Als je mensen maar voldoende bang maakt doen ze wat je wil. Dit feit is bekend bij overvallers die je met een mes bedreigen. En is evenzeer bekend bij publicisten, wetenschappers en politici. Die je bedriegen met valse wetenschap. Vandaag enkele korte quotes over de automatisering. Van onheilsprofeten uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

Ik citeer uit een NRC Handelsblad artikel verschenen op 26 maart 1980. Van Wouter van Dieren en Sietze Leeflang. Ze zagen een groot gevaar opdoemen. De automatisering. Naast de reeds bestaande 217 duizend werklozen zouden er iets meer dan 850 duizend werklozen bij komen. Op een beroepsbevolking van 5,1 mln.

Ik citeer: De verdeling van deze werkloosheid is: 200.000 in de administratieve sector (banken, verzekeringen, gewone kantoren, openbaar bestuur), 80.000 in onderwijs, universiteit en onderzoek, 40.000 in de verzorgende beroepen, inclusief de verpleging, 70.000 in de landbouw, 8000 in de tuinbouw, 10.000 in voorlichting, uitgeverijen, kranten en andere media, 195.000 in het midden- en kleinbedrijf, de bouw en het transport, nog eens ruim 120.000 in de elektronische- en apparatenindustrie en ca. 150.000 in de chemische-, olie-, metaal-, en grafische industrie.

Dit zou dan weer de oude feodale verhoudingen in ere herstellen:

Ik citeer: De volgende constatering is daarom een klassieke: de chipautomatisering leidt tot een terugval naar 19e-eeuwse klasseverhoudingen, omdat net als toen de produktiemiddelen in handen van een kleine elite komen……. Het verschil is echter groot: de arbeidersklasse had destijds wel arbeid, doch geen rechten, binnenkort is er vrijwel geen arbeidersklasse meer, maar in plaats daarvan een massa van buitengeslotenen……Er ontstaat een nieuwe industrie-feodaliteit, waarop controle moeilijk, bijna onmogelijk lijkt.

De auteurs hebben deels gelijk gekregen, de invloed van de computerchip en de automatisering op ons allen is enorm. Smart phones, internet, sociale media. De mogelijkheden zijn gigantisch. Het is echter een kenmerk van onheilsprofeten om slechts de negatieve aspecten te vermelden en deze vervolgens schandalig uit te vergroten. Ze zijn blind voor de positieve effecten. Die kunnen ze zich door de beperkingen in hun visie niet voorstellen. De balans is voor deze zwartkijkers altijd negatief.

Laten we kijken naar de voorspelling van de werkloosheid. Hebben ze daar gelijk gekregen? Wel, die massale werkloosheid is niet ontstaan, de beroepsbevolking bedraagt anno nu ongeveer 9.2 miljoen personen. 8.9 miljoen hebben werk, en er zijn 316 duizend werklozen. Er zijn dus de afgelopen jaren, waarin automatisering een enorme vlucht heeft genomen, juist 4 miljoen banen bij gekomen!

Negeer dit soort onheilsprofeten! Thans doen profeten de CO2 emissies in de ban. Luister niet naar hen! Het klimaat systeem is te complex om in modellen te gieten. Net zoals de menselijkheid te complex is om te voorspellen hoe nieuwe technologie uit gaat pakken. Laat je niet onderwerpen aan hoge belastingen en kosten van energietransities door de onheilsprofeten van vandaag. Als het politici zijn die dit verkondigen dan zijn het helemaal leugenaars. Politici die verder kijken dan de volgende verkiezing moeten nog geboren worden.

10 REACTIES

 1. Die nieuwe industrie-feodaliteit was al ontstaan, door de industriële revolutie. De Nieuwe Wereld naast de Oude Wereld zou je kunnen zeggen. Door automatisering ontstond een tak aan die nieuwe stam. Wat ook geldt voor de informatie revolutie. Iedere revolutie kweekt nieuwe elites? Of elke van dit soort revoluties wordt in de stijgers gezet om banen te scheppen voor (nakomelingen van) hoog opgeleiden?

