48 REACTIES

 1. @Ivor Biggun [1]:

  De staat moet in feite dus mensen dwingen om in vrijheid te leven.

  Je kunt iemand niet dwingen iets te doen wat hij al wil doen. Het is de aard van dwang dat je iemand iets wil laten doen, wat hij zelf niet vrijwillig wil doen.

  Ik zeg niet dat jij dat niet weet, maar wil het zelf even duidelijk maken.

 2. @zandloper [3]: Die VN samenvatting is op libertarisch gebied nogal problematisch.

  “2) Discrimineer niet”
  Ik discrimineer dagelijks. Zo val ik bijvoorbeeld op kleine, dikke brunettes en niet op langbenige blondines. Discriminatie lijkt me sowieso vrijheid van associatie.

  “8) De wet beschermt jouw mensenrechten”
  Realiteit is natuurlijk dat de wet vooral mensenrechten schendt. Zie hieronder.

  “14) Het recht op een veilige woonplek”
  Positieve rechten gaan altijd gepaard met plichten. In dit geval de plicht om een woonplek te bieden, ook als je daar om wat voor reden dan ook geen zin in hebt. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de afnemer niet gaat betalen. Het recht op een veilige woonplek is een flagrante schending van mensenrechten.

  “21) Het recht op democratie
  We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering in ons land.”

  Herstel. We worden gedwongen om deel te nemen aan de regering in ons land. Dit is eveneens een flagrante schending van mensenrechten.

  “22) Sociale zekerheid
  We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.”

  Zelfde argumentatie als bij 14.

  “25) Voedsel en onderdak voor iedereen”
  Zelfde argumentatie als bij 14.

  “26) Het recht op onderwijs”
  Zelfde argumentatie als bij 14.

  “27) Auteursrecht
  Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming.”

  Auteursrecht is een schending van mensenrechten. Het verbied je namelijk iets te maken met je eigen middelen, omdat iemand anders dat al eens heeft bedacht. Auteursrecht is in feite een vorm van slavernij.

  “30) Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen”
  Behalve de VN zelf, met deze tenenkrommende opsomming van rechten.

  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.
  zandloper [8] reageerde op deze reactie.

 3. @zandloper [3]:

  Gedeeltelijk goed.
  Gedeeltelijk totale onzin.

  Er kan geen recht zijn op iets dat pas bestaat als een ander het eerst produceert. (zorg, voedsel, onderwijs etc).
  Dat betekent dat mensen ofwel vastgezet moeten kunnen worden in bepaalde beroepen om te voorkomen dat er ooit schaarste aan producten/diensten is of aan personeel, of dat die schaarste tot de mogelijkheden behoort.

  Maar als schaarste mogelijk is kan er geen sprake zijn van een recht. Je kunt geen recht hebben op iets dat niet bestaat, of niet genoeg bestaat om iedereen te voorzien.

  Dus het is ofwel geen recht, ofwel mensen moeten (in het uiterste geval) kunnen worden gedwongen tot slavenarbeid om schaarste in product/dienst of personeel te voorkomen.

  En laat dit nou precies hetgene zijn wat bij communisme tot schaarste, tot slavenarbeid en tot mensenrechtschendingen leidt.

  Het is een document vol tegenstrijdige idealen en dus niets dan goed bedoelde maar onrealistische luchtfietserij.

  zandloper [11] reageerde op deze reactie.
  Floris van den Berg [18] reageerde op deze reactie.

 4. @Floris van den Berg [5]:
  Jouw persoonlijke voorkeur om een relatie te hebben is een voorrecht en geen discriminatie.
  Als jouw mind van discrimineren houd, dan zie je al jouw persoonlijke handelingen alszodanig.
  Het is een voorrecht om te kiezen naar eigen smaak, het is een overeenstemming tussen jouw en de persoon voor wie je kiest, een andere die niet door jouw gekozen is geworden,weet het niet eens.
  Hetzelfde met voedsel, of woongebied. Een ander kan niet bepalen waar ik moet wonen en of ik er wel thuis hoor, op roend van persoonlijke gedachten die misschien discriminerend zijn.
  Jouw persoonlijk voorrecht, mag geen wet worden voor hoe je wil leven.

