zaterdag, 10 november 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

De achtergrond van racisme en discriminatie en hoe nu verder

De discussie over discriminatie domineert de westerse cultuur. Discriminatie van vrouwen, van allochtonen. White privilege, zwarte piet. Wat is de libertarische visie, wat zijn de achtergronden, en wat zijn de gevolgen voor de moderne tijd?

De aard van de mens

Om jezelf te kunnen begrijpen dien je te beseffen dat de mens een product is van genetische selectie. Het groepsgedrag in kleine jager verzamelaars gemeenschappen heeft onze genen gevormd. Algemene menselijke kenmerken en gedragingen die in alle culturen terug komen zijn daar een gevolg van. Er is een sterke tendens tot groepsvorming. Een van de ergste zaken die een mens kan overkomen is uitsluiting. Het kind dat op school gepest wordt. De kritische geest die als ketter vervolgd wordt. De eigen groep biedt zekerheid. En men probeert door gemeenschappelijke kenmerken zich als 1 te presenteren, een eigen cultuur, een eigen taal. Rituelen. Hoe sterker de eigen groep hoe veiliger men was in het jager verzamelaars tijdperk. Deze drang zien we tot de dag van vandaag terug. Niet alleen bij voetbal supporters maar ook subtieler. Het zit in ons onderbewuste en stuurt ons tot op de dag van vandaag allemaal in meer of mindere mate aan.

De libertarische visie

Discriminatie is toegestaan. Je hebt immers vrijheid van associatie, keuzevrijheid. Je ziet overigens dat discriminatie vooral in de niet libertarische praktijk plaats vindt. Je hebt witte en zwarte scholen, je hebt witte en zwarte wijken. Soort zoekt soort. Een libertarisch persoon zal daar neutraal tegen over staan. Als een ondernemer zich richt op een blank, of een gekleurd of een gemengd publiek, het is hem toegestaan. Als een werkgever discrimineert op uiterlijk of geslacht, het is hem toegestaan.

De moderne visie

Discriminatie is het hoogste kwaad. Het gaat tegen het gelijkheidsdenken in. De strijd tegen discriminatie is een mogelijk vervolg op cultuur marxisme. Cultureel marxisme was het theoretische antwoord van marxisten in de jaren 40 van de vorige eeuw op de vraag waarom het marxisme niet aansloeg in west europa. De oorzaak dat marxisme geen voet aan de grond kreeg was dat er een sterkere traditionele cultuur was. In de jaren 60 en later heeft men deze theorie toegepast en heeft men een culturele revolutie proberen te ontketenen waarbij een frontale aanval werd geopend op kernwaarden aangaande tradities, geloof, sexualiteit, eigendom en ras. Ondanks dat links idealistische maatschappij verbeteraars de afgelopen decennia aan het roer hebben gestaan, is er nog steeds geen marxistische staat ontstaan, er is nog steeds geen gelijkheid. De maakbare samenleving bleek niet zo maakbaar. Het lijkt erop dat er ideologische opvolgers van cultuur marxisme zijn opgestaan die zich richten tegen de mens zelf, en in het bijzonder tegen de blanke man. De cultuur afbreken voerde niet tot de marxistische victorie, het de schuld geven van het falen aan de dominante blanke man, en deze aanvallen, zoals nu gebeurt, is vele malen effectiever. De fout zit dan niet bij de achterblijvende minderheden. En de oplossingsrichting is duidelijk. Laat de blanken voor hun zonden boeten.

