In tegenstelling tot hetgeen velen denken en hetgeen uw makelaar u wil doen geloven, is het bijna altijd in uw voordeel als de prijs van het door u bewoonde huis in prijs daalt. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, die ik hier niet zal behandelen.

De redenen dat een prijsdaling meestal in uw voordeel werkt, zijn de volgende:

01.

Als de prijs van uw huis daalt, kunt u meer huis kopen (huis met meer inhoud, grotere oppervlakte, huis op betere locatie).

02.

Kosten in rekening gebracht door notarisssen, banken en accountants dalen.

03.

Aanzienlijke besparingen op het stuk van belastingen en successierechten.

Notarissen, banken, accountants en adviseurs van diverse pluimage zien de waarde van uw bezit het liefst stijgen. Hun inkomen is namelijk sterk gerelateerd aan de waarde van uw bezit.

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. Wel vreemd inderdaad, dat de handelingen bij overdracht hetzelfde zijn maar de kosten afhankelijk zijn gesteld van ‘wat de gek ervoor geeft’ oftewel de overeengekomen overdrachtsom.

  Als onroerend goed als metafoor voor een mensenleven wordt gebruikt, dan is het nogal krankzinnig dat sommigen onevenredig veel menen te mogen profiteren van de capaciteiten die iemand zelf heeft ontwikkeld.
  Meesnoepen betreft niet alleen retour van feitelijk gemaakte kosten voor coaching, maar ook ‘winstderving’ in de toekomst, vergelijkbaar met toekomstige belastingderving.

  Meesnoepen afdwingen impliceert dat het houden van slaven nog steeds bestaat, zij het in in hedendaagse vormen. Nog steeds bepaalt in feite een ‘hogere macht’ met verondersteld ‘goddelijk mandaat’ wat iemand wel of niet mag verkrijgen, welk deel iemand zelf mag houden als er afstand wordt gedaan.
  Overigens valt op dat dit meesnoepen alleen de ‘waarde’ betreft die een ander toekent, huidige marktwaarde als bij een slaaf en diens ‘bezit’, niet intrinsieke en feitelijke waarde.

 2. De overeenkomst tussen woningen en mensenlevens in de derde stand (burgerij):
  Het gaat er telkens weer om hoe ‘it’ (het) gebruikt kan worden, hoe van ‘it’ geprofiteerd kan worden. Met een clownsmasker op hé… zoals in het boek It van Stephen King.

 3. Toelichting: In het boek It van Stephen King een clown die ijskoud terroriseert, periodiek levens neemt. Da’s nogal een tol om de eigen zin door te drijven, over het lot van anderen te beschikken.

  Tol heffen over lotsbestemmingen (van levens) is een oude traditie die naar woningen is gekopieerd.

 4. De hele economie draait op het geld dat via hypotheken in het systeem terecht komt. Schulden kunnen alleen maar groeien, aflossen behoort niet tot de mogelijkheden. Wel in een individueel geval, niet in zijn totaliteit. Alleen inflatie en loonstijging kunnen de schulden laten verdampen – en loonstijging wil maar niet lukken.

  Wil je wonen, dan moet je lenen. Bijna dan. Steeds meer mensen kunnen wel kopen maar niet huren. Een totaal slavernij-systeem. En de slaven zijn er nog trots op ook.

  jhon [12] reageerde op deze reactie.

 5. Veranderende huizenprijzen, absoluut en relatief, gunstig of niet?

  De behoeften van een mens hebben een hiërarchische opbouw. Tamelijk onderaan, basaal, na voedsel, gezondheid, ontbreken van lichamelijke ontberingen en grote werkdruk, belangrijk, is de kwaliteit van wonen. Als huizen relatief goedkoper worden ten opzichte van behoeften hogerop in de hiërarchie gaat de kwaliteit van leven omhoog en slechts omhoog als mensen daarvan willen profiteren door beter te gaan wonen.

  Absolute prijsverhoging van huizen bij gelijkblijvende relatieve prijzen (en inkomsten) is een heel ander verhaal. Voor een huurder die gaat kopen verandert er dan niets. Voor woningeigenaren met een behoorlijk grote hypotheek is het een gunstige ontwikkeling. De hypotheeklasten stijgen als uitzondering niet mee. Gestegen herafsluitkosten indien geen renteverhoging heeft plaatsgehad, notaris bijvoorbeeld, en verhoogde WOZ waarde belasting doen dit voordeel zeker niet geheel teniet. Andersom kan een absolute prijsverlaging van huizen hen in problemen brengen bij gedwongen verkoop of verlengen van de hypotheek.

  Ik vermoed het motief van de schrijver achter dit stukje. Massamedia klagen steen en been als de huizen prijzen dalen en spreken van een herstel van de huizenmarkt bij prijsstijgingen. Dit is inderdaad een onzinverhaal voortkomend uit de vereenzelviging van de massamedia met de belangen van hun vaste ’ínformatie’ bronnen overheid, makelaars en notarissen.

 6. Als auto’s weer duurder zijn geworden of de boodschappen, dan zijn er geen jubel-berichten. Logisch. Maar woningen zijn voor de meeste huiseigenaren de grootste belegging die ze hebben, en vrijwel zonder uitzondering gefinancierd met geleend geld.

