vrijdag, 8 juni 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Kraakplezier

De hoofdstad heeft een ‘progressief’ College van B&W. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Woningkraken is weer helemaal terug, en het gemeente bestuur vindt het prima.

Kraken is sinds een aantal jaren verboden in Nederland. In principe kan de politie daarom gewoon ingrijpen als er gekraakt wordt, en wel op dezelfde wijze als bij een roofoverval of zoiets eenvoudigs als te hard rijden.

Toch gebeurt dat niet, althans niet in Amsterdam. Dat moet dus een kwestie van beleid zijn. Het is immers het beleid dat bepaalt op welke wijze de wet wordt gehandhaafd, en welke wetten prioriteit hebben boven andere wetten. Een dergelijke beleidsafweging kan met capaciteit te maken hebben, met kosten of met redenen van openbare orde.

De groep krakers die zich We Are Here noemt onderscheidt zich door een uitgekiend tactische aanpak. Iedere keer als ze ergens weg moeten, kraken ze weer ergens anders, zodat het spel van dagvaarden, vonnis halen en uitzetten weer van voren af aan begint. Ondertussen zetten ze via de media het bestuur onder druk. Ze willen permanente huisvesting en de gemeenschap moet dat op de een of andere manier regelen. Het feit dat het overwegend uitgeprocedeerde asielzoeker zijn (lees: landverhuizers zonder visum) mag daarbij geen obstakel zijn. Best wel uitgekookt.

In Amsterdam kan het ondertussen gewoon. Zelfs de VVD schijnt daar niet zo’n punt te maken van kraken. In ieder geval de waarnemend burgemeester niet, en die is van de VVD.

Als je de periode van begin jaren zeventig tot nu in ogenschouw neemt, zie je dat er niet veel is veranderd. De hoofdstad is nog steeds een ander land dan de rest van Nederland. De polarisatie – zo heette dat in de jaren zeventig – is niet minder geworden. Je kunt zeggen dat er twee Nederlanden zijn: dat van de meer traditioneel ingestelde mensen en dat van de zorgeloze dromers. De eerste groep richt zich naar de realiteit, de tweede denkt vooral in abstracties en rechten, mits het maar geen eigendomsrechten van anderen zijn.

Ik geloof niet dat die kloof nog te overbruggen is. De culture war van de sixties is een cultuurkloof geworden. De enige vraag die nog overblijft is hoe je aan de ene kant van die kloof zo weinig mogelijk last hebt van degenen die aan de andere kant van die kloof staan. Die vraag moet eenieder voor zichzelf beantwoorden, want standaardoplossingen zijn er niet.

Paul Verhaegh

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Cultuur, Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. ratio schreef op : 1

  Er is altijd hoop. De toename van de niet westerse allochtonen deed mensen verzuchten “Nederland voor de Nederlanders”. Dit was volgens de progressieven, waarvan er zoveel in Amsterdam te vinden zijn, totaal fout. Het was racisme.

  De toename van de toeristen doet de inwoners van mokum nu verzuchten “Amsterdam voor de Amsterdammers”.

  Het is wel bizar dat men rijke toeristen wil tegenhouden, en 500 statusloze uitgeprocedeerde asielzoekers wil huisvesten in de stad. Dus zoveel hoop is er nu ook weer niet……. In Amsterdam heeft men het nog niet helemaal begrepen.

  Marijke [8] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  Kraakplezier roept gemengde gevoelens op. Waarom werd er eigenlijk gekraakt? Onvrede. Woningen worden niet zelf gebouwd maar dienen als product van de zo ongeveer dood-gereguleerde bouw-industrie afgenomen te worden. Onroerend goed is bepaald geen ontroerend goed vanwege zowel dwingende regulering als opgeblazen prijzen en die niet zonder huisjesmelken en speculatie kan. Als pezen het devies is, hoeveel restjes woongenot blijven er dan nog over? De woningmarkt lijkt wel omgetoverd tot een red light district.

