5 REACTIES

 1. Precies volgens de gedachte van de fascistoïde linksen. En heel poliep…poliziek Den Haag is één groot griezelig zooitje saamhorigheid in een linksdraaiende theater, waar ze op de bühne spelen dat er tegenstanders zijn. De spreekwoorden “bij de neus nemen” en “bij de kloten vasthouden”, komt daar helemaal tot z’n recht. En het volk blojft maar stemmen op het gangreen en schuim der aarde.

  Hoe mooi Hiddema en Baudet het ook kunnen brengen en zou de heren graag geloven, maar ook gij zijn Brutus.

  Doet mij aan dit (christelijke) artikel denken….

  Orde uit Chaos
  Het is een bekende eeuwenoude techniek, die vooral de orde van de Jezuïeten berucht heeft gemaakt. Om de mensenmassa’s te misleiden en te manipuleren creëert men eerst een groot probleem. Vervolgens zet je mensen in om dit probleem aan te vechten en te verergeren. Enerzijds zet je felle voorstanders neer, terwijl dezelfde partij anderzijds felle tegenstanders neer zet. Deze twee uiterste bewegingen laat je tegen elkaar wrijven en botsen totdat het zo veel leed veroorzaakt heeft onder de onschuldige, misleidde bevolking, dat men vervolgens bereid is om keuzes te maken, die men voorheen nooit gemaakt zou hebben… Alles om maar weer ‘rust en vrede’ te krijgen…(bron: https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2019/04/20/orde-uit-chaos/)

 2. Het schakelpunt wel of geen wetgeving, met bijbehorende handhaving, betreft waarschijnlijk niet zozeer voorkeuren maar angsten. Veel van wat als economische, financiële of politieke problemen wordt beschouwd speelt zich immers in de psyche af. Zo bezien kun je in termen van drug wetgeving etc neerzetten als downers voor degenen met wat psychiaters een angststoornis zouden noemen. Terwijl het voor anderen uitwerkt als uppers om de held te kunnen uithangen.

  Dit perspectief lijkt nogal gewaagd. De vraag is wat de feiten zijn. Ik kan allerlei anekdotes aandragen en satire opvoeren om dit te illustreren. Feit is… dat iemand die even bang is of in angst leeft daar een identiteit van maakt. De algemene gedachte is kennelijk dat niemand bang mag zijn of in angst mag leven. Behalve degenen die gebruikt moeten kunnen worden, die zetten zich er maar overheen. Is iemand bang, dan erkennen sommigen dat en proberen ze van hun bangheid af te komen. Zo hoort dat. Maar als iemand eenmaal in chronische angst leeft, dan moet de omgeving zich daar maar aan aanpassen. Bijvoorbeeld door een heel netwerk aan hulpverleners etc op te tuigen.

  Zo bezien is een groepje angstigen genoeg om weer volgende wetgeving in elkaar te sleutelen en daarmee een veelvoud anderen lastig te vallen. Krankzinnig zou je denken. Maar ook lucratief. Het impliceert allerlei baantjes voor vermeende bikkels en helden, er kan ondernemerswinst geboekt worden en er kunnen via belastingen andere opbrengsten afgeroomd worden. Zo bezien… is het niet vreemd dat er vanuit hogere regionen angst gezaaid wordt en ieder vermeend probleem opgeblazen wordt om uitgebuit te kunnen worden.

  Met de term ‘hogere regionen’ kun je een aantal kanten op. Voor wie een hogere opleiding heeft genoten is het kennelijk een angstbeeld om niet ‘op niveau’ te kunnen werken en t.o.v. arbeiders een veelvoud van de investering te kunnen oogsten. Zgn. ‘middle men’ die ergens in een handels- of distributieketen een plekje willen veroveren en handhaven doen soms hun best om vermeende problemen te bedenken. Voor wat praktisch satire daarover, zie hier. Ik stond erbij, keek ernaar en verbaasde me. Leek wel een verhaal á la “ik zag twee beren broodjes smeren”. Het ultieme ‘wapenfeit’ in zo’n situatie is natuurlijk dat er weer volgende wetgeving bij komt, waarna vermeende helden die zich hebben opgeworpen om wetgeving te handhaven belast kunnen worden met volgende taken.

  Zo bezien kan het best zijn dat de activiteit van Christine Lagarde (IMF) erop gericht is om de tussenlagen van ‘middle men’ aan te pakken. Wie in angst leeft een geprivilegieerde positie (een titel wordt te vaak als rotsmoes misbruikt) minder te kunnen gebruiken of te verliezen ‘is’ immers iemand. Qua identiteitspolitiek kan gezonde nuchterheid gezien worden als een schending van angst die gerespecteerd moet en zal worden ten koste van anderen. Maar ja. Om die tussenlagen aan te pakken wordt kennelijk meestal een oorlog georganiseerd die ten koste gaat van gewone arbeiders, die geen benul hebben waarom zij onder druk komen te staan. Dat kan anders zou je denken. Je kunt bijv. ook denken aan een soort tosti-ijzer, waarbij de top de krachten bundelt met die van arbeiders, om in een bepaalde richting te verleiden of desnoods stevig te corrigeren.

  Het is zoals een kopje elders op deze website: Ideeën hebben consequenties. Het behandelen en ‘desnoods’ veroorzaken van ziekte (aandoeningen en gebreken) wordt inmiddels al lange tijd als verdienmodel gehanteerd. Een model dat niet kan standhouden, omdat het aan het eigen ‘succes’ ten onder zal gaan.
  Nadat ons leven was gesloopt probeerde iemand te vissen naar de aard van onze (man vrouw) angsten. Maar… voor zover we ergens bang voor zijn willen we ons daar niet door laten beheersen, wat dat soort vragen overbodig maakt. Gezien angstcultuur zou je kunnen zeggen dat we kennelijk tot een ‘uitstervende soort’ behoren. Moet daar dan maar weer volgende wetgeving voor geproduceerd worden? Welnee. Het lijkt ons juist verstandiger om allerlei wetgeving weg te snoeien om van allerlei opgeblazen gedoe af te komen. De leugen dat overheden voor veiligheid moeten en zullen zorgen regeert. De perversie dat velen aan de angsten van sommigen onderworpen moeten worden regeert. Tsja… de maakbare maatschappij zullen we maar zeggen? En gezien het proberen aan te jagen van angsten, de maakbare mens? Komt bij ons niet gezond over, eerder verstikkend en walgelijk.

  IIS [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [2]:

  Niet alles is angst, het kan ook frustratie en onmacht zijn, iemand die een ander z’n of haar leven in de weg staat en zich niet mag of kan verdedigen is niet in staat de juiste gevoelens te kanaliseren. In een natuurlijke omgeving was een probleem al snel met stokken en stenen gecorrigeerd en angsten, als die al bestonden, verdwenen als sneeuw voor de zon.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [4]:

  Vandaar: “angst regeert!”. Deze psychologische shit hebben sommige families al decennialang de mogelijkheid gegeven richting totale machtsorde, over lijken gaan (sturen in het geniep) is daarbij nummer één prioriteit. Vandaar ook dat de wet gezegd heeft dat niet met stokken, stenen, pek en veren mensen als La Garde of haar meesters afgemaakt kunnen worden, maar beschermd worden. Ze hebben de wet aan hun kant. In een zogenaamde onbeschaafde’ wereld zouden dergelijke creaturen (DNA schade) niets zijn en gelijk worden afgemaakt.

Comments are closed.