Met nog twee maanden te gaan, ligt Groot-Brittannië op koers om de EU te verlaten met een No Deal Brexit. Boris Johnson heeft zijn leiderschapscampagne gebaseerd op de uittreding zonder deal of met een opnieuw onderhandeld uittredingsverdrag. Gezien de opstelling van de EU gaat het laatste het niet worden. 

De media is sinds het referendum bezig met angst en paniek zaaien over de Brexit en de consequenties. Bijna dagelijks berichten zij over allerlei rampscenario’s omdat de Britten het wagen het bureaucratische lobby bolwerk van de EU te verlaten.

Mises heeft een aantal punten op een rij gezet wat een realistisch scenario kan zijn bij een no deal Brexit. Hieronder een korte samenvatting:

Instituties en wetten

Als de Brexit op 31 oktober zonder deal plaatsvindt, verliest het VK onmiddellijk zijn zetel in de 28-koppige Europese Commissie, het ongekozen orgaan dat zowel wetgevende als uitvoerende macht heeft over de EU-lidstaten.

Groot-Brittannië zou ook zijn 73 leden terugtrekken uit het openbaar gekozen Europees Parlement. Het EP heeft 751 leden die de door de Commissie ingediende wetgeving goedkeurt, verwerpt of voorstelt te wijzigen. Het EP kan zelf geen wetgeving initiëren.

Groot-Brittannië zou niet langer gebonden zijn aan de huidige en toekomstige EU-wetgeving. Er wordt echter algemeen verwacht dat de Britse regering de overgrote meerderheid van de EU-wetten zal aannemen om ‘zwarte gaten in het Britse wetboek’ te voorkomen.

In het geval van een No Deal Brexit, zou het VK ook onmiddellijk de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie verlaten en zal de rol van het hoogste gerechtshof voor civiele en strafzaken in het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen aan het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk.

Het VK blijft echter onderworpen aan de jurisdictie van het controversiële Europese Hof voor de rechten van de mens, een niet-EU-organisatie.

Handel

Als er een no deal Brexit is, zou het VK de interne markt van de EU onmiddellijk verlaten. Dat zou betekenen dat het VK niet langer een tarief- en quotavrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen tussen het VK en EU landen zou worden gegarandeerd evenals een handjevol niet-EU-landen op de interne markt (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein).

Het verlaten van de interne markt zou ook betekenen dat het VK zich niet langer hoeft te houden aan de uniforme regelgeving die de EU oplegt om te zorgen voor een “gelijk speelveld” binnen de interne markt. Deze voorschriften zijn over de hele linie van toepassing in de landen waar ze worden opgelegd. Niet alleen voor goederen die daadwerkelijk tussen lidstaten worden verhandeld. De EU schrijft van alles voor; van voedselnormen, het gebruik van chemicaliën, werktijden, gezondheids- en veiligheidsprocedures op de werkplek, en zo voort. Hoewel de Britse regering niet langer gedwongen zou zijn om deze voorschriften te handhaven, kan ze ervoor kiezen om dit toch aan te houden.

Naast het verlaten van de interne markt, zou een No Deal Brexit er ook toe leiden dat het VK de douane-unie van de EU onmiddellijk verlaat. Dit zou betekenen dat het VK niet langer dezelfde tarieven en quota zou moeten handhaven als andere EU-landen wanneer het handelt met niet-EU-landen. Met andere woorden, het VK zou de mogelijkheid terugkrijgen om onafhankelijk zijn eigen tarieven vast te stellen en zijn eigen handelsovereenkomsten met andere landen te onderhandelen, in plaats van onder de EU handelsovereenkomstparaplu te vallen.

Samenvattend zou het VK buiten de handelsmuur van de EU komen en zijn tariefvrije handel met EU-landen verliezen. Maar wel de mogelijkheid krijgen om vrijhandel met niet-EU-landen na te streven en niet meer aan allerlei regels en verboden vastzitten. Belangrijk punt hierbij is dat de UK veel meer importeert dan exporteert naar de EU landen dus de exporterende EU landen hebben hier een groter belang dan het VK.

