Op de uitstekende website van Mises een interessant artikel over de invloed van de Oostenrijkse School op de ontwikkeling van de Chinese economie. Zhang Weiying is een Chinese hoogleraar economie die in aanraking kwam met de Oostenrijkse School of Economics. Professor Zhang streeft al jaren naar meer erkenning voor de ware oorzaak van de economische groei in China. 

In een artikel van zijn hand gepubliceerd in Economic Observer op 4 september 2017 kwam hij met de volgende punten:

·De Oostenrijkse School of Economics is de beste markttheorie.

Het bestudeert de werkelijke markt.
Het geeft ondernemerschap een centrale status.
Het beschouwt economische groei als een continu proces van innovatie.

Neoklassieke economie is daarentegen geen goede markttheorie.

Het bestudeert een denkbeeldige markt in economische computermodellen.
Het negeert ondernemerschap.
Het kan ons niet de ware oorzaak van economische groei vertellen.

In 2008 diende hij op een conferentie in Chicago over de economische transformatie van China, georganiseerd door prof. Ronald Coase, een paper in met de titel “De herverdeling van ondernemerstalent en economische ontwikkeling in China”. Hij presenteerde gegevens die wijzen op drie golven van nieuw ondernemerschap die de Chinese economie transformeren in de jaren 1980, 1990 en 2000.

De eerste golf noemde hij “de opkomst van de boer die ondernemer werd”. Voorafgaand aan de economische transitie van China was de enige mogelijkheid voor mensen met ondernemerschapstalent om bij de overheid te werken (!). Professor Zhang betoogt dat getalenteerde mensen beroepen kiezen die een steeds hoger rendement vertonen. Die voorwaarde geldt zowel voor de overheid als voor het ondernemerschap dus die kanalen strijden om talent. In China vóór 1980 ging het talent naar de overheid omdat het een toenemend rendement op vermogen, inclusief macht, prestige en sociale status bood, en er geen particuliere sector was.

Maar voor velen was het regeringskanaal afgesloten. In het bijzonder, onder een strikt controlesysteem voor stedelijk burgerschap (“Hukou zhidu”) waren de overheid en de overheidssector gesloten voor plattelandsbewoners. Het beste dat de getalenteerde mensen op het platteland konden doen, was de leiders van hun thuisdorpen worden. Met enige geleidelijke liberalisering in de loop van de tijd zijn veel ondernemende dorpsleiders begonnen met ’township and village enterprises’ (TVE’s). Ze namen een hoge vlucht: het aantal TVE’s bereikte 17,5 miljoen in 1990, meer dan 10 keer het aantal in 1984. Het totale aantal werknemers van TVE bereikte 88 miljoen. Deze ondernemingen waren voornamelijk actief in productie, transport en handel. Zhang zegt dat TVE ‘de belangrijkste drijvende kracht was voor economische groei’ in China in de jaren ’80, en hielp met ‘marketing van de hele economie’ omdat ze buiten het planningsregime lagen.

Zhang noemt de tweede golf van ondernemerschap ‘ambtenaren die ondernemers zijn geworden’ in de jaren negentig. Particuliere bedrijven werden gelegaliseerd in 1998. Sommige laaggeplaatste ambtenaren op lokaal niveau begonnen particuliere bedrijven. Zhang registreert twee versnellende evenementen voor ‘ambtenaren die ondernemers zijn geworden’. Een daarvan was wat hij ‘het 4e politieke evenement’ in 1989 noemt. (We noemen het het bloedbad op het Tiananmen-plein.) Veel functionarissen die sympathie hadden met de studenten en mogelijk zelfs betrokken waren bij de protestbeweging, verloren hun politieke toekomst. Anderen, zelfs als ze geen ‘politieke fouten’ hadden gemaakt, verloren hun interesse in de politiek en richten hun aandacht op de particuliere sector.

