3 REACTIES

 1. Als iemand dan kiest… dan liefst voor een recept zonder schadelijke bijwerkingen.

  De zojuist verbeterde versie van project documentatie, die ik eerder hier citeerde:

  Project philosophy and related ethics

  The architecture of this project is designed for:

  1. …
  2. …
  3. Easy going production and dito consumption. Individual independence rocks!
  4. Robust and healthy habits, high nutricial value and good taste combined in one project recipe.

  Traditionally it is said that controlling the 4 elements makes you a master.
  Though controlling isn’t enough.
  You’ll sure as hell need to know what you are doing, otherwise you’ll create your very own hell.
  And with that, hell for others – like when you bake a cake and burn it while doing that.

  Don’t abuse the code in this project – and its outcome – to create a disfunctional, rotten, stinking smell and taste for others! 😉
  Keep it tasteful.

  Beware: Robust and healthy habits, high nutricial value and good taste combined in one project recipe might make it contagious.
  Like a virus which is designed to prevent or otherwise fix unnecasary problems 😀”

 2. Het thema verkiezingen staat kennelijk nogal in de belangstelling. Het lijkt wel wat op boeken die met de rug naar anderen toestaan, hun (wannabe) titel tonen en roepen “neem mij”! Alleen wordt dat spel niet als een open boek gespeeld, vandaar verschijnselen als kiezersbedrog, stembusfraude etc.

  Er lijkt een heel systeem ontwikkeld te zijn om overlast te distribueren, onder de false flag van schone schijn, en te vermenigvuldigen. Ieder, in welk deel van sociale orden ook, heeft er last van. Hoewel de een meer dan de ander. Laten we het wereldwijd ingevoerde sociale model eens nader bekijken:

  Er zijn elementen (groeperingen en leden ervan) ingesteld waarover ieder kan beschikken, maar die hun positie kennelijk ook willen veilig stellen en misschien zelfs uitbuiten. Je zou kunnen zeggen dat dit rotzooi is die tussen hemel en aarde is gecreëerd. Dat deze elementen er zijn is tot daar aan toe, maar ze zouden nooit de leiding over anderen mogen hebben. Ik noem ze even, voor de duidelijkheid:
  Blauw voor degenen die bedreven zijn in het gebruik van het eigen intellect. Vroeger gezien als kennisbronnen naast anderen, tegenwoordig op een afstandje en verheven alsof ze de blauwe hemel zouden zijn. Maar… intellectuele rekenmonsters die scherp en snel kunnen argumenteren ontstaan alleen als overlevingsstrategie. Van druk en trauma je identiteit maken is geen verstandige identiteitspolitiek. De een heeft dat meer door dan de ander. Met de ene intellectueel kun je gewoon prettig praten, de andere is bijtend, hard en scherp geworden.
  Groen voor infrastructuur en veiligheid. In je eigen leven. lichaam en bijv. gezin. Als dat ontspoort, dan ontstaan bijv. de ‘maakbare mens’ en een ‘maakbare maatschappij’ die veel onnodige ellende veroorzaken.
  Rood voor wat ik charismatische sukkels noem. Anderen corrigeren maar ondertussen zelf op een filosofische dwaalweg zitten. Met voldoende overtuigingskracht (verlokken of bedreigen) kunnen anderen ook op die dwaalweg gezet worden.
  Zwart en wit voor prooien. Van onwetendheid kan geprofiteerd worden, na witwassen kan iemand op een andere manier gebruikt worden. Hou anderen in het duister, dan kan van hen geprofiteerd worden (belastingboerderij) en kunnen ze gebruikt worden. Hoewel ze dat trucje doorzien en de rollen ook kunnen omdraaien.
  Geel voor de zonnige kant van iets voor elkaar krijgen wat anderen niet kunnen. De ‘hoofdprijs’ onder de veronderstelde prooien voor wannabe jagers. Creatievelingen zoals joden. Hoewel dat ook een psychopathische reactie kan veroorzaken als in “loop naar de maan” (of ik stuur die en die op je af), een kille reflectie van eigenlijk warme inzichten.

  Heden ten dage hebben verkiezingen vooral de bijsmaak van “bij gebrek aan beter”. Vandaar dat wij er niet aan meedoen, geen mandaat aan anderen geven, geen mandaat willen omdat dat alleen maar de verschuiving van de ene gevangenis naar de andere gevangenis impliceert. Nee hoor, het leven als alien (buitenstaander, vreemdeling) bevalt ons prima. Zolang anderen denken “telkens weer”, denken wij “nooit meer”. Het geloof en de hoop dat anderen gebruikt kunnen en mogen worden, of ze dat nu willen of niet, moet eerst tot een vervallen ruïne verworden, zodat voor ieder duidelijk is dat de toekomst best wel anders verder kan gaan dan in het verleden. En met anders bedoel ik in alle opzichten gezonder, liefst voor ieder. Die toekomst kan prima zonder mandaten en ‘middle men’.

Comments are closed.