Je hebt niet altijd controle over wat er om je heen aan de gang is. Maar je hebt wel controle hoe je er op reageert. Stoïcijnen reageren op externe zaken met een gebalanceerd zelfbewustzijn. Ze blijven evenwichtig in de moeilijkste omstandigheden en laten hun emoties niet hun gedrag bepalen.

‘Wij lijden niet door de gebeurtenissen in ons leven maar door ons oordeel hierover’ – Epictetus

De Stoïcijnen gebruiken vier leerstellingen die weergeven hoe ze omgaan met de wereld om hen heen:

 1. Wijsheid om uitdagingen op een logische manier aan te pakken.
 2. Matigheid om impulsen te controleren.
 3. Rechtvaardigheid om anderen eerlijk te behandelen, ook al doen zij dat niet.
 4. Moed om de dagelijkse problemen te benaderen met helderheid en integriteit.

 

Dat lijkt gelaten maar de stoïsche filosofie is geen voorstander van passiviteit. ‘Het idee is dat alleen mensen die deugden en zelfcontrole hebben gecultiveerd een positieve verandering bij anderen teweeg kunnen brengen.’

Stoïcisme is een op vrijheid gebaseerde manier van denken. Je kan alleen vrij leven in de wereld als eerst je innerlijke gedachten vrij zijn van externe controle. Zodra je de beslissing hebt genomen hoe je reageert op een beperkende wereld kan je je situatie vanuit een nieuw perspectief zien.

Dan doen bijvoorbeeld conflicten er niet meer zoveel toe dan voorheen. Want wat is het punt van een discussie winnen met woorden ? Daden – het goede voorbeeld – doen er veel meer toe. Hetzelfde geldt voor je uitgavepatroon, eetgewoontes en relaties.

Je herkent impulsen om spullen te kopen die je niet nodig hebt en realiseert je dat dit tegengesteld is aan je doelen. Een dure auto of huis aanschaffen alleen om mensen te imponeren of omgaan met negatieve – sociopathische – mensen lijkt opeens dwaas.

Harry Browne definieert vallen die we zelf zetten door ons te conformeren aan de willekeurige standaard van andere mensen:

‘Je zit in de Identiteitsval wanneer je anderen laat bepalen wat goed en fout is voor je – wanneer je leeft volgens de onbetwiste regels die bepalen hoe je je moet gedragen en wat je moet denken.

Je zit in de Identiteitsval wanneer je probeert interesse te wekken in iets dat er van je verwacht wordt. Of wanneer je dingen doet die je volgens anderen moet doen. Of dat je probeert te leven naar een imago dat volgens anderen het enige legitieme beeld is dat toegestaan is.’

 

Stoïcisme is nuttig om de vallen te weerstaan waar anderen proberen je in te krijgen. De maatschappij probeert je onder controle te krijgen en je moet de mentale vastberadenheid hebben om dit tegen te gaan.

 

 

Een stoïcijnse geest gaat over het accepteren van dingen die je niet kan veranderen en focussen op de zaken die je wel kan veranderen.

Vrijheid is de mogelijkheid om het leven te leiden zoals jij het wil leiden. En dat is mogelijk ook als anderen blijven zoals ze zijn…

Onze cultuur is verzadigd met filosofische ‘waarheden’ die algemeen geaccepteerd zijn en nauwelijks in twijfel getrokken worden. Ik zie deze waarheden als vallen.

Een typisch voorbeeld van een val is: ‘Het is egoïstisch om je druk te maken over je eigen vrijheid – je moet eerst aan anderen denken’ of ‘Het soort vrijheid dat jij wilt, is immoreel’ of ‘De overheid is sterker dan jij’ of ‘Je moet de wil van de meerderheid accepteren’…

Vallen zijn geaccepteerde aannames die niet uitgedaagd worden. Zo lang ze niet bestreden worden, kunnen ze je tot slaaf maken. How I Found Freedom in an Unfree World, Harry Browne

Je hoeft niet volgens de regels van corrupte politici, manipulerende media en de gehersenspoelde massa te spelen.

 

Bron: Daily Bell

Marcus Aurelius quote: The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.

31 REACTIES

 1. De vroegere Stoïcijnen waren zonder enige twijfel mensen met een helder denkvermogen. Ze hebben overdenkenswaardige uitspraken gedaan.

  “Vallen zijn geaccepteerde aannames die niet uitgedaagd worden. Zo lang ze niet bestreden worden, kunnen ze je tot slaaf maken.”