Het tweede versnellende evenement was het Zuidbezoek van Deng Xiaoping in 1992, waar hij betoogde dat een socialistisch land ook een markteconomie kan hebben. “Het opbouwen van een socialistische markteconomie” werd een legitiem doel van hervorming; registratie van particuliere bedrijven werd eenvoudiger; en een fortuin verdienen “werd een glorie voor iedereen”. Zhang zegt:

“… alleen al in 1992 waren er 120.000 functionarissen die bij de overheid stopten en hun eigen privébedrijf begonnen. Daarnaast namen ongeveer 10 miljoen ambtenaren en quasi-ambtenaren onbetaald verlof om een ​​bedrijf op te starten, en duizenden professoren, studenten en ingenieurs sloten zich bij hen aan. Het succes van hun bedrijven leidde tot steeds meer ondernemende ex-ambtenaren bij bedrijven. ”

Deze ambtenaren die ondernemers werden, waren over het algemeen goed opgeleid, met een bachelor, master of zelfs doctoraat. Ze waren deskundig, bereisd en hadden een goed netwerk. Ze creëerden nieuwe sectoren en commercialiseerden de hele economie van China. Ze kapitaliseerden dode activa van stedelijk land en staatseigendom en herverdeelden ze efficiënter. Volgens Zhang waren ze de belangrijkste motor voor de hoge economische groei van de jaren negentig.

De derde golf was wat Zhang “overzeese teruggekeerde en door ingenieurs gedreven ondernemers” noemde. Deze fase werd in gang gezet door de opkomst van internet en de toetreding van China tot de WTO. Vóór 1998 keerde minder dan een derde van de Chinese studenten die naar het buitenland gingen voor onderwijs, terug naar China. Daarna keert de meerderheid van de buitenlandse studenten terug, aangetrokken door internet en hightechindustrieën. Bovendien trokken deze industrieën veel binnenlandse ingenieurs-ondernemers aan. Toonaangevende internet- en hightechbedrijven zoals Baidu, Sina, Sohu,Easenet, Tencent, Shanda, Asiainfo, Dandan, Vimicro en Neusoft zijn allemaal opgericht door vanuit het buitenland teruggekeerde of door ingenieurs ondernemers. Hetzelfde geldt voor toonaangevende adviesbureaus, venture capitalists en private equity-bedrijven. Veel van de nieuwe hightechbedrijven werden gefinancierd door buitenlands durfkapitaal; hun corporate governance is “transparanter” en hun eigendomsrechten zijn sterker.

In feite is het overwicht van eigendomsrechten de kracht waaraan Zhang de economische groei van China toeschrijft. Hij verklaart: “… de snelle economische ontwikkeling van China is het gevolg van de geleidelijke introductie van markten en het vervangen van … op positie gebaseerde rechten door eigendomsrechten.” Dus, “… het wonder van China heeft geen fundamenteel verschil met dat van economische ontwikkelingen in Westerse ontwikkelde landen, zoals Groot-Brittannië tijdens de industriële revolutie, en de Verenigde Staten in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. ”

Binnen dit fenomeen van economische ontwikkeling identificeert Zhang ‘ondernemerstalent’ als ‘een van de belangrijkste factoren’. Deze talenten hebben ‘bestaan ​​sinds de geboorte van de mens’. Voor de industriële revolutie werden ze afgeleid naar ‘militaire oorlogen, politieke strijd en overheidsdiensten, in plaats van productieve activiteiten. ”Er was geen andere optie voor getalenteerde mensen. “Voor economische ontwikkeling”, zegt Zhang, “is de verdeling van ondernemerstalenten over verschillende toepassingen” het belangrijkst. En in China is de belangrijkste verandering “de herverdeling van ondernemerstalenten van de overheid en de landbouwsector naar het bedrijfsleven en de industriële sector”.

“De meeste ondernemers creëren nu waarde in plaats van inkomsten te verdelen en huurders te zoeken.”

Het is de verandering in eigendomsrechten die schuilgaat achter de opkomst van het ondernemerschap. Eigendomsrechten zijn een aanmoedigings- en verantwoordingssysteem om iemands actie te koppelen aan het verwachte rendement. Wanneer eigendomsrechten niet goed zijn gedefinieerd zijn worden zowel prijs als prikkel verstoord en raken ondernemers onproductief.

Belangrijk is dat Zhang een punt naar voren brengt dat volgens hem cruciaal is voor het begrijpen van de groei van de Chinese economie gedurende de drie decennia die hij in 2008 beschreef. Er bestaat geen economie waar eigendomsrechten volledig goed gedefinieerd zijn. In plaats daarvan is er een continuüm van volledige vaagheid tot volledige duidelijkheid. Prijzen en prikkels convergeren continu in de juiste richting naarmate de duidelijkheid van eigendomsrechten toeneemt.