  Krakers pur sang proberen vooral denkwijzen te kraken, demonstratief nog wel, hoewel er ook ordinaire meelopers en profiteurs in beeld verschijnen. Zo bezien kan iedere woning als kraakpand ingezet worden, om gebrekkige denkwijzen te kraken.

  Inzake de afsluitende alinea:
  In kloven die niet te overbruggen zouden zijn geloven wij niet. Hoewel het ook de vraag is hoe aantrekkelijk het is (of wordt gemaakt) om toenadering te zoeken. Hoe worden kloven geschapen? Angst en/of vastbeslotenheid. Hoe opgeheven? Het vermijden van toekomstige problemen of uitreiken naar iets aantrekkelijks. Of, in geval van opgelopen nood, schaamte. Waarschijnlijk genereren angst en schaamte de krachtigste innerlijke stuwkracht rondom de ‘tectonische platen’ van kloven.

  Traditioneel opereren staatshoofden (in de rol van een soort bestuurlijke Pontifex) als bruggenbouwers. Een brug bouwen is iets anders dan een kloof dichten. Voor het creëren van kloven en bruggen zijn genieën nodig (de Britse genie heet “Queens engineers”). Voor het dichten van kloven…

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. anp rebel schreef op : 3

  Amsterdam

  Als je Amsterdam vergelijkt met de rest van Nederland vallen je gelijk een aantal zaken op:

  1. Het wooncomfort, woonoppervlak en onmiddellijke omgeving, zijn aanzienlijk minder dan in de landelijke provincies.

  2. De levensverwachting van de Amsterdammers is lager dan in de landelijke provincies.

  3. In Amsterdam is alles duurder en liggen de salarissen weliswaar niet in verhouding, maar toch iets hoger.

  4. Amsterdam is viezer dan andere kleinere plaatsen.

  5. De Amsterdammer is slechter gemanierd, maar heeft meer kapsones.

  6. De gemeente Amsterdam geeft aanzienlijk meer uit aan subsidies dan welke andere plaats ook.

  7. Amsterdammers vinden dat hun gemeente zich met vrijwel alles mag bemoeien en voor de gekste dingen boetes mag opleggen.

  8. Amsterdam heeft een groot aanbod aan culturele voorzieningen.

  9. Amsterdam heeft relatief veel instellingen en hoofdkantoren.

  10. Amsterdam heeft nog een relatief grote oude zeer gewaardeerde binnenstad.

  11. Amsterdam heeft een relatief groot contingent allochtonen.

  12. Amsterdam is relatief tolerant ten aanzien van maatschappelijke deviatie zoals misbruik van sociale voorzieningen, drugsverslaving en prostitutie overlast.

  Al deze verschillen passen wel een beetje bij elkaar. In veel landen zie je dat de hoofdstad inwoners wat anders denken dan die in de provincie. Ook in dezelfde richting als bij Amsterdam. Steden met een bewaard gebleven oude binnenstad als Amsterdam hebben dat effect ook nog sterker. Dat komt door de aantrekkingskracht van die binnenstad op zeg maar meer alternatief denkenden. Die binnenstad zorgt er ook voor dat er te weinig ruimte is. Mensen wonen eigenlijk te dicht op elkaar, waardoor de omgangsmanieren afnemen. Door de maatschappelijke deviatie wordt dit nog bevorderd en wordt de stad ook viezer. Ook draagt dit bij aan de lagere levensverwachting. Ervaren overlast verklaart waarom men zoveel een beroep doet op de gemeente om in te grijpen. Naar de hoofdsteden vloeit relatief veel geld vanuit de landelijke schatkist. De rijkdom aan culturele voorzieningen en het grote aantal instellingen en hoofdkantoren is daar een gevolg van. De superieure houding van de Amsterdammer komt mede daaruit voort. De grotere tolerantie jegens buitenlanders en allochtonen komt mede voort uit de vanouds grotere contacten van de hoofdstad met inwoners van andere landen.

