Als de heersers beslissen u te beroven en u te misbruiken en daarbij hun eigen onzinnige regels overtreden, dan kunt u een rechter verzoeken om er alsjeblieft iets aan te doen. Maar de rechter wordt benoemd door de roverheid. En ook betaald door de roverheid. Met geld dat ze van u hebben gestolen! En de roverheid zal advocaten gebruiken die ook betaald zijn van wat ze van u (en miljoenen van uw buren) hebben gestolen. Elk niveau van hoger beroep wordt gecontroleerd door de roverheid, betaald met geld dat zij van u hebben gestolen.

Bovendien moet u betalen voor het voorrecht dat die corrupte boeven uw zaak uberhaupt horen. En aangezien u waarschijnlijk zelf niet bekend bent met hun juridische lingo en rituelen, moet u ook (veel) betalen aan iemand die “een vergunning heeft” en is goedgekeurd door de roverheid om uw advocaat te zijn.

Het is net alsof je in een voetbalwedstrijd speelt. Behalve dat je moet betalen voor het stadion. En voor alle spelers in het andere team. En voor de scheidsrechter, die werkt voor het andere team. En je betaalt voor je eigen doelman en coach, die alleen in het spel mogen spelen als het andere team hen goedkeurt. Oh, en het andere team stelt de regels op. En verandert ze eenzijdig, zonder je iets te vragen, wanneer ze maar willen. En ze volgen hun eigen regels niet. En ze komen ermee weg. Voortdurend. Maar ze sluiten je op als je hun regels niet volgt. Of zelfs als je ze wel volgt, maar ze doen alsof dat niet zo is. Dan zetten ze je in een kooi. Een kooi waarvoor je zelf hebt betaald.

En de meeste mensen zien geen probleem met deze regeling.  Ze pikken het zelfs gedwongen de chaos in Syrië mede te financieren. Tja, met zulke makke slaven krijg je ook de roverheid die je verdient.

h/t Larken Rose.

Hijseenberg, September 2018

28 REACTIES

 1. Volgens mij moet je je advocaat zelf betalen op wat uitzonderingen na. Wat te denken van een systeem waarbij de rechter de strijdende partijen de rekening stuurt. Maar wat als een van de partijen de rekening niet kan betalen? Misschien wel een goed idee om partijen hun eigen regels bij de rechter in te brengen? Wie het hardste huilt wint.

 2. Precies en dat noemen ze dan Trias Politica.
  Het is zoiets alsof je door mijn vrouw beschuldigd wordt van mijn dochter iets te hebben misdaan en ik de rechter ben.
  Zou je daarin trappen?
  Neen, niemand zou zo achterlijk zijn.
  Maar dat als die 3 partijen zijn: overheidsorgaan 1, overheidsorgaan 2 en overheidsorgaan 3, dan geloven mensen naiefweg in scheiding der machten en onafhankelijk handelen. Bwahaha.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 3. Betalen om gehoord te worden is wel een goeie grap ja. Vooral als een advocaat verplicht is en je in feite monddood wordt gemaakt. Boycotten die handel. Dit soort georganiseerde misdaad mag blij zijn als ernaar geluisterd wordt. Vandaar die dreigend uitziende uniformen waarschijnlijk, want anders zouden dit soort figuren zich ergens moederziel alleen achter een bureaucratische muur zitten afrukken 😀

  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.

 4. Het moge duidelijk zijn dat wij andere ideeën hebben over hoe mensen met elkaar om zouden kunnen gaan, en elkaar desnoods corrigeren. Wat dat voor ideeën zijn… is met de huidige programmering van overheidsmachines niet relevant.

 5. @Nico [5]: Laat niemand denken dat ik depressief ben of zo… feit is dat het veroorzaken van problemen en daarna een ‘oplossing’ te bieden die afhankelijk houdt zodanig lucratief is dat ook de programmering van censuurcommies, rechtbanken en wat dies meer zij daarop is afgestemd. Een systeem dat verzieken en ziekte als verdienmodel hanteert is allergisch voor gezond en gezondheid.

  Recent kopte de Telegraaf dat er steeds meer last krijgen van exceem, een allergische reactie. Hoe zou dat nou toch komen? Niet op de huid gezeten worden en fijn waanideeën willen blijven koesteren?

 6. @Nico [3]: Verplichte rechtsbijstand geldt in hoofdzaak voor civiele zake. In hoofdzaak; niet eens voor alle. De overige zaken mag jezelf voeren.

