Alkmaar was de eerste stad die weerstand kon bieden tegen de Spaanse overheerser. In 1586 begon hier de tachtigjarige oorlog, die eindigde in het vertrek van de Spanjaarden, en daarmee de gouden eeuw inluidde. Inmiddels zijn we ruim vierhonderd jaar verder, en het lijkt er op dat een nieuwe opstand aan het beginnen is. Begon bij Dokkum de volgende victorie?

Ik heb het hier natuurlijk over de inmiddels wereldberoemde blokkeerfriezen. Een groep bezorgde burgers die de Nederlandse Sinterklaas-traditie wilden beschermen tegen de verstoring door een stelletje beroeps-zeurpieten. En dit op uiterst efficiënte wijze deden door de bus stil te zetten op de snelweg bij Dokkum. Een mooie en geweldloze actie die zeker niet gericht was tegen het recht om te demonstreren. De Friezen ondersteunen dat recht, maar willen dat de intocht van de goedheiligman voor de kinderen ongestoord verloopt. Terecht, want de anti-Pieten hadden al eerder in bijvoorbeeld Gouda enorm veel stampij gemaakt. Demonstreren is prima, maar niet tussen de vrolijke kinderen wiens hartje vol verwachting klopt.

Tot grote verbazing van alles en iedereen met meer dan drie werkende hersencellen pakte het Openbaar Ministerie echter met groot machtsvertoon uit tegen deze bezorgde burgers. Kosten noch moeite werden gespaard om de Friezen voor de rechter te slepen, en veroordeeld te krijgen tot zware straffen. Waar vervolgens de rechter ook nog eens in meeging, door werkstraffen tot wel 240 uur op te leggen. Nogal een forse straf in vergelijking tot wat de rechter normaal gesproken oplegt voor op het oog véél ernstigere gevallen. Een klein voorbeeld:

HARDENBERG/ZWOLLE – Voor het slaan met een bierglas in het gezicht van een andere jongen is de 21-jarige G.S. uit Gramsbergen veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en een week voorwaardelijke gevangenisstraf.”

Iemand verminken door met een bierglas in zijn gezicht te slaan is drie keer minder erg dan een oproep plaatsen tot het blokkeren van een stel hooligans. Een grotere aantasting van het rechtsgevoel is haast niet mogelijk. Volgens de rechter is het blijkbaar erger om even te moeten stilstaan op de snelweg dan een glas in het gezicht geduwd te krijgen. Ik vraag me af waar deze rechter voor zou kiezen als ze zelf de keuze zou moeten maken.

Nu is het OM al tijden bezig om het rechtsgevoel van de burgers te ondermijnen. Op tal van vlakken volgt het OM overduidelijk een linkse agenda, waarbij linkse moordenaars vervroegd worden vrijgelaten, terwijl rechtse politici zonder pardon vervolgd worden als ze een minder handige uitspraak doen. Een land waar criminelen niet worden vervolgd vanwege gebrek aan prioriteit, maar waar bezorgde burgers de roede van de rechterlijke macht in de nek krijgen is een land waar het recht is verworden tot onrecht.

Het lijkt er op dat de rechterlijke macht en het OM haar hand nu hebben overspeeld. Het volk is er klaar mee, en de massale volkswoede over de veroordeling van Jenny Douwes en haar moedige helden is daar een prachtig voorbeeld van. Wie de sociale media volgt merkt dat de verontwaardiging groot is. En er wordt ook daad bij het woord gevoegd, de inzamelingsactie voor het hoger beroep levert vele tienduizenden euro’s op, en de opmerkingen van de donateurs zijn niet mals.

Meedoen? Klik hier!

Zoals in 1586 begonnen werd met de strijd tegen de Spaanse overheersers, zo zou Dokkum wel eens een begin kunnen zijn van de strijd tegen de Brusselse overheersing. Het volk, de gewone man lijkt het nu echt helemaal zat te zijn. Dit is een land waar de bekende politieke elites en hun media-partners zich druk maken over 0,00007 graden opwarming maar niet over de noodzaak van voedselbanken. Waar men stelende asielzoekers niet aanpakt maar oprecht bezorgde Friezen wél. Waar men massaal de import van mensen faciliteert, maar de al zeventig jaar heersende woningnood niet oplost. Een elite die wel luistert naar Brussel, maar niet naar haar eigen burgers. Enzovoorts, en zo verder.