Het gevolg

Waar tijdens het nazisme men zich richte op de joden als zondebok, richt de moderne activist zich op de blanke man. White guilt. White privilege. In naam van anti discriminatie een zondebok zoeken. En iedereen die wijst op deze inconsistentie wordt vervolgens voor racist uitgemaakt. Dat risico loop ik nu ook. De lakmoestest of iets discriminerend klinkt, vervang het door jood. Hoe klinkt “joodse schuld“? Of “joods voorrecht“? Wel, niet al te best. Die weiße Männer sind unser Unglück. Fout! Groepsdenken, samen optrekken met mensen met gelijke identiteit, loyaliteit met je eigen groep, het is allemaal heel natuurlijk en zal er hoe dan ook voor zorgen dat er mensen worden buitengesloten. Dit menselijke kenmerk vooral neerleggen bij de blanke man is een eenzijdige actie. Een hoogst discriminatoire actie. Een verhaal van splinter en balk. Waarom sommige bevolkingsgroepen economisch succesvoller zijn dan anderen interesseert mij niet. Ik ga uit van ongelijkheid. Geen mens is gelijk. En dat maakt het leven juist interessant. Diversiteit. Dat mannen eerder sterven dan vrouwen, dat mannen veel vaker de gevangenis in gaan. Het is nu eenmaal zo. Genetisch zijn we allemaal verschillend, en dat betekent dat we hoe dan ook economisch niet even succesvol zullen zijn. En dat we niet allemaal even lang leven. Je komt bij steeds hogere niveau’s van dwang en overheidsingrijpen uit als je dat wenst tegen te gaan. En het zal niet veel oplossen. De migranten met chinese of japanse achtergrond hebben om de een of andere reden geen last van white privilege. Ze zijn vaak economisch succesvoller dan de autochtone bevolking. In Nederland zie je hele (ook goed betaalde) beroepsgroepen overgenomen worden door vrouwen. White privilege en white guilt, hoe goed wellicht ook bedoeld, zetten de klok terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw. Het is eenzijdig slachtoffer denken. De enorme wetenschappelijke en technologische vooruitgang die in de 19de en 20ste eeuw onder aanvoering van de europese en amerikaanse blanke mannen gerealiseerd zijn worden niet in beschouwing genomen. Er mag slechts naar de negatieve aspecten gekeken worden. Er is niemand die de term white dividend in de mond durft te nemen. Niemand die het over de glazen vloer heeft waardoor vrouwen veel minder vaak dakloos zijn of in de gevangenis geraken. De hele discriminatie discussie wordt eenzijdig gevoerd. Als er dan mensen zijn die tegengas geven, zoals Trump, zoals Bolsonaro, zoals Baudet, zijn dan is dat een verademing. Het zou nog prettiger zijn als we beseffen dat groepsdenken in ons DNA is ingebakken. En dat de enige weg voorwaarts die is, waarbij we als groepen en als individu, vrijwillig samen werken. Dat is de weg naar de toekomst.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
  1. Keinstein schreef op : 1

    Dat de mens ervoor kiest in een groep te leven is een zaak van overleven. In je eentje tegenover een sabeltandtijger staan kon wel eens wat veel uitdaging zijn, zeker wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt hebt. Daarnaast wil je ook graag wat eten als je een gebroken been hebt. Bovendien kan ik mij voorstellen dat het stukken efficiënter jagen is, met name op groot wild, in een groep jonge mannen. In een groep leven is daarmee zowel een kwestie van risicospreiding als profiteren van het economische voordeel van arbeidsdeling. Het is wel prettig dat de meisjes de casave gekookt hebben als je terugkomt van 3 dagen tijgerjacht. Het is kortom noodzakelijk. Robinson Crusoë zal niet oud worden en evenmin een gelukkig leven leiden.

    Vanzelfsprekend moeten er afspraken zijn om het samen werken en leven voor alle betrokken partijen mogelijk te maken om te voorkomen dat ze elkaars koppen gaan inslaan of elkaar gaan tegenwerken. Onderzoek heeft nu aangetoond dat er 7 universele afspraken worden gemaakt die grof gezegd het volgende behelsen: love your family, help your group, return favors, be brave, defer to authority, be fair, and respect others’ property (evolution-institute.org). Het behoeft geen toelichting dat bv de 10 geboden hierin eenvoudig te herkennen zijn.

    Een probleempunt is nu dat de verschillende moraliteiten niet compatibel met elkaar zijn. Nieuwkomers zullen zich aan de bestaande mores moeten aanpassen anders scheurt het sociale weefsel uiteen; ipv samenwerken gaan we elkaar tegenwerken, lees: oorlog.

    Een ander probleempunt is dat de verschillende groepen zich nogal uiteenlopend hebben ontwikkeld waardoor er aanmerkelijke IQ verschillen zijn ontstaan die de kansen van sommige groepen vanaf acquit ernstig beperken.

    Dat is de makke van alle ideologiën die in het christelijke Westen zijn ontdekt en ontworpen: ze gaan uit van een christelijke mens die meer overeenkomsten dan verschillen vertoond en daarmee ontstaat een beeld van de mens als resource, een tabula rasa, die je danwel vrij moet laten zich te ontplooien of beter moet trainen en begeleiden. Zijn succes is in alle gevallen het resultaat van externe, politieke factoren en de mate van succes valt gevolgmatig te sturen door die politieke factoren te wijzigen.