  In veel hoofdsteden zie je hetzelfde patroon van politieke denken als in Amsterdam. Men geeft een grotere voorkeur aan het collectief regelen van voorzieningen en het vanuit centrale overheden sturen van de samenleving. Dat zal waarschijnlijk ten dele te maken hebben met het feit dat veel van hen, zeker ook Amsterdammers, inkomen verkrijgen, hetzij via loon, hetzij via uitkeringen, hetzij via subsidieregelingen, van die overheden.

  johannes [10] reageerde op deze reactie.

 4. Nico schreef op : 4

  @Nico [2]: Toevoeging.

  Misschien nuttig om de dimensie van emoties en (over)gevoeligheden in beeld te brengen.
  Traditioneel moeten er bruggen gebouwd worden zodat er grensverkeer naar een ‘andere kant’ mogelijk is. Want er moet en zal een kant gekozen worden. Maar er is meer gaande.

  Als je taalgebruik vanuit vorstenhuizen analyseert, dan merk je dat het woord ‘verbinden’ opduikt. Verbinden duidt niet alleen op kanten en oevers, maar ook op wonden. Die verbinden kan infecties voorkomen, gevoeligheden verminderen, maar voor genezing is meer nodig. Zoals reinigen, dood vlees wegsnijden. Daarnaast zijn bepaalde wonden die aan de open lucht worden blootgesteld geneigd sneller te genezen. Iets dergelijks geldt voor pijnlijke sociale verstoringen. In beide gevallen geldt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. En kwakzalvers er met hun zalvende opmerkingen er veelal een stinkzooi van maken.

 5. geile braad beer schreef op : 5

  beste ‘anarchisten’

  Dit zijn dan vluchtelingen, maar voor jullie geliefde autochtone bevolking, is óók geen woningbouw

  Neen, alle sociale woningbouw is afgebroken, door jullie geliefde VVD

  Is Ymeren trouwens niet ‘corporatistisch’ ? ( vervlechting staat en kapitaal ? )

  Als jullie ‘vrije markt’ nou eens echte woningen zou kunnen faciliteren ?

  Huizen die niet naar diarree ruiken, waar de ratten niet tussen de muren zitten, waar de huur niet zes honderd per jaar is, waar alles stuk is, de lucht verontreinigd, waar de maden over de grond kruipen

  Waar is die vrije, alles regulerende markt nou ?

  We wachten al jaren op die ‘moreel verantwoorde huisjesbaas’

  Breng ons dan ‘dat product’

  Nee, alles staat leeg, halve wijken staan te verloederen, terwijl er ondertussen enorme woningnood is

  Beetje vreemd hé ?

  Ymeren is een kut bedrijf. Ik ben daar een keer geweest, voor de huur van een ‘woning’ en ze deden respectloos tegen mij, hun ordinaire medewerkers deden uit de hoogte tegen mij en heel streng en boos

  Als het aan mij ligt, wordt iedere vierkante centimeter van hun penoze imperium gekraakt

  Yep

  Want wat niet mag, kan nog steeds

  XtC gebruiken, mag niet, maar het kan wel

  De koning verrot schelden, mag niet, maar kan wel

  Spijbelen, mag niet, maar kan wel

  Van dat verwende kut Ymeren kraken, mag niet, maar kan wel

  Want wat niet mag, kan nog steeds

  De bazen van Ymeren kunnen wel gaan huilen, maar deze heren zijn geen slachtoffers. Ze snuiven nog een lijntje weg, ze bezitten zestien huizen. Deze mensen hoeven niet nog meer

  www.youtube.com

 6. geile braad beer schreef op : 6

  zeshonderd per maand

  Correctie

  I don’t mind stealin’ bread from the mouths of decadence
  But I can’t feed on the powerless when my cup’s already overfilled, yeah
  But it’s on the table, the fire’s cookin’
  And they’re farmin’ babies, while the slaves are all workin’
  Blood is on the table and the mouths are all chokin’
  But I’m goin’ hungry, yeah
  I don’t mind stealin’ bread from the mouths of decadence
  But I can’t feed on the powerless when my cup’s already overfilled, uh huh
  But it’s on the table, the fire’s cookin’
  And they’re farmin’ babies, while the slaves are all workin’
  And it’s on the table, their mouths are all chokin’
  But I’m goin’ hungry