  Onheilsprofeten: Een beetje profeet presenteert 2 kanten van een medaille; ‘zo’ zullen gewenste gevolgen ontstaan, maar kies je een andere route dan kun je problemen verwachten. Een onheilsprofeet laat vooral één van die twee kanten zien. Je zou dan denken dat dat vragen oproept over de andere kant van een verhaal. Een roeptoeter, meestal een instrument van een hoger geplaatste, geeft eigenlijk raad. Verlokkend of waarschuwend.

  Raad: Stel jezelf, om helder zicht te verkrijgen, voor in de rol van monarch. Met raadgevers. Als raad ontaard in misleidende raad, dan ontstaat verraad. Een afkorting voor verkeerde raad. Vanuit een hogere positie verkeerde raad geven zou je hoogverraad kunnen noemen. Hoogverraad is zo bezien misleiding die anderen door de strot wordt geduwd en niet in ieders belang is.

  Me denkt dat door hoogverraad van geestelijken, waardoor adel, aristocraten en ook burgers zich lieten leiden, veel onnodige ellende is veroorzaakt. Ook elites lieten zich niet onbetuigd, ook die getuigden van hun geloof in ‘noodzakelijke’ ontwikkelingen.

  Als uiteindelijke uitkomst is de aarde in een kermisterrein omgetoverd, inclusief attracties soms met verplichte deelname, waar aan alles een prijskaartje is gehangen. Je kunt jezelf dan afvragen waar het verkeerd is gegaan, zodat je noodzakelijke correctie(s) in beeld krijgt. Was dat tijdens Old School feodalisme en is het gedrag van de Nieuwe Wereld alleen maar symptomatisch? Of…
  Om te weten waar het verkeerd is gegaan moet je wel eerst weten waarnaar ieder zichzelf zou moeten richten. Onze ervaring leert dat na eeuwen mythologie, religie en wetenschap, het geloof in het kern-gezonde meestal wel buiten het individuele bewustzijn is gedrongen. En daarmee ook buiten het collectieve bewustzijn. Dat geschapen vacuüm schept ruimte voor zowel verlokkende als dreigende uitingen van hedendaagse profeten. En helaas ook voor valse profeten, waar ‘uiteraard’ dankbaar misbruik van wordt gemaakt.

 2. Hoog opgeleid was in hedendaagse termen uitgedrukt. Goed gesitueerd, inclusief bepaalde contacten als kruiwagen dekt de lading misschien beter.

  Met kern-gezond bedoelde ik iets dat in ieders belang is. Een gezonde psyche in een gezond lichaam. Helaas wordt het veroorzaken van ongezondheid al eeuwen misbruikt om anderen zover te krijgen dat ze gewenst gedrag gaan vertonen á la “ik heb een plan en jij moet het uitvoeren”. Dat soort ongezondheid gaat dieper dan velen denken. Zo is het veronderstelde gezag van God is danig misbruikt om in feite ongezonde toestanden te creëren.

 3. Niet onbelangrijk is dat de kwaliteit van het werk ook flink is toegenomen. Hoeveel mensen moeten (in verhouding) nog zwaar, vies en gevaarlijk werk doen?

  Mijn ouders vertelden mij eens dat uit eten gaan eens duur was en alleen bij speciale gelegenheden werd gedaan. Er waren ook nog eens weinig restaurants. Kijk nu eens wat voor keuze er is tegen redelijke prijzen. En hoeveel werkgelegenheid levert dat op?

  De mensen hebben het momenteel eerder te goed dan slecht. Ze worden er decadent en krankzinnig van bij gebrek aan echt grote problemen en uitdagingen om op te lossen. Zou het een soort van allergie zijn?

  Nico [4] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Hang Bejaarde [3]: De westerse situatie nu lijkt veel op die vlak voor de val van het Romeinse rijk. ‘Wij willen iets, laat de slaven het werk maar doen.’ Uiteindelijk neemt de wilskracht van ieder dan af tot een slap aftreksel van wat het was en is het boeltje klaar voor overname. Decadentie verzwakt en komt met overgevoeligheden. De ruling class gaat als een collectie dolende zielen haar gang, de working class doet bij gebrek aan beter alleen nog het noodzakelijke.

