TT vandaag: Raad van State vindt de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster geen serieuze levensovertuiging. Daarom mogen de aanhangers ervan niet op een pasfoto voor een paspoort of rijbewijs poseren met een vergiet op hun hoofd.

Een Nijmeegse had de zaak aangespannen nadat haar foto met vergiet geweigerd was. Zij beweerde dat het vergiet een religieuze uiting is, vergelijkbaar met een tulband of hoofddoek die wél op de foto mogen. Maar de Raad van State oordeelde dat de betreffende kerk satirisch van toon is en niet voldoet aan vereisten als ernst, samenhang en overtuigingskracht. Tot zover Teletekst.

En dan vraag ik me af of die andere geloofsovertuigingen als onbevlekte ontvangenis, of 70 maagden etc wel voldoen aan de vereisten. Laat staan of dit in overeenstemming is met de vrijheid van meningsuiting.

 

4 REACTIES

 1. Het is een mooi voorbeeld hoe laag het niveau is van de mensen in de Nederlandse rechtspraak.

  De relevante vraag zou kunnen zijn of mensen nog herkenbaar zijn met een vergiet op hun hoofd. Het gaat hier om bijvoorbeeld een pasfoto op een paspoort. Naar mijn idee wel. Dat wordt ook bevestigd door de praktijk waarbij tulbanden en hoofddoeken ook toegestaan zijn. Daarmee zou de kous af moeten zijn. Het mag.

  Dan komen de goedgekeurde sukkels van de Raad van State met hun gedachtenkronkels. Ja, maar wij, de staat, staat dan voor gek. En dat zou ten koste kunnen gaan van onze autoriteit. En dat moet dus voorkomen worden. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zeggen tegen de bevolking. Dat zou ook onze autoriteit kunnen aantasten. Dus we moeten wat verzinnen wat het doorslaggevend verschil is tussen enerzijds tulband en hoofddoek en anderzijds een vergiet.

  Ik verzin maar wat:
  – In het buitenland zullen mensen denken dat je hen in de maling wil nemen en dat kan slecht voor je aflopen. We willen je daartegen beschermen;
  – Je komt met de vergiet de poortjescontrole niet door. Als je de vergiet afzet ontstaat toch een ander beeld en kunnen rechtlijnige douaniers je tegen houden omdat je moet lijken op de pasfoto;
  – Een vergiet trekt enorm de aandacht en bemoeilijkt daarmee de paspoortcontrole. De douanier kan teveel afgeleid worden door de vergiet, meer dan bij de tulband of de hoofddoek.

  Maar zoiets lukt de goedgekeurde politici in de Raad van State dus niet. Deze midijokers komen met de direct doorzichtige uiterst subjectieve en voor het doel van de pasfoto volstrekt irrelevante onzin motivatie aan van ”ernst”, ”samenhang” en ”overtuigingskracht”.
  Wanneer komen we eindelijk van deze figuren af? Zelfs Brussel heeft Den Haag al een seintje gegeven dat het afgelopen moet zijn met deze Raad van State.

  Interessant is nog de berichtgeving van ANP. Een nog uitgebreider persbericht met kletskoek van deze Raad van State wordt kritiekloos gebracht als zijnde een van de geboden die God aan Mozes meedeelde. En weer door alle massamedia overgenomen. Censuur is niet op de eerste plaats het vertellen van onwaarheid, maar vooral het weglaten van gezond verstand overwegingen.

 2. @jhon [3]:

  Een Grondwettelijk Hof als een rechtspraak gremium met een bindend eindoordeel of een wet al of niet strijdig is met de Grondwet is inderdaad noodzakelijk in combinatie met een Grondwet die rechten van burgers zou moeten beschermen.

  De Nederlandse rechter is expliciet verboden de wet te toetsen aan de Grondwet. De Raad van State voldoet niet aan de eisen die aan een serieus te nemen Grondwettelijk Hof gesteld moeten worden. Bij prangende vragen over wetten opgesteld door hun politieke vrienden die hen benoemd hebben duiken de leden van de Raad van State. Ook het niveau van deze lieden is onvoldoende.

  Rechtstatelijke constructies als de Nederlandse Raad van State horen in een beschaafd land met fundamentele rechten van burgers niet thuis.

  Indien er een deugdelijk Grondwettelijk Hof in Nederland had bestaan, dan zouden waarschijnlijk de Box 3 belasting gebaseerd op een fictief door de overheid te bepalen rendement, de wet die met terugwerkende kracht de raadplegend referendum wet buitenspel zette, de orgaandonorwet en diverse huidige belasting praktijken, zoals niet op tijd kenbaar maken en/of lukraak aanpassen van regelgeving, heling en omgekeerde bewijslasten, allen gebaseerd op ondeugdelijke, in strijd met de Grondwet bestaande, wetgeving nooit ingevoerd zijn.

Comments are closed.