  Floris van den Berg [15] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [7]: Precies, het iseen aanwijzing voor hoe er met elkaar geleefd dient te worden.
  Richtlijnen om te komen tot een menselijke beschaving

 6. @Individualist [6]: De afgelopen tijden heeft men zichzelf het recht toegeeigend om samenlevingen een ander leefwijze op te dringen,is dit een recht of voorrecht van een ander om de cultuur of inrichting van een ander te schikken naar zijn eigen idee of waanidee.
  Wanneer er afspraken worden gemaakt, om de voorrechten van anderen te respecteren dan is de vn op een goede weg. Het is ee voorrecht om met elkaar tot een zakelijke overeenkomst te komen, waarbij vraag en aanbod worden vastgelegd. Niemand kan naar eigen willekeur de expertiese stelen en veranderen.
  Idealen moeten weerlegd worden, communisme en democratie komen uit hetzelfde brein, het is een spelletje van good cop bad cop maar dient niet de mensheid.

  Individualist [22] reageerde op deze reactie.

 7. @Individualist [10]:Door te leren dat je niet alleen voor jezelf leeft, je hoeft niet van mij te houden of mijn mannier van spreken staan of lopen.Het persoonlijk recht is een vrijheid die je voor jezelf als persoon leert gebruiken om in goede gemeenschap om te kunnen gaan in een diversiteit.
  Eigenlijk zijn dit de nieuwe normen en waarden voor een planeet waarin mensen samenwonen.

  Floris van den Berg [16] reageerde op deze reactie.
  Individualist [24] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [7]: Zo had ik er nog niet naar gekeken. Het verandert echter niets. De samenvatting van de VN voor mensenrechten is eigenlijk een manifest voor geweld. M.a.w. men roept overheden op om middels geweld allerlei positieve rechten te manifesteren. Onderwijs, zorg en een financieel vangnet horen diensten te zijn in de markt die al dan niet vrijwillig worden geconsumeerd. Alleen dan zijn mensenrechten geborgd.

 9. @zandloper [8]: Persoonlijke voorkeur is synoniem met discriminatie. Discrimineren betekent letterlijk onderscheid maken. Het is mijn goed recht om alleen met kleine mollige brunettes te daten net zoals het mijn goed recht is om geen zwarte mensen in mijn bedrijf te willen. Het is dan weer andermans goed recht om daar wat van te vinden en mijn bedrijf te boycotten. Een verbod op discriminatie is een inbreuk op het recht van associatie. Het wrange is dat discriminatie onder een verbod net zo hard doorgaat. Je moet alleen “je profiel past niet bij onze organisatie” zeggen.

 10. @zandloper [13]: In goede gemeenschap met elkaar omgaan is allesbehalve nieuw. Het is zelfs zo oud dat het evolutionair in onze genen is ingebouwd. De mens is een sociaal groepsdier wat betekent dat men zich op een bepaalde manier dient te gedragen om geaccepteerd te worden door de groep. Mensen die geaccepteerd worden door de groep zijn evolutionair in het voordeel.

  zandloper [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Floris van den Berg [16]: het is inderdaad jouw goed recht jezelf te zijn en om te gaan met wie je wilt,zo hebben anderen ook hetzelfde recht. Ik denk dat het beeld van evolutie of een evolutionair proces verschillend is.
  Dieren pakken alles wat ze willen hebben zonder rekening te houden met het recht van andere dieren,laatstaan mensen. Evolutie is een proces, waarbij dit dierlijk gedrag over moet gaan naar een menselijk gedrag.Het moet lijden naar een nieuw bewustzijn, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met alle creaties van de planeet. De regen valt niet alleen voor een bepaalde groep, dus kan het onmogelijk zo zijn dat regen als handelswaar moet worden gezien en gehanteerd door een dominerende groep. Een appelboom is niet alleen voor de planter, maar voor ieder mens en dier of vogels die van de appels wil genieten. Afspraken moeten worden vastgelegd en aangezien wij in een multidimensionale samenleving zitten, zal het voor de ene gemakkelijker zijn om te delen dan de anderen. De VN is een aangewezen orgaan om oorlogen tegen te gaan en genocide te voorkomen. Als mensen niet weten dat de dolfijnen en walvissen een bepaalde taak hebben in de wereld der oceanen, dan dient het te worden vastgelegd en uitmoorden van deze dieren worden stopgezet.

