Alleen door kapitalisme, kan het socialisme gefinancierd worden. 

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

52 REACTIES

 1. @Nico [31]:

  Heb altijd gereageerd onder dezelfde initialen.

  Het nihilisme is mij bekend, maar heb vanuit die gedachte niet de reactie geplaatst of ik moet al onbewuste ergens iets ‘ingefluisterd’ hebben gekregen. Vandaag zakte ik, om onduidelijke redenen, af in de krochten van mijn ziel en kwam nergens uit en ervaarde een niet eerder meegemaakte ‘niets’. Hoe ik ook probeerde, hetgeen ik ingegeven kreeg was een greeploze leegte die eindeloos leek. En dat alles zonder geestveruimers….?

 2. @peter [33]:

  Hoe duivelse systeem kan blijven doorgaan? Daar komen we pas achter als het niet meer gaat. Ik vraag mij al helemaal niets meer af en heb daarom the whole shebang van de hand gedaan en ben in het diepe gesprongen. De zon is vooralsnog leuker dan de grauwe deken van NL. Staat wel goed, zo’n mahoniehoutenkop.!

  peter [36] reageerde op deze reactie.

 3. @IIS [29] en @IIS [30]: Geestvervuiling is m.i. wat allerlei ellende veroorzaakt. Als je in de lijn van geschiedenis teruggaat, dan kom je vroeger of later op een onvervuild, zuiver punt uit.

  Het viel me op dat die er het meest uitspringt als je maar ver genoeg in de geschiedenis van het Verre Oosten (China) terug gaat. Aangezien westerse filosofie in feite vanuit het Midden Oosten komt, kom je dan op denkbeelden die een westerling te ver gezocht vindt. Zoals het Verre Oosten verder is dan het Midden Oosten, vanuit het perspectief van de westerling.

  Een ander beeld wat ik gebruikte is de boog van een boogschutter. Stel jezelf puurheid voor al de boog, en de dwingende wensen van anderen als het vervangende touwtje waarmee die boog wordt gespannen. Hoe harder anderen duwen of trekken, hoe verder je van je pure innerlijke natuur af raakt. En er is nog een gevecht om dat touwtje ook. Maatschappelijk wordt er door anderen een touwtje gespannen, onder druk gezet, terwijl je sociaal zelf een touwtje spant door jezelf in te spannen sociale verhoudingen aan te gaan en te onderhouden.
  Twee touwtjes die met elkaar moeten concurreren.
  Het touwtje van de maatschappij (een zakelijk avontuur) is veelal een concurrentiestrijd door marktveroveraars die het sociale verdringt.
  Het sociale touwtje betreft liefst geen (wed)strijd maar schenken, wederkerig. Hoewel anderen daar niet van beschonken moeten raken, in een roes.

  Zo kun je nog wat verder spelen met beelden, maar uiteindelijk staat het als een paal boven water dat bevrediging en voldoening, welbevinden, en daarmee ook het gevoel van geluk niet via de maatschappelijke route komt maar via de sociale route.

  Verder vindt er geestvervuiling plaats door te stellen dat een ego ‘niet goed’ is. Iemand moet niet denken dat ‘ie wat is, zo wordt gesteld. Wat voortkomt uit de wens om over volgzame vazallen zoals werknemers te kunnen beschikken. Wanneer iemand het voor elkaar krijgt om het ego oftewel “ik” aan barrels te slaan, de geest van een ander te breken, dan ontstaat iemand die dankbaar dient te zijn voor alles wat in de schoot geworpen wordt of daar weer uit wordt gehaald. Een vazal.

  In werkelijkheid is er van nature sprake van een bepaald zelf-bewustzijn en groeiende zelf-verzekerdheid waardoor zelf-standigheid en daarmee (relatieve) onafhankelijkheid ontstaat. Het ego groeit onderweg, op een gezonde manier in een gezonde richting wel te verstaan.
  Problemen worden veroorzaakt door te grote ego’s oftewel ontspoorde ego’s die projecten op poten zetten die schadelijk uitwerken voor anderen.

