48 REACTIES

 1. @Floris van den Berg [29]: Discriminatie is een zichzelf toegeeigend recht om een ander van participatie binnen zijn eigen omgeving uit te sluiten.
  Dat recht kan nooit worden verkregen of gezocht vanuit een internationaal verkregen recht welke gegeven is aan de mensheid.
  Het is ondergeschikt, het dient alleen hun die persoonlijke voorkeuren willen legaliseren en dat is machtsmisbruik.
  Als mijn buurman het eigen recht in handen neemt om te bepalen dat mijn mooie mollige bruinharige vrouw, niet bij mij hoort, en zijn eigen agenda samenstelt om haar van mij af te pakken en in mijn huis met haar te komen wonen, dan is dan is er een aktie uitgevoert vanuit persoonlijke willekeur. Ik ben dan aan de kant gezet, en moet ik dan ook onder dwang door dezelfde persoon, dezelfde type woningen gaan bouwen voor hem en al zijn veroverde bruinharige mollige vrouwen.

  Floris van den Berg [35] reageerde op deze reactie.

 2. @zandloper [27]:

  deze voorkeur van dwang als een recht, kan maken dat ieder individu zijn voorkeur gaat laten gelden als een recht.

  “Voorkeur van dwang” heeft niets maken met “voorkeur” an sich.
  Mijn voorkeur om Piet als vriend te hebben in plaats van jou, is een voorkeur, en een recht, maar geen dwang. Op het moment dat je mijn voorkeur Piet als vriend te hebben niet wil accepteren en bij mij een vriendschap met jou wil afdwingen, is er sprake van een “voorkeur van dwang” en dus niet van een recht.

  Op het moment dat jij, bijvoorbeeld, vindt dat een publieke omroep gefinancierd moet worden, omdat jij daar een voorkeur voor hebt, maar vindt dat ik daaraan mee moet betalen, is er sprake van het opleggen van jouw voorkeur aan een ander door middel van dwang. Jouw voorkeur is namelijk de mijne niet. Dit dan toch een “recht” noemen is irrationeel, achterlijk, en onderdrukkend.

  Dat is het verschil en ik mag aannemen dat je dat zowel begrijpt, als weet logisch door te trekken naar andere voorbeelden.

  Het recht der sterken, het recht der slimmen, het recht van hen die recht bepalen,geeft alleen maar mogelijkheden aan om onrecht te doen aan anderen.

  Wat is onrecht? Dat iemand een steen kan tillen die jij niet kan tillen? Dat iemand een ingewikkelde rekensom kan oplossen die jij niet kan oplossen? Er zijn verschillen in menselijke kwaliteiten, en jij hebt het morele recht niet om te bepalen dat dit niet zo zou mogen zijn, noch heb jij het morele recht om te bepalen dat iemand niet van die kwaliteiten gebruik mag maken om zijn eigen leven en dat van zijn dierbaren te verbeteren.

  Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw tekortkomingen en jij niet voor de mijne. Ik ben jou geen levensstandaard of levenswijze verschuldigd, als jij die alleen kan hebben door mij te dwingen deze jou te bezorgen ten koste van mezelf. Jij hebt geen RECHT op mijn arbeid, of mijn slimheid, of mijn kracht, of wat dan ook, tenzij ik jou door middel van vrijwillig afgesloten afspraken die kwaliteiten heb beloofd.

  Het enige dat jij in morele zin mag doen is vragen om hulp en hopen dat je deze krijgt, of iets als tegendienst bieden waar ik behoefte aan heb, met andere woorden, een vrijwillige uitwisseling (ook wel handel genoemd) van waarden of kwaliteiten ter beide verbetering en tevredenheid.

  Ik ben niet jouw SLAAF. Jij hebt geen recht op mijn lichaam, mijn talenten, mijn tijd, of de vruchten van mijn arbeid, tenzij ik die vrijwillig met jou wil delen.

  Als iemand blind is,maar wel kan lopen heeft hij dan het recht de ogen van de lamme op te eisen voor zijn eisen voor zijn eigen gewin?

  Nee natuurlijk niet. Dat is precies mijn punt.
  Ik vraag me oprecht af of je nu eigenlijk zelf wel weet welk punt je probeert te maken. Die VN lijst van jou heeft namelijk juist enkele opgenoemde “rechten” die, spreekwoordelijk, precies dat doen, de ogen van de lamme opeisen voor zijn eigen gewin.

