De droogste zomer was die van 1976. We zijn nu 42 jaar verder. Vele, vele jaren waarin we ons konden voorbereiden op een volgende grote droogte. Decennia waarin we ons konden voorbereiden op klimaat verandering. Decennia waarin tal van wetten zijn aangenomen. Tientallen jaren waarin de burger milieu heffing op milieu heffing voor zijn kiezen heeft gekregen. Om de samenleving voor te bereiden. Belasting verhoging op belasting verhoging. Wetgeving op wetgeving. Besparende douchekoppen, WC’s met een kleine spoeling knop. Wasmachines die minimaal water gebruiken. Alsof NL in het midden van de Sahara ligt, of midden in Australië. En niet in een delta waarin je spaarbekkens kan aanleggen……

We zijn niet voorbereid. Een paar maanden met relatief weinig regen en de gewassen verdorren. De tuinen mogen niet worden besproeid, we mogen niet te lang douchen. De boeren moeten machteloos toezien hoe ze ondanks hun trouwe belasting moraal in de steek gelaten worden. Hun gewassen verdorren en als ze toch beregenen moeten ze draconische boetes betalen.

We zijn wel uitgekleed in naam van het klimaat maar zijn niet voorbereid. We zijn financieel aangeslagen en uitgezogen door klimaat alarmisten. Zonder dat ze leveren. Er zijn geen grote spaarbekkens aangelegd in de jaren 80 of later. Er is niet veel gepresteerd. Anders dan dat de burger extra heffingen heeft moeten betalen. Anders dan dat de burger een schuldcomplex wordt aangepraat.

Degenen die de goedwillendheid van de massa misbruiken in naam van het redden van het klimaat middels extra heffingen en belasting verhogingen behoren tot de meest kwaadaardige personen op de aarde. In naam van een hoger doel wordt de goedgelovigheid van de massa misbruikt. Het enige dat na dit soort acties overblijft is leeg cynisme. De massa beseft dat ze is verraden. En wordt cynisch als de bevolking in de DDR.

In de delta van Europa hoort nooit een tekort te zijn aan drinkwater. Als dat wel zo is. dan is het een bewuste politiek keuze. Spaarbekkens die konden worden aangelegd zijn niet aangelegd. De burger gelooft dat zijn consumptie patroon de oorzaak is van de ellende. Maar de burger is juist minder gaan gebruiken. bron CBS. Zie de bovenste lijn in onderstaande grafiek, die sinds 1995 is gestabiliseerd. Ondanks een stabiel groeiende bevolking (blauwe stijgende lijn) is de totale water consumptie door de bevolking sinds 1995 stabiel of zelfs dalende (bovenste lijn).

Is het dan de schuld van de bedrijven? Zie de bruine lijn die niet echt is gestegen sinds 1970. En nog steeds rond de index van 1970 = 100 schommelt.

De enige conclusie die getrokken kan worden is dat er sinds 1990 / 1995, dus de afgelopen twintig jaar, geen effectieve maatregelen zijn getroffen om een droogte periode van twee maanden te overleven/ Driewerf ZIEK!

De burger is een schuldcomplex aangepraat en verlossing beloofd indien deze minder ging gebruiken en meer ging betalen. De waterleiding bedrijven hebben niet geleverd. Er is nu een water tekort in een land waar dat niet nodig is, een land in de delta van Europa. Een land dat zich had kunnen voorbereiden. Met extra spaarbekkens, met extra pompen, extra filter capaciteit. Dit is niet of niet voldoende gebeurd. We zijn verraden. Door hen die ons een schuldcomplex hebben aangepraat. En die van onze extra centen hebben geprofiteerd. En die ons hebben verraden. Door geen effectieve maatregelen te treffen die de capaciteit echt zouden vergroten.

De burger heeft wel geleverd door minder te gaan gebruiken en meer te gaan betalen. De prijs per kubieke meter is de laatste jaren weliswaar gedaald maar intussen betalen we wel naast vastrecht en waterverbruik voor Belasting op Leidingwater (BoL), voor de provinciale grondwaterheffing en tenslotte voor eventuele heffingen van waterschappen en gemeenten.