  Voortborduren op bestaande filosofische denkwijzen, zoals de vroegere Stoïcijnen in ieder geval deels deden, maken de ‘cellen’ in het ‘hoofd van het lichaam van de staat’ tot slaaf. Dienen te dienen door creativiteit en intellect beschikbaar te stellen. Op een zodanige manier dat die genen in een situatie gevangen blijven, als een slaaf met privileges. Mooi verpakte posities waarin op zich waardevolle mensen gedwongen worden om een probleem in stand te houden.

  Vrij in een beperkende wereld klinkt mooi, maar het is nog mooier wanneer perverse beperkingen worden weggeknipt, zodat alleen gezonde beperkingen (beschermend) overblijven. Vrijheid is prachtig, maar die moet niet misbruikt worden om tot buit te maken en uit te buiten. Dergelijk misbruik is een recept voor ellende. Wanneer bijvoorbeeld de een zorg opeist en probeert de ander te dwingen die zorg te verstrekken is het eindresultaat netto onder de streep twee verliezers. En precies dat is de valkuil die filosofische traditie dwingend voorschrijft. Wel partijschappen, maar geen onafhankelijkheid en zelf-standigheid.

  Of iemand nu zijn spierkracht, intellect of creativiteit dient te prostitueren, in welke positie dan ook, dergelijke dwang is pervers, een schending van puur natuurlijke processen die zich best gezonder zouden kunnen ontwikkelen.

 2. Die vrijheden die iemand is toegeschreven, blijkt ACHTERAF meer beperkt te zijn dan gedacht?
  One size fits all?

 3. Hans Joachim Storigs naslagwerk de geschiedenis van de filosofie meldt het volgende over de ethiek, die volgens de stoicijnen boven de twee andere wijsgerige componenten logica en fysica uitgaat:

  Alleen de met rede begaafde mens kan de goddelijke wetmatigheid verstaan en zich in bewust handelen daarnaar richten. Leven volgens de natuur is daarom het sleutelwoord van de stoische ethiek. Omdat de mens krachtens zijn natuur een redelijk wezen is, betekent leven volgens de natuur voor hem leven volgens de rede. Daarin bestaat de enige deugd, daarin bestaat het enige geluk. Al deze dingen betekenen hetzelfde.

  De rede staat centraal en men moet de hartstochten overwinnen. De stoische persoon is niet egoistisch. Ze zijn geen cynici. Rechtvaardigheid en mensenliefde zijn de deugden.

  Kortom, het verstand, de ratio is de verlossing!

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 4. PDF van Harry Browne How I found freedom in an unfree world http://metaphysicspirit.com/books/How%20I%20Found%20Freedom%20in%20an%20Unfree%20World.pdf

  Zijn tip: You don’t have to reconstruct the social order; you don’t have to overpower the villains; you don’t have to re-educate the world; you don’t need a miracle. All you have to do is to use your sovereign power of choice to release yourself from those
  who would keep you in bondage.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [6]: Het is logisch dat de mens een ingebakken kader ontwikkelt om de samenleving te beoordelen. Sommige situaties zal de mens bijvoorbeeld proberen te ontlopen.

  Ayn Rand had het wel over een filosofische basis, die iedereen heeft. Gebaseerd op een aantal uitgangspunten en ervaringen kom je tot een levensvisie. Die is ingebakken, waardoor je snel kan reageren. Het is aan de bewust levende mens die wat van zijn leven wil maken de keuze om dit kader van tijd tot tijd te evalueren. Je kan dan tot een andere filosofische basis komen. Bijvoorbeeld, eerst is de staat het grote goed, en daarna twijfel je, tot je bijvoorbeeld van mening bent dat de staat meer kwaad dan goed doet. Of je geloofde eerst in de multi culturele samenleving en hebt nu je bedenkingen.

  Lang verhaal, maar de moraal is deze, je hebt de keuze je onderbuikgevoelens bij te sturen. Ayn Rand benadrukt daarbij dat je voor jezelf mag leven en dat het belangrijk is dat je uitgangspunten consistent zijn. Dus niet voor vrijheid zijn en tegelijkertijd om meer overheidsingrijpen roepen. Zitten er tegenstrijdigheden in je uitkomst, dan klopt je basis niet, en moet je je filosofische basis tegen het licht houden, want anders leef je je leven als zijnde gespleten. Je bent inconsistent en dus zal je jezelf tegenwerken.

  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.

