Ik zou best wel een referendum over die dividendbelasting willen hebben.

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

13 REACTIES

 1. Voor een referendum moet een geïnformeerde beslissing mogelijk zijn. Eerlijke, transparantie informatie dus. Dividend komt bij mij over als een verbastering van ’to divide’ naar zoiets als ‘verdelend’ en daarvan proberen te profiteren. De bastards 😉 Zo bezien doet Rutte c.s. precies het tegenovergestelde van wat in sociale zin als gezond beschouwd kan worden.

  Bij individuele zelfstandigheid is iemand zowel denker als doener, zowel arbeid als kapitaal. Komt er een rechtspersoon in beeld, naar het voorbeeld van corporatisme van overheidswege, dan kan dat hetzelfde blijven of uitgroeien tot een ‘scheiding der machten’. Aandeelhouders verstrekken de ‘gunst’ (de geur van patronage) van liquide middelen, en willen daar kennelijk toch als vampiers wat uitzuigen zoals bankiers dat met rente doen.

  Hierbij kan opgemerkt worden dat het toeschuiven van poen iemand nog niet tot een held (hero(ïne) maakt, eerder tot een dealer die speelkaarten uitreikt.

  Vreemd hé, dat afhankelijken bij een systeem van patronage verslaafd raken aan degenen die een roes veroorzaakt en telkens weer een hogere dosis willen?

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 2. De belangstelling voor het referendum moet niet afhankelijk zijn van het onderwerp. Het onderwerp doet er niet toe. Een ongewenste uitslag of een gewenste uitslag roept dan per defenitie de vraag op of het regerendum een goed of een slecht instrument is.

 3. @Nico [1]: Het laatste i.v.m. ‘die wijven’ (genderrol vrouw) die altijd maar meer willen en daar als een drugsverslaafde met afkickverschijnselen allerlei sluw trucs voor in de strijd werpen. Terwijl sommigen daarvan zich er niet van bewust zijn dat afkicken van een gebrekstoestand niet moet doorschieten naar overcompensatie en hypercorrectie.

 4. Het kapitalisme nog meer stimuleren dan nodig is leidt tot. ?…….

 5. Frankrijk heft 30%, als Nederlander 15% te verrekenen met je inkomen en de andere 15% moet je in Frankrijk opeisen. Waarschijnlijk mist de Nl-overheid nu vermogens belasting op deze 15%. Waarom? Omdat deze niet op geeist wordt in Frankrijk, reden te omslachtig.
  Het zou een goede zaak zijn als het in de EEG 1 tarief wordt. Gaat dit lukken in de EEG , nee, Frankrijk zal niet mee willen werken.!

 6. @Bertuz [7]:
  rekent U even mee.
  Zoals het was,
  een Franseman heeft 10 euro dividend Unilever ontvangen.
  15% dividend belasting = 1,50 euro ingehouden en afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze 1,50euro blijft in Nederland! (=belasting verdrag)
  Een franse burger moet over deze 10 euro 30% belasting betalen = 3 euro. 3 euro – 1,50 euro = 1,50 euro nog af aan de franse belastingdienst, hij mag immers door de belasting verdragen 15% verrekenen.
  Zoals het wordt
  een fransman heeft 10 euro dividend unilever ontvangen.
  0% dividend belasting = 0 euro ingehouden en 0 euro afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze 0 euro blijft in Nederland! was hiervoor 1,50!!!!
  Een franse burger moet over deze 10 euro 30% belasting betalen = 3 euro. 3euro – 0 euro = 3 euro nog af aan de franse belastingdienst.
  M.a.w. de Nederlandse staat verleent 1,50 ontwikkelingshulp aan een 1e wereld land!!!!, Gekker moet het niet worden, de franse man lacht zicht …..