Maar met Dokkum lijkt het volk een streep in het zand te zetten. Tot hier en niet verder. Men is tot het inzicht gekomen dat politiek en rechterlijke macht niet meer zijn om het land te verbeteren, maar om een linkse agenda door te voeren. Een agenda die slechts binnen kleine elites omarmd wordt.

De hoop is dat deze opstand zich verspreid onder het hele volk. Dat Limburgers, Zeeuwen, Noord-Hollanders, Drenten en al die andere Nederlanders met een hart voor hun land ook opstaan, en óók durven te stellen: tot hier en niet verder. Dat volk, de gewone man, is nog altijd in de meerderheid. En hij is het zat. Deze veroordeling kan nog wel eens als een boemerang terugkomen in het gezicht van OM, rechterlijke macht en de politiek. Wellicht via de aanstaande verkiezingen, maar dat er een veenbrand gaande is wist Pim Fortuyn al te constateren. Die veenbrand kan zomaar een uitslaande brand worden. Met onvoorziene gevolgen, tot mijn spijt is mijn glazen bol kapot gevallen.

Wie echter kijkt naar de realiteit van de woede die heerst ziet dat deze uitslaande brand weleens het begin kan zijn van een lange strijd om het terugveroveren van Nederland. Waarbij we uit de EU zullen stappen, de Euro vaarwel zeggen en het lot van het land weer in eigen handen nemen. Waar Sint en zwarte Piet gewoon overal welkom zijn, evenals anderen van buiten de lansgrenzen, zo lang ze zich maar fatsoenlijk gedragen, en de aard van Nederland respecteren. Het OM en de rechter hebben hun hand overspeeld, en een lont aangebracht in een kruitvat. Over 80 jaar, aan het eind van de 21e eeuw, zouden historici het wel eens kunnen gaan opschrijven: daar bij Dokkum, daar begon de victorie!

20 REACTIES

 1. Dit soort rechtbanken zijn natuurlijk verworden tot de uitvoerende tak van de linkse bende in Amsterdam en Den Haag. Het recht is er ver te zoeken.

  Niet onvermeld mag blijven dat de beroeps-zeurpieten hoogstwaarschijnlijk dikke subsidies krijgen van de linkse bende om de boel te verstoren. De burgemeester van Dokkum was naar verluid hoogstpersoonlijk naar Amsterdam gekomen om de boe-roepers uit te nodigen om kleine kindjes te komen treiteren. In Zaandam lijkt e.e.a. zich nu te herhalen.

  Dan blijft de kwestie van de donaties. Het is jammer dat de advocaten de aangeklaagden alleen verdedigen als de hoofdprijs wordt betaald en dat anderen dat moeten inzamelen. Of lijkt dat maar zo? Ze hebben de eerste rechtzaak met glans verloren, dat overkomt een paar dikbetaalde toppers toch niet?

  ergo [10] reageerde op deze reactie.

 2. Zie Bastiat, franse filosoof/econoom 1850. You tube, Bastiat The Law, academy of ideas

  en de roverheid gaat maar door en door, opstand? wel nee
  ‘het volk” blijft mekkeren als schapen, want sinterklaas komt binnenkort en vol verwachting klopt hun hart.

 3. Ik deel je hoop niet Kim.
  Inderdaad is er heel veel steun op Social media voor de blokkeerfriezen.

  Dezelfde mensen die hun steun betuigen, roepen echter elders dat de ‘vrije-markt’ in de zorg niet werkt, dat het ‘neoliberalisme’ gefaald heeft, vinden het prima dat er meer geld naar ‘defensie’ gaat en meer macht naar opsporingsdiensten. De idiote roep om meer overheid doet het kleine sprankje hoop snel verstommen.

 4. Ik vrees dat het onrecht niet zit in het optreden tegen het recht om te demonstreren en of dit onrecht van links komt of niet. Het onrecht is dat – uit oogpunt van de macht – enkele onderdanen het recht in eigen handen hebben genomen. En dat laat deze nimmer over zijn kant gaan, want holt diens bestaansrecht uit.