 6. @ratio [3]: De Stoïcijnen hadden een gelaagde kijk op natuur. Puur natuur plus een door mensen verzonnen component die een bepaalde filosofie door puur natuur heen mixte. Dat hadden ze overigens niet van zichzelf, maar was afgekeken. Nagepapagaaid.
  Dat is terug te zien in bijv. dit artikel over schildpadmieren, compleet met slaven en soldaten. Huh? Dat die mieren bestaan is één ding, maar er zijn wat rollen bij verzonnen. Misschien vandaar dat deze evolutionaire biologe blijft hangen in genderrollen en gendergelijkheid. Vooralsnog te zeer besmet met datgene wat bovenop de pure natuur is gestapeld.

  Ratio, intellect, heel nuttig. Maar dan alleen als het aangedreven, bestuurd wordt door een zuivere geest. Dat onderschrijven mythologie, religie en spiritualiteit niet zonder reden. ‘Spirit’ overstijgt de ratio, het intellect, want beslist hoe die ingezet worden. Waarvoor wel, waarvoor niet, met welke intenties. Daarmee schrijf ik nu niets nieuws.

  Hartstochten overwinnen: ‘Hartstochten’ is veelzeggend woord. Denk aan valse lucht die aangezogen wordt, zoals bij een carburateur. Als het in het hart tocht en er daardoor milieuvervuiling binnenkomt… is dat iets dat overwonnen moet worden.

  @Ratio [4]: Lijkt me een praatje dat is aangepraat door degenen die een sociale orde hebben ingesteld of in ieder geval willen handhaven. Ik heb het in een aantal varianten gehoord.
  Op zich logisch dat een bestaande sociale orde liefst gehandhaafd wordt, hoewel de architecten en bewakers die misschien wel willen opschonen of verbeteren.
  Maar wat nu als die sociale orde is gebaseerd op uitgangspunten die allerlei nodeloze ellende vermenigvuldigen? Dan is het voor degenen die restricties opleggen verstandig om dat eerlijk te erkennen. Want dat is het begin van een gezonder vervolg. Terwijl ontkennen alleen maar extra nodeloze ellende genereert, want ontkenning van feiten kweekt als reactie meer verzet dan er al was.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [8]: groepsdieren hebben een hierarchie. De mens is een groepsdier. Ergo: hierarchie is natuurlijk. Ook voor de mens. we zijn er genetisch op geselecteerd, dissidenten zijn al millennia lang gedood. Anarchie zou daarmee juist niet natuurlijk zijn. Toch ben ik voor individuele vrijheid, soevereiniteit en in zekere mate anarchie. Rara, hoe kan dat?

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [8]: Harry Browne is niet zomaar een praatje. Juist door je in te zetten via de politiek voor bijvoorbeeld het milieu houd je de keten in stand. De milieuactivisten van vroeger zorgen voor de ketenen van morgen. Klimaat neutraal wonen vergt investeringen van tienduizenden euro’s per woning. Om nog af te zien van de rest dat klimaat neutraal dient te geschieden. Je inzetten voor politieke verandering betekent dat de politici nieuwe kansen zien de burgers te regulereen. Harry Browne vertelt ons juist om dat niet te doen en voor jezelf te kiezen

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [9]: Dat dieren die in groepen leven een hiërarchie zouden hebben lijkt me een gedachte die er door mensen is ingelegd. Ooit had ik een praatje met een proseliet (pasbekeerde jood) die na wat gesprekken met ‘zijn’ rabbi een hiërarchie zag in mieren, met een koningin, soldaten en slaven. Terwijl de werkelijkheid misschien meer spontane zelf-organisatie is, organisch en daardoor dynamisch en flexibel. Hiermee wees ik naar feiten, hoe die ook mogen zijn. Het is wat het is. Het wordt pas lastig wanneer er iets beweerd wordt wat er feitelijk niet is. Dan krijgt de bewering een religieus karakter.

  De neiging van mensen om samen te werken kan vertaald worden de neiging tot hiërarchie of tot samenwerking tussen zelfstandigen. Het is maar net waarvoor gekozen wordt. Dat de traditie hiërarchie voorschrijft betekent nog niet dat dit niet wringt met de pure innerlijke natuur, omdat die laatste misschien wat anders voorschrijft. Wat vanwege traditie (geïndoctrineerde denkwijzen) genegeerd of zelfs bestreden wordt.

  @Ratio [10]: Ik bedoelde meer ‘verhaallijn’ dan praatje. Pardon.
  Met die eindconclusie ben ik het helemaal eens, zij het dat het daar niet hoeft op te houden. Want wie voor zichzelf kiest, oefent door uitleg en voorbeelden invloed uit op de omgeving. Propaganda of the deed wordt dat genoemd. Dat is iets anders dan wat Harry afraadde, inzet in politiek etc.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [11]: Bij het mierenvoorbeeld val je over de benaming die aan de specialisatie is gegeven. Niet over het principe. Het is ook geen spontane zelf organisatie, de mieren met verschillende taken zijn ook heel anders van bouw. Dus er is een arbeidsverdeling.

