In International Man een verhelderend interview met Doug Casey over Afrika, Europa en China. Nadat de VS en NAVO in 2011 in Libië Muammar Ghaddafi hielp afzetten waarna het land een speelveld voor verschillende milities werd, stroomden miljoenen migranten uit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa. De mislukte interventie van de VS en NAVO in Syrië om daar dezelfde regimechange te veroorzaken, liet diezelfde stroom exploderen. 

International Man: Dit is allemaal bekend en alle tekenen wijzen erop dat deze migratietrend versnelt. Wat is jouw mening over waar dit naartoe gaat?

Doug Casey: Ten eerste is het jammer dat Ghaddafi is verwijderd. Dat was weer een rampzalige beleidsbeslissing van de VS. Niet dat hij een aardige vent was – dat is een dictator met een kunstmatig geconstrueerde natiestaat nooit. Maar het was op zijn minst een stabiele situatie. Nu is hij vervangen door een bloedige en kostbare oorlog. En het is complete chaos. Goed werk van Hillary en Obama. Maar laten we het over Afrika in het algemeen hebben.

Afrika, of op zijn minst de massamigratie in en uit Afrika wordt het epicentrum van wat er de rest van deze eeuw in de wereld gebeurt. Afrika is van een lege ruimte op de kaart in de 19e eeuw veranderd in aantal Europese kolonies in de 20e eeuw. Na de dekolonisatie werden dat veelal failed states – met uitzondering van Zuid Afrika – waar corruptie hoogtij vierde. En nu verhuizen Chinezen in recordaantallen naar Afrika terwijl Afrikanen zo snel als ze kunnen vertrekken naar Europa.

Waar we nu zien is de grootste migratie sinds de barbaarse invasies van het Romeinse rijk. Er zullen tientallen miljoenen – tientallen miljoenen – Afrikanen proberen Europa binnen te komen. Ik weet niet hoe de Europeanen ze buiten zullen houden. Ik zei altijd dat Europa een kinderboerderij voor de Chinezen zou worden maar het is eerder een pretpark voor de Afrikanen.

Afrika is het enige deel van de wereld waar de bevolking nog steeds groeit en ook snel groeit. Afrika ten zuiden van de Sahara was ongeveer 6% van de wereldbevolking in de jaren ’50 vorige eeuw. Nu is het ongeveer 16%. Maar tegen de eeuwwisseling wordt het 45%. Ervan uitgaande dat er geen sprake is van een catastrofe. Het is onwaarschijnlijk dat de Afrikanen genoeg voedsel kunnen verbouwen voor die miljarden mensen die erbij komen.

Weinig mensen realiseren zich hoe snel de bevolking groeit en er dingen veranderen in Afrika. Ik vraag mensen met kennis van zaken wat zij denken dat de grootste steden ter wereld rond de eeuwwisseling zullen zijn. Ze denken allemaal aan steden in China of India.

Maar dat is niet waar. Over tachtig jaar later zal Lagos, Nigeria, de grootste stad ter wereld zijn. Het ligt op schema om meer dan 90 miljoen inwoners te hebben. De op één na grootste stad ter wereld is Kinshasa in Congo met ongeveer 80 miljoen inwoners. Dar es Salaam, Tanzania, wordt de op twee na grootste stad ter wereld met een bevolking van ongeveer 75 miljoen mensen. Dat is best indrukwekkend. Toen ik Dar es Salaam in het begin van de jaren ’80 voor het eerst bezocht, was het een rustige, exotische zeehaven met oude vissersboten in de haven.

Nu hebben al die mensen mobiele telefoons en ze zijn zich terdege bewust van het feit dat de levensstandaard veel hoger is in Europa en alle andere delen van de wereld dan in Afrika. En ze weten ook goed dat er allerlei sociale voordelen zijn als ze Europa kunnen bereiken.

Er zijn honderden NGO’s die Afrikanen aanmoedigen om de Middellandse Zee naar Europa over te komen. Of trouwens, ze naar de VS vliegen. Precies wie betaalde de vliegtickets en de juridische en levensonderhoudkosten van de 200.000 berooide Somaliërs die naar Minnesota waren overgebracht ?

Het is een groeiende vloedgolf. Nu de Europese bevolking afneemt en de Afrikaanse bevolking groeit, zul je zien dat Europa in de komende generaties in feite wordt overgenomen door Afrika.

International Man: Waar we niet zoveel over horen is de massale migratie van de Chinezen naar Afrika die plaatsvindt. Doug, je hebt veel tijd in Afrika doorgebracht. Wat is hier aan de hand?

Doug Casey: We zien een echte herkolonisatie van Afrika. Elke keer dat ik Afrika bezoek, zijn er meer Chinezen. Het maakt niet uit in welk Afrikaans land; ze zijn overal.

Rijke Chinezen hebben de middelen om naar ontwikkelde Westerse landen te gaan. Arme Chinezen gaan naar achtergebleven landen om te proberen daar rijk te worden. Afrika is de belangrijkste verzamelplek.