Hoe kan NL claimen een gidsland te zijn voor waterbeheer als er na slechts 2 maanden droogte een water tekort is? Veel landen hebben een droogte periode van 6 maanden. We zakken door het ijs en zijn verraden. Genadeloos verraden. Door hen die op ons geweten hebben ingespeeld. En wij, de burgers, wij hebben betaald. En wij zijn verraden. Wat overblijft. Leeg cynisme. Lege machtspolitiek. Het recht van de sterkste. Geen moraal meer. Die is verraden. Door degenen die ons een schuldcomplex hebben aangepraat. Die hebben geprofiteerd van de heffingen. Zonder te leveren.

26 REACTIES

 1. Ons geld dat middels heffingen en belastingen (onder mom van) wordt afgepakt, is altijd al tgv elite gespendeerd dus what’s new? Dit is maar het zoveelste bewijs van dat mensen maar misbruikt en uitgebuit worden. Gros van mensen weet het (maar wekt indruk dat ze dom zijn, iemand die doet alsof hij slaapt, is onmogelijk wakker te krijgen, lekker slim) en doet niks ermee, vindt het blijkbaar oké dus gebeurt er niks behalve klagen en/of oplossingen aandragen die geenszins zullen plaatsvinden omdat elite maar wil parasiteren over rug van iemand anders. Ik ben er klaar mee.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 2. @jhon [2]: brede en diepe sloten helpen niet als je waterschap een beregeningsverbod instelt https://www.gfactueel.nl/Home/Nieuws/2018/7/Beregeningsverbod-2018-waar-mag-je-niet-beregenen-309896E/. Je mag nog wel grondwater onttrekken, maar ook daar kan een einde aan komen.Waterputten zijn vergunningplichtig en mogen niet altijd bij natuurgebieden. Bovendien kan het waterschap de uren dat er beregend mag worden inperken, en eventueel zelfs wateronttrekking verbieden, zie voorbeeld van een beleidsnotitie over dit onderwerp: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waterschap%20Aa%20en%20Maas/CVDR341130.html

 3. Als je bedenkt dat schoon water van levensbelang is, niet alleen voor leven maar ook voor vruchtbaarheid… dan is het beslist een beschamende vertoning als er wel water is maar tegelijkertijd ook uitdroging.

  Elites lijken te leven van misleidende beloften, zelf comfortabel opgeblazen, maar anderen op een droogje laten staan. In gebrekkige toestand brengen en houden. Niet alleen qua water, maar ook qua elementaire kennis en mogelijkheden om daarmee aan het werk te gaan. Vervuilde kennis aanbieden is zoiets als vervuild water aanbieden waar men ziek van wordt. Toch is het precies dat wat verhandeld wordt. Verdund en vervuild met misleiding.

  Dit lijkt wat op het verhaal van graaf Dracula. Het gaat elites kennelijk vooral om poen, een instrument om behulpzaamheid (sociaal levensbloed) in te kopen. Wanneer gewone mensen gezien en behandeld worden als bloedbanken, dan hebben ze precies genoeg nodig om te overleven maar moeten ze niet voldoende voor zichzelf en geliefden overhouden om weerbaar te blijven of worden.

  Zoals graaf Dracula niet in een spiegel zichtbaar was, zo kijken leden van elites kennelijk niet in de spiegel om zichzelf, de eigen denkbeelden en de gevolgen van hun optreden eens kritisch te bekijken. En dat voorbeeld… wordt onder gewone mensen nagevolgd. Zoals elites vertrouwen op constructies en daarvan afhankelijk zijn, zo doen gewone mensen dat tegenwoordig ook. Daartoe gedwongen. Dat gaat goed totdat het goed fout gaat, want misleidende verhalen hebben een beperkte houdbaarheid.

  Zoals inmiddels wel duidelijk, zijn wij (man vrouw) afkerig van de discutabele maatstaf goed/fout en voorstander van de maatstaf gezond/ongezond. Fysiek, mentaal, sociaal, voor een ieder die een gezonde toekomst wenst. Daar hoort dus ook zuiver water en zuivere elementaire kennis bij, die door een ieder individueel gebruikt en waar nodig verder ontwikkeld kan worden.