  Floris van den Berg [18] reageerde op deze reactie.

 12. @zandloper [17]:

  “het is inderdaad jouw goed recht jezelf te zijn en om te gaan met wie je wilt,zo hebben anderen ook hetzelfde recht.”

  We zijn het er dus over eens dat een verbod op discriminatie een schending is van mensenrechten?

  “Evolutie is een proces, waarbij dit dierlijk gedrag over moet gaan naar een menselijk gedrag.Het moet lijden naar een nieuw bewustzijn, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met alle creaties van de planeet.”

  Niets moet van evolutie. Onze genen zijn het resultaat van een langdurig proces van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie. Sommige erfelijke mutaties in het genoom leveren een evolutionair voordeel op, anderen een nadeel. Leven in groepsverband is voor mensen kennelijk beter.

  “Afspraken moeten worden vastgelegd en aangezien wij in een multidimensionale samenleving zitten, zal het voor de ene gemakkelijker zijn om te delen dan de anderen. Afspraken moeten worden vastgelegd en aangezien wij in een multidimensionale samenleving zitten, zal het voor de ene gemakkelijker zijn om te delen dan de anderen.”

  Ik heb niets afgesproken met de VN. Volgens Bertuz zijn de individuele rechten van de mens opgesteld voor overheden. Ik denk dat inderdaad zo is. Ik heb óók niets afgesproken met overheden. Nogmaals, de opsomming van rechten zoals opgesteld door de VN is een manifest voor geweld. Recht op onderwijs betekent een plicht om onderwijs te leveren. M.a.w. mensen moeten worden gedwongen om onderwijs te leveren als de markt daar niet voldoende in voorziet.

  @Individualist [6]: zei het beter dan ik dat kan: “[…] als schaarste mogelijk is kan er geen sprake zijn van een recht. Je kunt geen recht hebben op iets dat niet bestaat, of niet genoeg bestaat om iedereen te voorzien. Dus het is ofwel geen recht, ofwel mensen moeten (in het uiterste geval) kunnen worden gedwongen tot slavenarbeid om schaarste in product/dienst of personeel te voorkomen.”

  zandloper [26] reageerde op deze reactie.

 13. Na een serie reacties… een inhoudelijke. Ik zag dit filmpje gisteren voorbij komen. Heb het gekeken. Laat ik de acteurs in beeld van links naar rechts “links” en “rechts” noemen:

  De acteur “rechts” kwam in het begin met een opmerking die de spijker op de kop sloeg. Ik heb het filmpje niet teruggespoeld, maar het klonk als “The problem is social rather than political”.
  Vervolgens ging “links” het over constructies en regelingen hebben en bleek “rechts” onvoldoende assertief. Gaap. Saai.
  Hiermee spreek ik geen politieke voorkeur uit, want soms gebeuren dit soort dingen andersom, kopt “links” iets zinnigs in en begint “rechts” het over constructies en regelingen te hebben. Gaap. Saai.

  Nu moet ik het niet te enthousiast over één acteur gaan hebben, want in dit specifieke geval werd de spijker weliswaar op de kop geslagen, maar er ook met een wat scheve schaats gereden. Dan krijg je zoiets als een spijker waarvan de rand van de kop verbuigt, zodat de verschillen tussen hout en metaal niet netjes gladjes worden vereffend. Heb je dat ook weleens gedaan, zo’n spijker verkeerd raken, de spijker erin zien gaan en vervolgens merken dat het eigenlijk toch niet zo netjes ging?

  Op die manier de spijker op de kop en rand slaan doet bijv. ook Ayn Rand. Omdat er het over rand-verschijnselen wordt gesproken of geschreven. Het doet wat denken aan een gitaar die hier staat, met een afgebroken snaar. Als het totaalbeeld van een string-theorie niet is wat het zijn moet, dan ontstaat een beeld als de muziek die doorspeelt terwijl de Titanic blub blub doet. Dat is ook zo’n beetje het beeld van hedendaagse politiek en wetenschap. Blub blub is nogal voorspelbaar.

