Wie zich in korte tijd wil oriënteren over een aantal aspecten van de geschiedenis van het Koninklijk Huis, raad ik aan het boek “ Van de prins geen kwaad, Prins Hendrik en andere dossiers van Oranje.”

Dit werk, geschreven door Hugo Arlman en Gerard Mulder, verschaft een goed inzicht in het dagelijks leven van de goedzak Hendrik, de nukkige en onberekenbare Wilhelmina die op haar zesde al met mevrouw aangesproken moest worden, een aantal voorouders van Wilhelmina, die al dan niet van elkaar afstammen en een aantal Oranjebastaards.

Voor Oranjeklanten is het met name over Hendrik wel even schrikken, maar de goede man had als onbezoldigd hofstier na zijn aankomst in Nederland ook weinig te doen.

“Van de prins geen kwaad” verschaft een uitgebreid scala van informatie over de prinsgemaal, aan wie door de regering van alles beloofd was. Van dat beloofde kwam weinig terecht.

Nadat zijn inkomsten uit Duitsland stopten, moest hij leven op de zak van Wilhelmina, die ook fondsen fourneerde voor zwijggelden. de opvoeding van de vele kinderen die Hendrik in den lande verwekte en de dure cadeaus voor zijn vriendinnen.

Het viel allemaal niet mee; vanaf de twintiger jaren kwam er ieder jaar een arts uit Duitsland voor het geven van een kwikbehandeling tegen syphilis.

Vervolging op grond van artikel 248s kon altijd worden voorkomen door Hendrik uit de relevante locaties op tijd weg te loodsen.
In het boek wordt ook de rol van Wilhelmina’s adviseur Van ‘t Sant als brandblusser voor de door Hendrik aan de lopende band veroorzaakte schandalen uitgebreid belicht.

Hugo van Reijen

17 REACTIES

 1. Ook interessant is het boek van Ine van Veen: “Bedrog om de troon”. Wat zich nu koning en kongin noemen zijn geen Oranjes, maar ordinaire oplichters. En de domme goegemeente maar juichen voor die “leuke” Maxima en haar obesitas kinderen.

 2. Op de een of andere manier heeft de geschiedenis van het Huis van Oranje nooit een gevoelige snaar bij ons geraakt. Het is koeltjes besturen wat de klok slaat, hoewel met mooie woorden voor de bühne. Over Oranje-vriendjes hoor ik nooit waarderende verhalen, wel het tegenovergestelde. Een systematisch sfeerbeeld.

  Ga je verder terug in de geschiedenis, dan kom je zowaar een Oranje tegen die ballen had. Volgens Willem van Oranje in 1572:
  “Hoewel goed katholiek, kan ik niet goedkeuren dat vorsten wensen te heersen over het geweten van hun onderdanen”

  Voor zover dat geweten niet verziekt is iets om van harte mee in te stemmen. Hoewel perverse wetgeving juist gewetensconflicten veroorzaakt.

  Hoe het zit met de hofstier (wederhelft) van Wilhelmina weet ik niet. Wel weet ik dat mijn ‘andere helft’ en ik allebei in staat zijn om in de rol van stier te kruipen om perverse figuren op onze horens te nemen en er eens lekker mee te sollen ?
  Hoewel we meer zien in een potje filosofische Kung Fu, maar dat is weer een ander verhaal. Zie hier voor een introductie op het onderwerp.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  AnCap [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [2]: Met die opmerking over stieren solde ik maar wat. Europese vorstenhuizen zijn ons te dol op stieren.

  Bull baiting kan gezien worden als mensen treiteren om te zien of ze geschikt zijn voor bijvoorbeeld een bestuurlijke functie. Beren zijn kennelijk een beeld van (minister)presidenten). Bear beating kan gezien worden als mensen treiteren om te zien of ze geschikt zijn om een dergelijke functie te bekleden.

  De bear en bull passen bij bepaalde marktbewegingen; de bull neemt de markt op de horens (bullmarket), de beer slaat ‘m neer (bearmarket), een soort pendulum. De gulden middenweg past daar niet bij, omdat stilstand als achteruitgang wordt gezien. Wat een dwaling is, omdat er ook nog zoiets is als een gezonde, natuurlijke ontwikkeling. Iemand met een karaktertype als de Chinese draak zou dat begrijpen.

 4. @formidabele [3]: Als het loopt als een eend, kwaakt als een eend…
  Vergelijk het gedrag van hedendaagse Oranjes met de uitspraak van Willem van Oranje.