  Tegenwoordig is openlijke slavernij vervangen door belasting-, loon- en schuldslavernij, andere verpakking, maar die vervallen toestand is herkenbaar. In die situatie worden problemen misschien ook aangejaagd, in de hoop dat er een soort Messias gaat opstaan om een volgende iteratie van dezelfde cyclus te organiseren.

  Niet alleen Het regime in Iran is een groot gevaar voor de vrede en veiligheid van de hele wereld. Door de manier waarop leiders qua ijkpunt zijn ‘gecalibreerd’ is herhaling van de cyclus gegarandeerd. De enige manier om uit die cyclus te breken is anders gaan denken dan voorouders en hedendaagse generaties.

  De navolgende gedachte komt echt niet alleen uit de islam, zit ook in de Romeins-christelijk-Europese manier van denken hoewel misschien onbewust:
  “De opperste leider is de plaatsvervanger van de Messias op aarde (de alom aanwezige maar nog onzichtbare 12e imam). Hij zal terugkeren om het godswoord met het zwaard te verspreiden en godsheerschappij definitief te vestigen op de gehele aardbol. Hoe uitzichtlozer de situatie, hoe groter de wanhoop, hoe allesomvattende de chaos en verwoesting, des te groter de kans dat hij terugkeert. Tot die tijd voert de opperste leider het gezag over de moslims.”

 5. “Hebben ze daar gelijk gekregen? Wel, die massale werkloosheid is niet ontstaan, de beroepsbevolking bedraagt anno nu ongeveer 9.2 miljoen personen. 8.9 miljoen hebben werk, en er zijn 316 duizend werklozen.”

  Ik neem aan, dat Vrijspreker weet, dat ermee gemanipuleerd wordt en je beter werklozen kunt tellen door WW- en bijstandsuitkeringen op te tellen en dan kom je toch minstens op het dubbele, eventueel met een deeltijdfactor gecorrigeerd voor degenen voor wie slechts een uitkering als aanvulling op zijn loon krijgt. Verder zit er nog steeds veel verborgen werkloosheid in de WIA en WAO. Automatisering is een probleem voor wie gebrek heeft aan digitale vaardigheden. Er komen nieuwe banen bij, maar niet voor degenen, die uit de oude banen gestoten zijn.

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.
  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Vilseledd [5]: Deze aspecten hebben niet per se met automatisering te maken. Ik kan niet zo spelen als Messi. Idd een probleem voor mij. Nu heb ik ook niet zijn inkomen. Niet alle werkloosheid is automatisering gerelateerd.

 7. Hi Vilseledd [5]: Goed dat je erop wijst. Natuurlijk is er een zekere mate van manipulatie. In dit geval maak ik me er niet zoveel zorgen om. Beide cijfers komen immers van het CBS en ik ga ervan uit dat beide min of meer in gelijke mate gemanipuleerd zijn. Met name in de jaren 80 werd veel personeel in de WAO gedumpt. Bovendien is niet te ontkennen dat er miljoenen banen zijn bijgekomen.

  Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [7]:

  Volgens mij zit er wel een stijgende trend in de werkloosheid op lange termijn. Werkloosheid neemt af, wanneer de economie aantrekt, maar het minimum ligt hoger dan het minimum ervoor en dat weer hoger dan het minimum daarvoor. Het is als je huis met de Franse slag schoonmaken en je tevreden stellen met: “Ach, het was beter dan het was.” Uiteindelijk zal het echter steeds smoezeliger worden.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Vilseledd [8]: de echte werkloosheid is heel lastig te bepalen. Er is een deel dat korter werkt dan ze willen, er is een deel dat het heeft opgegeven. Ik zie echter wel dat er 4 mln banen zijn bijgekomen, en dat is niet te ontkennen. Hoeveel mensen willen participeren maar dat nu niet doen is zoals gezegd lastig.

 10. @Hang Bejaarde [3]:

  “Er waren ook nog eens weinig restaurants. Kijk nu eens wat voor keuze er is tegen redelijke prijzen. En hoeveel werkgelegenheid levert dat op?”

  Een restaurant in de jaren ’60 was wel wat anders dan nu. Keurig damast op de tafels, een net geklede ober, die in alle rust de bestelling kwam opnemen. Geen jassen over de stoelen.

Comments are closed.