  “The problem is social rather than political” zou door een psycho-analist anders neergezet worden. Want the problem is psychological rather than political. Het maakt echt niet uit welke constructies en regelingen er tegenaan gegooid worden om dat te verhullen en zo’n soort inconvinient truth te ontwijken. In termen van de string theory zal dat nooit de gevoelige snaar kunnen raken.

 14. @zandloper [4]: Dat plan heb ik gisteren gescand zoals dat heet. Het is één van de draaiboeken die klaarligt. Doet denken aan De Nieuwe Wereld die weleens zal afrekenen met de Oude Wereld en niet door heeft dat er sprake is van een soort erfelijke belasting met denkbeelden. Zoals dat artikel op Vrijspreker “De oude goden zijn dood, leve de nieuwe goden” (of weet ik veel hoe dat artikel getiteld is). Na een geforceerde machtsovername wordt het er allemaal meestal niet beter op.

  In religieuze termen zou je dan zeggen dat zo’n plan oude wijn in nieuwe zakken is. Andere verpakking, nieuwere inhoud. Maar het is en blijft wijn.

  Kennelijk is de VN bij dat plan betrokken. Zoals de VN ook betrokken is bij het Bahai denkmodel. De kennelijk in de startblokken staande religieuze opvolger van Boeddha, Jezus, Mohammed en zo. Kennelijk is er een nieuwe wijn bedacht, een mixje van de oude soorten. Het is een serieuze kanshebber om in een nieuwe wereldorde wereldreligie te worden.

  Eigenlijk is die situatie net als bij het begin van het Romeinse rijk. De keizer etc. (bestuurders) hebben een bestuurlijk raamwerkje, waarbij een religie geconstrueerd wordt om er een bepaalde sfeer in te wekken. Wat vroeger met nisjes gedaan werd, zou nu met wallpapers zoals LCD schermen gedaan worden. Na dat raamwerk en die sfeermakerij is het dan aan de bewoners om zoiets ’tot leven te wekken’, er ‘leven in te brengen’.

  Ik heb voldoende gebreken en zwakheden de plannen Gesera en Bahai gezien om te weten dat het niet de moeite waard is om ermee verder te gaan. Waarom? Oude wijn in nieuwe zakken, andere verpakking, nieuwere inhoud. Maar het is en blijft voorspelbaar; de uitkomsten van de opvolger zullen zo ongeveer hetzelfde worden als de voorgangers. Vanwege die erfelijke belasting met bepaalde denkbeelden.

  zandloper [30] reageerde op deze reactie.

 15. Sorry voor de taalvouten in deze reacties, maar dat komt er nu eenmaal van als je op een toetsenbord zit te rammelen en telkens denkt ‘doorzichtig’, ‘saai’, ‘voorspelbaar’ enzovoort.

 16. @zandloper [11]:

  De afgelopen tijden heeft men zichzelf het recht toegeëigend om samenlevingen een ander leefwijze op te dringen,is dit een recht of voorrecht van een ander om de cultuur of inrichting van een ander te schikken naar zijn eigen idee of waanidee.

  Samenlevingen hebben geen leefwijzen. Alleen individuele mensen. De vraag is dus wie welke mensen een andere leefwijze opdringt.

  Wanneer er afspraken worden gemaakt, om de voorrechten van anderen te respecteren dan is de vn op een goede weg.

  Daarom vind ik een deel van de opsomming van rechten ook goed. Andere rechten die ze opsomden zijn geen echte rechten, maar neprechten die afhankelijk zijn van de proactieve handelingen van anderen.

  Het is ee voorrecht om met elkaar tot een zakelijke overeenkomst te komen, waarbij vraag en aanbod worden vastgelegd. Niemand kan naar eigen willekeur de expertiese stelen en veranderen.

  “Met elkaar”. Bedoel je daar mee een overeenkomst waar iedereen het unaniem mee eens is? Of een nep-overeenkomst, waar mensen die niet iedereen vertegenwoordigen zichzelf toch aanmatigen iedereen te vertegenwoordigen en afspraken maken waar niet iedereen het mee eens is? Want dat zijn niets anders dan afspraken waar sommigen beter proberen te worden ten koste van de rechten van anderen.

  Idealen moeten weerlegd worden, communisme en democratie komen uit hetzelfde brein, het is een spelletje van good cop bad cop maar dient niet de mensheid.

