Thierry A. is beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Het kersverse kamerlid kwam voor zijn beëdiging al in opspraak door postings op sociale media. Sommige daarvan waren van tien jaar geleden, toen hij nog een tiener was.

De heisa was uiteraard niet van de lucht. Sommigen vonden dat hij door zijn postings ongeschikt is als kamerlid.

Welke eisen stellen we eigenlijk aan politici? Stel dat een 16-jarige puber met een dronken kop de brommer of scooter van zijn 17-jarige zus de sloot in rijdt. Nadat zij via social media heeft laten weten wat ze van zo’n broer vindt, zegt hij wat hij wel niet van zijn zus vindt, al net zo weinig subtiel. Het gevolg is dat de kansen op een politieke carrière voorgoed verkeken zijn, ook al wist de 16-jarige op dat moment niet eens dat hij die circa tien jaar later zou ambiëren.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Pubers doen allerlei dingen waarvan ze zich pas later realiseren dat het niet echt verstandig was. We kennen niet voor niets de term ‘hersenloze tiener’. Dat is wat mensen zijn tussen hun kinderjaren en volwassenheid. Dat deze ontwikkelingsfase bij sommigen tot ver in de twintiger jaren duurt, verandert daar niets aan.

Van politici verwacht je niet dat het heiligen zijn, noch dat zij onfeilbaar zijn. Politici zijn van alles, maar bovenal mensen. Laten we ze beoordelen op wat zij voor de publieke zaak doen, want daar gaat politiek over. Dat ze als persoon hoogstwaarschijnlijk net zo goed of fout zijn als u en ik, dat moeten we maar op de koop toe nemen.

Thierry A. vertoonde in zijn tienerjaren dus typisch pubergedrag. Dat is goed nieuws over Thierry A. Je zou je pas zorgen moeten maken als dat niet zo was.

Laten we Thierry A. beoordelen op wat hij gaat doen, niet op zijn puberverleden. De mensen die dat toch doen zeggen bewust of onbewust meer over zichzelf dan over Thierry A. en het politieke bedrijf.

9 REACTIES

  1. Je hebt vorm en inhoud. Wil je aan inhoud toe kunnen komen, is het wel handig om niet al op vorm afgeserveerd te worden. Blok bijvoorbeeld heeft dat niet door. Een land mislukt te noemen, is onhandig ook al zou het waar zijn. Zo zouden andere landen kunnen zeggen je niet te willen spreken, omdat je ongemanierd bent. Aan inhoud kom je dan niet toe. A. zijn pubergedrag is hardnekkig en A lijdt nog steeds aan pubergedrag gezien de recente feiten. Wat mij betreft, weg met die man. A zal niet effectief blijken te zijn, vrees ik.

  2. Dom is hij in elk geval. Hij had nu wel beter moeten weten. En dat hij het van zijn vriendjes moet hebben, is inmiddels ook duidelijk. Slechte beurt ook voor zijn vrinden.

  3. Hoe Cohen bij Pauw sprak over die twee kinderen die ondanks alles toch in NL mochten blijven, was uitstekend. Hij kon zijn punt naar voren brengen over een nogal controversieel onderwerp zonder aangevallen te worden. Dat was een Wilders niet gelukt. Vorm is belangrijk. Veel PvdA politici weten dat en kunnen daar naar handelen. Veel politici op rechts kunnen dat niet. Te rancuneus, te boos, te verongelijkt. Ga voor inhoud en kwaliteit en houdt het beschaafd. Hiddema kan dat bijvoorbeeld.

  4. Het betreft hier kennelijk Thierry Aartsen. Door anderen in positie gebracht. Gezien partijbaronnen en partijdiscipline (kadaverdiscipline) mogelijk niet in de positie om zonder last een stem uit te brengen.

    Best apart dat een eenmansfractie als een potentiële ‘spliterpartij’ wordt neergezet, terwijl juist een Zelfstandige Zonder Personeel (en Werkgevers) het zich kan veroorloven om onafhankelijk te zijn. Voor zover er voldoende buffer eigen middelen aanwezig is tenminste. Helaas is neutraliteit in Europa traditioneel een monopolie voor vorsten. Vandaar dat er in het politieke bedrijf driftig gen-o-cide wordt bedreven, want het neutrale ‘gen O’ is daar niet welkom. Een politicus moet en zal partij kiezen, hoe ongezond en pervers het ook uitwerkt.

  5. Schemert in het bovenstaande artikel nu de dreigende drogreden “als je niet vóór me bent, dan ben je tégen me” door?

  6. Hij belooft zich in te zetten voor het volk, maar als hij denkt Rutte in de voetsporen op te volgen komt de burger er net zo bedrogen mee uit?

  7. Een nieuw paar handen voor de applausmachine van Rutte c.s. Hoe de beste man in elkaar zit en wat voor meningen hij er op na houdt is verder van geen enkel belang want de machine maalt wel door. Daarnaast kan politiek enkel geld afnemen, leugens verkondigen, belangen behartigen van lobby’s & EU en de regel- en wettenberg verder ophogen.

  8. Tweets van tien jaar geleden heb ik niet gezien. De oudste is uit 2010. Aartsen is in december 1989 geboren. Hij was toen hij die tweet plaatste geen tiener. Vraag me af waar de coulance voor een wangedragende politicus ineens vandaan komt. Op nota bene de Vrijspreker.

Comments are closed.