  De afkeer en walging die door het bovenstaande artikel schemert is ons inziens volkomen terecht.

 4. @Roos [1]: Ja, hier hetzelfde. Het traditionele probleem is dat hongerstaking het enige resterende wapen is van de machteloze in een perverse omgeving. Niets meer aannemen of produceren, alleen gaat dat op allerlei fronten ten koste van de machteloze terwijl elites zich beste wel een stapeltje lijken kunnen veroorloven voordat ze als gevolg van een figuurlijke vulkaanuitbarsting (volkswoede) ten onder gaan.

  Aangezien zo ongeveer een ieder geïndoctrineerd wordt tot gezagsgetrouwheid, en andersom tot het eisen daarvan, is dit een trage en onaanvaardbare ‘oplossing’. Wat dat betreft is een Thor die met zijn hamer de schedels van vorstreuzen en demonen inslaat zoiets als een wegbereider richting een gezond(er) klimaat ?
  Als ik het allemaal juist inschat, kunnen gewone mensen en degenen die elites in het zadel zetten waarschijnlijk best wel met elkaar overweg, uiteraard na wat gesprekken om de lucht te klaren. De rottigste vervuiling zit er kennelijk tussenin, zoals bij smog, chemtrails en wat dies meer zij.

 5. Je stukje laat vooral het cynisme van de politiek zien: veel belasting heffen voor een bepaald doel, zonder het genoemde doel te realiseren. De klasse van parasieten is in de loop der jaren wel steeds groter geworden. Daar is al het geld naar toe gegaan.

  Het grappige is dat niemand mag genieten van het mooie weer. Het is gewoon al maanden lang heerlijk weer en puriteinen trekken het niet. Genieten is een doodzonde. Want “mensen gaan dood van mooi weer”.

  Ook al die extreme weersvoorspellingen komen niet uit. Volgende week “gaat het 40 graden worden”. Ik ben benieuwd. Die 35 graden van vorige week kwamen ook al niet uit. Het is hier Afrika niet en de kans dat er een pluk hete lucht daar vandaan hier naar toe drijft is klein.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. Overigens is het best wel cynisch om te constateren dat het grootste ondernemingsrisico van boeren niet het weer is maar het beleid van de staat.

  Ik vind het tot nu toe wel mee vallen met de droogte. Gisteren was ik in een lommerrijke omgeving in bos en duin. De bomen stonden er prima bij. Hier en daar heeft een boom het moeilijk als deze op een duintop staat maar dat is het wel. Wel wat dor gras gezien maar zo reageert gras op droogte. En inderdaad wat je zegt. Rondom de midellandse zee regent het maanden lang niet elk jaar en men kan er prima mee leven.

 7. @Hang Bejaarde [6]: Veel belasting heffen betekent ook veel subsidie verstrekken. Beloftes als een hypotheek (“I pledge as collateral”) zonder onderpand.

  Dat kan allerlei vormen aannemen en nogal uitgebuit worden, aan beide kanten van een sociale breuklijn.
  Dit artikel betreft de interesse van China in Suriname. Wat komt er zoal voorbij, in het artikel en de reacties?
  – China die allerlei constructies in Suriname bouwt zonder dat duidelijk is of Suriname leert dat zelfstandig te doen, onafhankelijk. Want dát is het karakter van daadwerkelijk ontwikkelingshulp.
  – Oud kolonialisme en wantrouwen jegens de vroegere kolonisator. Na onderwerping voorspelbaar, hoewel het de vraag blijft wat de hedendaagse feiten zijn. Er wordt wat over de sociale breuklijn heen en weer geroepen, veel meer dan dat is het kennelijk niet.
  – Nieuw kolonialisme; voedselproductie om de eigen bevolking te voeden elders doen plaatsvinden. Kennelijk doen China en India daaraan, hoewel het niet de enigen zullen zijn. Voedsel in ruil voor technologie, hoewel met scheve balans. Alsof technologie meer waard zou zijn dan voedsel.
  – Paarse dwazen, die niet alleen in Suriname voorkomen, die flink hun zakken kunnen vullen dankzij ingezaaide waandenkbeelden.

