De digitalisering van de overheid bedreigt de rechtspositie van de burger, zegt de Raad van State in een advies over digitalisering van de overheid.

Het Financieele Dagblad schrijft hierover: “De besluitvorming over de burger berust dan op ‘profilering en statistische verbanden’, met alleen vermoedens op basis van algemene kenmerken. Burgers kunnen daar slachtoffer van worden zonder dat is aangetoond dat hij of zij daadwerkelijk verwijtbaar handelt.”

Voelt u ‘em? Straks krijgt u een boete omdat u op grond van een statistische analyse wel de dader moet zijn. Bewijst u maar dat de overheid ongelijk heeft. Blijkt u gelijk te hebben, dan is er aan de andere kant van de tafel niemand verantwoordelijk, want het algoritme heeft het gedaan.

Een bevriende IT’er vertelde mij jaren terug al over een wereld waarin iedereen in zijn eigen virtuele gevangenis zit, vaak zonder het zelf de gaten te hebben. De IT maakt het mogelijk mensen op een abstractie manier in categorieën te verdelen, met ieder een toegewezen bereik. Een gevangenis met onzichtbare muren. Erg moeilijk om uit te ontsnappen omdat je niet eens door hebt dat bent opgesloten.

Wie het ‘algoritme’ controleert, controleert de informatie. Wie de informatie controleert, bepaalt wat de beslissing is. Technologie maakt vrij, zou je kunnen zeggen. In de dubbele betekenis van het woord.

De Raad van State biedt overigens een oplossing voor het geschetste probleem. De burger moet recht krijgen op een heroverweging van een geautomatiseerd genomen besluit. Op die manier komen er toch nog mensen aan te pas. Let wel, de Raad spreekt van ‘heroverweging’. De eerste klap is dan al uitgediend, en wel door de beslissende instantie. De machtsongelijkheid wordt daarmee niet opgeheven, maar alleen aangevuld met een reparatiemogelijkheid.

Digitalisering, ten tijde van de internethype eind jaren negentig gezien als empowerment van het individu, wordt een schraag van de macht. We zagen dat al bij de sociale mediagiganten zoals Google, Twitter en YouTube. We kunnen de overheid aan dat rijtje toevoegen, als die eenmaal zover is.

30 REACTIES

 1. Sorry, maar dit is totale onzin. Bovendien kan de wetgever mastregelen treffen. Ook is er nog zoiets als burgerlijke ongehoorzaamheid.

 2. Het criterium verwijtbaarheid speelt sowieso bij overtredingen nu al geen rol bijvoorbeeld. Over dit onderwerp heb ik nog nooit iemand horen klagen. Bovendien is een verdenking een verdenking en nog geen veroordeling. Digitalisering brengt ook voordelen met zich mee. Misschien was dat misbruik van die mensen uit Polen dan wel voorkomen.

  Sietse [16] reageerde op deze reactie.

 3. Het probleem van de digitale schijnwereld van IT is dat het nooit vrij zal maken. Het veroorzaakt gebondenheid, zoals wetgeving de gebondenheid aan wetshandhaving schept en de noodzaak van veiligheidsvoorzieningen voor wetgevers etc. Schijn bedriegt.

  Er is ook een andere insteek mogelijk; als je lichaam de ‘hardware’ is van je eigen geest, dan is de ’technologie’ van een individuele levensfilosofie en ethiek zoiets als de software. Met de ‘spirit’ (geest) als verbindend element. Hoewel die verbinding dan wel gelegd moet kunnen worden, want het is onverstandig je in te laten met een ‘onreine geest’, die verontreinigd is met bepaalde beelden en denkwijzen.

  Andere technologie kan werken als een stel Nederlandse klompen, met hout (of wetgeving) als ‘verbindend element’. Het moge duidelijk zijn dat als iemand van een afstandje via medewerkers en wetgeving anderen onder druk zet, de initiatiefnemer er zelf weinig of niets van hoeft te merken.