  Veel huiseigenaren gaan er vanuit dat ze de waarde van hun woning ooit gaan cashen. Het is vooral een onbewust proces. Cashen kan niet zolang je leeft, want je moet ergens wonen. Of je moet vertrekken naar een plek waar wonen goedkoper is.

 7. @Nico de Geit [4]: Hartelijk dank voor het plaatsen van deze video; architectuur en de invloed van de waarneming daarvan op je geestesgesteldheid.
  Architectuur is inderdaad een soort ‘versteende’ afdruk van hoe een leven in elkaar zit. Het kan anderen inspireren of juist ontmoedigend uitwerken, het kan warmte ademen of juist kilte.

  Het marktwaarde-gezeik en aanverwant is vooral iets voor belasting- en schuldslavenhouders.

  Vanuit het individu gezien is het best interessant om de architectuur van een leven eens rustig te bekijken; van een mooie buitenkant met een rottende binnenkant (Jezus over wetgevers en bestuurders: “Opgeverfde graven”) wordt niemand blij, integendeel. Maar andersom ook niet, met onderwerping aan lelijkheid en functionaliteit als allesoverheersende norm.

  Tegenwoordig is architectuur een uiting van (filosofische en psychologische) krijgskunst, oorlogsvoering, terwijl het ook een uiting van genees- en levenskunst kan zijn.

 8. en wat nu als de babyboomers massaal tegen hun 80e levensjaar van hun huis afmoeten.
  over 10 jaar het begin daling huisprijzen?
  voorstel: U (17 jaar) ziet een mooi huis huidige waarde 500.000 euro en de eigenaar is 75 jaar of ouder. Ga naar hem toe en zeg hem dat je nu 250000euro biedt en dat hij/zij er tot zijn/haar dood, of eerder door verhuizing) mag blijven wonen.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  mario [11] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [18] reageerde op deze reactie.

 9. @DzVzTkM [9]: Speculeren op verval door zwijggeld te bieden totdat er voldoende verzwakking is opgetreden?
  Doen op perversies betrapte overheidsmachientjes ook, om perversies ongehinderd door te kunnen laten gaan. Zo vertelde een ervaringsdeskundige mij, waarschuwend wel te verstaan. De gedachte is kennelijk zoiets als “beter nu iets schuiven dan tot openlijke tirannie over te moeten gaan om misdadigers in ‘onze gelederen’ te beschermen”.

  Preventie van gezichtsverlies (make-up van clownsmasker) mag wat kosten kennelijk.

  DzVzTkM [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico de Geit [5]: Ontroerend goed is het enige economische goed dat boekhoudkundig in waarde stijgt na 30 jaar is de waarde 0 (vandaar 30 jarig hypotheek ) overheids speculatie is de oorzaak !

 11. Er is een directe relatie tussen geldcreatie, toename van schulden en de waardetoename van woningen. En om het betaalbaar te houden is de rente laag.

 12. Wel, het goede nieuws is dat u binnenkort op uw wenken bediend zal worden 🙂

 13. @Nico [10]:
  stel deze man leeft nog 20 jaar:
  ontvangt nu 250.000euro
  geen huur 20 jaarx12mnx1000euro_huur = 250.000
  totaal 500.000 en 20 jaar geen lasten wel de lusten.
  Of… zal de belastingdienst de 250.000 als schenking zien.
  Waarschijnlijk binnen een familierelatie wel maar daar buiten een gewone overeenkomst en dan is dat weer niet goed.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 14. @DzVzTkM [15]: Hoewel ik begrijp wat je bedoelt is en blijft het speculatie op verval (van waarde) en mogelijk spoedig overlijden door de een, aangedreven door angst voor belastingen bij de ander. En mogelijk afkeer jegens qua ruimte een tandje terug.

  Die woning voor de huidige marktwaarde verkopen (halve ton) en elders een leuk chaletje kopen voor 10% van de opbrengst is dan een stuk aantrekkelijker. Met in dat geval 450.000 over, oftewel 1.875 maandelijks als het over 20 jaar uitgesmeerd wordt. Hoewel de betrokkene dan wel 75 + 20 = 95 jaar oud zou moeten worden. Tien jaar korter leven vanwege nadenderende milieuvervuiling in Europa betekent meer budget voor daadwerkelijke gezondheidszorg.

  Het probleem met woningen in west Europa is dat bouweisen zodanig rigide zijn, en marktmechanismen grillig (beide oorzaken), dat families allerlei angstvallige constructies kiezen om hun familiekapitaal in stand te houden en liefst uit te bouwen (gevolgen).
  Alleen gaat die angst (of boosheid) afgezet tegen de oorzaken wel ten koste van wat daadwerkelijk waarde heeft.