  Als ik onze huidige omgeving analyseer, dan is niet alleen ‘blauw’ af en toe zichtbaar maar ook opvallend veel ‘paars’. Als paars verschijnt, is dat gewoonlijk met vrij inhoudsloze pretenties die toch aanvaard worden zodat er opbrengsten gezogen kunnen worden. Veel geblaat, weinig wol. Terwijl ‘blauw’ kundig te werk gaat maar afhankelijk houdt, iets anders dan zelfstandig.

  Hang Bejaarde [11] reageerde op deze reactie.

 8. In de context van water is ook kunstmatige chemie relevant; niet biologisch afbreekbaar, filter-technologie is duur en maakt afhankelijk. Wat is er gebeurt met middelen uit oma’s trukendoos, zoals azijn om te ontkalken, citroen om te ontvetten etc.?

  Misschien vandaar dat ik de azijnpisser uithang, effectief om gefossiliseerde, uitgedroogde tradities te ontkalken. Liefst totdat er niets meer van over is. Verder zijn citroen-zure opmerkingen de natuurlijke neutralisatie van te zoete praatjes. Wat dat betreft is geel een mooie kleur, hoewel ons inziens het leven van een ieder van nature om het ‘groene hart’ draait. Groen was niet zonder reden in China de keizerlijke kleur. Alles draait om een gezond, onvervuild aards bestaan, nietwaar?

 9. Watermanagement bij droogte

  De droogste zomer was in 1976. Ja, dat is even geleden. En hoelang daarvoor was het ook zo droog? De schrijver maakt zich boos, omdat hij vindt dat de droogte van 1976 aanleiding had moeten zijn om meer zoetwaterbekkens aan te leggen. Maar hoe was de situatie destijds?

  Was te voorzien dat er een krankzinnige immigratiestroom door de strot van de bevolking gestuwd zou worden, waardoor ook meer zoet water in zomertijd nodig zou zijn?

  Sprak men destijds al over de klimaatverandering, waardoor Nederland minder neerslag in de zomer zou moeten verwachten?

  Als de situatie in 1976 een heel bijzondere was, is het dan financieel verantwoord om permanent grote spaarbekkens als reserve aan te houden in plaats van een wat mindere oogst zo’n uitzonderlijk jaar te accepteren?

  Is het wel zo dat er destijds echte schaarste van zoet water was of was het toen ook al zo dat waterschappen rantsoenering regels voorstelden terwijl dat eigenlijk nog niet nodig was?

  Tenslotte kan men de mensen van die tijd niet kwalijk nemen dat zij geen rekening hebben gehouden met de toename van het waterverbruik per hoofd van de bevolking, want dat is, zo laten de grafieken van de auteur duidelijk zien, niet opgetreden.

  Slaat de auteur dan helemaal de plank mis? Nee, natuurlijk niet. Het fulmineren tegen de eveneens als krankzinnig te betitelen belastingverhogingen van de afgelopen decennia met de smoes van allerlei natuurproblemen daarmee te moeten en gaan oplossen is volkomen terecht. Want laten we daar duidelijk over zijn: misschien duurt het wel weer 42 jaar voordat de volgende droge zomer komt.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [8]: China lijkt inderdaad een soort nieuw kolonialisme in te voeren. Men bouwt een weg of spoorlijn en in ruil daarvoor moet een veelvoud in waarde worden terug gegeven. Dit in de vorm van voedsel, grondstoffen en wat men maar hebben wil. Ik ga je artikel (link) straks bestuderen.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 11. @anp rebel [10]: Wij hebben – in een vaak droger omgeving – aan de rand van een klein dorpje gewoond. Er waren enkele waterreservoirs net naast het centrum. Geen grote investering die vele jaren rendeert.

  Zoet water is een misleidende term. Zeewater bevat zout, zoet water geen zoetigheid.
  Wat zoet water wordt genoemd is in feite neutraal water, liefst zonder toevoegingen.
  Met zoet erbij wordt het bijv. frisdrank genoemd.
  Met koolzuur (CO2) erbij wordt het bubbeltjeswater genoemd, voor een jacuzzi-effect op de tong.