  Nu komt het.
  een Nederlandsman heeft 10 euro dividend Total ( een Frans aandeel) ontvangen.
  30% dividend belasting = 3 euro ingehouden en afgedragen aan de Franse Belastingdienst. Van deze 3 euro mag de Nederlandsman 1,50 verrekenen met zijn Nederlandse belastingen (de 1,50 blijft in Frankrijk) de andere 1,50 moet hij terugvragen van de Franse belastingdienst.
  Doet hij dit niet dan blijft de 1,50 in Frankrijk (veel papierwerk en duurt paar jaren voor je het terugkrijgt (= rendementsverlies over dit bedrag.) M.a.w. hier verleent de Nederlandsman 1,50 ontwikkelingshulp aan het 1e wereld land Frankrijk bij niet terugvragen ivm met de procedure terug vragen. ( Gek wel direkt afdragen maar lang wachten voor je het terug krijgt , klopt niet!!)
  Conclusie is dit probleem moet aangepakt worden op Europees niveau.!!! Laten wij ervan uitgaan dat 15% door ieder land als redelijk wordt gezien dan zal de Franse overheid hierin niet in toestemmen, zij immers missen dan 15%!!!

  M.a.w. het bedrag dat de Nederlandse belastingdienst mist is vele malen hoger dan het nu geraamde bedrag van 1,5 milj. Waarschijnlijk een factor 2 a 3 te laag ingeschat.
  Overigens ben ik het wel eens met “weer een heffing verdwijnt”
  Advies aan Rutte is: trek dit bedrag af van de afdracht aan de EU of regel dit daar!! Maar regel zeker direkt afdragen is ook direkt terugkrijgen. Laat de belastingdiensten deze bedragen onderling verrekenen. Ook de lusten ook de last!!!!
  Wedden dat alle minister niet weten hoe de vork in de steel zit.
  Ik zie u denken en de overheid mist dus ook nog de Nederlandse vermogensheffing over het niet teruggevraagde 1,50 bedrag door de Nederlandse bezitter van aandeel Total. Idd zoals ik al zei de geschatte 1,5 milj is veel te laag. Rutte weet dit ook wel maar ja om te zeggen we missen eigenlijk 3 milj. dan zijn de peren gaar.
  En nu mag u zelf beredeneren wie erop vooruit c.q. achteruit gaat bij oude en bij de nieuwe situatie indien een Nederlander met dividend Unilever in b.v. Duitsland woont.
  Oude regeling
  Nederlander in DE : voor-/nadelig
  Belastingdienst NL: voor-/nadelig
  Belastingdienst DE: voor-/nadelig
  Nieuwe regeling:
  Oude regeling
  Nederlander in DE : voor-/nadelig
  Belastingdienst NL: voor-/nadelig
  Belastingdienst DE: voor-/nadelig
  Leg eens voor aan uw minister zou ik zeggen.
  Daarom, dit probleem moet op Europees niveau geregeld worden met in ieder land het zelfde percentage. Met bovenstaande argumentatie is het tij nog te keren!!
  Wedden dat dit niet gaat lukken en juist hiervoor hebben we een Eu-parlement.
  We ouwe hoeren liever over winter- en zomertijd. Wedden dat de minister ook dit niet weet.
  Zomertijd betekent 1 uur vooruit t.o.v. Greenwich Mean Time.
  Wintertijd betekent 1 uur achteruit t.a.v. Greenwich Mean Time.
  31 maart Greenwich Mean Time = 02:00
  1 april -31 okt. “zomertijd” = 02:00 + 1 = 03:00 favoriet bij de landen ten oosten van Greenwich
  31 okt. Greenwich Mean Time = 02:00
  1 nov – 31 maart “wintertijd” = 02:00 -1 = 01:00 favoriet bij de landen ten westen van Greenwich= UK o.a.