  Anders uitgedrukt lijkt het een Nederlandse specialiteit te zijn om druk uit te oefenen en desnoods te vertrappen zonder er zelf al te veel van te merken. Gezien de bekendheid van Nederlandse klompen in andere landen zou het best weleens zo kunnen zijn dat die boodschap als een ‘evangelie’ (blijde boodschap) wordt uitgedragen en verkocht.

 4. Vrijspreker beweegt samen met de Groene Amsterdammer. Over de uitwerking van technologie in Spanje:

  Onder jongeren heerst veel frustratie. Over een politieke partij die een kloof heeft veroorzaakt, en een crisis die de scheidslijn tussen verarmden en wel-gestelden tot de afstand van een onoverbrugbare kloof oprekt. Wel-gestelde digitalen hebben een ‘goed’ leven, sturen technologische ontwikkelingen, zijn sterk voor globalisering en rebels jegens degenen die dienen te verarmen. Dat klinkt voor sommigen misschien ‘goed’, maar werkt niet (sociaal) gezond uit.

  De socioloog Barreiro ontdekte dat nergens zo veel geluk verloren is gegaan als in Spanje. De Spanjaarden behoorden tot de meest gelukkige Europeanen en zijn nu een van de minst gelukkige bevolkingen van het continent. Een abrupte verandering in een periode van een paar jaar. Aan materiële zaken zijn verarmde Spanjaarden minder belang gaan hechten; aan ontastbare waarden, zoals wederzijdse hulp, juist veel meer.

  Het artikel eindigt met de stelling dat Spanje misschien terug gaat naar het tweepartijenstelsel. Ja, dat komt ervan als een middenklasse die de gulden middenweg wil bewandelen weggevaagd wordt en de verschillen tussen veel en weinig poen zo groot als mogelijk worden gemaakt. Want verschillen zijn er traditioneel om benadrukt te worden. Dat klinkt voor sommigen misschien ‘goed’, maar werkt niet (sociaal) gezond uit. Anderen frustreren om er zelf ‘beter’ van te worden is een recept voor een ramp. Iets dat traditioneel wordt ontkend.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 5. Mooi dystopisch verhaal. Maar waar zijn de concrete gevallen? De bevriende IT’er overtuigt mij ook niet zo. Ik ken zoveel IT’ers en die lullen vaak ook maar wat.

  Aan de andere kant is er wel potentieel gevaar als dit uitkomt. Want in genoeg interacties met de staat ligt de bewijslast bij de aangeklaagde en niet bij de ambtenaar die uit gaat van zijn eigen luie aannames.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. Door digitalisering gaat privacy verloren en fraude steekt hiermee meer en meer de kop op?
  Heb medelijden met de digibeten.Want hiermee creer je een onrechtvaardige wereld?

 7. @Hang Bejaarde [5]: Ja, dat is het. Er wordt teveel afgeluld zonder gehinderd te worden door voldoende inzicht.

  Recent had ik het met iemand (hoog in de boom) over IT en werd ik gepolst of ik belangstelling had in een functie als beheerder. Hij probeerde mij even te scannen, hoewel ik dat ter plekke omdraaide om wat steriele afstand te bewaren.

  Het probleem met te beheren netwerken is dat ze te vaak op gebrekkige software draaien. Zo zou ik als beheerder acuut het commerciële Windows besturingssysteem vervangen door het community project Linux. Alleen kan dat niet zonder gebruikersacceptatie. Waarvoor eerst het ‘evangelie’ (goede nieuws) van de wondere wereld van community projecten verspreidt moet worden 😀 Echt waar, als je eenmaal overgestapt bent dan wil je niet meer anders!!!

 8. Het wordt meer en meer een maatschappij waarin mensen volautomatisch boete moeten doen. Daar komt geen rechter meer aan te pas.

  Veel succes met je te willen verdedigen tegen zo’n onzichtbaar veelkoppig en veelarmig monster zonder hart en zonder ziel.