Betalingen en subsidies

Bij een no deal Brexit is de Britse regering niet langer verplicht haar jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de EU-begroting – die officieel ongeveer £ 19 miljard per jaar bedraagt – te blijven betalen. Sinds 1985 heeft het VK echter een korting op zijn lidmaatschapsgeld ontvangen waardoor het daadwerkelijk betaalde bedrag neerkomt op circa £ 15 miljard per jaar. De reden dat het VK deze korting ontvangt, is compensatie  voor de berekening van de EU-lidmaatschapsbijdrage die het VK onevenredig benadelen vanwege de kleine landbouwsector in Groot-Brittannië en de grotere betrokkenheid bij niet-EU-handel (o.a. Gemenebestlanden) in vergelijking met andere EU-landen .

Het verlaten van de EU zonder deal zou ook betekenen dat het VK niet langer betalingen uit de EU-begroting zou blijven ontvangen. Deze rechtstreekse EU-betalingen aan het VK bedragen ongeveer £ 4 miljard per jaar en hebben meestal de vorm van landbouwsubsidies aan boeren in de armere gebieden van Groot-Brittannië.

Immigratie

De onmiddellijke gevolgen van een No Deal Brexit voor immigratie zijn helemaal niet duidelijk. Er kan weinig met zekerheid worden gezegd, behalve dat EU-burgers niet langer noodzakelijkerwijs gegarandeerd vrij verkeer naar het VK en onbeperkte rechten om daar te wonen en te werken zouden hebben. De bevoegdheid om het Britse immigratiebeleid te bepalen, keert terug naar de Britse staat zelf. Daarom zal het immigratiebeleid gaan wijzigen naar gelang de samenstelling van de Britse regering(en).

In december publiceerde de regering van Theresa May een plan waarin staat dat – in het geval van een No Deal Brexit – EU-onderdanen die al vóór 29 maart 2019 in het VK woonden, soortgelijke rechten om in het VK te wonen en werken zouden behouden als zij hadden genoten onder het EU-lidmaatschap. Hoewel het plan “het moeilijker zou maken” voor nieuwe migranten om naar het VK te verhuizen. In de tussenliggende maanden is er echter een nieuwe regering gevormd onder de nieuwe premier Boris Johnson. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft toegezegd een einde te maken aan het vrije verkeer van EU-burgers en grensbeperkingen op te leggen op dag één van een No Deal Brexi hoewel de details van dit nieuwe plan onduidelijk blijven.

De Ierse grens

Voor de meeste doorsnee politici, analisten en media is de kwestie van de grens tussen Noord-Ierland (deel van het VK) en de Republiek Ierland (deel van de EU) misschien wel de grootste struikelblok in het hele Brexit-proces. Vanwege tal van factoren, waaronder de onrustige geschiedenis van de regio, verwerpen zowel het Verenigd Koninkrijk als de Republiek Ierland het idee om een harde grens op te leggen tussen Ierland en Noord-Ierland – zelfs in het geval van een No Deal Brexit. Dit zou een grote bres slaan in de handelsmuur van de EU, evenals in de Britse immigratiecontroles na de Brexit. Hierdoor komt er een volledig vrij en ongecontroleerd verkeer van goederen en personen tussen de EU en het VK langs de gehele Ierse grens van 310 mijl breed. Hoe en zelfs of deze backstop zal worden opgelost, is nog onbekend.

Bron: Mises

22 REACTIES

 1. EU lidstaten spelen jegens GB het traditionele spel van ‘wij zijn met meer, dus…’ en ‘wij hebben meer wapens, dus…’. een spel dat ook GB jegens andere landen heeft gespeeld. Europese landen zijn berucht om hun koloniale inspanningen. Uitbaten onder de valse vlag van ontwikkelingswerk.

  Opvallend in het bovenstaande artikel: Er moeten per sé problemen worden gecreëerd. Zoals importheffingen en verdragen die opgelegd worden. Hoeveel makkelijker zou van alles gaan als er niet doelbewust problemen worden gecreëerd, maar gewoon samengewerkt wordt als dat gewenst is?