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 7. Nico schreef op : 7

  @geile braad beer [6]: De ontbrekende bronvermelding: Tekst van Temple of the Dog – Hunger Strike.
  Lijkt wat op het verhaal van Robin Hood, maar pakt geen oorzaken aan. Symptoombestrijding die verheerlijkt wordt. Een pendulum van eerst een bullmarket regelen, daarna een bearmarket en zo oeverloos doorgaan omdat de oogkleppen van traditie dat vereisen. Links rechts links rechts, van het ene uiterste naar het andere uiterste en ondertussen de gulden middenweg taboe verklaren omdat kloven dienen te voortbestaan.

 8. geile braad beer schreef op : 9

  Ja, Nico

  Maar dat is dus het probleem met zogenaamde ‘an’caps

  Ja, er is een vastgeroeste woningmarkt, maar als er een echte markt was, dan was het wel allemaal leefbaar

  Ja, zoon, maar wij leven nú

  Wij zitten nú in die weg rottende panden, van de penoze. De penoze verbonden met de corrupte gemeente

  Het is symptoom bestrijding, omdat de mensen nuet anders kunnen

  Het is thuis wonen tot e vijfendertigste, of twintig jaar op een wachtlijst staan, of in een onhygiënisch pand/brandgevaarlijk huisjesmelk pand wonen, van een ‘ondernemer’

  Weten we nog wat er in London gebeurde ?

  Ja, symptoom bestrijding zeg je, maar wat doen ‘an’caps ?

  Geen reet

  Een beetje Trump’s reet zuigen en speculeren over dat échte kapitalisme, dat in theorie ooit een keer zou kunnen komen, misschien en waar zaken beter geregeld zijn

  Ja, mensen met eergevoel gaan daar niet op wachten

  Want vrijheid wordt genomen, niet gegeven

  (A)

  leven de anarchie !

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 9. johannes schreef op : 10

  @anp rebel [3]:
  Als oud Amsterdammer, in Landsmeer opgegroeid, in 1945 terug in de stad, wat een mooie herinneringen, ben er verleden jaar geweest, nou Amsterdammers zijn er niet meer en daar bedoel ik ook de Amsterdamse Joden mee, en helaas mijn Amsterdam ook niet, dus ze doen maar, de politiek is niet capable, en ook niet echt geintereseerd in zijn burgers, teveel Homo’s Lesbiënes, teveel niet van Amsterdam houdende lieden, volgens mijn gedachten is het niet nooit meer terug te draaien, en waarom ook de genen die het oude gekent hebben zijn niet meer, dus Sodom en Gamorra is de toekomst, groet Jenne

 10. Falcon schreef op : 11

  @Marijke [8]:

  Precies ! Gelukkig maar dat al die linksche menschen van het type links lullen rechts zakkenvullen uit de grachtengordel nooit elders op vakantie gaan. Je wil immers een ander niet tot last zijn.

 11. geile braad beer schreef op : 12

  Gaan ze kankeren op Amsterdam

  Amsterdam is goud waard

  Je moet dus als werkende jongeren maar wachten op ‘echt kapitalisme’

  Om je een toegankelijke woning te bieden ?

  Lekker op de LP stemmen, die enorme partij, met meer dan zeventien leden

  Die partij die bergen verzet

  En heel anders is dan de VVD

  Want hun voorman heeft weleens belasting ontweken/doken

  Wow, dat gaat mij wel helpen

  Weetje wat we doen, we gaan de bossen in en bouwen allemaal huge ass boomhutten, om in te wonen

  Gaan we lekker wachten op de ME ridders

  johannes [14] reageerde op deze reactie.
  Falcon [15] reageerde op deze reactie.