    Dat blijkt toch te eenvoudig gedacht te zijn.
    Bewijs ervoor is overvloedig aanwezig. In het VK, wat toch aardig multicultureel is, zijn de meest succesvolle bevolkingsgroepen de joden, chinezen en sikhs. Laten dat nu net de bevolkingsgroepen zijn met de hoogste IQ scores. Voor de socialisten is dat wel even schrikken dus die proberen onmiddellijk te nivelleren middels Identity Politics. Maar ook voor de opengrenzen liberalen blijkt het schrikken te zijn als blijkt dat je niet zomaar afwijkende culturen bij elkaar kunt smijten en daarbij heel vaak rechtstaat roepen. Al die politieke ideeën zijn daarmee aan herziening toe; ook het libertarisme of vrijemarktanarchisme.

    ratio [2] reageerde op deze reactie.

  2. ratio schreef op : 2

    @Keinstein [1]: Dank voor het linkje met de 7 universele waarden. Ze dienen vooral om de groep bijeen te houden. En zijn helaas deels contra productief voor de heden ten daagse vrede en veiligheid. (defer to authority). We zouden moeten begrijpen dat deze DNA erfenis onze gedragingen mede bepaalt. Opkomen voor eigen groep is diep ingebakken in DNA. Dit discriminatie noemen is contra productief. De mens dient de dwang die de genen op hem uitoefenen te ontrafelen. En te beseffen dat de ratio, zijn verstand, hem kan helpen om te overleven als soort. Wat vroeger werkte is in het atoomtijdperk dodelijk voor de soort. De cultureel marxisten en de Frankfurter Schule hebben deels geholpen om deze gevaren te bezweren, maar ze zijn niet de oplossing. Hare opvolgers worden nu onderdeel van het probleem.

    NB: libertarisme en vrije markt anarchisme boeit het niet of men multi cultureel wenst te zijn of niet. Zolang men elkaars eigendom maar respecteert. Als je tegen staatsdwang bent dan ben je ook tegen grenzen gehandhaafd door de staat.

    Keinstein [3] reageerde op deze reactie.

  3. Keinstein schreef op : 3

    @ratio [2]: De groep bijeen houden is wel essentieel om te overleven. Het is geen vrijblijvend dingetje. Daarom zal toegang tot de groep gelimiteerd moeten zijn tot degene die tot de groep willen toetreden en de daarmee de bijbehorende mores willen onderschrijven, aanvaarden en overnemen, danwel in de groep of als aanpalende vredelievende buurgroep. Met andere woorden: de ethiek eist dat de grenzen bewaakt worden, door welke organisatie dan ook. Je wijst onderwijs of gezondheidszorg toch ook niet af omdat dit nu door de staat gedaan wordt? Enkel het NAP respecteren is onvoldoende omdat dit slechts één van de 7 voorwaarden is.

    Ratio [4] reageerde op deze reactie.
    perspectief [4] reageerde op deze reactie.
    jhon [9] reageerde op deze reactie.

  4. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 4
    Ratio

    @Keinstein [3]: ik ben ook geen voorstander van staatsonderwijs of van interventie van de staat in de gezondheidszorg. Je hoop stellen op een staat die decennia lang een multi culturele agenda heeft gevoerd, hoe realistisch is dat? Westerse overheden hebben een oikofobisch beleid gevoerd mbt immigratie en bewust cultuur vreemde migratie gesubsidieerd.

    De 7 deugden verankerd in ons DNA en gegroeid uit de jager verzamelaars cultuur zijn niet allemaal deugden in het atoom tijdperk.

    mbt de noodzaak een groep bijeen te houden.
    Hoppe stelt dat een libertarische groep om te overleven zeer streng moet selecteren en andersdenkenden niet moet toelaten. Ik hoop dat de overgrote meerderheid van groepen in de toekomst vredelievend, pacifistisch of libertarisch zullen zijn. Daarmee neemt de noodzaak om een groep te kiezen voor overleving vanzelf af. Of dat op zijn beurt realistisch is? Ik weet het niet, het is idealistisch.

    Het verstand kan ons laten inzien welke valkuilen de genen voor de menselijke toekomst geschapen hebben. En kan ons doen inzien dat sommige van de 7 kernwaarden in feite zonden zijn. Als men dit inziet, naast het NAP, dan kan er een grootse toekomst zijn weggelegd.

    Keinstein [5] reageerde op deze reactie.

