Bijna alle MSM slikten afgelopen week de valse conclusies van het “rekening rijden onderzoek”. De vraag was of men het terecht vond dat men meer betaalde voor het gebruik dan het bezit van de auto. “Met de stelling “In plaats van een vast bedrag per auto (motorrijtuigenbelasting), moeten automobilisten per gereden kilometer belasting gaan betalen” is nu 58 procent het eens”.  Dit werd vertaald in steun voor rekening rijden.

Hoe diep kan een land zinken? Rekening rijden is een enorme ingreep in de privacy. Er zijn meerdere manieren om meer voor gebruik te betalen. Waaronder de meest voor de hand liggende, een accijnsverhoging. Het onderzoeksbureau trekt echter niet de conclusie dat de meerderheid van de Nederlanders voor een accijnsverhoging is, gecombineerd met bijvoorbeeld een verlaging van de wegenbelasting. Maar stelt dat de meerderheid van de Nederlanders voor een enorm duur project is, het voorzien van iedere auto van een rekening rijden kastje. En het opzetten van een enorme privacy schendende database. Met nog niet uitgewerkte oplossingen voor buitenlandse voertuigen. Die dan kennelijk maar een vignet moeten kopen of een tijdelijk kastje moeten huren. Dit is een valse conclusie die je niet mag trekken.

De hele MSM zwijgt! En neemt de valse conclusie over dat het rekening rijden is dat de burger met zijn antwoord bedoelt. En niet bijvoorbeeld accijnsverhoging icm verlaging wegenbelasting. Of een andere oplossing. Het woord accijns wordt in het onderzoeksrapport maar 1 keer genoemd als aanvullende maatregel naast rekening rijden. De politiek heeft bewezen accijnsverhogingen snel te kunnen doorvoeren en dit is daarmee de snelste te nemen effectieve beleidsmaatregel om de automobilist meer te laten betalen voor gebruik. Anders dan rekening rijden zijn de uitvoeringskosten voor de staat bijna nihil. Door het negeren van het accijnsalternatief lijkt dit een manipulatief onderzoek.

Het manipulatieve blijkt verder uit pagina 26 van het onderzoek waarin ze de huidige situatie valselijk beschrijven: Huidige situatie: automobilisten betalen evenveel belasting. De motorrijtuigenbelasting wordt geheven over het bezit van een auto of motorfiets en niet over het gebruik. Het bedrag dat iemand betaalt is afhankelijk van de gewichtsklasse, het type motor en de provincie waar iemand woont maar is niet afhankelijk van het aantal kilometers dat iemand rijdt. Kennelijk zijn de auteurs niet eens op de hoogte van het bestaan van accijns! Ze zwijgen erover, maar ik betaal wel degelijk voor gebruik, heel veel zelfs.

Het onderzoek is door het negeren van de meest voor de hand liggende maatregel en het kiezen voor de extreemste maatregel nogal manipulatief. Als we enquetes houden en de burger wenst meer aandacht voor het probleem, dan betekent dat niet dat hij voor de  meest extreme keuze is.

Stel dat we de bevolking bevragen over een strengere bestraffing van pedofielen. Impliceert een positief antwoord van 58 procent van de bevolking dat deze wenst dat de pedofielen de doodstraf krijgen? Of dat ze worden gecastreerd? Of is de bevolking genuanceerder en hopen we vooral dat ze langere tijd worden opgesloten? En dat we hopen dat een intensieve behandeling wellicht succes heeft?

Stel dat we de bevolking bevragen over internationale solidariteit. Betekent 58 procent die voor internationale solidariteit is, dat we dan kiezen voor de extreemste oplossing, de grenzen zonder condities open zetten voor gelukszoekers uit Afrika? Of denkt de Nederlander genuanceerder? En wenst hij meer geld vrij te maken voor opvang in de regio?

Stel dat we de bevolking bevragen over Europese integratie. Bent u voor eerlijke vreedzame samenwerking binnen Europa? Als 58 procent positief reageert betekent dat niet dat we voor de extreemste oplossing, verdere machtsoverheveling naar Brussel zijn. Dit betekent gewoon dat de burger geen inter Europese conflicten en oorlogen wenst.

Stel dat we de bevolking bevragen over emancipatie. Als 58 procent voor meer emancipatie is, betekent dit dan dat de bevolking voor vrouwenquota is voor topbestuurders? Of dat we belemmeringen als bijvoorbeeld de hoge kosten van kinderopvang willen mitigeren?

Stel dat we de bevolking bevragen over euthanasie. Betekent 58 procent van de Nederlanders voor een ruimere toepassing van een waardige dood, dat we massaal dementerende bejaarden gaan euthanaseren?

Stel dat de Nederlanders met 58 procent kiezen voor meer verkeersveiligheid. Betekent dit dan dat de Nederlander voor meer trajectcontroles is? Of willen we wat meer alcohol controles?