 7. @Scrutinizer [2]: Auto’s hebben wielen net als fietsen, maar zijn toch heel verschillende entiteiten. Rechters worden voor het leven benoemd. Als een rechter een besliising neemt die politiek niet goed ligt, kan hij niet ontslagen worden. Advocaten zien er op toe dat de politie en de officier van justitie netjes binnen de wettelijke lijntjes blijven kleuren. De ministers en de ambtenaren hebben zich te houden aan de regels die voor hen gelden. Vaak doen ze dat zo nauwgezet, dat mensen “het bureaucraten” vinden. Houden ze zich aan de wet is het niet goed. Werkt de scheiding dan te goed?

  Marcus [9] reageerde op deze reactie.
  jhon [10] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [27] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [8]: ” Houden ze zich aan de wet is het niet goed ?
  De Grondwet is door “founding fathers” opgesteld om de burger te beschermen tegen het almachtig (politiek, openbaar ministerie en rechtelijke macht.
  De heersers hebben het Grondwettelijk Hof afgeschaft !
  De heersers hebben ART.120 Gw ingevoerd !
  De heersers handhaven bewust ART.162 Sv. niet !
  De heersers beschermden de handlanger (pikmeer arrest).
  De heersers leggen de eed af aan koning grondwet en god ?
  De financiële handlangers zijn immuun voor rechts vervolging !
  Handlanger kopen hun misdaden af burgers worden gestraft !

  Bertuz [12] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [14] reageerde op deze reactie.
  ratio [17] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [21] reageerde op deze reactie.

 9. @jhon [10]: Mijn opmerking betreft de uitvoerende macht. Als de uitvoerende mscht niet oplet, betreedt ze wellicht het terrein van de wetgever of die van de rechter. Vandaar de bureaucratische houding. Over die houding wordt vaak ge mopperd.

 10. @jhon [10]: De heersers zijn de geadresseerden en zijn daarmee en daardoor eerder de beperkten. Het volk is de heerser.

  Aan veel van de dingen die je daar opnoemt, liggen wetten ten grondslag. Die wetten zijn mede totstandgekomen met de hulp van en onder controle van zowel de eerste als de tweede kamer, de vertegenwoordigers van het volk.

 11. @jhon [10]: Overtredingen en misdrijven zullen nooit voorkomen kunnen worden. Dat is onmogelijk. Zelfs niet met een perfecte scheiding der machten. Van een fiets loopt ook wel eens de ketting af of gast de band lek. Gooi je de fiets toch ook niet weg. Het systeem dat we nu hebben, is een reactie op de “politieke situatie” van voor de Franse Revolutie. Wie weet, is het tijd voor een update. Zou kunnen.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 12. @toute va bien [15]: als het bloed eenmaal stroomt winnen de sociopaten. En is alles verloren en komen we tot een iteratie van de vergissingen uit het verleden.

  De prijs van de genoegdoening van het zien vallen van hoofden van de elite is maar al te vaak de onderwerping aan de nieuwe elite die de guillotine bedient.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 13. @jhon [10]: art 120 grondwet: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. Maw, na de eerste kamer is een wet definitief, ook al gaat deze in tegen de grondwet.
  Pikmeer, alleen als een overheidsorgaan niet overheidsdiensten verricht is ze aansprakelijk
  ART.162 Sv gij zult uw mede ambtenaar aangeven indien u verdenkingen koestert

  Bertuz [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertuz [14]: Geen reactie op, eerder een herhaling van. Misbruik van privileges zet kwaad bloed. Ik moet ook denken aan de Romanovs. Er bestaat nogal risico dat het gedrag van de ‘middenlaag’ door ‘laag’ wordt geprojecteerd op ‘hoog’. Ook dat zou een herhaling van de geschiedenis kunnen zijn. Hoewel ‘hoog’ dan mogelijk preventief minderheidsgroepen als bliksemafleider inzet.

  @ratio [16]: Die zorg heb je al vaker geuit. De olifant in de kamer is m.i. na-apen.
  ‘Hoog’ generaliseert traditioneel, stuurde bijv. een leger op een gebied af waarbij iedereen aan eenzelfde ‘behandeling’ werd onderworpen. Tegenwoordig onderwerpen regeringen het klootjesvolk aan bureaucratie en andere generieke ‘behandelingen’ om gewenst gedrag af te dwingen, zoals het opleggen van allerlei geboden en verboden. Een sociale onvruchtbaarheidsbehandeling in feite, want het verziekt behalve levens ook verhoudingen.

  Wanneer iemand die niet geestesziek is dwingend aan een ‘genezende’ of ‘preventieve’ behandeling wordt onderworpen, wordt het leven van zo iemand verziekt. Ook al is het alleen op bepaalde punten die steken. Dat kwetst en zet kwaad bloed, onderhuids.