  Iets dergelijks geldt voor voortplanting. Je kunt in je eigen ontwikkeling investeren, hoewel je weet dat er verval aan komt. Verzwakking gevolgd door de dood. De uitkomsten van die investering doorgeven aan de volgende generatie is tot een titanenstrijd gemaakt, want belasting met school- en dienstplicht en een grillig ‘marktmechanisme’ oftewel een grillige heersende cultuur. De culturele mainstream is schadelijk voor iedere in individuele ontwikkeling gedane investering. Cultuurbarbarisme van overheidswege, en via de ‘vierde macht’ (media), die met vereende krachten complete leefomgevingen vervuilen. Een gezin gezond houden, immaterieel erfgoed naar volgende generaties doorgeven is dan geen sinecure. Dat wordt het liefst onmogelijk gemaakt, aangezien heersers iedere generatie willen kunnen manipuleren.

 15. We hoorden vanuit Italië dat belastingdienst daar kennelijk druk bezig is met woningen te verkopen (executie). Woning geërfd, geen geld om onroerend goed belasting te betalen? Geen probleem, woning wordt voor je verkocht. Gebeurt kennelijk vaak.

  Daarnaast zijn er daar kennelijk gebieden die leeglopen omdat maffia alles onder controle heeft, wat ten koste van leefbaarheid gaat.

  Kijk je naar de vlag van Italië, dan krijg je een wat beter idee waar de term overheidsmachine vandaan komt. (Machine komt vanuit Latijn voor ‘strategie’, ‘truc’). Overheidsmachines in de rol van melk-, pluk- en slachtmachines. Misselijkmakend.

 16. Ik zie niet in waarom een leven of woning belast zou worden met perversies als belastingen of een hypotheek. Kerk, staat en bank zijn geen betrouwbare partijen. Zuigen en desnoods uitpersen tot het echt niet meer kan. Gelegenheid maakt de dief, dus geen gelegenheid bieden. Schrijf ik door schade en schande wijzer geworden; schandalig, walgelijk gedrag van deze partijen.

  Een deal maak je hoogstens met een (voor zover haalbaar) betrouwbare partij, dus niet met een bank of de staat. Die doen alsof ze wat te bieden hebben, maar meer dan dat is het niet. Wel minder. Veel minder. Deze partijen zouden niet kunnen voortbestaan wanneer ze zouden stoppen met (gelegaliseerde) misdaden.

 17. Misschien interessant om de onderwerpen op deze pagina te koppelen aan de term decadentie. Komt in allerlei kringen voor. Opgeblazenheid onder het klootjesvolk, in een graaicultuur en zo meer. Komt onder andere tot uiting in kasten van huizen, standsuitgaven voor wie niet uit de kast durft te komen.

 18. Huizenprijzen zouden nu ongeveer hetzelfde doen in euro’s als tien jaar geleden. Vaak wordt de inflatie vergeten: sinds 2008 zo’n 15-20%.

  Vroeger waren de huizen en de bedrijven voornamelijk eigendom van de mensen. Decennia terug werd de koers veranderd: in het nieuwe model is alles toenemend eigendom van de banken, betaald met uit niets geschapen geld.

  Vroege instappers in het piramidespel zoals babyboomers hebben soms een betaalde hut. Maar het aantal betaalde hutten neemt in rap tempo af. Bedrijven hebben vaak ook veel geld geleend.

 19. Zondag 8 juli 2018 11:00 uur ik bekijk een woning. Vraagprijs (omgerekend) 2600 euro
  Maandag 9 juli: ik huur advokaat deze checkt de juridische en financieele stand van zaken omtrent het objekt.
  Woensdag 11 juli: het objekt is oke, geen verplichtingen of oude zaken.
  Vrijdag 13 juli 14:00 afspraak bij notaris met huidige eigenaar onze advokaat en ikzelf
  met 2500 euro cash op zak.
  Vrijdag 13 juli 14:45 ik mag mij eigenaar (of gebruiker zo je wil) van het objekt noemen.
  De rekening:
  Huis: 2100
  Notariskosten: 120+ 80
  belastingen: 23
  advokaat: 100
  het objekt:
  104m2 in 2 etages op 1800 m2 structureel in goede staat.
  Stenen fundering en 1e verdieping. 2e verdieping baksteen en hout.
  Vers gerenoveerd dak. Binnenkant 1 grote puinbak, electra en water van het netwerk zijn aanwezig.
  Lokatie: bergdorp in bulgarije met een hallmarkuitzicht, inwoners: een stuk of 10. Geen lokaal internet beschikbaar
  mijn status: geen of illegale expat.

  Zo kan het ook.

  Tevens heb ik een huis te koop op 2200m2 in een kutdorp in bulgarije.
  prima hut 70m2, veel bijgebouwen, put, waterbron op loopafstand.
  Kroegen shops dokter internet bushalte, alles is aanwezig, ongeveer 500 inwoners waarvan een stuk of 50 britse expats, voor 2500 euro is het van jou. (Handje contantje)
  Maar half bulgarije staat te kooop leeg of te huur, dus voor dat geld kan je zeker iets beter krijgen.
  Ja ik ben een slechte verkoper.

 20. Deze huizenmarkt bubbel zal binnenkort tot weer een recessie leiden?
  Kan niet anders de multinationals worden steeds rijker en de mensheid verdrinkt in de derrie Ervan?

Comments are closed.