  Je schrijft ***Dat de traditie hiërarchie voorschrijft betekent nog niet dat dit niet wringt met de pure innerlijke natuur, omdat die laatste misschien wat anders voorschrijft.*** Hierarchie zit dieper dan traditie, de mens is als groepsdier afstammende van apen een hierarchisch wezen. Je kent toch de term “apenrots”?

  De termen “puur” en “innerlijk” gaan overigens volgens mij niet zomaar samen met de natuur. Er spreekt een oordeel uit dat natuur zuiver is. En vanuit externe bronnen wordt bezoedeld.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Ratio [12]: Zoals ik schreef, dingen zijn zoals ze zijn. Het verhaal over mieren begrijp ik vanuit het perspectief van staatsreligie (klein gemaakt, meerdere malen het eigen gewicht kunnen hanteren). Hoe het zit met de feitelijke anatomie van (letterlijke) mieren is een kwestie van zelf controleren. Het lijkt er voor mij op dat er v.w.b. mieren twee werkelijkheden wat door elkaar lopen.

  Je sloeg met je twee slotopmerkingen m.i. de spijker op de kop. Ons oordeel is inderdaad dat de natuur zuiver is. Zelfs bij verval zoals veroudering. Hoewel niet bij bederf. Het is een feit dat bijv. bepaalde chemie verontreinigend werkt, bezoedelt. Wat ook het geval is bij sociale chemie. De aard van dieren en mensen kan daadwerkelijk vergiftigd en verziekt worden door bepaalde sociale chemie. Om nog maar te zwijgen over genetische manipulatie die niet altijd even gezond uitwerkt.

  Merk op dat het mij hier om de feiten gaat. Welke meningen zoal circuleren is wat mij betreft minder interessant.

  Misschien goed om op te merken dat er voor ons maar één hogere macht bestaat, die hoger is dan welke wetgever of heerser dan ook; de kracht die pure natuurlijke processen stuurt. Ervaring heeft geleerd dat uiteindelijk niets of niemand tegen deze natuurkracht(en) bestand is. Voor ons een geruststellende zekerheid.

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 12. beste Nico [13]: ***Misschien goed om op te merken dat er voor ons maar één hogere macht bestaat, die hoger is dan welke wetgever of heerser dan ook; de kracht die pure natuurlijke processen stuurt***

  Als je het eens bent met DNA en darwinisme onderschrijft, survival van degene die het beste is aangepast om gebruik te maken van de omstandigheden, dan vraag ik me af hoe je natuur als zuiver en puur en onbezoedeld kan betitelen.

  De resulterende genetische selectiedwang (de uiteindelijke scherprechter en het ultieme natuurlijke proces) heeft geen geweten. We zien dan ook de meest wrede natuurlijke oplossingen voorbij komen. Zoals larven die in een levende gastheer worden ingebracht en de gastheer levend opeten. We zien rabies, en de pest. We zien talloze manieren van list en bedrog om prooidieren te bemachtigen. De natuur is de firma list en bedrog. Zolang het maar zorgt dat de genen worden doorgegeven.

  Ik zie natuur niet als zuiver, of als hogere macht. De mens staat op de top van de pyramide en dat zegt wellicht wat over de natuur….

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Ratio [7]: Dat je die keuze hebt, maakt de mens niet tot een rationeel wezen. Hij heeft idd een keuze, maar die kan via de onderbuik gemaakt worden. Dat hoeft niet per se via de rede te lopen. Het kan. Consistentie kan heel goed op de onderbuik gebaseerd zijn. Dat je een keuze hebt, zegt iets over het aanbod. Hoe die maakt, is iets anders. Iemand kan heel consistent zijn in het verafschuwen van zwarte Piet.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertuz [15]: Eens dat de mens de keuze heeft. Je kan jezelf tot op zekere hoogte “bijprogrammeren”. Het blijft een optie.