 7. Snapt u het nog??
  o.a. Buitenlandse belegger niet enthousiast over afschaffing …
  Wie is de belegger: particulier, bedrijf, instituut etc??
  Laten wij ons beperken tot de Nederlandse particulier met 300+300 euro= 600 dividend Total en een Nederlands bedrijf met 30.000 + 30.000=60.000 dividend Total, bij beide er dus 30% ingehouden
  Waarschijnlijk kan het Nederlandse bedrijf deze 30% terugvragen en de Nederlandse partikulier 15%, belastingverdragen.
  Laten we uitgaan van 15% voor beide, rekent wat makkelijker en geen speld tussen te krijgen.
  Nederlandse particulier moet dus 300 claimen bij FR en doet dit via een Nederlandse belastingadviseur en betaald voor dit advies 600 euro.
  Het Nederlandse bedrijf moet 30.000 euro claimen bij FR en doet dit via dezelfde belastingadviseur en betaald voor dit advies 600 euro
  Nu snapt u wel waarom een rondje langs de buitenlandse belegger…….. “ons maakt het niets uit” etc…
  Voor de duidelijkheid Total is niet hetzelfde als het Engelse woord “total” en in het Frans “au total”.
  En Eau Total is wat je tankt als je in Frankrijk bezine nodig hebt.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 8. @DzVzTkM [10]: Je kunt het ook anders stellen. Divid-e-nd is een verplicht divide-and-rule spelletje waar kennelijk onverwachte verborgen kosten aan vast zitten. Wil je niet verrast worden met die kosten, want de kater komt altijd later, dan doe je niet aan dat spelletje mee.

  Andersom krijgen degenen die er niet aan mee willen doen traditioneel eerst een kater, waarna ze later een ander spelletje dienen te spelen. Eendracht maakt macht om verdeel en heers mogelijk te maken. Spelletjes, spelletjes, spelletjes. Verzwak de ander om zelf ‘sterker’ te worden, een concept dat teveel gelovigen heeft. Betoverd, als in I put a spell on you. Because you are mine (toe-eigenen). Maar er is hoop. BB King zong het al: The spell is gone. Dat is bij steeds meer individuen het geval, ook al wordt dat gecamoufleerd door groepsmechanismen.

  DzVzTkM [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [11]:
  Het treft straks iedereen.
  Wil men straks overgaan op een meer individuele opbouw van pensioenen dan loopt de opbouwer tegen dit soort problemen aan.
  Gelukkig vertellen ze je dat aan het einde zodat je ervoor niet onnodig in de zorgen zit. En hier blijkt maar weer uit dat wil men overgaan op een individuele opbouw van pensioenen er eerst op EU-niveau dit soort problemen opgelost dienen te worden.
  Zo niet dan is het bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 10. @DzVzTkM [12]: Als het iedereen treft is het een mondiaal vraagstuk, voor bijv. de VN. De wereld is immers meer dan de EU, hoewel soms gedacht wordt dat het andersom is.

  Het punt is dat iedereen wereldwijd voor zichzelf moet kunnen (leren) zorgen, waar iemand ook verkiest te wonen en leven. Als dat begrensd wordt is er zoiets als een gevangenis-systeem ontworpen waar naar willekeur een boete op verhuizen ingesteld kan worden. Dat lijkt me toch wel zoiets als vloeken in de libertarische kerk, of niet?

  Met een knipoog maar serieuze ondertoon… vroeger werden kerken neergezet als ‘heilige grond’, een soort veilige vrijplaats. Daar buiten mocht je misdaden begaan, zolang je maar ter biecht ging om noodzakelijke vergeving te ontvangen.
  Maar wat nu als de hele aardbol tot één grote ‘sacred ground’ (toegewijde grond) wordt gezien? Dan klinkt ‘grounding’ (huisarrest) ineens een stuk minder eng en is het meer een kwestie van heerlijk wortelen zonder met perversiteiten lastig gevallen te worden.
  Jij en de aarde die elkaar toebehoren en mensen die elkaar een rustig plekje gunnen is een heel, heel oud recept dat verstoort en afgedankt werd door ruzie-zoekers. Tegenwoordig bekend als overheid. Er is geen grotere dwinge-land dan…

Comments are closed.