 12. johannes schreef op : 13

  Mijn hele leven heb ik ze meegemaakt altijd maar huilen, niets is goed, eigen inisiative kennen ze niet, wij hadden niet veel na de oorlog, maar goed we waren vrij en gingen aan de slag, ik vele socialisten gekent die het woord sociaal niet kenden, vandaar ze hebben de hele partij uitgeholt en opgegeten, wat een baantjes jagers, eigenlijk zijn ze veel erger en ook gevaarlijker als wat je aanneemt je tegenstanders te zijn, en dan de anarchisten, vaak met een rijke vrouw getrouwd, kom op echte monniken bestaan niet meer, hier waar ik woon zijn nog enkele Nonnen, fantastische vrouwen, staan altijd klaar om anderen te helpen, heb jaren lang een mooi contact onderhouden met Moeder Overste, toch ben ik niet echt religeus, maar in mijn twijfels geloof ik ergens wel, groet Johannes

 13. johannes schreef op : 14

  @geile braad beer [12]: Je kunt je naam beter veranderen in zeurende ……………., je moet het zelf doen in deze wereld, be a men, zeur niet maar zoek en
  ga er tegen aan, ben bijna 82 en doe nog van alles, het is nooit te laat !!! en Amsterdam en Nederland is niet het centrum van de wereld, ga eens kijken bij de Kalash in de Hindu Kush, kun je leren met weinig toch heel gelukkig te zijn, groet Johannes

  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.

 14. Falcon schreef op : 16

  @Falcon [15]:

  Zal ook snel onderstromen met al die grote waffels daar 😉

 15. Bertuz schreef op : 17

  @johannes [14]: Ware woorden.

 16. Bertuz schreef op : 18

  @Marijke [8]: Neen, dat mogen alleen de uitgeprocedeerde asielzoekers.

 17. Nico schreef op : 19

  @geile braad beer [9]: Het is duidelijk wat je bedoelt, maar gaat qua framing wel uit van een collectivistisch beeld.
  In dat beeld kun je het politiek spectrum 90° linksom kantelen, om boven in blauw liberaal / ancap te zien, die kennelijk geneigd is om rode vulkaanuitbarstingen van volkswoede te genereren, waarvoor dan een PvdA, SP etc. in stelling wordt gebracht als bliksemafleider c.q. zoethouder.
  Je zou verwachten dat daar tussenin iets groens zou zitten, alleen heeft D-666 haar uitgangspunten kennelijk verloochend en profileert Groen Links zich als… de naam zegt het… links. Dus niet als neutraal groen.

  Legergroen kan neutraler zijn. Vanavond nog zag ik een vrij nieuwe mat-legergroen gespoten BMW staan, kennelijk wat gepimpt met techno-snufjes. Mooie bak, maar niet aansprekend, niet aantrekkelijk.

  Het probleem met collectivistisch denken, onder de vlag van een nationaal (handels)merk, is dat het in beginsel neutrale Groene Hart van een individueel bestaan negeert en/of tot een business project maakt dat ontgonnen en geëxploiteerd moet worden. Of dat juist kan organiseren. Utilitarisme, het individu als nutsvoorziening van het ‘merk’, de staat. Net als die BMW met interessante techniek, maar niet aansprekend, niet aantrekkelijk.

  Wat ik telkens weer mis in allerlei verhalen voor de bühne is de mogelijkheid tot een daadwerkelijk gezonde individuele ontwikkeling voor een ieder die dat wenst. Kennelijk is dat taboe verklaard, wereldwijd. Uit onze eigen ervaringen en waarnemingen kan ik althans niet anders concluderen.

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 18. Nico schreef op : 20

  @Nico [19]: Die BMW haalde ik even aan vanwege de indruk van ‘gladheid’. Het werkt technisch goed, maar voelt voor mij ‘gladjes’ aan. Net als allerlei praatjes die ik hoor. Een auto is een kwestie van voorkeuren, bij praatjes ligt dat anders. Gladde praatjes zijn dan misschien wat lastig te kraken, maar de aanhouder wint en peutert de denkfouten er tussenuit.