  Gaan we weer:

  Als jij dus bijvoorbeeld een recht op onderwijs claimt, dan betekent dat, dat je iets wil dat je niet hebt.
  Maar hoe kom je er dan aan?
  Je kan er pas aan komen als er eerst een schoolgebouw wordt gebouwd die eerst door architecten en bouwvakkers gemaakt moet worden.
  Daarna moeten er schoolboeken komen die eerst door schrijvers met expertise geschreven moeten worden.
  Daarna moeten er allerlei ander materiaal (tafels, stoelen e.d.) komen die eerst door meubel-producenten gefabriceerd moeten worden.
  Daarna moeten er leraren komen, die hun tijd en energie moeten besteden, niet alleen aan een opleiding, maar daarna aan het onderwijzen van kinderen.

  Zie je nu hoe dit zogenaamde “recht op onderwijs” alleen gegarandeerd kan worden, als er eerst talloze andere mensen hun tijd en energie steken in het verzorgen van de voorwaarden voor dat zogenaamde “recht”?
  Maar wat als dat materiaal er niet is, of wat als te weinig mensen bereid zijn die te produceren? Wat als er te weinig mensen zijn die een opleiding tot leraar willen volgen omdat ze het vak niet interessant vinden?
  Hoe word je “recht op onderwijs” dan gegarandeerd?

  OF het recht bestaat niet, omdat het niet in uitvoering kan worden gebracht door gebrek aan middelen of personeel.
  OF je gaat mensen tot slavenarbeid dwingen om alsnog dat tekort aan materieel of personeel op te lossen. Je gaat dus, spreekwoordelijk gezien, als blinde, de ogen van de lamme opeisen om er zelf beter van te worden.

  Dit recht is dus afhankelijk van de DWANG van anderen, of het recht betekent niets omdat het niet gegarandeerd kan worden, door een mogelijkheid op schaarste.

  Ik heb getracht met pure logica duidelijk te maken waarom enkele van de zogenaamde “rechten” van dat VN document neprechten zijn, omdat ze berusten op dwang.
  Als je het daarmee oneens bent, dan ben je een voorstander van dwang, het soort waarmee uiteindelijk ook systemen als het communisme gerechtvaardigd kunnen worden.
  Die mening mag je hebben, maar dat hebben we in dat geval dan bij deze aan het voetlicht gebracht.

  De opsomming van “rechten” in het VN document is gedeeltelijk goed (want het betreft rechten die niet afhankelijk zijn van dwang) en gedeeltelijk verwerpelijk om inmiddels duidelijk uitgelegde redenen.

  En wat mij betreft ben ik nu klaar mee.
  Als jij voor een “recht op onderwijs” bent, dan heb je niets meer in te brengen als iemand een “recht op Zandloper’s huis” of een “recht op Zandloper’s arbeid” (dus slavernij) claimt. Want in dat geval heb je dus geen probleem met dwang om een eigen, op niets gebaseerd “recht” te garanderen.

  zandloper [34] reageerde op deze reactie.

 3. @zandloper [28]:

  Helemaal niets, zolang dit alles gebeurt zonder ook maar een individu te dwingen tot een handeling die hij niet wil uitvoeren.

  Op een moment dat je iemand dwingt tot een handeling die hij niet wil uitvoeren, maak je hem tot slaaf.

  En ik ga ervan uit dat ik je niet hoef uit te leggen wat er verkeerd aan is om mensen tot slaaf te maken.

 4. @zandloper [31]: Discriminatie betekent dat je zelf mag kiezen met wie je je wel en niet associeert. Als een bakker geen brood wil verkopen aan langbenige blondines, dan moet hij die vrijheid hebben om verkoop te weigeren. De rechten van de blondine worden niet geschonden; ze kan ergens anders brood kopen.

  “Dat recht kan nooit worden verkregen of gezocht vanuit een internationaal verkregen recht welke gegeven is aan de mensheid.”

  Je gelooft kennelijk dat een recht een gunst is van een ander. Dat is niet zo. Rechten zijn van nature gegeven. We hebben het hier dan uitsluitend over negatieve rechten. Dus: het recht om niet in elkaar geslagen te worden, het recht om niet beroofd te worden, enzovoorts. Individualist heeft al uitgebreid beargumenteerd waarom positieve rechten, zoals het recht op onderwijs, feitelijk neerkomt op dwang.

  “Als mijn buurman het eigen recht in handen neemt om te bepalen dat mijn mooie mollige bruinharige vrouw, niet bij mij hoort, en zijn eigen agenda samenstelt om haar van mij af te pakken en in mijn huis met haar te komen wonen, dan is dan is er een aktie uitgevoert vanuit persoonlijke willekeur.”

