6 REACTIES

 1. Mr Bean zegt het weer goed. De Westerse samenlevingen zijn in verval en men wil iedereen vervolgen die er iets waars over zegt.

  @only you [1]: Als niemand tegengas geeft inderdaad. Een zaaltje met beschaafd publiek waar Rowan Atkinson een eloquente voordracht geeft, zal compleet genegeerd worden door de proleten die momenteel het beleid bepalen. Oei, zei ik “proleten”? Nu is er vast iemand gekwetst…

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 2. Schiet mij opeens deze quote te binnen:

  In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.

  (Unknown)

 3. De Nederlandse variant op “free speech”,

  Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod: “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

  Onze vrijheid van meningsuiting is gelimiteerd tot de “drukpers”? en alleen voor zover deze niet andere delen van de wet tegenspreekt?.

  Wetboek van strafrecht:
  Artikel 266
  1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

  2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

  In het beste geval kennen wij dus geen “free speech” maar vrijheid van meningsuiting. Dus:

  Verboden: …. is een klootzak.
  Toegelaten: Ik vind dat …. een klootzak is.

  Al wens ik je veel success wanneer je toch voor het laatste aangeklaagd wordt…

 4. @Hang Bejaarde [2]: “De Westerse samenlevingen zijn in verval en men wil iedereen vervolgen die er iets waars over zegt.”

  Ver-volgen. Hoe ver en hoe lang wil men volgen?

  Waarheid? Die wordt toch gefabriceerd, iets anders dan feiten in beeld brengen? Bovendien, volgens Friedrich Nietszche:

  “Alle dingen zijn onderworpen aan interpretatie; welke interpretatie op een bepaald moment de boventoon voert, hangt af van macht en invloed, niet van de waarheid”

  Stel je voor dat er een waarheid wordt gefabriceerd die voor de verandering met in ieders leven herkenbare feiten klopt? Wat dan? Klopjacht op leugenaars openen om er bekeringspogingen op los te laten, als in deprogrammeren voor sekteleden? 😉

Comments are closed.