  Met consistentie bedoel ik niet consequent een mening verkondigen. Ik bedoel vrij van tegenstrijdigheden. Links NL is vaak consequent inconsistent. NL is volgens hun vol, maar we moeten wel veel vluchtelingen opnemen. Vervolgens moeten steden leefbaar zijn, dus met voldoende parken, maar mogen er tegelijkertijd geen weilanden buiten de stad worden bebouwd. Al die nieuwe mensen moeten huisvesting en van A naar B kunnen maar er mogen geen wegen worden verbreed. Als je dit propageert zit er een steekje los, want je aannames in de basis zijn niet verenigbaar (ze zijn inconsistent). Je neemt niet de keuzes die je moet nemen. Als je zelf zo je leven inricht ben je niet effectief. Je wil bijvoorbeeld een slank supermodel worden maar eet iedere dag veel teveel chocola omdat je eten zo lekker en belangrijk vindt. Dus, tip van Ayn Rand, probeer een consistente levensfilosofie te ontwikkelen.

  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 15. Beste Ratio [14]: Het is evident dat er allerlei wreedheden plaatsvinden. Misschien moet ik een sfeerbeeld en karakterbeeld schetsen om op een misschien effectievere manier over te brengen waar ik op doel.

  Op straat en in het sociale verkeer waren wij altijd vrij contactvriendelijk en oplettend. Dan vallen (met de kennis van nu) de gevolgen op van genderrollen. Zie je een man of vrouw lopen, dan vaak met een lichaamstaal waar vanaf straalt dat de betrokkene bijv. gefrustreerd of ‘gewoon’ bang is. Dan vraag ik me af hoe diegene mishandeld is om die uitkomst te bereiken. En of en hoe dat deels of geheel kan herstellen. Waar het om gaat is dat ik dan niet de lichaamstaal zie die erop duidt dat degene lekker in het vel zit, zich veilig voelt. Daar ben ik me van bewust, en het is voor mij pijnlijk om waar te nemen. Wat ook walging veroorzaakt jegens degenen die dit hebben veroorzaakt.

  Iets inzoomen. Je kent de 4 temperamenten waarschijnlijk wel, met de bijbehorende kleurcodes. Ooit had ik regelmatig te maken met twee mensen die de eerste en derde stand van feodalisme mooi weerspiegelden:

  1) Een architect met aristocratisch uiterlijk. Beetje snobistisch. Hij ontwierp voor Nederlandse high society, mensen met errug veel poen. En een hotelketen die telkens uitbreidde.
  Een man met veel kennis (blauw), creatief (geel) en soms best explosief (rood). Voor mij prettig in de omgang, ook al blies hij af en toe stoom af over bepaalde frustraties. Met explosieve mensen moet je kunnen omgaan.

  2) Een ambachtsman die met hout werkte. Ouderwets ambachtelijk werk, prachtig werk, in nauw overleg met de architect. Met een melancholisch temperament (groen), oftewel aardig, betrouwbaar, dienstbaar. Iemand die ‘zijn plaats kende’ net als vroeger in het feodalisme.

  Hoe prettig de herinneringen aan deze mensen ook zijn, met de kennis van nu zou ik stellen dat ze geen van beiden de mens waren die ze zouden kunnen zijn. En dat is betreurenswaardig. Als iets werkt, dan betekent het nog niet dat eruit komt wat er werkelijk in zit, ook al is het latent aanwezig. Daartoe moeten omgevingsfactoren gezond(er) zijn.

  Misschien begrijp je nu iets beter waarom ik het intellectuele deel van je betoog wel begrijp, maar er iets in mis? Wat je overigens bij andere gelegenheden in artikelen op deze website wel enigszins in beeld heb gebracht?

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [17]: Voor de goede orde; hier doelde ik op de ‘architectuur’ van karaktereigenschappen (innerlijk) en persoonlijkheid (hoe die naar buiten wordt gepresenteerd). Daar komt een bepaald sfeerbeeld uit. Wat verstoord wordt als er constructiefouten, beschadigingen etc. in zitten terwijl het een kunstwerk zou kunnen worden.

  Soms zijn planten, dieren en mensen niet meer dan een verminkte schaduw van wat ze kunnen zijn. En dat gaat mij aan het hart. Er is niemand die mij ‘wijs’ kan maken dat dit nu eenmaal is zoals het is en dat het toch echt niet anders kan.

 17. @Ratio [16]: Dat begrijp ik. Maar het gaat om je opmerking die je eerder hebt gemaakt dat de mens redelijk van nature is. Maar dat is hij niet. De mens is van nature een onderbuiker. Van het tegendeel heb je mij niet kunnen overtuigen. Leerlingen doen veelal pretvakken en pretstudies. Mensen bedienen zich veelsl van drogredeneringen. Beleid wordt gebaseerd op mate van kwetsbaarheid en zieligheid, zonder dat wordt aangegeven wat dat is.

  Ratio [21] reageerde op deze reactie.

