als een dele van je rendement uit dividend afkomstig is en dus wordt afgeroomd. Dus zelfs die 600k opbouwen duurt dan langer, maar bovendien moet je dus doorwerken tot je er 800 hebt.
  Dat geldt voor iedereen die zelf wat wil opbouwen.
  Erfbelasting betreft alleen maar wie het geluk heeft te erven.

  Voor de goede orde: ik zie geen enkele rechtvaardiging voor een erfbelasting (noch voor om het even welke andere belasting). Ik wilde slechts wijzen op het feit dat ik het niet eens was met de stelling dat de erfbelasting iedereen raakt en de dividend belasting niet. M.i. is het nl. precies andersom.

  Overnight [16] reageerde op deze reactie.

 11. Of je iets hebt aan dividend belasting opheffing hangt van je persoonlijke inzet af.
  Of je iets hebt aan de afschaffing van erf/schenk belasting is iets waar je zelf geen invloed op hebt.

  Welke van de twee zet aan tot productie en welke tot consumptie?

 12. @Overnight [16]: Welke inkomstenbelasting als je als rentenier/dividendier niet meer werkt?
  Besef dat dit juist hét doel is: op een bepaald moment zélf besluiten met pensioen te gaan. Niet levend van een AOW of ABP of welk collectief fonds dan ook, maar zelfstandig levend van je eigen beleggingen, desnoods reeds vanaf je 45e en zonder aan regeltjes van de roverheid te moeten voldoen. Geen sollicitatieplicht, geen korting op AOW als je in het buitenland woont, niet pas vanaf je 67e of met toestemming i.g.v. bedrijfssluiting vanaf je 55e maar gewoon wanneer je zelf besluit dat je ermee ophoudt.

  Als uw opmerking evenwel sloeg op de opbouwfase van het vermogen dan was er dus de facto nooit dividendbelasting want de meeste mensen betalen minder dividendbelasting dan ze aan belasting over hun salaris betalen (wat ook aan hogere percentages belast wordt). Dus eigenlijk was er de facto geen dividendbelasting. Dan vraag ik me tevens af vanwaar die heisa bij het afschaffen ervan.
  Die begunstigt immers uitsluitende de (potentiele) dividendiers. Oh, wacht: in een socialistische heilstaat is het natuurlijk een onverdraaglijke gedachte dat je buurman zou kunnen leven van zijn onbelaste dividenden en niet meer naar kantoor moet…

  dZvZtKm [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Scrutinizer [17]:
  een rekensom
  Hollander:
  uit aandeel Shell dividend 100€ belasting 15% door NL 15% te verrekenen met zijn NL inkomen
  uit aandeel Total dividend 100€ belasting 30% door NL 15% te verrekenen met zijn nl inkomen & 15% terug vragen bij Franse staat.

  Fransman:
  uit aandeel Shell dividend 100€ belasting 15% door NL 15 % te verrekenen met zijn fr inkomen , het bedrag blijft in NL
  uit aandeel Total dividend 100€ belasting 30% door FR 30 % te verrekenen met zijn frans inkomen.

  Fransman:
  bij afschaffing gaat dus dividend belasting Shell van 15% naar FR om daar voor 30% belast te worden bij jaarlijkse opgave van zijn inkomen.

  M.a.w. NL verhoogt zijn ontwikkelingshulp aan FR.
  advies aan NL regering hou uw poot stijf als FR aandringt op verhoging van onze netto EU bijdrage

  Hoe moeilijk het is voor NL-er is om 15% bij franse staat terug te vragen kunt u op internet nazoeken, als hij dit al doet!

  Voor een amerikaan en engelsman was er al geen 15% dividend belasting op shell hier verandert dus niets, zie RDS a en RDS b aandelen.

  Heeft afschaffing dividend belastinginvloed op koers NL aandeel =ja

  Er had in de EU een voorstel gedaan moeten worden voor een uniform tarief van 15%. U begrijpt, o.a. uit bovenstaande berekening, dat dit er nimmer zal komen.
  Vraag uw Euro-parlementarier er eens naar!

  Scrutinizer [19] reageerde op deze reactie.

 14. @dZvZtKm [18]: Dank voor uw bijdrage maar het is zo beknopt geformuleerd dat het me niet duidelijk is hoe het precies in zijn werk gaat.

  Los daarvan: dividendbelasting behoort niet te bestaan en nog veel minder als je hem kan verrekenen. Wat een discriminatie! Je moet al ergens een baan gaan zoeken om je onterecht afgehouden belastig op je dividenden ter kunnen recupereren.
  Het doel van een vermogen opbouwen en te beleggen in dividendaandelen is nou net om er te kunnen van leven zonder afhankelijk te zijn van een baan. Dus de facto werkenden geen dividendbelasting laten betalen (per saldo) doch juist niet-werkenden wel, is de logica op zijn kop.

  DzVzTkM [20] reageerde op deze reactie.

 15. @DzVzTkM [20]: Ah, dus als ik het goed begrijp kan je de aan de bron reeds ingehouden dividendbelasting aftrekken van aan het eind van het jaar verschuldigde vermogensbelasting? Wat nou als je dividendbelasting hoger was dan je vermogensbelasting? Wordt ie dan gerestitueerd of heb je dan pech? Betaal je m.a.w. de facto slechts 1 van beide volledig, whichever is higher?

  Scrutinizer [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Scrutinizer [21]: addendum: hoe zit het met belasting op buitenlandse dividenden?
  Bv. Singapore heft geen dividendbelasting. Zou je bank in NL op je aandelen Keppel Corp wel dividendbelasting innen t.b.v. de NL staat?
  En wat met in het buitenland betaalde belasting? Bv. HK houdt 10% af aan de bron. Kan je dat in NL in mindering brengen op je vermogensbelasting?

  dZvZtKm [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Scrutinizer [22]:
  om met het laatste te beginnen. ALs er een afspraak is om rekening te houden met elkaars belastingen dan wel, m.a.w. je betaalt hier de vermogens belasting – ingehouden belasting in Singapore.
  Nu het andere geval.
  vermogensbelasting gaat nu over vermogen + inkomsten uit dividend, maw. je krijgt als land meer inkomsten

  Geval Frankrijk 30% dividendbelasting,
  15% kun je als NL-er verrekenen vanwege verdrag NL-FR de andere 15% moet je zelf terugvragen in FR, als men dit al doet.
  Om over na te denken:
  wat nu als Frankrijk zijn 30% dividendbeslasting afschaft, of door de EU gedwongen wordt om 15% te heffen

Comments are closed.