 12. @Hang Bejaarde [11]: Waar het mij om gaat is dat ‘men’ in allerlei delen van bevolkingen de weg kwijt is. En dan toch wegen en andere constructies willen bouwen. Gekkenwerk. Technologie in handen van figuren die de weg kwijt zijn ontaard in monsterlijke constructies, schadelijk voor (fysieke, mentale, sociale) gezondheid.

  Dit wordt nóg interessanter wanneer geesteszieken in de positie zijn om wie gezond is (of weer wil worden) gek te verklaren en een behandeling te geven om gek te maken. Dat is wat her en der gebeurt. De wereld op z’n kop? Nee, want hoe dit verhaal ook gedraaid wordt, de traditionele maatstaf goed/fout is een systematische bron van dit soort ellende.

  Roos [19] reageerde op deze reactie.

 13. De rivieren worden niet meer gevoed met smeltwater en/of regenwater. Ze worden gevoed door de vele riolen die Europa rijk is. En uit de rivier – oppervlaktewater – wordt weer drinkwater gewonnen.

  Het wordt wel gezuiverd, dat dan weer wel. Met dat water de tuin sproeien, de auto wassen, de wc doorspoelen en zelfs douchen of de tanden poetsen, prima. Maar ik ga dat niet meer drinken. Ik haal wel flessenwater.

  Miljoenen Europeanen zitten aan de anti-biotica, anti-conseptie, anti-depressiva, enz. Via het toilet komt dat in de rivier. Lanbouwvergif en rotzooi van bedrijven. Uiteindelijk krijgt u via het leidingwater een heel klein deel daarvan binnen. Normaal is het rivierwater sterk verdund door de regen. Maar als regen uitblijft neemt de concentratie van ongewenste stoffen toe.

  Beter niet meer drinken maar gewoon flessenwater halen.

 14. @Nico [14]: De wereld wordt geregeerd door psychopaten, farmaceutica en ziekenhuizen zijn bedrijven met jaarlijks n miljardenomzet en oa artsen en iig reguliere hulpverlening graaien gulzig mee, dat willens en wetens ten koste van mensen hun welzijn wordt gehandeld, laat gros van artsen koud, mensen zijn in hun beleving de vijand omdat bet andersom ook zo is, zo simpel is het, dat parasieten agressief zijn dus zonder aanleiding duperen en mensen n parasiet pas kwaad doen wanneer ze gedupeerd zijn of nog worden, doet geenszins ter zake, de parasiet weet van meet af aan dat (hij/zij valse indrukken wekt om te kunnen misbruiken en uitbuiten) het uiteindelijk erop of eronder zal zijn (vandaar onder mom van goede bedoelingen dus stiekem oa zo afhankelijk mogelijk houden en mindfuck toepassen, parasieten weten ook wel dat ze zelf de zwakkere zijn).

  Water, ik drink de hele dag leidingwater, in thee, koffie en aanmaak, kook eten erin ook, ik snap de redenatie omtrent medicatie, vraag me meteen af hoe schoon water in n fles is dan, zal ongetwijfeld ook middels gebruik van chemische troep gereinigd worden en water in n plastic fles schijnt slecht te zijn ook dus dan is water in n glazen fles het best maar is ook het duurste dus in hoeverre is het waar, vaak is het zo dat verhalen omtrent zeg maar gezonde producten en/of behandelingen die gezond of iig beter zijn, toevallig duur zijn dus haak ik al af omdat kans groot is dat er maandelijks maar n geldpost bijkomt. Ga maar na, dagelijks zeg 3 glazen flessen water, is minstens € 3,00 pd, dus net geen € 100,00 per maand. Het graaicircuit is 1 groot netwerk (met onderlinge contracten). Ik zou me btw meer zorgen maken over aan water toegevoegde fluoride maar doe het in beide gevallen niet (meer) omdat we ongeacht leefstijl toch n keer sterven, vermoedelijk aan n nare ziekte (omdat de medische wereld ook maar n grote geldmachine is dat mensen nodig heeft om te kunnen blijven bestaan).