  Voor de bühne lijkt het gedrag van een hedendaagse Oranje meer op dat van een stempelautomaat van wetsvoorstellen dan op leiderschap (á la ‘volg mijn aanwijzingen en voorbeeld’). Hoewel niet duidelijk is wat er achter de schermen plaatsvindt, wie precies scripts schrijft voor acteurs op het politieke toneel of sterren op het zwarte kosmische bioscoopdoek. Dergelijke rookgordijnen creëren geen vertrouwen, want het is juist de inspanning om elkaar te begrijpen en behulpzaam te zijn die dat creëert.

 5. Ha ha… vandaag een inkomend telefoontje, van een ambtenaar. Altijd weer interessant hoe desnoods in de Heilige Naam des Konings getracht wordt te treiteren, op stang te jagen. Wat een stel rukkers zijn het toch ook hé? Rukken voor het vaderland. Maar ja, die zaden van gedachtengoed blijven bij ons op een kille muur van minachting uiteen spatten 😀

 6. Gebruik mijn naam vrijmoedig, maar misbruik het nooit !
  In naam van de Koning zetten wij u uit uw huis omdat u de huur niet betaalt
  In naam van de Koning verkopen wij uw huis omdat u de rente niet betaalt
  In naam van de Koning plaatsen wij uw kind uit huis wegens incompetentie
  In naam van de Koning ontnemen wij u het ouderlijk gezag over uw kinderen
  In naam van de Koning verklaren wij u of uw bedrijf failliet
  In naam van de Koning stellen wij u van rechtswege onder curatele
  In naam van de Koning leggen wij u een wurgboete op voor een verkeersovertreding
  In naam van de Koning gijzelen wij u in de gevangenis tot de wurgboete is betaald
  In naam van de Koning sluiten wij u op in de gevangenis wegens een veroordeling
  In naam van de Koning leggen wij beslag op uw bezittingen
  In naam van de Koning leggen wij u een belastingaanslag op
  In naam van de Koning leggen wij u een dwangsom op bij ongehoorzaam zijn
  In naam van de Koning ontnemen wij u uw spaargeld in het AOW-bufferfonds
  In naam van de Koning ontnemen wij uw kinderen het erfrecht op uw pensioengelden

 7. @Nico [2]: De Katholieke kerk is heel lang tegen elke vorming van macht en de vorming van staatsmacht in het bijzonder geweest. In de oude anarchistische samenlevingen uit de vroege middeleeuwen (die een rechts karakter hadden qua economie) was de Katholieke kerk hooguit een moreel kompas dat voor stabiliteit zorgde. De kerk had zelf geen enkele zeggenschap over de mensen en hun levens en verzette zich hevig tegen elke vorm van macht om over anderen te heersen.

  Deze samenlevingen hadden overigens vaak wel een koning, maar deze koning was geen monarch. Hij was “de eerste onder gelijken”, wat inhield dat het recht dat voor iedereen in de samenleving gold ook gewoon op hem van toepassing was. Hij had dus geen speciale privileges, geen wetgevende macht en ook geen recht om belasting te heffen. Hij was een hoeder van de samenleving, die het territorium beschermde tegen criminelen en aanvallen van buitenaf. Voor de rest was hij rechtens gezien volledig gelijk aan ieder ander.

  Willem had dus eigenlijk moeten zeggen “Ik ben Katholiek en dus kan ik niet goedkeuren dat vorsten wensen te heersen over (het geweten van) hun onderdanen”.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 8. @AnCap [8]: Het is me helder wat je schrijft, maar dit is niet de hele waarheid en niets dan de waarheid. Hoewel het wel past in een tendens in bepaalde kringen; ‘terug naar goede oude tijden’.

  De kerkelijke rangorde van het duo Kerk en Staat loopt ongeveer gelijk op met de maatschappelijke rangorde. Vorsten en keizers dienden zich te conformeren aan het gedachtengoed van de Kerk.
  Aan de top is de rang Pontifex Maximus (Heilig Vader, paus) dezelfde als een keizer. Hoewel een paus toch wel een keizer in het zadel kon plaatsen of daaruit wippen, desnoods middels ex-communicatie (veroorzaken sociaal isolement, wordt tegenwoordig ook nog gedaan).

  Een rang lager is een vorst ‘eerste onder gelijken’, met dien verstande dat die gelijken edelen zijn. Want vooraan-staande burgers of het klootjesvolk worden traditioneel niet als gelijken beschouwd. Dat zijn geen ‘goden’, maar ‘stervelingen’.

