Reacties
 1. jhon schreef op : 1

  Zonder Grondwettelijk Hof, en art.120 Gw is Nederland een uitzondering op de regel !
  uitspraken.rechtspraak.nl

 2. Nico schreef op : 2

  Er is nogal wat bedacht om te kunnen criminaliseren oftewel gewenst gedrag af te kunnen dwingen. De victimless crime is een discussiepunt. Ook de public order crime, de political crime en de factor signal crime.

  Ondertussen lopen misdaden en wetsovertredingen meestal door elkaar. Een wetsovertreding hoeft geen misdaad te zijn en andersom, net als een misdaad geen wetsovertreding hoeft te zijn en andersom. Dat veroorzaakt allerlei spanningen, conflicten en wrijvingen. Wetgevers en filosofie… Gezien de systematische aard van het tegen-natuurlijke voorspelbaar dat velen er moedeloos of juist des duivels van worden. Of daar tussenin, leven met het gevoel onder een bezettingsmacht te leven of daar deel van uit te maken.

  Het Stanford Prison experiment wordt tegen beter weten in telkens weer herhaald. Kennelijk liefst in een panoptische samenleving. Kennelijk in de hoop de effecten van de principaal-agenttheorie te ondervangen.

  jhon [4] reageerde op deze reactie.

 3. toute va bien schreef op : 3

  Ha ha Rechtspraak hoe bedenk je het, recht ja wat is dit die van de sterkste rijkste invloedrijkste of best vertegenwoordigste !
  Wat hier en nu recht is, is 1000 km verder op onrecht, en omgekeerd, in bepaalde omstandigheden wordt recht heel kneedbaar, kunnen we iedere dag van het jaar zelf constateren, we kunnen het beter naaispraak gaan noemen, en voor de sexueel mindervalide poepspraak, want echt geloof mij overal zit de menselijke factor met zijn viese denk vingertjes tussen !

 4. Nico schreef op : 5

  @jhon [4]: Er zijn heden allerlei varianten op dat thema in de circulatie.

  Ik las in een boek dat heden in de westerse wereld kennelijk sprake is van geperfectioneerd fascisme. Hoewel het anders genoemd wordt. Dat zou betekenen dat individueel zelf-vertrouwen in bepaalde situaties ‘afwijkend gedrag’ is, geobserveerd en/of bestreden wordt.

  Helaas rammelt de (zelf)bestuurlijke filosofie waaruit dit soort verschijnselen voortkomt. Een gebrekkige filosofie leidt tot pover optreden dat voor anderen onnodig hinderend en schadelijk uitwerkt. Die worden opgezadeld met een verziekt klimaat van de leefomgeving dat niet gezond mag worden. De zonnige kant hiervan is dat hoogmoed op dat zadel vroeger of later ten val komt 😉 Meestal door verwerping, afwerping, zoals bij een paard.

 5. anp rebel schreef op : 6

  Als er geen slachtoffer is dan kan er geen misdaad zijn begaan?

  Wie dit meent vergist zich. Wat een misdaad is wordt niet bepaald door de gevolgen, maar door de normen en waarden die juist vooraf zijn opgesteld. Die normen en waarden kunnen wel gebaseerd zijn op de perceptie van wat de mogelijke gevolgen van het misdadig handelen zijn. Die gevolgen hoeven echter niet bij een specifiek handelen ook daadwerkelijk op te treden om dit handelen als een misdaad te kunnen omschrijven.

  Voorbeeld. Iemand maakt de lift van de Trump tower opzettelijk onklaar. Mensen die de lift naar beneden gebruiken maken een vrije val. Echter het euvel wordt ontdekt voordat er letterlijk slachtoffers zijn gevallen.