Volgens bronnen zou het officiële Chinese beleid zijn om de komende jaren ongeveer 300 miljoen Chinezen naar Afrika te migreren. Ze zijn werkzaam bij het bouwen van wegen, spoorwegen, havens, mijnen en andere infrastructuur. Het wordt gedeeltelijk aangedreven door hun Belt and Road Initiative.

De Chinezen lenen miljarden aan Afrikaanse regeringen. Afrikaanse regeringen zijn, op wereldschaal, de meest corrupte ter wereld. En de mensen die deze Afrikaanse regeringen leiden, worden goed gecompenseerd voor het sluiten van deals met de Chinezen. Zij verkopen hun grondstoffen en landgenoten in feite uit. Al deze regeringen zitten vol met mensen die proberen “Mister 10%” te zijn.

Ongeacht hoeveel er wordt gestolen, verwacht ik echter dat de Chinezen het geld dat ze aan de Afrikanen hebben geleend, met rente terug willen. Als omkoping of intimidatie van politieke leiders niet effectief blijkt te zijn dan is het mogelijk dat ze militairen in gaan zetten. Ze kunnen het People’s Liberation Army (PLA) sturen om hun bezittingen te verdedigen, schulden te innen of om wraakzuchtige Afrikaanse politici uit te schakelen.

Het zou me niet verbazen de PLA in Afrika te vinden in de komende jaren om die schulden fysiek te innen. En om het hen gemakkelijker te maken, worden ze al door veel Chinezen begroet. Het zal interessant zijn om te zien wat er gebeurt als een paar honderd miljoen Chinezen leven met een radicaal groeiende inheemse Afrikaanse bevolking.

Als de Afrikanen ongelukkig waren met de Europese kolonisatie, denk ik dat ze heel, heel ongelukkig zullen zijn met de Chinese kolonisatie. De Chinezen zullen niet ‘inclusief’ en politiek-correct zijn zoals de westerlingen van vandaag. Het heeft de ingrediënten van een rassenoorlog van een generatie of zo in de toekomst.

International Man: Waar zitten de belangen van de Chinezen in Afrika ?

Doug Casey: Het is belangrijk om te onthouden dat Afrika niets anders heeft dan grondstoffen  en mensen. Er is bijna nul productie – een schamele 1% van het totaal in de wereld – in Afrika bezuiden de Sahara. En dat zit voornamelijk in Zuid-Afrika.

De Chinezen zien Afrika als niet meer dan een grondstoffenreservoir met een goedkope arbeidsbron. Dat is het dan op zijn best. Die arbeidsbron kan ook worden beschouwd als een complete overlast. In feite een obstakel – een kostenpost – die een efficiënte exploitatie en gebruik van de hulpbronnen van het continent zelf in de weg staat.

Wat vinden de Chinezen van Afrikanen? Ze hebben geen hoge dunk van hen. Natuurlijk moet je niet vergeten dat China zichzelf sinds dag één als het centrum van de wereld beschouwt. Ze zien alle niet-Han-mensen als barbaren, als minderwaardigen.

Aan het einde van de 18e eeuw stuurden de Britten een ambassadeur Macartney om handelsrelaties te openen met China. Hij werd behandeld met uiterste minachting – ongeveer zoals Europeanen en Amerikanen primitieve volkeren hebben behandeld sinds de dagen van Columbus.

Het is eigenlijk de normale menselijke houding wanneer een geavanceerde cultuur een achterlijke cultuur ontmoet. De Chinezen beschouwen hun cultuur als superieur aan zelfs die van het Westen en geloven – waarschijnlijk correct – dat ze binnenkort ook economisch en technologisch superieur zullen zijn.

International Man: Als China Afrika en zijn hulpbronnen gaat domineren, wat betekent dat dan voor zijn rivaliteit met de VS?

Doug Casey: Nou, de Amerikaanse regering is op dit moment in principe failliet. Het enige dat de VS in grote hoeveelheid exporteert, zijn Amerikaanse dollars. En binnenkort zullen de Chinezen, de Russen, de Maleisiërs, de Iraniërs en de Indiërs, onder andere, geen Amerikaanse dollars meer nodig hebben. Ze zullen met hun eigen alternatief komen. En ik vermoed dat ze goud gaan gebruiken. Waarom? Omdat ze elkaars papieren valuta niet vertrouwen. En waarom zouden ze?

International Man: Hoe zullen de Verenigde Staten daarop reageren?

Doug Casey: Die kunnen daar weinig aan doen. Niemand wil dollars – ze hebben echte goederen nodig, niet de papieren verplichtingen van een vijandige, onvoorspelbare, failliete overheid. Ook zijn de VS niet in staat om mensen te exporteren, behalve ongewenste militaire troepen. De Chinezen bevinden zich in een uitstekende positie om een ​​paar honderd miljoen mensen te laten emigreren. Het komt erop neer dat de Chinezen het gaan overnemen, ook op demografisch gebied.

International Man: Wat voor soort speculatieve kansen denk je dat deze trend zal creëren?

Doug Casey: Nou, ik heb vaak gezegd dat als ik vandaag 30 jaar oud was en mijn fortuin wilde verdienen, ik zeker naar Afrika zou gaan. De reden daarvoor is dat je niet op een gelijk speelveld wilt staan. Je wilt zoveel mogelijk op een veld staan ​​dat in jouw richting is gekanteld.