  5. Keinstein schreef op : 5

    @Ratio [4]: “Je hoop stellen op een staat… ”

    Nergens in mijn originele betoog verwijs ik naar de staat. Het is een abstract theoretische verhandeling over principes die van belang zijn voor een groep mensen om enigermate aangenaam te kunnen samenleven en te kunnen overleven.

    Je maakt de volgende fouten.
    1. “Daarmee neemt de noodzaak om een groep te kiezen voor overleving vanzelf af.”
    Nee, er zijn een heleboel meer redenen om in een groep te leven dan bescherming tegen andere groepen. Een aantal daarvan heb ik al gegeven.
    2. “Je hoop stellen op een staat die decennia lang een multi culturele agenda heeft gevoerd…”
    Vanuit de gedachte: als grenzen nodig zijn en de staat bewaakt de grenzen volgt: de staat is nodig. Neen, het feit dat gezondheidszorg nodig is en dat de staat gezondheidszorg levert wil niet zeggen dat alléén de staat gezondheidszorg kan leveren. Jongens zeg, dat ik dit hier moet uitleggen.
    3. “Het verstand kan ons laten inzien welke valkuilen de genen voor de menselijke toekomst geschapen hebben. En kan ons doen inzien dat sommige van de 7 kernwaarden in feite zonden zijn.”
    Zonder je verstand te gebruiken weet je al dat de genoemde 7 kernwaarden, opgebouwd in talloze eeuwen van levenservaring, valkuilen bevatten. Een opmerkelijk non-rationele gedachtengang voor iemand die zich op de ratio beroept..

  6. Nico schreef op : 6

    Als ik het artikel en de reacties zo lees, dan vindt vanaf het kopje “De aard van de mens” ontsporing plaats. Voorkeuren kunnen m.i. eerbiedigt worden, karakterbederf niet. Met respect voor Ratio en tegelijkertijd afkeer jegens bepaalde denkbeelden kan het volgende opgemerkt worden:

    E.e.a. betreft groepsvorming en groepsmechanismen. Het lidmaatschap van een groep ontstaat om één van de twee navolgende redenen:

    1) Iets voor elkaar kunnen krijgen wat als individu niet mogelijk is. De vroegste voorbeelden zijn waarschijnlijk roven, plunderen, gevolgd door brandschatten. Extremisten die een ander individu inferieur achten, als bruikbaar instrument beschouwen, kunnen dan overgaan tot bijvoorbeeld gangbangen (groepsverkrachting) en zouden dan liefst een Stockholm syndroom zien ontstaan.

    2) Via traumatisering tot inlijving gedwongen worden. Iedereen is geboren als onafhankelijk individu, onderweg naar individuele zelfstandigheid hoewel in samenwerking met anderen. Daartoe is volledig zelf-bestuur noodzakelijk, om zelf voeding te verkrijgen en zelf-bescherming te regelen. Traumatisering ontstaat door de toegang tot voeding en zelf-bescherming te onderwerpen aan eisen die schending van de pure innerlijke natuur impliceren. Eisen die kracht bijgezet worden met strafmaatregelen (aangeleerde hulpeloosheid) om een individu in een (bij tegen-natuurlijke schending feitelijk pervers) gareel te dwingen. “If you can’t beaat them, join them” is in feite een zwaktebod dat voortkomt uit pijnlijke onmacht.

    Door dit soort traumatisering wordt de innerlijke aard als het ware gemuteerd (vergelijk; genetische manipulatie), iets anders dan gevormd. Muteren is zoiets als misvormen – afdrijven van de pure innerlijke natuur, de puur natuurlijke evolutie verstoren en in een andere richting leiden. Waarna bijvoorbeeld ‘genetische selectie’ kan plaatsvinden bij de rekrutering van medewerkers van een organisatie, met genen in de rol van capaciteiten. Daardoor ontstaat discriminatie tussen insiders en outsiders en kan ook een soort racisme ontstaan met verondersteld superieure insiders enerzijds en verondersteld inferieure outsiders anderzijds. Van dit soort verschijnselen beschuldigen of die juist ontkennen is zoiets als om de pijnlijke hete brij heen draaien. Dingen zijn zoals ze zijn, niets meer, niets minder.