  Schenken is nog altijd veel leuker en ontspannener dan proberen af te dwingen, hoewel dwingelanden zichzelf voor schenkingen hebben gediskwalificeerd. Van dwingelanden kun je maar beter af zijn, vanwege ’toxic relations’. Vroegere koloniën zullen dat beamen, omdat koloniale machten traditioneel te beroerd zijn om de hand in eigen boezem te steken en eerlijk te worden.

  Dat soort ‘erfelijke spanningen’ spelen wellicht ook tussen GB en andere EU leden. Twee partijen die te beroerd zijn om echt eerlijk te worden omdat ze nog steeds teveel zeggenschap over anderen hebben en willen vasthouden, dus dat gaat nog interessant worden ?

 2. UK is lid van de Commonwealth, door incompetentie is de EU niet in staat verdragen met de opkomende economische grootmachten te realiseren. De Britten gaan met één been in de EU en de ander in de Commonwealth tevens weigeren de Britten soevereiniteit op te geven (verdrag van Portugal) staat raar Enge(natie) ! 🙂
  https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations

 3. Eén ding weet ik wel… (wannabe) onderwerpers kunnen net zo lang blijven lastig vallen tot er intern een zootje is ontstaan.

  Kijk ik naar de gevolgen van allerlei vruchteloze inspanningen om ons te onderwerpen en als instrument bruikbaar te maken, dan is het nog maar de vraag wat we (zelfs!) nog aan onze eigen lichamen hebben tegen de tijd dat ze eindelijk eens beschaamd en ontmoedigd afdruipen.

  Ook achter het veroorzaken van zooi, aandoeningen en gebreken zit een strategie. Veroorzakers hopen er later van te kunnen profiteren. Geestesziekte regeert, zo gaat dat helaas. Want je moet gek genoeg zijn om anderen te willen onderwerpen en onder controle te willen houden. ‘Hoogstaande traditie’ die al verwrongen was, opgepakt door extremisten om die tot recordhoogte van problemen te escaleren.

 4. Handel en politieke belangen hebben zich nog nooit wat van grenzen aangetrokken. De handel in verdovende middelen floreert onder lastige omstandigheden. Hoezo grenzen, hoe zo verboden. Als de EU de VK nodigt blijkt te hebben bij een dreigende politieke questie telt de VK weer mee.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [5]: Heeft GB behoefte aan extra steun dan?

  Vergelijk ik GB met een individueel leven dan is zelf-standigheid en zelf-voorzienend kunnen zijn een gezond doel. Van extra steun wordt een individu of land alleen maar zwakker. Laks, lui. Als je iets niet zelf kunt, dan is het meestal niet de moeite waard.

  Ga maar na… als iets door een ander bedacht of gemaakt wordt, zul je zien dat het tot een gebruiksartikel in een gebruikerscultuur reduceert. Niet zelf je eigen lekkere plekje (woning) bouwen? Dan ben je niet meer dan een gebruiker van wat anderen ervan gemaakt hebben. Kan leuk lijken, maar bij de eerste de beste reparatie kan het zomaar blijken dat je afhankelijk bent van anderen vanwege gebrek aan kennis.

  De dwangzorg van anderen kan me gestolen worden! Werkt zeer verarmend uit. Me denkt dat dat tussen landen onderling ook zo werkt.

  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.

 6. Brexit wordt misbruikt om de interne zaken te verdoezelen iets met splinter en balk in de ogen !

  – Aardgas https://tinyurl.com/y4ohlqvm
  – Chinese zijderoute https://tinyurl.com/y3zc8dye
  – Noordpoolvaart https://tinyurl.com/y62glwyn
  – Innovatie achterstand https://tinyurl.com/y3x4e2vf / https://tinyurl.com/htckmsn / http://www.thoriumenergyworld.com/china.html
  – Vertrek economische partners https://tinyurl.com/yxzrod6d
  – Verloedering https://tinyurl.com/y2vx82ce / https://tinyurl.com/ybzhmrfj Saillant detail Shell monopolist in EU “ACETON” !!!!!!!!!
  – Belastingparadijs https://www.telegraaf.nl/financieel/3350433/eu-parlement-nederland-is-belastingparadijs?utm_source=bing&utm_medium=organic
  – Bankenparadijs https://tinyurl.com/y2wsl4b3

  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 7. Brexit wordt ge/misbruikt om interne zaken te verbloemen !