  Er is dan huisvredebreuk gepleegd en mogelijk zelfs inbraak. Het moge duidelijk zijn dat dat nogal wat rechten schendt. Wat de reden is van de inbraak is niet zo relevant.

  zandloper [42] reageerde op deze reactie.

 5. @zandloper [34]: “Dwang om te voorkomen dat je onrecht wordt aangedaan” is beter bekend als zelfverdediging. Dat heeft niets te maken met de geweldsoproeplijst van de VN.

 6. @zandloper [30]: Een kritische blik is altijd gezond. Een goed plan is nooit verkeerd. Alleen moet er soms wel aarde en hemel bewogen worden om in een richting te sturen die feitelijk voor ieder bevredigend is…

  Het gaat er dus niet om wie er de baas is, zoals bijv. koninklijke families, de Rotschilds, of wie dan ook. Laat ik het positief houden, oftewel erkennend. Ooit spraken we in het Spaanse Sevilla een kunstenaar, gewoon op straat. Zijn statement was op een bepaalde manier inspirerend:

  “No importa el punto de partida, si no el punto de llegada.”
  (Niet zozeer het vertrekpunt is belangrijk, maar het punt waar je aankomt)

  ’t Is niet dat wij Spaans spreken hoor, maar die boodschap lijkt me nogal internationaal van aard. En dan die rustig betrokken worden op de wereldorde.

  zandloper [39] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [37]: De samenstelling van de rechten van de mens die door verschillende landen zijn samengevat in een verdrag,is een middel om onnodige interventie te plegen in andersmans land of grondgebied.
  Dat er minderheden zullen zijn, die het niet eens zijn met de samenstelling van de rechten van de mens is het gevolg van de voordelen die hen wordt ontnomen, hun willekeurige onrechtvaardige, onrechtmatige handelingen voort te zetten.
  De VN wetten dienen een balans te vormen, waarbij ieder mens zijn of haar ontwikkeling kan voortzetten. Het verbieden van onderwijs,waarbij het recht om te kunnen lezen of schrijven,is door de VN wetten gewaarborgd. Zo ook zaken die mensen het recht geven om op planeet Aarde te leven.

  Nico [47] reageerde op deze reactie.

 8. @zandloper [40]: Andere culturen zien in deze regels klaarblijkelijk als een zwakheid, waarvan er op grote schaal misbruik werd gemaakt. Het wapen van de mind, om te verdelen en te heersen, werd groot uitgepakt.
  Goden en volgers weren geintroduceerd,waarbij iedere god het gezicht kreeg van de overwinnaar, vandaar dat de evangelie van een zekere Jezus Christus, met alle profetieen betreffende zijn goddelijkheid, het beste wapen blijkt of bleek te zijn om mensen te kunnen te kunnen verwarren en ja in kooien te stoppen.

 9. @zandloper [42]: Dit heeft ondertussen niets meer met discriminatie te maken. We zijn zover van het onderwerp dat ik geen interesse meer heb in verdere discussie. Aju voor nu.

 10. @zandloper [42]: Toch nog maar even. Ik begrijp dat de rechter omstandigheden meeweegt in het bepalen van een straf, maar daar hebben we het niet over. Het ging om discriminatie. En qua handelen maakt het niet uit of je inbreekt in een huis omdat je een hekel hebt aan blonde dames (en daar woont toevallig een blonde dame) of omdat je daar gewoon zin in had. Inbraak is inbraak.

 11. @peter [45]: volgens mij is er niets mee als een solist zich wil ontplooien als solist, het kan misschien een aanwinst of stimulans zijn voor alle solisten.

 12. @zandloper [39]: Dat klinkt allemaal mooi, maar het zijn in feite wel stropopredeneringen die net als een vogelverschrikker de aandacht moeten afleiden van waar het om gaat. Je zou kunnen zeggen dat ieder wordt aangeleerd om het zichzelf te moeilijk te maken, en wordt afgeleerd om een simpele maar toch ook doeltreffende aanpak te kiezen. Via een toetsenbord is het erg lastig om zoiets over te brengen, ter leering ende ontspannende vermaeck. Maar toch. Ik ga het eens proberen. Wie weet.