  Daar ben ik het mee eens. De enige fatsoenlijke afspraken kunnen die afspraken zijn waarmee een ieder het eens is. Zo niet, dan zal er ALTIJD een “good cop” en een “bad cop” zijn.

  Individualist [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Bertuz [12]:

  Prima. Later we stellen dat ze overheden aanspreken.
  Dan stellen ze dus dat overheden echte rechten moeten schenden, om deze te vervangen met neprechten die in werkelijkheid afhankelijk zijn van het schenden van echte rechten.

  En dus is het een opsomming die gedeeltelijk uit gaat van dwang, want dat is het als je pretendeert rechten te hebben op zaken die alleen bestaan als een ANDER ze eerst met arbeid en investeringen moeten produceren of ter beschikking moeten stellen.

  En nu? Wat Floris zei blijft tot EXACT dezelfde conclusies leiden die hij al opnoemde.

 18. @zandloper [13]:

  Door te leren dat je niet alleen voor jezelf leeft, je hoeft niet van mij te houden of mijn mannier van spreken staan of lopen.Het persoonlijk recht is een vrijheid die je voor jezelf als persoon leert gebruiken om in goede gemeenschap om te kunnen gaan in een diversiteit.

  Jij gaat er niet over of iemand voor zichzelf leeft of voor een ander. Maar feitelijk leven de meeste mensen ook niet ALLEEN voor zichzelf, maar bijvoorbeeld voor hun gezin/kinderen, hun familie en vrienden. Stellen dat je leeft voor meer dan dat, leidt politiek-ideologisch tot niets anders dan collectivistische vormen van totalitarisme zoals communisme. We zijn geen mierenhoop of wespennest met arbeiders en soldaten die voor “de groep als geheel” leven. In zoverre we samenleven, doen we dat op vrijwillige en vredige basis, en niemand heeft het recht associatie of arbeid af te dwingen, door bepaalde uitkomsten van afgedwongen associatie of arbeid vast te leggen als een “recht.”

  Eigenlijk zijn dit de nieuwe normen en waarden voor een planeet waarin mensen samenwonen.

  Het zijn alleen persoonlijke waarden, en waar ze gedeeld worden, leven mensen op VRIJWILLIGE en vredige basis samen. Daarom kiezen mensen zelf hun partners en hun vrienden. Daarom kiezen mensen zelf waar ze willen werken.

  Je kunt die waarden niet op basis van dwang laten delen. En het vastleggen van sommigen van deze als “recht” doet precies dat.
  Daarom zijn het neprechten. Het zijn feitelijk geen rechten, maar plichten. Niets anders dan welke andere dwingelandij dan ook.

 19. @Individualist [22]:

  Samenlevingen hebben geen leefwijzen. Alleen individuele mensen.

  Even ter verduidelijking, want sommige mensen begrijpen meestal niet zo goed wat hiermee bedoeld wordt.

  Samenlevingen zijn feitelijk niets meer dan abstracties; concepten. Het zijn niets meer dan woorden die abstracties aangeven in plaats van een tastbaar iets. Daarom heeft het geen “leefwijze.”

  Samenlevingen zijn niets meer dan de manier waarop we willen aangeven dat we het over een verzameling individuen hebben, die INDIVIDUEEL handelen, denken, spreken, bewegen enzovoort. Dat enkelen dat doen op een manier die leidt tot samenwerking, vanwege een gedeeld doel, doet daar niets aan af.

  Maar dat betekent dus ook, dat er pas sprake is van een echte samenleving, zolang er sprake is van mensen die op vrijwillige basis en met gedeelde waarden een gedeeld doel nastreven. Zodra dit niet meer het geval is, kan er van twee dingen sprake zijn:

  1) Grove dwang van bovenaf, om mensen waarden op te leggen die ze anders niet zouden hebben en/of delen (en die ze in werkelijkheid dus nog steeds niet hebben). Dit is feitelijk geen samenleving in de GOEDE zin van het woord, maar meer een soort leefkamp waar sommigen de slaven zijn van anderen, afhankelijk van wiens waarden wel of niet als acceptabel worden geacht.
  Dit is bijvoorbeeld zo bij democratie, waar een meerderheid zijn wil voor vier jaar lang met dwang oplegt aan een minderheid, en hen dwingt hun eigen waarden ondergeschikt te maken aan de waarden van de dominante groep.
  In zijn aard is dit niet anders dan dominantie door een eenling (een dictator) of een kleine groep (aristocratie/oligarchie) die zijn waarden met dwang oplegt aan de rest. Nederland is in die zin, net zo min een “samenleving” als Noord Korea. Tenminste, als je ooit wilt beweren dat een samenleving een concept is dat weergeeft dat een grote groep mensen in vrede en vrijwilligheid, met werkelijke gedeelde waarden een gedeeld doel nastreeft.