  Anders uitgedrukt worden er nogal wat geesten vervuild en onderworpen door anderen waarvan de geest ooit vervuild en onderworpen is. Bij zuivering kun in een aantal dimensies denken.

  IIS [41] reageerde op deze reactie.

 4. Dit Flibje betreft een aantal ‘ismen’ die niet zonder gelovigen in de rol van een ‘ist’ kunnen. Misschien interessant om eens te kijken wat bepaalde ‘ismen’ veroorzaken:

  – Communisme: Door de strot geduwde community projecten waarbij anderen weleens zullen meten en beoordelen in welke mate iemand daaraan bijdraagt. Sommigen zijn meer gelijk dan anderen.

  – Kapitalisme: Veelal door de strot geduwde kapitaalprojecten waarbij anderen weleens zullen meten en beoordelen of iemand bijvoorbeeld een stuiver, dubbeltje of kwartje ‘waard’ is en a) plaats dient te nemen in het regiment van een ander, b) een “1” die dat regiment aanstuurt of misschien zelfs wel c) een “2” of tientje “is” die dat aantal regimenten aanstuurt. Middels druk en grieven geperst worden als een munt, terwijl werkelijk innerlijk kapitaal groeit, niet door derden maakbaar is.

  – Socialisme: Door de strot geduwde sociale projecten waarbij anderen weleens zullen meten en beoordelen in welke mate iemand daaraan bijdraagt via belastingen of die mogen uitvoeren ‘empowered’ door een subsidiestroom.

  Het mag dan misschien van goede bedoelingen getuigen, maar verstoort ondertussen wel de werking van de pure innerlijke natuur door soms (of vaak?) uitkomsten van ‘maakbaarheid’ te produceren; monsters (misvormden). Want als dwang wegvalt en iemand zelf koers en snelheid kan kiezen, welke kant gaat het dan op? Alleen door veel zelf-kennis en zelf-beheersing kunnen de effecten van misvorming van buitenaf teniet worden gedaan. Om dat niet alleen voor jezelf te regelen maar ook nog naar anderen uit te reiken vergt nóg meer. Omdat, als je systematisch in de problemen bent gebracht, daartoe dat systeem zelf aangepakt moet worden, voor zover toegestaan door gelovigen en uitbaters.

 5. @peter [36]:

  Geniet en we zijn in the end game, dus wat anders?

  De zion maffia controleert en dicteert de hele planeet en dan zou ik nog moeten geloven in vooruitgang en het verder kunnen werken aan een toekomst??

  Hahahaha, lol, de wereld en banken tot aan de politici, de meest vuige en kreupele zion honden, alles staat in brand, Nederland moest daarbij worden overgenomen door de islam, de politiek is verrot tot op het bot, wat de hel denken Nederlanders waar we heengaan en wat nog te bereiken? De Nederlanders heffen zichzelf op!!

  Zielige kindjes moeten blijven, dus geeft het recht om duizenden andere zielige kindjes, vooral die met hoofddoek, ook te laten waar ze zijn, inclusief de hele boerenfamilie. Betaal dit, betaal dat, ooit was veel ‘gratis’ omdat dit al was betaald middels de belastingen, nu betaalt men twee keer of vaker.

  Ik kan het niet meer bevatten dat Vernederlanders het allemaal over hun kant laten gaan en zelfs meewerken aan hun eigen ondergang.

  Vandaar ook, zweven en het hoofd leeg maken, anders is het niet meer te bevatten. We zijn niet meer in balans, niet meer Yin en Yang, maar helt het schip over en kapseist weldra. Welkom, iedereen aan boord.
  In mijn hoofd ben ik mij al aan het voorbereiden voor het overgaan naar de volgende dimensie.

  Mooiste quote die ik hier onder de zon hoorde van mijn hippe vriend: we are just passing through in life.