  Destijds in Frankrijk was men nogal druk met de guillotine omdat voorbeelden van edelen met handlangers werden nagevolgd. Na-apen. De rollen werden omgedraaid en dit keer vielen er niet vooral onschuldige slachtoffers onder het klootjesvolk, maar onder edelen en handlangers. Daar kan hard over gejammerd worden, en is betreurenswaardig, maar is wel een zelf veroorzaakt probleem. Voorbeelden worden nagevolgd.

  Uit angst voor herhaling van dit soort bloedige gebeurtenissen is de doodstraf langzamerhand naar de taboesfeer gedrongen. Terwijl vroeger de doodstraf als logische consequentie op bepaald gedrag werd gezien, wordt nu overgevoelig gereageerd op de enkele gedachte eraan. Andersom zet het (vanwege puur natuurlijke mechanismen) kwaad bloed om misdadigers te beschermen, wat een eigen leven gaat leiden. Het klootjesvolk zal die bescherming vroeger of later beslist niet langer aanvaarden, met als risico dat de gebeurtenissen in Frankrijk zich gaan herhalen.

  Ik schreef eerder op Vrijspreker over een tweesporenbeleid:
  1) Gezondheid – lichamelijk, mentaal, sociaal.
  2) Hygiëne – lichamelijk, mentaal, sociaal.

  Sociale hygiëne is m.i. niet mogelijk zonder de doodstraf, want blijven vluchten voor opduikend vuil is geen serieuze optie.
  Daarnaast kan de investering in iemand de hel te bezorgen en daar laten sudderen niet altijd gerechtvaardigd worden op grond van een veronderstelde homeopathische behandeling om iemand een lesje te leren.

  Wie eerlijk is zal het nut van sociale hygiëne volmondig erkennen. Het enige wat bij de doodstraf dwars zit is de angst dat er onschuldige slachtoffers gaan vallen, een angst die twee kanten op werkt overigens.
  Die angst kan weggenomen worden door doordacht en met zelf-beheersing te werk te gaan.
  Hoe langer er op dit punt overgevoelig gereageerd wordt, hoe sterker de tegenreactie jegens bescherming van misdadigers en hoe lastiger het gaat worden om wel sociale hygiëne te gaan praktiseren, maar dan zonder backfire vanwege overdaad die schadelijk uitwerkt. Represaille maatregelen werken gezond uit, maar blokkade daarvan of onbeheerste wraak juist niet.

  Gevangenisstraffen zijn m.i. het tegenovergestelde van ‘goed geregeld’. Hoewel een nachtje afkoelen (voor driftkoppen) of ontnuchteren (voor dronkelappen) soms best gezond is 😉 Er zijn effectievere manieren om te corrigeren of ergens een einde aan maken.

 15. Wat bij ‘goed geregeld’ mist is een gedragscode die voor iedereen aanvaardbaar is. In westerse traditie wordt de balans scheefgetrokken, het is vooral eenrichtingsverkeer. Dat is zoiets als boos worden op een plant omdat ‘ie prikt of gif afscheidt, boos worden op een dier omdat ‘ie bijt of boos worden op een mens omdat ‘ie iets toebijt. In al die gevallen komt dat neer op ‘laat me met rust’.

  Daarmee is gezegd dat een dergelijke reactie voorkomen kan worden door eerst af te stemmen op een ander, pas dan dichter te benaderen (á la ‘mag ik je wat vragen’, ‘heb je zin om…’.
  Vindt iemand dat ‘ie het goddelijke recht heeft om een ander onnodig lastig te vallen en daarmee te mishandelen, dan ontstaat logischerwijs een schadelijke situatie. Mishandeling zodanig organiseren dat de mishandelaar daar zelf zo min mogelijk last van heeft verstoort de balans verder, waardoor er meer voor nodig is om een situatie weer gezond te krijgen.

  Ik heb het al eerder geschreven; het ontbreekt degenen die beslissingen over anderen te mogen nemen aan noodzakelijke (elementaire) kennis inzake de innerlijke natuur. Dat gaat twee kanten op; slimmerikken die ‘domme’ anderen menen te mogen sturen, of dom gehouden mensen die slimmerikken voor hun karretje te mogen spannen. In beide gevallen was en is die sturing dom, want onvoldoende geïnformeerd.