  – Aardgas https://tinyurl.com/y4ohlqvm
  – Chinese zijderoute https://tinyurl.com/y3zc8dye
  – Noordpoolvaart https://tinyurl.com/y62glwyn
  – Innovatie achterstand https://tinyurl.com/y3x4e2vf / https://tinyurl.com/htckmsn / http://www.thoriumenergyworld.com/china.html
  – Vertrek economische partners https://tinyurl.com/yxzrod6d
  – Verloedering https://tinyurl.com/y2vx82ce / https://tinyurl.com/ybzhmrfj Saillant detail Shell monopolist in EU “ACETON” !!!!!!!!!
  – Belastingparadijs https://www.telegraaf.nl/financieel/3350433/eu-parlement-nederland-is-belastingparadijs?utm_source=bing&utm_medium=organic
  – Bankenparadijs https://tinyurl.com/y2wsl4b3

 8. Dat hele gedoe met de Ierse grens wordt enorm opgeblazen. Het is nu ook zo dat je je paspoort moet laten zien wanneer je van Belfast naar London vliegt. Daar verandert niets aan. Wanneer je als EU zijnde graag de intocht van Britse personen wilt controleren doe je hetzelfde wanneer je van Dublin naar het continent vliegt voor UK paspoort houders.

  Wat betreft invoer/uitvoer goederencontrole – vinden wij geen punt maar ambtenaren worden daar heel nerveus van – kun je mobiele controle eenheden oprichten die direct gericht bij bedrijven gaan controleren ipv aan de grens.

  Het feit dat je buiten de tariefmuur komt te liggen is misschien even wat nadelig voor exporterende Britse bedrijven, daarentegen kunnen de productiekosten dalen omdat je van bergen regulering verlost zou kunnen zijn vooropgesteld dat de Britten bereid zijn daar een streep doorheen trekken.

  Uiteindelijk gebeurt er hoogstwaarschijnlijk niks. Het zijn weer allemaal leugens en bangmakerij van de politieke elites – zoals altijd via de media – met name om hun eigen nutteloosheid te verbergen, net als bij de klimaatleugens.

 9. Wat hier over het hoofd wordt gezien is ; dat Johnson een jaar geleden al op de hoogte was dat hij de clown zou worden, die de Uk langs deze weg uit de EU zou voeren, de beoogde machtspositie binnen de EU was niet haalbaar, de ware heersers zijn de Engelse banken in handen van de Joods Zionistische machten, de meeste federale EU banken zijn in hun handen, de foto’s met Rothschild en de verhalen van Rabbi’s in zijn familie, met het keppeltje op aan de klaagmuur en alles is duidelijk, De Jood geworden Trump die enorme toezeggingen doet geeft aan wie de ware meesters zijn, in de Oekraïne speelt zich ongeveer het zelfde af, het is wel frappant die enorme macht van de Joden op dit moment, de basis chantage uitgevoerd door de Mossad !

 10. @Bertuz [7]: Je schreef andersom dat de EU GB weleens nodig zou kunnen hebben. Terwijl EU leden de schijn van andersom proberen te wekken.

  Het is wel een zootje hoor… Als ik het goed heb begrepen is de EU na de 2e wereldoorlog ontstaan als stabiliteitspact. Onder toeziend oog van de geallieerden. Alleen hebben bevrijders voor zover ik weet nooit soevereiniteit terug gegeven. Het geduw en getrek tussen GB en EU leden lijkt er vooral om te gaan wie er de baas mag zijn. Inmenging in elkaars interne aangelegenheden. Komt allemaal nogal gespannen, angstvallig en krampachtig over.

  Als ik landen met individuen vergelijk, dan het het verstandiger om losjes en ontspannen met elkaar om te gaan. Soms is wat afstand nodig, soms wat toenadering. Maar toestanden als in ‘we hebben een overeenkomst op papier gezet en dus…’ zetten onnodige druk op de ketel. Vooral als een tekst het papier waarop het geschreven is nog niet eens waard is, gezien praktische verschijnselen.