  De enige reden dat een groot aantal mensen zich niet vrijwillig terugtrekt uit de Nederlandse “samenleving” en een andere verkiest, heeft te maken met kosten/baten. Het is in andere landen vrijwel altijd nog erger gesteld met de vrijheid je eigen leven in te delen zoals je het liefste wil. Elke zogenaamde “samenlevingsvorm” buiten Nederland is er ook een van dwang van bovenaf. Daarbij komt dat je dierbaren niet achter wil laten. Dierbaren, die met elkaar wel een ware ‘samenleving’ vormen, omdat zij vrijwillig met elkaar samenleven en handelen, en elkaar niet exploiteren m.b.t. dwang.

  2) Parallelle samenlevingen: Binnen een land trekken hele gemeenschappen zich terug binnen hun eigen (onzichtbare) werelden en leven feitelijk niet met elkaar, maar naast elkaar. Dit zie je bijvoorbeeld op basis van etniciteit, cultuur of geloof. Dit is geen “harde” grens want men is immers soms gedwongen die grens over te komen. Maar het geeft dus wel aan dat er binnen een land geen gedeelde waarden afgedwongen kunnen worden, en dat dit wel proberen af te dwingen kan leiden tot al dan niet extreme spanningen of conflicten. Dat is waar dwang van bovenaf toe kan leiden. De vraag is, als de overheid niemand tot wat dan ook zou kunnen dwingen, hoeveel mensen in Nederland zouden dan nog steeds op dezelfde manier “samenleven” op dit stuk grond? Ik vermoed dat er in dat geval vooral heel veel enclaves zouden zijn van mensen met overeenkomstige denkbeelden en doeleinden. Oftewel, de ‘nep’ samenleving zou uiteenvallen in ‘echte’ samenlevingen.
  Op kleinere schaal speelt zich dit ook af, alleen kunnen kleinere groepen, laat staan individuen, nu eenmaal niet het soort conflicten genereren waar de meeste mensen zich druk om maken. Alhoewel criminele daden in wezen expressies zijn van het overschrijden van gedeelde waarden. Op grote, extreme schaal drukt dit zich uit in burgeroorlog.

  Binnen de familie of vriendenkring is vrijwel alles vrijwillig (want kinderen zijn de uitzondering), en waar daar een conflict is, kan men zich vrijwillig onttrekken, of vrijwillig een oplossing zoeken. Maar niemand die met dwang van bovenaf mensen binnen familie of vriendenkring samen ‘dwingt’, of de ene dwingt de rekening te voor de ander te betalen. Men kan weigeren, zich aan de groep onttrekken, een oplossing vinden enz maar alles vrijwillig. Dit is een echte samenlevingsvorm. Ook hier leven families of vriendenkringen “parallel” aan anderen.

  Op grotere schaal, kun je dit gehele fenomeen zien bij de Europese Unie. Daar waar sommigen met specifieke doeleinden en waarden graag onderdeel uitmaken van een “supra-samenleving” die door politici vaak “de Europese gemeenschap” genoemd wordt, willen andere er helemaal niets mee te maken hebben. Maar wat zien we? DWANG. Je moet en je zal de soevereiniteit van de kleinere samenleving (die al erg genoeg is als dwangmatige samenleving) verlaten voor de ongewenste nog grotere samenleving, met mensen waarmee je met plezier op vrijwillige basis handelt, maar met wie je geen of weinig gedeelde waarden, cultuur, enz hebt. Je kunt helemaal niet spreken van een Europese “samenleving” want, juist omdat deze in de kinderschoenen staat kun je goed zien hoeveel arrogante dwang en betutteling erbij komt kijken.
  Welnu, Nederland is feitelijk niets anders dan een EU in het klein. Een land die grotendeels bestaat uit een gedwongen samenleving met opgelegde “waarden”.