  Daarbij komt nog dat hedendaagse psychologie er vooral op gericht is om anderen onder controle te houden en in een sociaal model te persen, liefst zonder uitbarstingen van boosheid. Dat is iets anders dan daadwerkelijk een mentaal en sociaal gezonde situatie creëren, zodat ziekenhuizen niet gevuld worden met allerlei mensen die via de psychosomatische weg fysieke aandoeningen en gebreken oplopen.

 16. @jhon [10]: Nog even over Pikmeer. Van Pikmeer I kan je zeggen dat het aantoont dat de scheiding der machten wordt gehandhaafd. “Controle van de overheid ligt niet bij de rechter”. Van Pikmeer II kan je zeggen dat de grenzen ietwat vervagen. “Te privatiseren handelingen mogen wel door de rechter gecontroleerd worden”.

 17. Een ander voorbeeld van ‘goed geregeld’, de 1% die geen last probeerde te hebben van de bankencrisis. Lijkt wel een beetje van de bloedvete tussen ‘blauw bloed’ en de rest.

  Hyperactief op de rand van een vulkaan dansen. Een artikel over banksters als waaghalzen. Over kunst die ‘waard’ is wat de gek ervoor geeft, in dit geval bankiers, die de rekening door het klootjesvolk laten betalen. Waarmee het leven van het klootjesvolk ongezonder werd in plaats van gezonder.
  Kennelijk houden bankiers en andere elitaire figuren zich vooral bezig met krijgskunst, krijgs-kunst, de ‘kunst’ van het krijgen oftewel veroveren en uitplunderen. Hoewel er middels PR en sponsoring een bepaalde schijn opgehouden wordt.

  Volgens dit artikel hielpen democratieën tijdens de bankencrisis de rijken, Aziatische dictaturen de armen. En was er een verschil in de inschatting van oorzaken, en gevoelde verantwoordelijkheid, tussen Europa enerzijds, en Azië en de VS anderzijds.

  De Europese reactie als indicatie van een gedragspatroon: “Dertig jaar neoliberalisme had de relatie tussen politiek en bedrijfsleven in een sadomasochistisch spel veranderd.” Ondertussen vroegen socialisten zich af: “Hoe veroveren we de commandoposten van de economie?”
  Allerlei partijen die zich met de krijg, krijgs-kunst bezighouden. Als iemand zelf iets wil krijgen wat hem niet toebehoort, dan wordt dat een ander meestal niet gegund. Touwtrekken (Engels: Tug of war) is oude traditie voor ‘thugs’ (gangsters).

  Het artikel is door een hoogleraar geschreven en wat technisch van aard. Het betreft vooral constructies en regelingen, maar nauwelijks individueel karakter en het karakter van de manier waarop met anderen wordt omgegaan wordt. De individuele innerlijke aard en de aard van sociale verhoudingen. Dat lijkt taboe, want iets dat verziekt is wordt te vaak beschermd als een verworvenheid.

  Goed geregeld zullen we maar zeggen?

 18. Dat de ROVERHEID nog lukt het volk in hun beloften te doen geloven, doet me decennia verbazen, daarom nooit stemmen, want dan kunnen ze boel blijven oplichten?

 19. @ratio [17]: De machthebbers zijn de geadresseerden van de grondwet. De grondwet beoogt de burger te beschermen. Bij wet die goedgekeurd moet worden door het parlement mag van de de grondwet worden afgeweken. Rechters zijn wetstoepassers, vandaar dat er geen toetsing mag plaatsvinden. Stel nu dat die wet een afwijking bevat ten gunste van de burgerij, dan zou die wet door de rechter teniet gedaan mogen worden. Met andere woorden dat de rechter niet mag toetsen, is niet per se in het nadeel van de burger.

  Bertuz [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Bertuz [24]: En dat het parlement een wet aanneemt die grondwettelijke rechten inperkt, zou wel erg stom zijn. Maar het kan wel.

 21. Belasting is diefstal, een interview met Toine Manders.

  Intellectueel bezien een helder betoog.
  Wat mist is de ‘profetische stem’ (corrigerend) gevolgd door het ‘evangelie’ (blijde boodschap) voor het klootjesvolk. Daardoor heeft het nu vooral de lading van een bepaalde krampachtigheid.

  ‘Goed geregeld’ door belastingambtenaren waar ‘goed geregeld’ van het behoud van eigendom tegenover gesteld wordt. Maar geen algehele desinfectie.

 22. @Scrutinizer [27]: Uit de functie worden ontheven, kan niet. En tegen slechte eigenschappen is geen kruid gewassen. Ook geen libertarisch kruid. Als je garanties wil, kom je uit op een wereld zonder mensen.
  .

Comments are closed.