 6. @IIS [41]: Dat hoop ik dat je even aan Mark Rutte hebt gedacht, die als een kurk in het oog van een sudderende vulkaan is gestopt om hoog- en laag drukgebieden van elkaar gescheiden te houden. Als gevolg van de uitwerking van gebrekkige (zelf)bestuurlijke filosofie. Altijd weer interessant wie er de volgende keer op dat rode schild gehesen wordt om ervoor te zorgen dat de dijken niet breken en de muren niet als de Berlijnse muur neer gaan, door gezamenlijke inspanning.

  Politiek theater wordt pas geloofwaardig wanneer oorzaken van problemen openlijk bloot worden gelegd, met een kraakheldere route naar een daadwerkelijk gezonde situatie. Alleen is dat traditioneel taboe. En niet een taak voor een MP in de rol van een kurk om te organiseren, maar voor een staatshoofd. Als die geen gezonde koers aangeeft, dan een niveau hoger in de hiërarchie.

  Een goede opvoeder streeft naar zelfstandigheid, om zich zo snel mogelijk overbodig te maken. Kennelijk is het te lucratief om anderen te besturen en regeren. Een pijnpunt, want wat is er nu belangrijker? De waarde van individuele gezondheid en dito zelfstandigheid of de poen die gemolken kan worden? Kijk maar naar scholing, een miljardenindustrie die educatie verdringt.

  IIS [43] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [42]:

  Ik lees met grote interesse je reacties, maar er moet mij iets van het hart. Het mist namelijk, of ik begrijp ze maar half en ligt het probleem bij mezelf, het contact met de schrijver en z’n punt in het geheel en zou graag simpele en heldere praktische oplossingen er bij willen lezen. Ik lees probleem, oorzaak, maar geen “buurman en buurman” oplossing of “Jip en Janneke” uitleg hoe verder.

  Ik denk dat je meer bereikbaar bent als je iets terug zou schakelen. Waarschijnlijk ligt mijn niveau te laag om veel van je reacties te begrijpen en kan ze moeilijk plaatsen. Misschien dat meer mensen zijn geïnteresseerd in wat je schrijft, maar gaan, denk ik, bijna ondoorgrondelijk diep.

  Zie dit niet als negatieve opmerking, maar als een positieve bijdrage.

  Nico [44] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [43]: Dank voor je opmerking. Ik ben geneigd het met je eens te zijn, ware het niet dat ons bestaan is vernietigd en anderen weleens zullen beslissen wat we met ons leven mogen of moeten doen. Nou, dan zullen ze ook van voldoende kaliber moeten zijn. Het was niet onze keuze, maar de keuze van anderen om de strijd aan te gaan. Aan mij conform eeuwenoude bestuurlijke traditie de uitdaging om uitdagers duidelijk te maken dat…

  Pas nadat de strijd beslecht is, is de tijd rijp om over te schakelen naar wat je aangaf, “buurman en buurman” en “Jip en Janneke” uitleg, gewoon door iedereen te begrijpen.

  IIS [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico [44]:

  Dat begrijp ik, maar is het niet de bedoeling dat iedereen of velen meer daarmee aan de slag gaat? Zoals je het omschrijft blijft het ook voor mij te abstract en zou ik concretere voorbeelden erbij kunnen gebruiken om te begrijpen waar je op doelt. Zou het niet nuttig of zelfs wenselijk zijn om de kalibers wat te verkleinen en is het niet voor iedereen als taak richting een strijd te gaan tegen het….Ja, tegen wat eigenlijk? Dat is waar ik mede op doel.

  IIS [46] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [45]:

  Men kan ook niets doen en wachten totdat de “anderen” zichzelf vernietigen, a.h.w. oplossen of worden ontbonden. Maar dan nog, wie bedoel je met “anderen”? Zijn dat exclusief een groep mensen, de cabal, zionisten, multinationals of juist een duidelijk of complex verborgen systeem met een uitgebreid netwerk aan mensen die trachten de gehele aardkloot te domineren?

  Nico [47] reageerde op deze reactie.