Als een jonge westerling naar Afrika gaat en rondreist, zal hij het vrij gemakkelijk vinden om met de top van de samenleving mee te bewegen. Omdat hij ongewoon is. En mensen zijn geïnteresseerd in dingen die ongewoon zijn. Het feit dat je een westerling bent, betekent dat je waarschijnlijk geassocieerd wordt met mensen die meer geld, meer beschaving en meer kennis hebben dan de lokale bevolking. Je hebt unieke voordelen in Afrika. Maar als een jonge westerling thuis blijft, heeft hij marginale voordelen.

Het is heel moeilijk om jezelf omhoog te werken in een westerse samenleving want er zijn tientallen miljoenen mensen, net als jij, met dezelfde opleiding, achtergrond en vaardigheden.

Maar in Afrika sta je automatisch bovenaan. En je valt op. Het is dus een geweldige plek om te ondernemen met grote kansen. Tegelijkertijd denk ik niet dat Afrika een goede plek is om te investeren, tenzij je de PLA achter je hebt. Het is een plek voor ondernemerschap. Of misschien politiek ondernemerschap.

Hoe corrupt Afrika ook is, de manier waarop bijna iedereen geld verdient, is door aansluiting te vinden bij de overheid. En dat kan. Je kunt naar een willekeurig aantal Afrikaanse landen gaan, daar een maand rondhangen en bij de president gaan zitten.

Dat gaat niet gebeuren als je hetzelfde probeert te doen in Noord-Amerika of Europa of zelfs Zuid-Amerika of Azië.

International Man: Als je 30 jaar oud was en kansen in Afrika zocht, in welke landen zou je dan vooral geïnteresseerd zijn?

Doug Casey: Nou, ik zou niet gelijk in het diepe springen. Ga niet naar een plek als Nigeria om te beginnen. Zuid-Afrika is ook niet ideaal voor dit doel. Het is te ontwikkeld en er zijn te veel mensen van Europese afkomst – hoewel dat aan het veranderen is. Blanke mensen vertrekken net als toen uit Rhodesië om dezelfde redenen. Er is teveel anti-blank racisme in Zuid-Afrika en bovendien gaat de economie achteruit.

Ik zou naar een land als Namibië gaan, dat groot, leeg en behoorlijk open is. Ik zou zeker naar Mozambique kijken. Of Mauritanië – een enorm land, waar niemand naartoe gaat. São Tomé en Príncipe, een obscuur eilandland voor de westkust. Als je avontuurlijk bent, de Centraal-Afrikaanse Republiek, waarschijnlijk het meest achtergebleven land in Afrika.

Bron: International Man

 

4 REACTIES

 1. Deze Arabische lente is gelijk een migratiegolf naar Europa, is dit een met opzet gepleegde plan 21?

 2. De huidige Chinese president stuurt kennelijk in een gelijkmatiger verdeling van welvaart wereldwijd. Dat zou een stuk gezonder zijn, omdat migratie dan uit vrije wil zou plaatsvinden en meer met de leukere dingen te maken zou hebben – zoals natuur.

  Al met al werkt het bepaald niet gezond uit om ergens naartoe te gaan, als aasgier of piranha. Of ergens naartoe gejaagd worden, als met een drijfjacht. ‘Hier’ verdrongen worden, ‘daar’ gelokt als typisch geval van misleiding. Een spel dat kennelijk al eeuwen aan de gang gehouden wordt, zoals via draaischijven van mensenhandel, met nogal schadelijke gevolgen.

 3. Als iemand iets unieks te bieden heeft of iets schaars kan je in alle landen terecht die dat unieke waarderen of door schaarste zijn gedreven. Je hoeft echt niet ver van huis.

 4. Ander aspect van hetzelfde verhaal is dwang of vrije wil.

  Traditioneel wordt gesteld dat de aarde beeft en de hemel siddert.
  Kennelijk wordt dat veroorzaakt doordat er een gewoonte is ontwikkeld van nemen en gebruiken.
  Misschien vandaar dat er – ook via deze website – angst wordt geventileerd zoals over centen die iemand kwijt zou kunnen raken. Past in de gewoonte van nemen en gebruiken, hebben en (vast)houden. Verhalen over ‘mijn en dijn’ rammelen te vaak. Want hoe is het ‘mijne’ verkregen? Door het ‘dijn’ onvoldoende te eerbiedigen?

  Van nature bestaat het concept maakbaar niet. Wel groei en krimp. Wil je niet verschroeien of verschrompelen, dan is schenken een gezondere route. Gedoseerd, want een vloed is misschien teveel van het goede. Misschien, want ook eb en vloed zijn natuurverschijnselen. Bij een springvloed moet je liefst uit de buurt blijven, maar als iemand op springen staat dan kun je jezelf maar beter afvragen hoe dat zo gekomen is. Je kunt er namelijk donder op zeggen dat het een veroorzaakt probleem is. Dat op springen staan is dan alleen maar een symptoom van een oorzaak die (nog?) niet in beeld is gekomen.

Comments are closed.