  En als je de daadwerkelijke ontwikkeling van ware gemeenschappen wilt zien, hoef je alleen maar te kijken naar bijvoorbeeld een Friesland of een Catalonië, waar men zich juist liever van het grotere geheel af zou wenden om men geen of niet genoeg gedeelde waarden ziet. Afscheidingsbewegingen worden met bruut geweld gestopt. Het masker valt, de staat is geen samenleving maar een soort “gevangeniskamp”.

  zandloper [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Floris van den Berg [18]: Persoonlijke voorkeuren zijn geen rechten, uit jouw voorkeur kan je of mag je, niet jezelf het recht toeeigenen om de voorkeur van een ander tegen te negeren. Gebeurd dat wel en de staat grijpt niet in dan creeert de staat chaos. De VN is het instituut, waar landen en volkeren tot een gezamelijke formulering kunnen komen van wat recht is,persoonlijke voorkeuren geeft jouw niet het recht om de rechten van een ander te ondermijnen. Ik kan mijbest voorstellen dat veranderingen in gewoonten kunnen lijden tot frustatie. Er word dus geen dwang uitgeoefend als het mensenrecht jouw zou verbieden jouw persoonlijke voorkeur niet
  te zien als een persoonlijk recht.

  Floris van den Berg [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Individualist [25]: deze voorkeur van dwang als een recht, kan maken dat ieder individu zijn voorkeur gaat laten gelden als een recht. Het recht der sterken, het recht der slimmen, het recht van hen die recht bepalen,geeft alleen maar mogelijkheden aan om onrecht te doen aan anderen.
  Als iemand blind is,maar wel kan lopen heeft hij dan het recht de ogen van de lamme op te eisen voor zijn eisen voor zijn eigen gewin?

  Individualist [32] reageerde op deze reactie.

 22. @zandloper [26]: Persoonlijke voorkeur, dus discriminatie, is weldegelijk een recht, namelijk het recht om om te gaan met wie je wil. M.a.w. vrijheid van associatie. Even bot gezegd: als ik geen negers in mijn bedrijf wil, dan is dat mijn goed recht. Het is namelijk mijn bedrijf.

  “De VN is het instituut, waar landen en volkeren tot een gezamelijke formulering kunnen komen van wat recht is,persoonlijke voorkeuren geeft jouw niet het recht om de rechten van een ander te ondermijnen.”

  Ik heb ze niet gevraagd om tot een dergelijke formulering te komen en al helemaal niet om positieve rechten af te dwingen. Positieve rechten zijn geen rechten, maar dwang en geweld vermomd als recht.

  “Er word dus geen dwang uitgeoefend als het mensenrecht jouw zou verbieden jouw persoonlijke voorkeur niet te zien als een persoonlijk recht.”

  En dat is dus precies wat er wel gebeurd. De overheid gebruikt geweld tegen je als je negers weert uit je bedrijf. Dat is dus een schending van je recht.

  zandloper [31] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico [20]: Een nieuwe wereld orde wil inderdaad haar plan doorvoeren, maar de VN is of behoort geen verlengstuk te zijn van de groep die achter deze NWO staan. Het ongecontroleerd beschuldigen van andere naties is een kenmerk van deze groep. Hillery Clinton ,zegt in een interview”we came we saw, and he died”over Mohamed Gadaffi. Het is bekend, dat deze leider grote groepen afrikanen voorzag van werk,huisvesting en onderwijs. Het resultaat is geworden, een vernietigde Libische economie, waarvan de olievelden in handen zijn gekomen van de multinationals, die de hoekstenen vormen van de NWO. Syrie is idem dito. Het zijn dan deze gemaskerde goede zielen die de beschadigde mensen helpen aan zee-onwaardige schepen, met een vase hoop dat de EU hun zal opvangen en voorziet van huisvesting,voeding en werk. Binnen de VN heerst inderdaad veel corruptie, omdat de NWO door systemen,overveel geld kan beschikken. De NWO bestaat dan over 13 zogenaamde Koningklijke families.die zijn gebundeld als groep met dezelfde persoonlijke voorkeuren om deze dan als recht door te drukken.

  Nico [37] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.