 18. Inzake ontsporingen in denkwijzen en gedrag. Daar kan veel over gezegd worden. Zoals dat meestal de pot de ketel verwijt. Maar ook of misschien vooral dat creativiteit, emotie, intellect en het tastbare lichaam in feite gestuurd worden door natuurkrachten. Naarmate iemand die krachten begrijpt, ontstaat de capaciteit om die te sturen en te vormen. Zowel innerlijk als naar buiten toe.

  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Bertuz [19]: Ik haal hier Hans Joachim Storigs aan die het heeft over stoicijnse filosofen. Vandaar ook dat ik de tekst cursief heb gemaakt, het is een aanhaling, niet perse mijn mening.

  Voor mijn rekening komt ***Kortom, het verstand, de ratio is de verlossing!*** Ik stel dat de verlossing in de rede ligt. Het is aan de mens of hij zich wil verlossen. Dat is eigenlijk ook wat de stoicijnen stellen, het is een deugd ethiek, in die zin dat het een deugd is de hartstochten te overwinnen. De sleutel zit in je eigen verstand. De mens KAN zijn onderbuik beheersen / herprogrammeren. De meesten doen dat niet.

 20. beste Nico [20]: De verlossing is volgens mij de rede, rationeel nadenken. Je stelt zelf de basis vast waarop je je leven baseert. Is dat geloof in hiernamaals? Prima. Is dat een inconsistente verzameling uitgangspunten zoals links NL heeft? Ook prima, het is jouw leven. Zolang je anderen maar niet dwingt. Velen nemen de antwoorden op de basisvragen over vanuit hun opvoeding. Vanuit scholing, familie, of de MSM.

  Als je van jezelf houdt, dan is mijn stelling dat je zelf goed over de basis van je leven moet nadenken. Rationeel en eerlijk. Je moet beseffen dat je een sociaal wezen bent met gevoelens. Met een genetische programmering. Met cultuur/tradities/maatschappelijke opvattingen. Maar je moet ook andere zaken meewegen. Je zou moeten nadenken over logica, het doel van het leven (is dat er?), het wezen van de natuur. Of je voor jezelf mag leven of dat je primair anderen moet dienen. Of er rechtvaardigheid is, of wat dat zou zijn. Wat je gelukkig maakt. Tal van vragen.

  Je stelt *** dat er voor ons maar één hogere macht bestaat, die hoger is dan welke wetgever of heerser dan ook; de kracht die pure natuurlijke processen stuurt***

  Ik geef aan dat die hogere macht, de resulterende genetische selectiedwang (de uiteindelijke scherprechter en het ultieme natuurlijke proces) geen geweten heeft. Daar zal je geen zuiverheid vinden.

  *** Naarmate iemand die krachten begrijpt, ontstaat de capaciteit om die te sturen en te vormen*** klopt, maar die krachten zijn niet zuiver! Je stelt dat de natuur puur is en het hoogste is. Dat is die duidelijk niet. De mens is waarschijnlijk het eerste wezen op de wereld die de genetische code heeft ontsloten. En dankzij onder meer Darwin de dwang van de genen beseft. Als je dat beseft dan snap ik niet hoe je de natuur als het zuivere ziet. De natuur is strikt gewetenloos. Slechts de mens KAN een consistent stelsel van normen en waarden opstellen en daarnaar leven.

  Ratio [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Ratio [22]: pas als de basis helder is, consistente uitgangspunten, kan je vaststellen wat perversiteiten en ontsporingen zijn. Niet eerder.

  Daarmee kom ik bij de vraag: ***groepsdieren hebben een hierarchie. De mens is een groepsdier. Ergo: hierarchie is natuurlijk. Ook voor de mens. we zijn er genetisch op geselecteerd, dissidenten zijn al millennia lang gedood. Anarchie zou daarmee juist niet natuurlijk zijn. Toch ben ik voor individuele vrijheid, soevereiniteit en in zekere mate anarchie. Rara, hoe kan dat?***

  Ik denk dat die nu duidelijk is. De mens heeft de keuze om zich van de genetische dwang te verlossen. De natuur brengt geen verlossing maar blijvende onderwerping aan gewetenloze genetische dwang. De mens kan voor zijn soortgenoten een samenleving opzetten die steeds meer individuele vrijheid toestaat, voor hen die dat wensen. Evenals er voor de linkse idealisten nog steeds de mogelijkheid is een andere samenleving op te zetten op basis van hun inconsistente waarden stelsel

  Toevoeging: dit geldt evenzeer voor rechtse dromers, die zijn mogelijk nog gevaarlijker dan de linkse dromers. Het probleem is dat linkse en rechtse dromers vaak anderen geen vrijheid gunnen.