  Stel je voor dat mensen hun problemen en conflicten zoals het volwassen betaamt zelf zouden kunnen oplossen? Dat zou de redder in nood overbodig maken.

  ergo [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 5. Heb erg gelachen om dit stuk vol clichés, overdrijfdrama’s en wishful thinking. Dat Kim de vonnissen waarover hij oordeelt niet gelezen heeft vind ik dan weer niet zo grappig. Wierd Duk heeft al contact opgenomen met Kim. Aanstaande zaterdag een paginagroot interview in de Telegraaf, waarin, dat is ook toevallig, Kim precies hetzelfde verkondigt als wat Duk dag in dag uit op social media roept.

  Sinterklaas is de baas [7] reageerde op deze reactie.

 6. Ik vind het eigenlijk wel grappig hoe een stelletje activisten een tamelijk onbenullig kinderfeest weer helemaal op de kaart hebben gezet. Als er geen ‘cultuurgoed’ versus ‘racisme’ (prestige) zaak van was gemaakt, was Sinterklaas dan zo belangrijk geworden voor velen als het nu is?

  Normaal zou het mij een zorg zijn geweest of Sinterklaas wel of niet gevierd wordt. Maar die ‘racisme’ roepers hun zin geven is toch echt te veel eer.

  @Kritisch fan [6]: En jij staat volgende week op de voorpagina van Joop punt NL? Veel plezier met Jolo in de lift.

 7. @Hang Bejaarde [1]:
  Ook weer naar verluid, heeft ze (pvda, uiteraard) ook contact
  opgenomen met de NVP van Kusters. Niet mijn afdeliong,maar deze
  waren in ieder geval zo verstandig hun komst te weigeren.

 8. De uitspraak van OM is zelf opruiend, hoewel de ambtelijke machine dat niet snapt. En blijkbaar vinden ze dat hun parasitaire levensmodel van het leenheerschap, van het opeisen van belasting tot blijkbaar het opeisen wat wij moeten vinden over zwarte piet, een vanzelfsprekendheid is waarbij de DDR anno 1966 verbleekt. De nederlandse overheid is een bezetter geworden.

 9. Gisteravond naar een gebeuren van David Icke geweest in het
  RAI-gebouw, 4 uur en da’s best wel lang. In grote lijnen -niet met alles- ben ik het wel met hem eens. Maar als hij zegt dat steeds meer mensen wakker worden: ja, zijn publiek. Ik heb enige ervaringt in het schatten van aantallen mensen, ik denk hier zo’n
  400+. Dat schiet ook niet op. Ik denk dat als de meerderheid ook
  wakker wordt, het te laat is. Veel te laat. Deze reactie dus eigenlijk
  aan Kim: U bent veel te optimistisch.

 10. @Harrie van Vaore Tjeu [4]: Het lijkt erop dat je daar precies een kern raakte. Een groep die recht in eigen hand wil nemen of houden heeft er kennelijk een probleem mee wanneer een andere groep dat voorbeeld wil volgen. In beide gevallen wordt het wel zichzelf maar anderen niet gegund en worden motieven niet onverhuld gepresenteerd.

  @allen: Het woord ‘Fries’ betekent volgens sommigen ‘vrij’. Mocht er hier iemand zijn die de redenering van Friezen kent: Wat verstaat een Fries precies onder vrij en hoe werkt dat volgens een volbloed Fries?

  Tijdens de Friese vrijheid regelde de bevolking bestuur zelf, zonder adel en instituties. Daarvoor en daarna mét.
  Kan ‘vrij’ volgens hedendaagse Friezen bestaan zonder adel in de rol van ‘heit’ (vader) – vrij-heit? En zien zij de rol van adel precies in relatie tot ‘vrij’?

  Ik vraag dit omdat ik me kan voorstellen dat Friezen mogelijk een idee hebben van ‘hoe minder bemoeienis’ door een ‘derde partij’ hoe beter, terwijl van overheidswege gestreefd kan worden naar steeds verdergaande bemoeienis. Dat zou het contrast en spanningsveld tussen Friezen en de andere partij verklaren. Maar misschien draaf ik nu door.

  De film Redbad betreft een Fries die de leiding neemt in de vrijheidstrijd tegen Franken. Volgens het verhaal wordt hij eerst verstoten, om vervolgens in Denemarken de kracht van zijn eigen (Friese) cultuur te leren kennen. Wat houdt die kracht in? In de trailer is te horen dat hij kennelijk ‘door de goden is gezonden’ voor de missie van een vrijheidsstrijd.