We worden gemanipuleerd waar we bij staan. En de MSM slikken dit en masseren de burger. Dat betalen voor gebruik eerlijker is betekent NIET dat de burger kiest voor rekening rijden. Dat is een extreme oplossing die gezien onder meer de privacy aspecten NOOIT serieus genomen mag worden in een land dat de privacy van haar burgers respecteert. Het is een valse conclusie. Die niet gebaseerd is op valide logica. Het is een dwaling. Er zijn meerdere opties om aan de wens om gebruik zwaarder te belasten vorm te geven. Uit de wens om meer gewicht te geven aan het gebruik, volgt niet dat men voor de extreme variant rekening rijden is. Ik hoop dat ik dat met mijn andere voorbeelden duidelijk heb gemaakt. Zo niet dan heb ik met dit artikel gefaald.

 

9 REACTIES

 1. Rekening rijden doen we al jaren dmv accijns en btw op brandstof. Het politbureau vergroot de inkomsten en weet gelijk waar alle schapen zich bevinden.
  De onnozele automobilist (58% blijkbaar )denkt voordeliger uit te zijn.

 2. Het is niet de letterlijke tekst van Wim Kan
  ” ik verbaas me elke morgen dat ik in de krant lees wat ik wil “

 3. Via sec de brandstof- en onderhoudskosten betaal je ook al voor het gebruik.

  En ook de verkeersboetes zijn een belasting van het gebruik.

 4. Middels “miflatie” (bewust saboteren producten) verbod zelf onderhoud c.q. reparatie op straffe verlies “garantie” worden onderhouds kosten sky-high.

 5. Een alternatieve enquête over rekening rijden

  1. Vindt u dat de belasting die de automobilist moet betalen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van brandstofaccijns, wegenbelasting, verkeersboetes, tol en parkeergelden niet méér zouden mogen bedragen als de kosten die de overheid maakt voor die automobilist?

  2. Mensen die meer rijden moeten vaker tanken. Vindt u dat brandstofaccijns niet eigenlijk al een vorm van rekening rijden is?

  3. Vindt u dat als de overheid faalt in het op peil houden van het wegennet en u vaak in de file staat, dat u dan eigenlijk een financiële compensatie van die overheid voor de ergernis, verlies aan tijd en eventueel schade die u daardoor oploopt als u daardoor een belangrijke afspraak mist, zou moeten krijgen?

  4. De moderne technologie maakt het mogelijk om de burgers meer invloed op zijn overheid te geven. De overheid wil echter net andersom. Zij wil meer invloed op u als automobilist krijgen. Dat kan door het rekening rijden. Vindt u het een goede zaak als de technologie vooral gebruikt wordt door de overheid om u meer te controleren en niet de overheid door u?

  5. Rekening rijden zal duurder worden dan u nu al aan belasting als automobilist betaalt. U moet namelijk als automobilist ook de extra kosten voor de aanleg van het miljarden vergende alle wegen omvattende controlesysteem betalen. Wilt u dat graag?

  6. Rekening rijden biedt de overheid een groot voordeel boven brandstofaccijns. Bij brandstofaccijns betaalt iedereen evenveel accijns per liter brandstof. Met rekening rijden kan de overheid haar belasting opbrengsten maximaliseren door per traject en per periode verschillende tarieven te rekenen. Heeft u er vertrouwen in dat de overheid dit niet gaat misbruiken om nog meer belasting aan de automobilist op te leggen?

  7. Het leven voor een automobilist wordt een stuk complexer bij rekening rijden. U moet zich gaan verdiepen langs welke wegen u allemaal bij uw bestemming kan komen anders betaalt u veel teveel belasting. Heeft u daar zin in?

  8. De massamedia zullen bij rekening rijden gaan vertellen dat automobilisten zelf er schuld aan zijn zoveel meer belasting te betalen omdat ze veel geld laten liggen door niet altijd nauwkeurig uit te zoeken wat de voordeligste weg is. Vindt u dat fijn te horen?

  9. De journalist krijgt geld voor het schrijven van dit soort stukjes waarbij de automobilist de schuld krijgt van de hoge belastingen van de overheid terwijl u als automobilist daar vrijwel niets aan kunt doen. Vindt u dat terecht?

  10. Zou u het een goede zaak vinden als journalisten, die de werkelijkheid op zijn kop zetten ten nadele van u als automobilist, worden aangepakt?

 6. “Het onderzoek is door het negeren van de meest voor de hand liggende maatregel en het kiezen voor de extreemste maatregel nogal manipulatief.”

  Dan is het gebruik over alle kilometers even duur en wordt iemand, die een rustig landweggetje in Twente rijdt de auto uitgejaagd, terwijl die hem misschien hard nodig heeft, en blijft de forens over de A2 jakkeren, omdat de kilometerheffing niet hoog genoeg is.

 7. 1. Vindt u dat de belasting die de automobilist moet betalen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van brandstofaccijns, wegenbelasting, verkeersboetes, tol en parkeergelden niet méér zouden mogen bedragen als de kosten die de overheid maakt voor die automobilist?

  Nee, want belasting heeft twee functies: inkomsten voor de overheid genereren en ‘Steuer’, sturen van de economische keuzes. Met het extra geld stimuleert de overheid het openbaar vervoer, die de verstokte autorijder ook eens nodig kan hebben, wanneer zijn ogen het niet meer doen bijvoorbeeld.