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 22. @mario [24]: Onzin. Hedonisme is een afwijking die vooral de top predators gegeven is. Oke, er is alcohol en drugs gebruik in de dierenwereld. Dieren eten fermenterend fruit. Katten eten kattenkruid en volgens mij bijten dolfijnen zachtjes in kogelvissen. Maar het is duidelijk niet de norm. De meeste dieren zijn het grootste deel van de tijd gewoon nuchter. En zijn ofwel een kostje bijeen aan het scharrelen, ofwel vacht aan het verzorgen, ofwel aan het slapen.

 23. @Ratio [23]: Even oppassen nu. Via een website elkaar begrijpen is een onmogelijkheid. Wat impliceert dat er te makkelijk misverstanden kunnen ontstaan.

  Een aantal overwegingen:

  De rede
  We zijn het er roerend over eens dat de rede op een bepaalde manier reddend kan zijn. Vragen stellen, informatie verwerken. Hierbij komt het beeld op van iemand die als het ware in meren of rivieren van kennis zwemt en daar mentaal lekker gespierd van raakt. Weerbaar tegen verzinselen. Noem het dit ‘zwemmen’ maar ‘de blauwe pil’ slikken. Geniet, maar met mate om overweldiging te voorkomen. Niet alles wat logisch klinkt is daadwerkelijk een goed idee.

  Daar voeg ik aan toe dat die rede door een zuivere ‘spirit’ geregeerd moet worden, je eigen ‘spirit’ wel te verstaan. Die beslist op welke manier die rede gebruikt moet worden. Om te voorkomen dat iemand zichzelf tot een kille computer reduceert, die besmet raakt met virussen (denkwijzen, geheugenvervuiling). Wat onder andere in meedogenloosheid en wreedheden kan resulteren.

  Emoties
  Daarnaast kunnen ook emoties op een bepaalde manier reddend zijn. Zonder inlevingsvermogen ontstaat geen mededogen, waardoor meedogenloosheid kan ontstaan. Of, bij fanatieke ontkenners / verdringers van emoties zelfs wreedheid. Innerlijke pijn die iemand zelf niet wil ervaren maar anderen laat ondergaan (kenmerk van psychopathie).

  Bij het gedoseerd zelf ervaren van emoties komt het beeld op van iemand die als het ware in een meer of rivier van emoties duikt en daar mentaal lekker doorbloed van raakt. Behulpzaamheid is sociaal levensbloed. Alleen moeten dergelijke bloeddonaties niet ten koste van bijvoorbeeld jezelf gaan (roofbouw op jezelf). Noem dit ‘zwemmen’ maar ‘de rode pil’ slikken. Geniet, maar met mate om bedwelming te voorkomen.

  Daar voeg ik aan toe dat die emoties door een zuivere ‘spirit’ geregeerd moeten worden, je eigen ‘spirit’ wel te verstaan. Die beslist op welke manier die emoties gebruikt moeten worden. Om te voorkomen dat je door die emoties beheerst wordt.

  Knelpunten
  Meedogenloosheid veroorzaakt reacties die meedogenloosheid of wreed kunnen worden (escalatie). Wreedheden kunnen wreedheden veroorzaken. Bij bepaalde mannen bespeur ik een zekere overgevoeligheid voor hardheid, waarschijnlijk omdat ze meedogenloos of zelfs wreed behandeld zijn. Maar toch zijn het vooral mannen die vrouwen hard en kil maken, waardoor vrouwen meedogenloos en wreed kunnen worden. Terwijl de één roept “gebruik je verstand nu eens een keer” roept de ander terug “ben je je gevoel verloren?” Terwijl de rede en emotie elkaar niet hoeven te bijten, een kwestie van ‘spirit’.

  Over die ‘spirit’ is een uitspraak van Jezus bekend: “De geest waait waarheen hij wil”. De rede, emoties, creativiteit en het tastbare zijn daaraan ondergeschikt, of iemand dat nu beseft of niet. Dat is een oude wijsheid. Die ontkennen heeft al veel nodeloos lijden veroorzaakt, omdat daardoor geen zuiveringsacties van de eigen geest op gang komen. En af en toe schoonmaken is toch echt noodzakelijk.

  Ratio [30] reageerde op deze reactie.

 24. Wat wij (man vrouw) als gevolg van de ‘spirit’ die in ons is stellen, is dat er lang geleden een filosofische dwaalweg is ontstaan. Die met de rede gerechtvaardigd kan worden maar puur natuurlijke mechanismen niet eerbiedigt waardoor meedogenloosheid en wreedheden ontstaan. Wat een kettingreactie op gang heeft gebracht en allerlei partijen elkaar beschuldigen zonder in de gaten te hebben wat er nu eigenlijk gaande is.