  Bertuz [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Harrie van Vaore Tjeu [9]: Dat is idd een bedenkelijk fenomeen. Zaken worden al meer administratief/fiscaal afgehandeld. Maar dat heeft niet per se met digitalisering van doen. De wetgever kan aan dat fenomeen een halt toeroepen. Maar of dat gaat gebeuren? Rechtspraak wordt op bezuinigd. Zo dus zo maar kunnen van niet.

 10. @Bertuz [8]: Dat loopt in elkaar over. In de film-trilogie IP man wordt de digitale schijnwereld (iemand ‘is’ een 0 of 1), doordat de één daar de meester is en de ander de leerling. In analogie van het mythologische beeld van de hemel die de aarde bestuurt. Wie geen meester of leerling is hoort er niet bij en mag plaatsnemen in toeschouwend publiek.

  Van de buitenkant lijkt een meester wel-gesteld en beschikt hij over pleziertjes en speeltjes, maar ondertussen moet die meester wel zijn leven aan groepjes leerlingen opofferen en verarmt daardoor zijn eigen leven. Terwijl andersom niet iedereen het lesgeld kan of wil betalen. Dat is een gevolg van de traditie om op grond van capaciteiten en posities groepen van elkaar te scheiden.

  IP man was een meester die chronisch het schenken en ontvangen van liefde tekort kwam, de vrije circulatie daarvan. Wanneer (filosofische) krijgskunst te dominerend is, gaat dat ten koste van bijvoorbeeld levens- en opvoedkunst.

  Dat geldt ook voor technologie, die maar al te vaak allerlei toch echt noodzakelijke kunstvormen naar de periferie verdringt. Voor iedereen. Niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor de architecten, beheerders en storingstechnici.

  Wel-gesteld betekent maar al te vaak als een kaars gevangen zitten in een houder. Zoals de houdgreep van oorlog of technologie, die een soort wurggreep uitoefent. Terwijl iedereen echt wel wat beters te doen heeft, met gezondere gevolgen. Wie zit er te wachten op bezigheidstherapie, als iemand die wegvlucht in drank zonder problemen bij de kop en staart te pakken? Niemand toch? Dat wordt alleen gedaan als er geen andere mogelijkheid lijkt te zijn.

  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 11. Wellicht ten overvloede; een gebrekkige filosofie vereist geneeskunst. Anders blijft krijgskunst oeverloos doorgaan.

 12. @Bertuz [13]: Het laat de welgestelde digibeten buiten beschouwing, maar welbeschouwd zijn die afhankelijk van de duale werkelijkheid die ik zojuist aantipte.

  De ‘maatschappij’ als een zakelijk avontuur wat een kermisterrein met betaalde attracties van de aarde maakt, geleid door een ‘hemels’ circus inclusief (rariteiten)kabinet, dat niet alleen medewerkers en leidinggevenden maar ook aandeelhouders heeft. Ongeacht waar iemand gepositioneerd is, er is sprake van afhankelijkheden en daardoor ‘ermee te maken hebben’, of iemand dat nu erkent of niet, wil of niet. Verrijking (of oppotten) ‘hier’ impliceert verarming ‘daar’, tenzij de balans netjes in het midden gebracht en gehouden wordt.

  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Bertuz [19]: Misschien gaat het wel om een mixje van componenten, een wat onsmakelijk verhaal zonder voldoende voedingswaarde en zelf-reinigende uitwerking. Alleen verval je nu wel in een oude gewoonte, door als eenrichtingsverkeer vragen te blijven stellen zonder zelf (voor anderen merkbaar) na te denken.

  Digibeten of digitalen, armoede en pover optreden of juist overdaad zijn niet meer dan symptomen. Die de aandacht afleiden van oorzaken. Het gaat om de werkelijke innerlijke aard, nietwaar? Datgene wat er ten diepste gaande is.

  Bertuz [23] reageerde op deze reactie.

 14. @jhon [18]: Je verwijst naar de tweede generatie yin en yang. Een te dure vervalsing. Liever het origineel dan de vervalsing.