 11. @IIS [46]: Mijn reactie gisteren bevatte een noodzakelijke dosis stemmingmakerij voor inlichtingenwerkers. ‘Buur en buur’ is voor ons bijvoorbeeld meer dan alleen buurmannen.

  Als jij en/of inlichtingenwerkers mijn reacties hebben gevolgd, dan is in de loop van de tijd het een en ander duidelijk geworden. Zoals:
  – Dat het ons gaat om gezondheid (lichamelijk, mentaal, sociaal), liefst voor iedereen.
  – Dat daarvoor in die dimensies ook hygiëne nodig is.
  – Waarvoor een aantal kunstvormen ingezet kunnen worden (zie reactie 28 onder dit artikel).
  – Dat er traditioneel wordt uitgegaan van corporatisme, eerst door heersers ingevoerd, vervolgens ook door werkgevers. Waardoor allerlei groepsmechanismen zich telkens weer manifesteren (met groepsvorming als oorzaak).
  – Dat groepsmechanismen nogal schadelijk kunnen uitwerken, voorkomen beter is dan genezen en individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid voor ons de norm zijn. – Dat een loslopende man of vrouw op een bepaalde manier gebrekkig is, zonder de liefde voor de ‘andere helft’, The One waarmee de rest van het leven doorgebracht wordt.
  – Dat technologie een instrument is dat niet mag gaan domineren, tot een last verworden.
  – Dat ik de huidige tijd met verval overal beschouw als een soort kritiek moment waarvoor ook de keizers Nero en Genghis Khan, en later koning Victoria zichzelf geplaatst zagen.
  – Dat allerlei sociale problematiek niet opgelost kunnen worden met alleen maar rigoreuze gedragstherapie (bijsturen en africhten van anderen), zoals die heersers deden, omdat de geschiedenis zich dan zal herhalen.
  – Dat overheidsmachientjes zodanig aangestuurd worden dat ze zich, wanneer dat zo uitkomt gedragen als sloopbedrijven van gezinnen om er daarna de bruikbare onderdelen tussenuit te vissen. De mens als gebruiksvoorwerp, een vazal. En dat terwijl huidige beschavingen m.i. slooprijp zijn en de bruikbare delen er nog tussenuit gevist kunnen worden. (Welk deel van constructies en regelingen heeft een gezonde uitwerking en hoe kunnen die in een andere context ingezet worden?)
  – Dat de transitie naar een gezondere cultuur goed doordacht met plaatsvinden, om uitglijders en brokken te voorkomen.
  – Dat het ons gaat om een filosofische kern die kerngezond is, die iedereen kan begrijpen, waar iedereen vrolijk mee kan gaan spelen om daar naar eigen inzicht omheen te bouwen.

  Nou… dat lijkt me toch echt wel voldoende voor het kanaal Vrijspreker, met allerlei meelezers. Meer dan voldoende, zeker gezien onze omstandigheden (lichamelijk, sociaal).

  IIS [48] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [47]:

  De grote zuivering
  Einde van socialisme en democratie
  http://www.degrotezuivering.nl

  Veel thema’s zijn voor mij tamelijk zwaar te behapstukken, ook omdat ik mij gewoon niet kan voorstellen hoe men tracht deze wereld zo vreselijk ziek in te richten. maar begrijp wel dat we in een wereld leven waar zaken voor de massa zo moeilijk mogelijk moet worden gemaakt zodat bijna niemand het nog wil of kan volgen en uiteindelijk capituleert.

  In ieder geval hartelijk dank voor je reacties.

  IIS [49] reageerde op deze reactie.
  Nico [51] reageerde op deze reactie.

 13. @IIS [48]:

  Wat ik wel begrijp is dat we leven in exeptione en heel precaire tijden en ik het van mensen ‘moedig’ vind hoe ze nog kunnen dealen met de huidige waanzinnige tijd waarin alles maar lijkt te kunnen, te mogen en te zijn geoorloofd. Voor mij zijn er grenzen en waar ooit karakter en zuiverheid belangrijk waren heeft dit plaatsgemaakt voor karakterloosheid en doortraptheid en ver daaraan voorbij. Ik heb het opgegeven om nog langer mee te doen aan de waanzin en dat betekent in zekere zin kiezen voor zelfdestructie.