  Dit veronderstelt een mythologisch geloof in goden die met goddelijk gezag een trans-missie kunnen opdragen; naar een hogere versnelling schakelen om een missie uit te voeren. Dit soort geloof wordt gekweekt in culturen waar druïden en sjamanen denkwijzen sturen, zoals bij de Kelten en Lappen (Samen). Op groter schaal is het vroegere Mongoolse rijk ooit gebouwd op de veronderstelde goddelijke missie van keizer Genghis Khan, ingefluisterd door sjamanen.

 11. Wat ik me bij het bovenstaande artikel verder afvraag is waarom het over Nederland gaat. De wereld is immers groter dan dat. Dokkum ligt in Friesland, Friesland in Nederland, Nederland in Europa, Europa in … de huidige wereldorde.

  Hoe zou de omgeving van Nederland zich gedragen wanneer er iets zoals de 80-jarige oorlog op touw wordt gezet? Een bakje popcorn erbij en passief blijven, als toeschouwer? Of militair ingrijpen om de orde naar het idee van anderen zoals de EU te herstellen? Of een handelsoorlog beginnen met bijv. een boycot om opstandelingen via economische maatregelen in het gareel te dwingen?

 12. Uit het nieuws kan opgemaakt worden dat het Nederlandse staatshoofd kennelijk op zoek moet naar een volgende prime minister, als een Odin die op zoek moet naar een volgende Thor.

  Als Rutte vertrekt valt het kabinet

  Overigens kon uit uitspraken van het staatshoofd zelf opgemaakt worden dat hij bij aantreden niet verwachtte lang te zullen tronen.

  Veel interessanter is de VN die wel een secretaris-generaal heeft maar geen generaal. Het Vaticaan is qua rang de wereldwijde evenknie van keizer. Alleen hebben de kiezers (nog?) geen keizer gekozen, wat ontegenzeggelijk een bepaalde invloed heeft op de wereldorde. De huidige NWO staat kennelijk voor totale controle, geopolitiek en wat dies meer zij. Dat kan anders, met andere uitwerking naar landen en individuen wereldwijd.

  Volgens andersglobalisten: “Denk globaal, doe lokaal”.
  Potentie voor “Denk globaal, doe individueel”.
  Het sociale levensbloed van behulpzaamheid vrijwillig stromende krijgen en houden is zowel een individuele als regionale en wereldwijde uitdaging.

 13. Daarom wil Marcon een EU leger ….want hij schijt in zijn pantalon 7 kleuren voor groepen mensen die wakker worden ten aanzien van hun nationale identiteit …. Tja, Friezen, Groningers, Denten, Zeeuwen:stijfkoppen waar het hun eigen identiteit betreft.

  Stel je toch voor dat het suikerfeest het moet afleggen tegen sinterklaas. Per slot is arabisch inmiddels een taal dat zowel fransen als Nederlanders verbindt, toch?

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Ivar [16]: Identiteitspolitiek en symboolpolitiek om even duidelijk te maken wie er de baas is. Het zou een heuse innovatie zijn als geestelijke gezondheid bovenaan het prioriteitenlijstje komt te staan; plaatselijk, regionaal, voor mijn part nationaal en EU, liever VN. De uitroeiing van allerlei waandenkbeelden zou systematische probleembronnen uit de weg ruimen. Helaas komen waandenkbeelden in de ‘beste’ kringen voor en worden ze tot norm gesteld, met vergiftigende en verziekende gevolgen.

 15. Oorspronkelijk was de kerstman een geit, een man die zich vermomde als een geit, veranderde in een geit. Kerstman, Sinterklaas, sint Maarten, het zijn allemaal restanten van een groot najaarsfeest.

  Zwarte Piet heeft eigenschappen van een geit, zie Krampus in Oostenrijk. En zwart geverfd? Ze komen uit de hel, het dodenrijk.

  Filmpje, Krampuslauf Graz: https://www.youtube.com/watch?v=mojrfw7SJ14

  Vanaf de 1e advent verspreidt de kerstgeit (JulBocken) vanuit het hoge noorden de kerstsfeer over de hele wereld:

  http://www.visitgavle.se/en/about-gavle-goat

  Op 1e advent vindt de inauguratie van de Grote Geit plaats. Het wordt weer een groot feest dit jaar.

 16. Er vindt dus een manifestatie plaats, in zekere zin van religieuze aard. Er zijn mensen die het er niet mee eens zijn, en die willen de manifestatie verstoren. Dat is ontoelaatbaar.

Comments are closed.