 15. @Sietse [16]: Neem het niet te zwaar op. Iedereen wordt wel wanen aangepraat, maar het is nog steeds een geneeskundig probleem. De vraag is vooral via welke route iemand uit lijden verlost wil worden.

  In een waanzinnig geworden wereld heeft pijn één voordeel: Je weet tenminste dat je nog leeft en bij bewustzijn bent. Zonder dat laatste is het een doodse bedoening, nietwaar?

  Vandaar misschien de anesthesie (‘geen gewaarwording’) van overheidswege, zoals bij ‘geen kwaad over de doden’. In de hoop dat als er maar lang genoeg genegeerd wordt, inclusief schadelijke bijwerkingen van recepten, problemen vanzelf overwaaien. Wat niet het geval is. Jammer dat de medische wereld zich meer op het bestrijden van symptomen richt dan op geneeskunst en oorzaken.

 16. @Nico [20]: Nog geen antwoord op de vraag. Je brengt zelf een onderscheid aan. Maar je hanteert het niet consequent. Vandaar de vraag. Nog los van je opmerking of ik wel in oude gewoonte verval, waarom zou ik dat niet mogen en jij wel? Voor anderen nadenken? Ik vind dat andere mensen zelf mogen en kunnen nadenken. Wat bevoogdend en neerbuigend. Nico, het geschenk van God aan de mensheid, zoiets? “misschien, een mixje van componenten, enz, enz, waar heb je het over?

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Bertuz [17]:
  Wederom bedankt voor deze overduidelijk cognitief dissonante reactie, laat je een hoop mee zien van jezelf.

  Hierbij de uitdaging om de scheldwoorden die ik geuit heb te citeren.

 18. @Bertuz [23]: Je wilt bij mij antwoorden, zonder zelf bereid te zijn antwoorden te geven? Da’s niet erg consequent. Voor het geval je geheugen je in de steek laat, kun je eens in je notities kijken welke vragen van mij aan jou nog open staan.

  Verder: Iets niet consequent hanteren schept een bepaald mysterie, een uitdaging om eens na te denken. Ga ermee aan de gang zou ik zeggen. Dat is ook de strategie van overheidswege. Daar ben je toch wel aan gewend? Mocht je problemen hebben met mysterie, klop dan eens bij ‘overheid’ aan. En vertel dat voorbeelden nagevolgd worden 😀 Mocht de veroorzaker daar problemen mee hebben, dan is de remedie niet om symptomen te bestrijden maar oorzaken weg te nemen.

  Zoals je merkt ga ik niet met de culturele mainstream mee, behalve om naar het voorbeeld van overheidswege de pestkop uit te hangen. Wie kaatst kan de bal verwachten. Wie niet wil kaatsen moet geen muur bouwen waar tegenaan geluld dient te worden, want echt, muren zijn niet tegen alles bestand. Getuige het goede voorbeeld van de Berlijnse muur. Die ging toch maar mooi neer.

 19. @johannes [26]: Ja, inderdaad. Het gaat om de hoofdlijnen en niets anders dan dat.

  Ik stel 2 hoofdlijnen voor, als rails van een spoor:
  1) Gezondheid. Lichamelijk, mentaal, sociaal.
  2) Hygiëne. Lichamelijk, mentaal, sociaal.

  Helaas staan overheidsapparaten garant voor ontsporing, want hygiëne is gemonopoliseerd door bezettingsmachten – genaamd ‘overheid’. Daarmee is ongezondheid gegarandeerd en ook weer wat duidelijker waarom sociale kankercellen vrolijk hun gang kunnen gaan en als logisch gevolg fysieke kanker doodsoorzaak nr. 1 is geworden.

  jhon [29] reageerde op deze reactie.

 20. @jhon [29]: Vandaar ook dat ik met dit kwam. Twee wielen op het 2-sporenbeleid, het derde wil over de ‘dwarsliggers’ van je eigen gedragscode, waar je jezelf aan herinnert. Helaas wordt er van overheidswege het spelletje ’treinrover’ gespeeld, wat gezond (zelf)bestuur telkens weer saboteert.

Comments are closed.