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 15. Zo, even een voorraad flessenwater ingeslagen. Maar jullie mogen gerust verder gaan met het drinken uit het riool. Jullie drinkwater is gezuiverd, getest en ‘veilig voor consumptie’, hetgeen betekent dat het voldoet aan de minimale eisen.

  Mensen bestaan voor ca. 2/3 uit water, dus water is niet geheel onbelangrijk. Lucht blijft nr. 1 natuurlijk.

  En nogmaals dank voor het publiceren van het filmpje over spaarbekkens, anders was ik er nooit over gaan denken.

 16. https://www.trouw.nl/groen/het-hoogwater-in-gelderland-trekt-veel-bekijks-de-natuur-heeft-het-overgenomen-~a8ecd15a/
  maar..
  zou de situatie nu nog ernstiger geweest zijn als de maatregel van vroeger niet genomen waren?
  Het enige wat ik waarneem is dat het waterpeil in afwateringskanalen bij de oosterburen de afgelopen maanden en nu nog hoger is dan die van een jaar geleden.
  Zou het zo kunnen zijn dat in Nederland de pegel neerwaarts bijgesteld moet! worden als deze te hoog wordt, ook al weet men dat er droogte aankomt.
  Zelf denk ik het laatste.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Roos [19]: Waar strijdlust domineert is geneeskunst taboe. Tegenover strijdlust kan alleen krijgskunst gesteld worden, zoals een immuunsysteem alle middelen inzet om infecties met bacteriën etc. te verdrijven. Infecties veroorzaken ontstekingen. Zo werkt dat ook met denkwijzen. Raakt iemand geïnfecteerd met iets dat ongezond uitwerkt, dan zal een ander als reactie ontsteken in boosheid. Toch kan ijskoud optreden waarschijnlijk het best ijskoud gepareerd worden. Want warmte doet infecties alleen maar verspreiden, tenzij ze geflambeerd worden om ze tijdelijk te verlammen of effectief gecremeerd worden om ze definitief uit de weg te ruimen ?

  @DzVzTkM [21]: Doelbewust uitdroging veroorzaken (of uithongeren) is een strategie om, zoals dat artikel in Trouw stelt, rust voor de veroorzaker te creëren. Een bedrieglijke schijn, dat wel. Want er komt vroeger of later wel een backfire achteraan.

  DzVzTkM [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Nico [23]:
  doelbewust is niet het goed woord.
  water loopt van hoog naar laag.
  als de lage pegel al aan z’n max zit wordt er hoog al maatregelen genomen om laag geen natte voeten te bezorgen. Nu zit hoog met de gebakken peren, een water te kort, terwijl zij hiervoor nooit water te veel hadden maar door het te snel wegpompen in het verleden etc etc …..
  ***
  je zal maar als overheid net een waterbemaling gebouwd hebben. Helaas ….. aan de verkeerde kant ……
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/168328/Schade-door-stijging-grondwater-na-aardbevingen-grijpt-om-zich-heen

  ***
  NU anno 2018 snapt iedereen waarom en door wie de “Blauwe Stad” bedacht werd, nl. door … met als reden het verhullen van …
  https://www.geo.vu.nl/~andb/media/andeweg_april2013_Groningen.pdf
  blz 2 zie kopje onder-“Water”

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 19. @DzVzTkM [24]: Hangt er allemaal vanaf of water via de puur natuurlijke manier komt (bijv. regen) of door mensen gemanipuleerd wordt. Daar kan veel over gezegd worden. Er wordt het een en ander doelbewust gedaan, waarbij uiteraard ook inschattingsfouten worden gemaakt. Wat tot teveel of te weinig leidt…

 20. Waar het volgens mij in dit artikel om gaat is dat de overheid miljarden aan (milieu) belasting binnen harkt en er andere dingen mee doet.
  Alle reacties onder dit artikel is infantiel gelul van lieden die niets anders te doen hebben dan wat dom zeiken. Jammer.

Comments are closed.