  Ons inziens; als die filosofische dwaalweg wordt gecorrigeerd, worden genderrollen voor man en vrouw overbodig. Vandaar dat verhalen over gendergelijkheid en genderneutraliteit volledig langs ons heen gaan, het zijn ons inziens niet meer dan oude gevechten om de macht (over anderen), een soort bloedvetes waarvan niemand zich herinnert hoe het ook alweer begonnen was.

 25. Een mogelijk beginpunt van problemen en nodeloos lijden, waar de Stoïcijnen kennelijk in mee gingen.

  Van nature is er vertrouwen tenzij het tegendeel is bewezen.
  Je kunnen stellen dat vertrouwen valuta is, want vertrouwen schept hoop en een gevoel van veiligheid. Dat is iets waard.

  Is het tegendeel eenmaal bewezen, onbetrouwbaarheid gebleken, dan ontstaat het risico dat er ten onrechte wordt gegeneraliseerd. Er ontstaat “trust me not”, tenzij het tegendeel is bewezen. Wat gepaard gaat met wantrouwige pogingen om aan wil te onderwerpen. “Doe wat ik zeg of anders bezorg ik je de hel”.

  Het bewijzen van dat laatste tegendeel verloopt traditioneel via meedogenloosheid, bezien vanuit het perspectief van degene die bewijs wil. Terwijl het van de andere kant als wreedheid wordt ervaren. De initiatiefnemer ziet lijden als valuta, omdat lijden duidelijkheid schept. Onder druk van omstandigheden komt er immers (mogelijk) uit wat erin zit. Maar ondertussen komt eventueel resterende valuta “vertrouwen” aan de andere kant van de streep in het rood te staan.

  Hoe dit probleem op te lossen?

  Door van “trust me not” door te schakelen naar “trust me knot”. Knot is het Engelse woord voor knoop, hoewel de eerste letter van “knot” niet wordt uitgesproken.
  “Trust me knot” is een vervolg op “doe wat ik zeg of anders bezorg ik je de hel”. Twee partijen die elkaar niet vertrouwen worden aan elkaar geknoopt door de verbindtenis van de belofte van vernietiging, misschien zelfs mutually assured destruction. Discutabele wiskunde, scheikunde, sociale chemie.

  De zwakheid en tegelijkertijd probleembron van die constructie en regeling is dat alleen bij voldoende saldo op de valuta-rekening “vertrouwen” er iets daadwerkelijk gezonds kan groeien. Uitingen van daadwerkelijke genees-, levens- en opvoedkunst. Wordt er gebruik gemaakt van de valuta-rekening (potentieel) “lijden”, dan moet het allemaal maar bij gebrek aan beter. Ondertussen heeft de genderrol vrouw die eerst onderworpen werd wat trucjes verzonnen en middelen verzameld om de rollen om te kunnen draaien. Waar de genderrol man boos om kan worden en in de broek schijten van angst, maar het is in feite een zelf veroorzaakt probleem. Wat de genderrol man niet eerlijk toegeeft, wat een vereiste aanloop naar een oplossing is.

 26. @Nico [27]: Het is inderdaad soms lastig discussie voeren op een website. Een kernvraag die ik stel ontloop je. Je stelt *** dat er voor ons maar één hogere macht bestaat, die hoger is dan welke wetgever of heerser dan ook; de kracht die pure natuurlijke processen stuurt***

  Voor mij zelf zijn er veel machten die boven de wetgever en de heerser uit horen te gaan. De macht van de moraal, van het individu, van de groep, etcetera. De macht van een heerser komt overigens doordat mensen die macht toestaan.

  Jij beroept je op de sturende kracht van natuurlijke processen. Je moet wel beseffen dat de natuur geen geweten heeft. De hoogste natuurwet is de genetische wedloop, het overleven van een soort en de vorming van nieuwe soorten. Deze wedloop is genadeloos. Gewetenloos. Keihard.

  Ik ga hierop in, omdat dit de sturende kracht van natuurlijke processen voor jouw levensfilosofie zo belangrijk is. Je baseert je wereldbeeld hier voor een deel op. Als jouw interpretatie van “natuurlijk” fout is, dan kom je tot foute conclusies.

  We kunnen hier buiten het blog over discussieren, je kan ook een “time out” nemen om hierover na te denken. Wees in deze eerlijk tegenover jezelf.

  Nico [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.