 19. johannes schreef op : 21

  Nico, heb ooit lang geleden een donker groene Alfa Romeo Guilia super gehad, niet gladjes, maar als een vrouw vol bekoring en vormen, en ze zorgde altijd dat ik veilig thuis kwam bij mijn familie, zelfde gevoelens als bij Ciao Bella Ciao het Italiaanse Partisanen lied, diep en mooi groet !!!

  Nico [26] reageerde op deze reactie.

 20. Braad beer schreef op : 22

  Johannes

  Wie zegt dat ik niets doe ?

  Hoezo op de man spelen ?

  Ik zeur niet, ben prima tevreden, over allerlei zaken

  Maar woningbouw is een écht probleem

  Huisvesting en woningnood is een probleem, dat weet iedereen

  dat is niet zeuren, dat is gewoon niet compleet, bizar naïef zijn.

  johannes [25] reageerde op deze reactie.

 21. Braad beer schreef op : 23

  Falcon

  Ik vind Amsterdam wel fijn

  Maar who cares ?

 22. eric schreef op : 24

  Aan de ene kant van de kloof heb je zo weinig mogelijk last van degenen aan de ander kant van de kloof als je zorgt dat degenen aan de andere kant niet bij de kloof durven/kunnen komen. Als ze dat tóch doen, zorg dan dat ze in de kloof flikkeren. Houd ze hoe dan ook bij jouw kant van de kloof weg.

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 23. johannes schreef op : 25

  @Braad beer [22]: Beste Graad Beer, De Pseudo woningnood heeft en zal altijd bestaan, dit fenomeen hebben de ambtenaren bureaucraten in combinatie met huisjes melkers nodig voor hun bestaan, het CBH zo als het hete in de 60 iger en 70 iger jaren, was corrupt tot op het bot, heb dit zelf persoonlijk aan de lijfe ondervonden, en in mijn gevoel is daar niet echt veel verandering in gekomen.
  Nu kun je constant met je kop tegen deze muur lopen, waar ze alleen maar om lachen, of lering trekken, en er mee leren omgaan, heeft te maken met je carracter, en of je je zelf wilt protestueren,
  want daar vraagt dit niet democratische niet sociale systeem om.
  Het is een verschrikkelijk iets dit leefsysteem, als je een vrije geest bent, vraag je je af hoe hier mee te leven, volgens mijns inzien, kom te samen verworpenen der aarde, en vorm een parodie in deze tijd, waar in ieder één rijk en hoogst tevreden is, zolang ze niet verder kijken als hun neus lang is.
  Heb niets persoonlijks tegen U, maar jammeren helpt niet, er komt veel meer voor kijken om deze pseudo progresieve duivels te verslaan, misschien is gewoon bot geweld het antwoord, Groet !

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 24. Nico schreef op : 26

  @johannes [21]: Ja… in Italië is er voor gewone mensen die van de alfa’s voor veel dingen een fiat nodig hebben de Fiat, voor de alfa’s de Alfa Romeo. Plus nog wat andere wat exotische merken. Heb eens een keertje in een Alfa Romeo meegereden, een wat sportievere uitvoering, en die ronkt inderdaad lekker 😉

  Het is allemaal een kwestie van smaak natuurlijk hé? Wij vinden het wel leuk om een motor te horen die als je rustig rijdt wat gladjes en opvallend klinkt, maar ook kan ontwaken en rauwe kracht kan laten horen terwijl je de kracht ervan voelt vibreren. Combineer dat met wat andere aspecten en er is voldoende keuze qua fabrieks-auto’s.

  Een stapje verder kom je met kit cars op een uitdagend terrein. Je zou kunnen zeggen dat iemand met een fabrieksauto veelal als gebruiker optreedt, en de kit car voor kenners is. Je moet zo’n ding zelf in elkaar sleutelen, waardoor je kennis groeit. Hoewel je daar wel tijd voor vrij moet maken.