  IIS [50] reageerde op deze reactie.

 14. @IIS [48]: Uiteindelijk is dat waar het kennelijk om gaat, dat iemand capituleert. Misschien is het goed om even een stapje terug te gaan, naar de term geestvervuiling die je gebruikte. Dit zal over de hoofden van vele andere bezoekers van deze website gaan, buiten de belevingswereld, maar jij begrijpt kennelijk waar dit om gaat. Dat in een bepaald perspectief gezet:

  Een geest kan verontreinigd worden door er allerlei misleidende, gebrekkige of zelfs ronduit perverse beelden in te proberen te stoppen. Op die manier raakt een individu van buitenaf aanstuurbaar, manipuleerbaar. Het lichaam, emoties en intellect kunnen worden dan gebruikt zoals heersers dat wensen.

  Andersom kan iedereen in de rol van Doe Het Zelf exorcist kruipen door onreine denkbeelden eruit te gooien, zodat alleen zuiver overblijft. Hoewel zuiver niet per definitie gevuld is met gezond.
  Dat doet denken aan dit verhaal van Jezus over het wegjagen van een onreine geest, of meerdere onreine geesten, waarna je de boel moet opruimen en ervoor moet zorgen dat er geen volgende onreine geesten meer binnenkomen. Want ze zullen terug proberen te komen.

  Zit iemand op die weg van zelf-reiniging, dan is het kennelijk groot alarm voor heersers en wordt geprobeerd zo iemand weer onder controle te krijgen, waarvoor allerlei instrumenten worden ingezet. Pogingen tot afpersing via basale en elementaire behoeften die tot noden worden gemaakt. Zoals lichamelijke en sociale gezondheid. Dat leren onze eigen ervaringen.

  Het probleem voor iemand die zichzelf reinigt is dat allerlei verzet daartegen, door derden, en pogingen om alsnog controle te krijgen, zijn gericht op het creëren van een vazal. Waarvoor capitulatie van het doelwit nodig is, zodat ‘ie aan de andere kant van de streep binnengehaald kan worden.

  De strijd om de zeggenschap over een geest gaat in deze context tussen een (deels?) gezuiverde geest en andere geesten die wensen te onderwerpen aan gebrekkige en verontreinigde denkbeelden wat logischerwijs tot verzwakking leidt. Hoe gezonder een geest, hoe krachtiger.

  Uiteindelijk leidt dit tot de capitulatie van ofwel het doelwit, ofwel de agressor (heerser). Vooral omdat traditie nogal dwingend een beperkte tijd heeft vastgesteld om iemand op de korrel te nemen. Heeft het doelwit dan nog steeds niet gecapituleerd, dan schrijft traditie de agressor (‘fatsoenlijk’ de beproever, wetenschapper genoemd) voor te capituleren voor het doelwit. Dat dan niet doen is als op de self-destruct knop voor een beschaving drukken, jezelf intern te kakken zetten en geloofwaardigheid door het putje zien gaan.

  Wie zich gedwongen ziet te capituleren verliest daarmee de mogelijkheid om toekomstplannen te censureren.

  Als doelwit ben ik een filosofisch slagveld op gedwongen. Bedoeld als beproeving, hoewel ik dat heb omgekeerd. Niet voor het eerst overigens. De agressor heeft laten zien waar ‘ie voor staat en wat kunstjes vertoond. Ik ben niet onder de indruk, het is de agressor tot op heden niet gelukt te overwinnen. Na capitulatie door de agressor gaan we door naar de volgende ronde 😉

  Nico [52] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [51]: Wel jammer dat traditie hier een wedstrijdje van maakt, een gevecht, want eigenlijk hoort dit een wetenschappelijke inspanning te zijn…
  Uiteindelijk gaat het wat ons betreft primair om geneeskunst.

Comments are closed.