“Een economie kan beginnen te groeien zolang de vaagheid van eigendomsrechten in de goede richting afneemt, niet noodzakelijk nadat een volledig goed gedefinieerd eigendomsrechtensysteem is geïmplementeerd.”

“China is steeds meer overgestapt op een op particuliere eigendom gebaseerde economie vanuit een positie-gebaseerde rechteneconomie.”

Zhang contrasteert op eigendom gebaseerde rechten met op positie gebaseerde rechten. Op positie gebaseerde rechten, zoals die van overheidsfunctionarissen, zijn ‘losjes en niet-exclusief gedefinieerd en vaak onderworpen aan frequente administratieve wijzigingen.’ De houders hebben vaak de discretionaire bevoegdheid om de grenzen van de rechten te wijzigen, en alleen een administratief proces ( in plaats van een juridisch proces) kan een geschil oplossen.

Op positie gebaseerde rechten zijn beperkt in de tijd en niet verhandelbaar. Klinkend als Hans-Hermann Hoppe, wijst Zhang op de implicatie dat “de gevestigde houder slechts een korte horizon heeft van het gebruik van de op positie gebaseerde rechten” en daarom streeft naar het maximaliseren van hun persoonlijke waarde tijdens de ambtstermijn, “niet op de contante waarde van lange retourstromen. ”In China bepalen de aan een functie verbonden rechten niet alleen autoriteit, maar ook persoonlijk inkomen, voordelen (zoals het gebruik van een auto en van welk type), controlevoordelen en prestige.

Daarom concludeert Zhang dat concurrentie om posities waardevernietigend is. Concurrentie om eigendomsrechten bij ondernemers is daarentegen waardescheppend.

Het is de beweging “in de goede richting”, weg van de totale dominantie van op positie gebaseerde rechten naar een gunstiger beeld van op onroerend goed gebaseerde rechten, en de daarmee verbonden ondernemingscreatie, die grotendeels verantwoordelijk is geweest voor de Chinese economische groei.

Het is interessant als Zhang een soortgelijk onderzoek in de VS of Europa zou uitvoeren om te zien of het evenwicht verschuift en in welke richting.

Bron: Mises 

5 REACTIES

 1. Ik vraag me af hoe succesvol euroland gegroeid zou zijn als we in pakweg 2001 de EUR aan de USD hadden vastgeklonken aan een koers van USD 1 = EUR 5…

  Vermoedelijk zou de wereld het op export-“succes” gebaseerd Europees mirakel bewonderd en bejubeld hebben.

  ==

  Los daarvan was ik wel een fan van de voortschrijdende liberalisering ingezet door Deng Xiaoping sinds 1979.
  Helaas lijkt Xi de klok te willen terugdraaien en zich als een nieuwe Mao te ontpoppen (inclusief wetswijziging waardoor hij levenslang aan de macht kan blijven i.p.v. slechts 1 ambtstermijn van 5 jaar).

  ==

  Niettegenstaande mijn scepsis, heb ik wel een groot ontszag voor Chinezen als volk. Mits opererend in economische vrijheid zijn ze erg productief en tot grootse zaken in staat, getuige het succes van Taiwan, HK en het voor 75% uit etnisch Chinezenbestaande Singapore.
  Petje af! Maar over het succes van de PRC de afgelopen decennia denk ik toch iets genuanceerder.

 2. China is het bewijs, dat je juist
  met de het overtreden van
  door anderen bedachte regels
  vooruit komt en zonder niet.
  Denk aan patenten en octrooien.
  Verder is het een control regime
  met een betere visie dan de onze
  met een schijnheilige nepdemocratie.

  jhon [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Vakantieganger [3]: “door anderen bedachte regels” ! China is in tegenstelling van de Europese naties (verdrag van Portugal) een soeverein LAND tevens heeft China een Grondwet en een Grondwettelijk Hof. Nederland EU lid heeft géén Grondwettelijk Hof ?

 4. Verre voorouders van professor Zhang zouden zich waarschijnlijk voor hem schamen, hem meedogenloos op z’n flikker geven. In het begin van dit verhaal vraag jezelf nog af om het goed kan komen met zijn verhaal, daarna niet meer. Maar ja. Context. Een regime dat social credits koppelt aan bepaalde activiteiten? Het is als het spelen van een spel. Houdt het spel op, dan begint het echte leven. Tijdens het spel zie je daar hoogstens schimmen van en zijn spelers een schaduw van wie ze zouden kunnen zijn.

Comments are closed.