  Hetzelfde geldt voor een woning kopen/huren wat een gebruikersmentaliteit kweekt, vs. zelf bouwen. Om zelf een woning te bouwen is er even een leercurve en inspanning nodig, maar dan ken je wel ieder deel ervan. Er is als het ware een intieme verhouding ermee gekweekt, waardoor je er anders mee omgaat en het onderhoud anders benadert. Geen woningnood, geen woningen die verslonzen en langzamerhand een bouwval worden maar woongenot. Hoewel ze als een kraakpand misschien soms wel gepaard gaan met breinkrakers die best gezond zijn om een beetje brain-joggen, brain-fitness te doen.

  johannes [32] reageerde op deze reactie.

 25. Nico schreef op : 27

  @eric [24]: Dat is de traditionele insteek kennelijk. Laat ik het nu leuk vinden om stukken hout met een bijl te kloven voor brandhout… wie weet kan de bijl in die kloof (tussen groepen). Want laten we eerlijk zijn… als de energie om die kloof in stand te houden energieverspilling is, inspanningen die weglekken en beter gebruikt hadden kunnen worden, dan kun je er toch maar beter vanaf zijn?

  Mijn ervaring met het kloven van brandhout leert dat je onderweg zo af en toe knoesten tegenkomt. Die maken kloven lastig. Iets dergelijks is gaande met denkwijzen. Er zitten hier en daar harde plekjes die net als een knoest lastig zijn om doorheen te komen. Waar een wil is, is een weg. Waar de pil (een knoest, de anticonceptiepil van onwil) is, is pech.

 26. Nico schreef op : 28

  Uit het bovenstaande blijkt iets dat ik telkens op verschillende manieren vertel, namelijk dat zelf doen weliswaar meer inspanning vereist maar dat het bevredigender is. Dat geldt voor auto’s, voor woningen, voor individuele levens (sleutelen aan je eigen karakter), enz. Zo kan een ieder in het eigen leven de hele piramide van Maslow aflopen. Voor zover overheid tenminste niet hindert, saboteert.

  Vergelijk het met opgroeien en eerst aan je fiets sleutelen. Kun je dat zelf, dan ben je niet afhankelijk.
  Ooit heb ik eens na de fiets een bromfiets helemaal uit elkaar gehaald, motor gereviseerd en ook de rest opgeknapt, daarna met dat ding vanaf Rotterdam via de Flevo naar Friesland gereden om ‘m eens goed te beproeven. Was best leuk.
  Op eenzelfde manier sleutelen liefhebbers aan motorfietsen. Vanaf helemaal reviseren etc. tot en met genieten van heerlijke motorritten.

  Dit soort plezier heb je niet als je je portemonnee trekt voor een kant-en-klaar product, dat stomweg gebruikt en naar een specialist gaat voor onderhoud en reparatie.

 27. Nico schreef op : 29

  @johannes [25]: Bij bot geweld denk ik aan hout met knoesten erin die gekloofd moeten worden, of ze nu ‘willen’ of niet. Als bij mij de bijl niet hielp dan ging de cirkelzaag erin. Zoals je bij gewapend beton naar het zwaardere middel van diamantslijpen moet grijpen.

 28. ratio schreef op : 30

  @Marijke [8]: Een socialistisch beleidsprogramma zoals de gemeente Amsterdam ambieert kost geld dat moet worden opgebracht door ondernemers en mensen die werken. Er moet een economische basis zijn. Zonder economische basis geen sociaal programma.

  De economische basis van Amsterdam rust voor een groot gedeelte op twee pijlers, de luchthaven en het toerisme. Dit betekent dat socialisten die realistisch zijn twee dingen moeten doen

  1] Schiphol maximaal laten groeien
  2] toerisme accepteren

  Zo niet dan moeten ze het ambitieniveau van hun socialistische inclusieve samenleving op termijn drastisch neerwaarts bijstellen.

  johannes [31] reageerde op deze reactie.