  2. Mensen die meer rijden moeten vaker tanken. Vindt u dat brandstofaccijns niet eigenlijk al een vorm van rekening rijden is?

  Nee, want er is geen prijsdifferentiatie in. Zou net zo onzinnig zijn als parkeertarieven via de accijns om te slaan. Dan gaat iedereen met de auto naar de binnenstad.

  3. Vindt u dat als de overheid faalt in het op peil houden van het wegennet en u vaak in de file staat, dat u dan eigenlijk een financiële compensatie van die overheid voor de ergernis, verlies aan tijd en eventueel schade die u daardoor oploopt als u daardoor een belangrijke afspraak mist, zou moeten krijgen?

  De overheid overdrijft met het in stand houden van het wegennet. We kennen weinig aftandse wegen, er staat een wirwar van drempels, geleiders, signalen langs de weg. Vaak in de file staan kan voorkomen worden door prijsdifferentiatie.

  4. De moderne technologie maakt het mogelijk om de burgers meer invloed op zijn overheid te geven. De overheid wil echter net andersom. Zij wil meer invloed op u als automobilist krijgen. Dat kan door het rekening rijden. Vindt u het een goede zaak als de technologie vooral gebruikt wordt door de overheid om u meer te controleren en niet de overheid door u?

  Nee, er zouden ook goede afspraken moeten komen, dat de gegevens voor geen ander doel dan rekeningrijden worden opgeslagen en bewaard. Dus niet, waar je gereden hebt, maar alleen welk type weg.

  5. Rekening rijden zal duurder worden dan u nu al aan belasting als automobilist betaalt. U moet namelijk als automobilist ook de extra kosten voor de aanleg van het miljarden vergende alle wegen omvattende controlesysteem betalen. Wilt u dat graag?

  Met het bedrag, dat ik aan motorrijtuigenbelasting betaal kom ik nu uit op 2 cent per kilometer. Ik verwacht, dat het dat niet blijft.

  6. Rekening rijden biedt de overheid een groot voordeel boven brandstofaccijns. Bij brandstofaccijns betaalt iedereen evenveel accijns per liter brandstof. Met rekening rijden kan de overheid haar belasting opbrengsten maximaliseren door per traject en per periode verschillende tarieven te rekenen. Heeft u er vertrouwen in dat de overheid dit niet gaat misbruiken om nog meer belasting aan de automobilist op te leggen?

  Bij de parkeertarieven zie je dit gedrag inderdaad wel. Ik werk in een woonwijk dichtbij de stad en tijdens de betaalde uren is het behoorlijk leeg. Als de tarieven alleen gebruikt worden om te sturen, dan zou het lager kunnen. Het juiste tarief kun je vaststellen aan de hand van de drukte. Dus ik verwacht wel misbruik.

  7. Het leven voor een automobilist wordt een stuk complexer bij rekening rijden. U moet zich gaan verdiepen langs welke wegen u allemaal bij uw bestemming kan komen anders betaalt u veel teveel belasting. Heeft u daar zin in?

  Ja, lijkt me leuk om de omgeving te verkennen. Ik denk echter, dat de omwonenden er minder zin in hebben en dat de overheid ons straks gaat voorschrijven, hoe we moeten rijden.

  8. De massamedia zullen bij rekening rijden gaan vertellen dat automobilisten zelf er schuld aan zijn zoveel meer belasting te betalen omdat ze veel geld laten liggen door niet altijd nauwkeurig uit te zoeken wat de voordeligste weg is. Vindt u dat fijn te horen?

  Nee, ik vind het betuttelend.

  9. De journalist krijgt geld voor het schrijven van dit soort stukjes waarbij de automobilist de schuld krijgt van de hoge belastingen van de overheid terwijl u als automobilist daar vrijwel niets aan kunt doen. Vindt u dat terecht?

  Zolang ik zijn krantje niet hoeft te kopen, mag hij zijn gang gaan. Als het op de staatsomroep is, heb ik er meer moeite mee.

  10. Zou u het een goede zaak vinden als journalisten, die de werkelijkheid op zijn kop zetten ten nadele van u als automobilist, worden aangepakt?

  Nee, het staat de journalist vrij om onzin te verkopen. Een staatsomroep moet informeren, zeker de NOS.

 8. De ‘heilige koe’ wordt niet zonder reden heilig genoemd. Heilig betekent zoveel als ‘gereserveerd voor’. Waarvoor? Om te kunnen melken. Kan er niet of ‘onvoldoende’ gemolken worden, dan wordt er uitgehongerd of geslacht. Zo gaat dat op belastingboerderijen. Het is wel de vraag welk effect bepaalde maatregelen hebben op het klimaat…

 9. Iedere belanghebbende weet nog hoe het is om hier tegen in te gaan.
  De ANWB heeft het 15 jaar geleden ook een keer z’n kont tegen de krib gegooid wat rekeningrijden betreft.
  Ineens werden de verkeersborden deels uitbesteed aan Tebodin en verscheen Route Mobiel ten tonele.
  Toevalligheid kent een grens.

Comments are closed.