  Wat zijn de innerlijk stuwende krachten? Heel simpel; je wilt iets of juist niet. Daar nemen anderen niet altijd genoegen mee, dus worden er allerlei trucs uitgehaald om ervoor te zorgen dat je iets gaat willen of juist niet. Beïnvloeding. Manipulatie. Misleiding. Dwang. Geweld.
  De intiemste beïnvloeding gaat ‘eye to eye’. Maar er kunnen veiligheidshalve ook instrumenten worden ingezet. Tussenpersonen, werknemers of andere ‘sterren’. Of een fetisj zoals geld, een stukje papier zoals een diploma, paspoort, rijbewijs. Of een ‘pil uit de hemel’, bekend als heilige verklaarde (religieuze boeken) of wetgeving.
  Je begrijpt het al, zo’n instrument zal de eigen positie desnoods heftig verdedigen. Vermeende zelf-bescherming door er van alles en nog wat bij te halen. En desnoods iedereen. Hoewel ook de fans van een bepaalde fetisj die als een heuse afgod zullen verdedigen. Want zo’n afgod kan zichzelf niet verdedigen, die heeft ‘bescherming’ nodig. Hel en verdoemenis aan degene die een afgod afwijst (doemscnario’s worden uitgeschilderd).

  Dit soort thema’s worden als politieke kwesties verkocht, maar eigenlijk zijn ze psychologisch van aard. Gezien datgene wat iemand wil of juist niet wil. En waandenkbeelden die rond kunnen zweven.
  Het is een naakt feit dat iemand die om de een of andere reden in angst leeft (angst stoornis, een verstoring die van binnenuit of van buitenaf veroorzaakt is) geneigd is om over te gaan tot gedrag á la OCS, compleet met dwangrituelen die dan bijvoorbeeld verkeerscontroles (eigenlijk; bonnen schrijven, inbeslagnames), rechtspraak of wetshandhaving worden genoemd. Politieke kwesties die eigenlijk psychologische kwesties zijn.
  Qua oorzaak kan het zijn dat iemand bang is (gemaakt) of dat iemand ‘gewoon’ dwangrituelen inzet om anderen tot bijvoorbeeld een kopie van zichzelf te maken. Hoewel dat laatste niet gaat lukken. Hoogstens kan een bepaalde uiterlijke schijn afgedwongen worden. Waarmee gezegd is dat die oorzaak niet de primaire oorzaak is. Want hoe is iemand bang geworden, of hoe is iemand op het idee gekomen om te proberen anderen tot kopie van zichzelf te maken?

  Om dat ietsjes verder uit te diepen: Gisteren luisterde ik een liedje van Anastacia, “Wishing well”. Ze zong daarin o.a.:
  “Why do you try to hide
  Behind the truth that your heart denies?
  The answer lies so deep inside
  Baby spread your wings, it’s time to fly
  Gotta learn to live your life
  One minute at a time”

  Hoe wordt iets vaak gebracht? Het probleem ligt in jou! (lees; je bent mij niet gehoorzaam) Andersom: De oplossing ligt in jou (lees; wordt mij gehoorzaam). Maar zo is het natuurlijk niet. Omdat anderen innerlijk beroerd genoeg zijn om jou problemen te bezorgen. Hoewel dat ook andersom kan zijn. Wat zijn de feiten?

  Als je nu eens wat dieper kijkt, in jezelf en naar wat Anastacia eigenlijk zong, dan kun je zoiets vertalen naar: “Waarom maak je het jezelf nu zo lastig?” Je kunt jezelf immers ontlasten door niet langer in misleiding te geloven. Wat niet wegneemt dat andere misleidden dan nog steeds lastig blijven. Een stapje verder kan ieder zichzelf ontlasten door zichzelf niet langer te belasten met waandenkbeelden. Die kunnen ook afgeworpen worden. Ieder voor zich, zonder ‘God voor ons allen’, maar wel met gezamenlijk belang. Want niemand wil door anderen lastiggevallen worden, of innerlijk last hebben van angstaanvallen of dwangmatige trekjes.

  Eerlijk is eerlijk, voor ons zijn dit soort dingen vanuit de rol van freelancer heel logisch. Vanwege allerlei overlast die op ons bordje werd gekieperd. De verering van fetisjen en zo.
  Zing je in koor met anderen mee, bijv. als background vocal, dan merk je veel minder van bepaalde verschijnselen die degene die een solo doet zonder ‘windscherm’ vol in de wind opmerkt. In de volle wind staan betekent nog niet dat je geen details opmerkt. Je moet jezelf alleen niet laten overdonderen en je gezonde verstand bewaren. Jezelf niet gek laten maken. Terwijl iemand die met de stroom meegaat zichzelf verplicht gek moet laten maken om erbij te horen. Zo niet, dan is diegene, heel logisch, een gekkie. Projectie heet dat.

  Hier kan veel over gezegd en geschreven worden, maar eigenlijk vind ik het wel genoeg voor hier.

  peter [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [47]: Krijg een beetje het idee dat de VN vandaag dicht is…geen webcare…wel duidelijk of..ja.. of hij moet zich nog omdraaien ?

Comments are closed.