  Verder propageren en handhaven pauzen, keizers en vorsten traditioneel een scheiding tussen ‘hemel’ en ‘aarde’ oftewel een scheiding tussen de regionen van macht en datgene wat bestuurd wordt. Die scheiding zie je wereldwijd in feodalisme en mythologie opduiken.

  Opmerkelijkerwijs… is die laatste scheiding zoiets als een eerste scheur in een ijsvloer. Je denkt stevig te staan, maar, krak. Als eenmaal het voorbeeld van een sociale breuklijnen (segregatie, ‘onderhuids racisme’, als ‘breuk in ijsvloer’) is neergezet, wordt dat voorbeeld nagevolgd en ontstaan volgende varianten op dat thema. Net als in een ijsvloer ontstaan er dan steeds meer scheuren, totdat degene die erop staat er doorheen zakt. Of als de sodemieter die ijsvloer verlaat.

  Gezien allerlei verdeeldheid in regionen van macht en degenen die erdoor bestuurd worden, is het waarschijnlijk niet verstandig om sociale breuklijnen te repareren, maar eerder met natuurkrachten mee te gaan. IJsvloeren ontstaan immers door Global Cooling van bovenaf. Valt dat weg, dan valt de belangrijkste (model)scheiding weg en wordt de temperatuur minder onaangenaam, zoals bij een zonnetje op water. Hoewel er dan wel eerst fabeltjes en andere misleidingen die ijskoud (desnoods met gemaakte glimlach of dito tranen) verkondigd worden uit de weg geruimd moeten worden.

 9. Voor de goede orde merk ik op dat sociale breuklijnen ijskoud (of desnoods vurig) gehandhaafd worden en bijvoorbeeld joden (creatievelingen, slimmerikken) en uyghurs daar zodanig last van hebben dat ze in diaspora’s terecht komen.

  Op zowel joden als uyghurs wordt ijskoud gejaagd om hen over te kunnen hevelen naar de andere kant van een sociale breuklijn. Headhunters in het bedrijfsleven zijn er niets bij, het is meer koppensnellen, een soort hedendaagse kannibalisme om van de inhoud van ‘knappe koppen’ te kunnen genieten. Zonder sociale breuklijnen zouden joden en uyghurs heerlijk hun eigen leefomgeving kunnen verrijken, zonder alert te hoeven te zijn op headhunters/koppensnellers.

  Helaas schrijf ik uit eigen ervaring, zowel v.w.b. een diaspora, gewone headhunters als wannabe kannibalen. Wat ons betreft gaat de hogere adel alles op alles zetten om dat ijsvloertje met sociale breuklijnen geheel weg te smelten, iets anders dan ‘bruggen bouwen’ tussen eilandjes die zich tegen elkaar afzetten.

  loNe [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [10]:

  .. u begrijpt de attributen niet helemaal, Nico.

  het grootste en basisverschil tussen de gedachtengang van Vrijspreker (die ik overigens zeer waardeer) is een verschil tussen “het geloof dat de mens op zichzelf bestaat” (zoals Vrijspreker doet) ,
  of dat “de mens onderdeel is van een ándere werkelijkheid” ,
  zoals ik graag wil voorstellen .

  Deze twee soorten fundamentele houdingen zijn *niet* verenigbaar ;
  en heeft invloed op ieder begrijpen van onze huidige situatie .

  (Het meeste) wat er in deze wereld gebeurd , is (door de elite) gecreërd news en events , maar slaan negens op — totdat je ze verbindt met een ándere werkelijkheid , dan de onze .
  Pas dan komt er een patroon tevoorschijn , waaróm de huidige heersers bepaalde eventen stimuleren , veroorzaken , en via hun eigen MSM gaande houden … okee..

  concreet , over je post ,
  het gaat dieper dan “rijken die een breuklijn maken tav de minderen” – maar over een bepaalde bloedlijn die vecht voor overheersing over een aan hun vijandig soort mensen :
  jij en ik.

  ..ik vertaal zowel egyptische Spells als Rg-veda en de bijbel –
  en geloof me – wij vandaag zijn absoluut Blind
  wbt de oorlog gaande (over onze ‘realiteit’).
  Wij denken het summum te zijn van wat we weten ,
  (altijd vergeleken met de zgn ‘donkere middeleeuwen’) ,
  maar de waarheid is
  dat we het voetbalteam zijn die constant in eigen doel schiet :
  *alle* oude geschriften stellen dat wij , nu, in een Fake werkelijkheid leven (= na Eden) ,en ons daar willen hóuden
  (muv de bijbel) .