    Inhoudelijk komt het bovenstaande artikel over als rationalisering, een afweermechanisme. Rationalisering kan hoogst intellectueel en zelfs geavanceerd overkomen, maar behoort nog steeds tot de categorie “Onvolwassen” (qua afweermechanisme). Onvolwassen omdat er een denkbeeld is waar vervolgens argumenten en redeneringen bij gezocht worden om dat denkbeeld te handhaven en bullet proof te maken. Hoe ontstaan? van de nood een ‘deugd’ maken:
    “Ervaringen die in hun ware gedaante te pijnlijk zijn om te erkennen (tot het bewustzijn toe te laten) via redeneringen verdraaien tot ervaringen die juist niet onaangenaam zijn.”
    Zo bezien kan gesteld worden dat rationalisering voort kan komen uit traumatisering gevolgd door verdringing naar het onderbewustzijn, waardoor allerlei schier magische (voor leken onverklaarbare) verschijnselen ontstaan waarvoor in feite misleidende verklaringen gezocht worden. Die vervolgens op cognitieve dissonantie stuiten, wat eerlijke en openlijke erkenning in de weg staat.

    In een daadwerkelijk vrije markt:

    1) Kan een ieder zonder getraumatiseerd te worden als individu functioneren. Bedrijvigheid kan dan in de rol van freelancer / ZZP plaatsvinden. In een gereguleerde markt kan dat taboe verklaard worden, wanneer er perversiteiten in het bestuurlijke DNA zijn ontstaan. Misschien is jaloezie daarbij een factor; een ZZP is alles in zichzelf. Aandeelhouder, bestuurder, verkoper, producent, boekhouder, (after sales) service medewerker etc. Een groepslid kan en mag dat niet zijn, vanwege functieplaatsen. Een groepslid heeft een beroep, een ZZP een roeping (individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid). Een groepslid zou zichzelf niet als ZZP kunnen handhaven, een ZZP wel als groepslid of kopstuk van een (gezonde) groep. Een groepslid heeft een vastgestelde positie in een groep, een ZZP is zowel de laagste als de hoogste, zowel de alfa (eerste) als omega (laatste).
    Dit soort vergelijkingen kunnen een groepslid onderbewust nogal pijn doen, vanwege eerdere traumatisering, waarna de neiging kan ontstaan om een ZZP naar beneden te schoppen, in de verdrukking te brengen of in te lijven om zichzelf alsnog wat beter te kunnen voelen. Nog los van het gegeven dat inlijving of juist uitsluiting een methode is om het veronderstelde ‘eeuwige leven’ van een organisatie in stand te houden.

    2) Is een ieder vrij om zelf keuzes te maken. Dus ook om een project-team te vormen of daarin aan te schuiven. Om die markt daadwerkelijk vrij te laten en houden, is het m.i. een interessant idee om activiteit als ZZP af te wisselen met gezamenlijke projecten. De levenslijn als een soort bloktand. Een ZZP die zich staande kan houden zonder vriendjes-netwerk bij kopstukken van organisaties, en met een buffer voor bijv. 2 maanden levensonderhoud, is vanwege meer kwetsbaarheid nogal alert voor de perverse uitwerking van groepsmechanismen. Schuift zo iemand aan in een project team, dan zullen door ervaring ontstane antennes vlot beginnende (of aanwezige) perversiteiten zoals karakterbederf signaleren. Ook als anderen die nog niet onder ogen willen zien. Maar, na te lang groepslidmaatschap in een project team kan verslapping en verzwakking optreden. Om de doodeenvoudige reden dat het veel te comfortabel is om bijv. op rugdekking te leunen. De neiging tot karakterbederf bestaat bij iedereen, dat zal iedereen met voldoende zelf-kennis erkennen, maar in groepen wordt dat sterker en zelfs aangemoedigd wanneer een feitelijke perversiteit als een verworvenheid wordt beschouwd.

  7. Nico schreef op : 7

    Pardon, “geboren als onafhankelijk individu” moet zijn als autonoom individu.

  8. Siem schreef op : 8

    Minister Blok had gelijk…..

  9. jhon schreef op : 9

    @Keinstein [3]: Naast fundamenteel handhaven van het (1) NAP beginsel ! is (2) het subsidiariteitsbeginsel essentieel voor het liberaal gedachtegoed !
    nl.wikipedia.org

  10. Tmc Schreuder schreef op : 10

    Zodra iemand zegt; ” je maakt de volgende fouten”, des te meer in een betoog over dit onderwerp, trapt in de valkuil van zijn eigen stelling. Eerst een open deur intrappen en achteraf weer hard dichtslaan…