  ..en dat laatste noem ik met nadruk –
  omdat de val van Eden DE overwinning was welke alle Sumerische tablets , en Egyptische spells (en de Veda’s) in grootse woorden beschrijven ,
  en daarom natuurlijk DE ramp wbt de bijbel .

  Realiteit ….
  zelfs dát is niet waar.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 11. @loNe [11]: Hier zouden we waarschijnlijk een interessant gesprek over kunnen voeren. Ten diepste… wie heeft de controle over wat en wie? Ten gunste/koste van wat of wie?

  Ook wij (man vrouw) hebben in onze levensgeschiedenis hier een daar een satanische bloedlijn getrokken, tegenstanderschap als gevolg van inkomende perversies. Het zij zo. Maar als anderen zo graag controle over derden willen uitoefenen, betekent dat nog niet dat wij dat perverse voorbeeld zouden willen volgen. Wij zijn neutraal, hoewel gericht op gezondheid (fysiek, mentaal, sociaal) voor een ieder. Delen door 0 is niet mogelijk, al helemaal niet door dubbel 0 (00, man vrouw).

 12. Geschiedenis van het koningshuis is interessant maar het is misschien nog interessanter om de huidige familie met hun gewoontes te analyseren. Zij tonen ons zaken die niet benoemd worden en waar wij geen kennis van hebben en daarom geen acht op slaan.

  Er is door de jaren heen heel veel kennis verloren gegaan. Onze voorouders hebben deze kennis afgedankt als zijnde niet meer relevant. Onze ouders hebben deze kennis niet gekregen, dus niet doorgegeven en op school wordt deze kennis al ook niet gedeeld.

  Het gaat om kennis over occulte zaken. Burgers zouden zich moeten afvragen waarom het koningshuis oorlogsslachtoffers herdenkt tijdens een ceremonie bij een obelisk. Dat is geen toeval. De aanslag op Koninginnedag gebeurde ook bij een obelisk (De Naald). Mensen/Burgers zouden er goed aan doen om uit te zoeken wat een obelisk is. Het verandert je kijk op het koningshuis.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 13. @prochrist [13]: Wie A zegt doet er verstandig aan om ook B te zeggen. Interessant onderwerp die obelisk, relevant ook. In de Nederlandse taal wordt gesteld dat het ‘naald’ zou betekenen, in de Engelse taal dat het ‘nagel’ zou betekenen. Zo’n ding lijkt een paal maar loopt taps en staat voor het vaatje of vat waaruit getapt wordt.

  Ik ga er niet over schrijven, daarvoor heb jij jezelf al impliciet uitgenodigd, maar misschien wel verstandig om eens te denken aan het concept dat vrouwen verkondigen: ‘beter een kleine die steigert dan een grote die weigert’. Want die kleine steigert alleen als het nodig is, terwijl die grote misschien maar beter geweigerd kan worden vanwege allerlei scheuringen die deze veroorzaakt. Dat gaat verder dan grof genaaid worden, dat is gepaald worden. Levend gegrild worden, de keerzijde van door de strot geduwde ‘zorg’.

 14. Er schijnt een samenhang in heel dit pyrimidaal stelsel te bestaan

 15. Nico, het zal je denk ik verbazen hoeveel informatie reeds beschikbaar is over obelisken. Deze vreemde bouwsels waar de gemiddelde mens zonder ook maar één gedachte voorbij loopt, hebben een enorme geschiedenis. Ze zijn belangrijk voor een bepaalde groep mensen. Obelisken staan over de hele wereld voor een ieder zichtbaar en toch weet vrijwel niemand waarom ze er staan. Diverse mensen geven er diverse betekenissen aan. Van vriendschapssymbool tot occult symbool. Het kost mij heel veel tijd om alle informatie te herlezen om te beoordelen of het eventueel interessant is voor een ander. Bovendien ben ik van mening dat de tijd dat mensen passief afwachten totdat een ander alles uitzoekt en informatie hapklaar presenteert voorbij is. Mensen zijn tegenwoordig zelf actief op zoek naar informatie. Dat doen ze in hun eigen tempo. Jij ook. Nu heb je de betekenis in het Nederlands en Engels opgezocht. Volgend jaar valt je misschien iets op bij de dodenherdenking en ga je naar aanleiding daarvan meer uitzoeken of misschien boeit het je totaal niet en roept het verder geen enkele vraag in jou op. Dat kan natuurlijk ook. Dan is het niet nodig dat een ander tijd steekt in dit onderwerp.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.