  @toute va bien [10]: Je las kennelijk Parliament to be suspended in September. Lijkt erop dat de Queen het heft in handen neem. En zo hoort dat. Een staatshoofd (die blijft) denkt anders dan een stel lulkousen (die vroeger of later toch wel weer vertrekken). Als je allerlei figuren ziet komen en gaan, en je ziet wat ze als erfenis nagelaten hebt, dan denk je toch anders dan figuren die alleen maar even willen scoren onderweg naar weer een volgend leuk baantje.

  toute va bien [13] reageerde op deze reactie.
  jhon [17] reageerde op deze reactie.

 11. Nederland moet ook uit de EU stappen. Nederland kan zeker haar eigen boontjes wel doppen.
  Zijn al eeuwenlang handelaren in de wereld. En dat blijven we ook.

 12. @toute va bien [13]: Er loopt van alles door elkaar heen. Het woord monarch betekent zoveel als ‘sole ruler’. Ten tijde van de allereerste monarch was nog duidelijk dat ieder monarch over het eigen leven hoort te zijn. Dat monarchen accoord zijn gegaan met een systeem dat later bekend werd als feodalisme is zoiets als een afslag richting dwaalweg nemen. Hoewel het misschien goed bedoeld was en nog leek te werken ook.

  Er wordt probleem op probleem gestapeld, waar de dynamiek van oorzaken en gevolgen uit beeld raakt. Als de vorming van een berg bij 1 steen begint, dan lijkt het me vanzelfsprekend dat die ene steen na voldoende stapelen niet meer zichtbaar is.

  Ondertussen… is de Reformatie van vanuit GB begonnen, via John Wyclif. Dankzij deze inbreng heeft het Vaticaan niet meer de absolute heerschappij over Europa. Die macht is gebroken, definitief. Het zou mooi zijn als de originele toestand hersteld kan worden; ieder monarch over het eigen leven. Ieder individueel autonoom, onafhankelijk, zelfstandig. Alhoewel daar meer voor nodig is dan alleen dat soort woorden. Wat ook bleek uit de redenen om monarchieën en feodale systemen op te tuigen.

  Al met al… als het huidige voortgezette Romeinse rijk nu eindelijk eens valt, komt er ruimte vrij om gezonder verder te gaan. Want kern-gezonde denkbeelden passen niet samen met huidige bestuurlijke systemen in deze wereld. Een kwestie van de één eruit, of de ander eruit. Meer mogelijkheden zijn er niet, behalve dan waar machthebbers nu voor kiezen: Chronisch aanmodderen en aankloten handhaven.

 13. Lang geleden las ik een verhaal over een Duitse keizer die op z’n knieën naar een paus moest kruipen om daar vergiffenis voor zijn ongehoorzaamheid te smeken. Geestelijken zetten in het Romeinse Europa machthebbers in het zadel, vandaar.

  Ook nu nog geldt, en nog sterker dan voordien, dat als kiezers het voor het zeggen hebben geestesziekte (psychische misvorming) verplicht gesteld blijft. Daaruit volgt dat de wil van kiezers feitelijk niet relevant is, hoewel die praktisch gezien lastig utiwerkt. Laat ze eerst maar hun denkbeelden en redeneringen opschonen.

  Je zou kunnen zeggen dat kiezers eerst maar eens als keizers moeten gaan denken, zonder een boven hen gestelde macht te gehoorzamen. Bij keizer (emperor) moet je dan niet denken aan een hoge heerser en ‘empire building’, maar aan empirical science. Er wordt nogal wat afgeluld, maar uiteindelijk gaat er niets boven eigen ervaring. Voor zover die in de richting gaat van de originele manier van denken; ieder monarch over eigen leven en dan niet als warlord. Want juist dat was waarschijnlijk de aanleiding om een feodaal systeem op te tuigen.

 14. Via de website van de Australische ABC een artikel Queen gives Boris Johnson green light to suspend Parliament ahead of Brexit.

  Voorlopig gaat de aandacht vooral naar Boris Johnson. Misschien volgt er zoiets als The King’s speech. Een leerzame film, met een heuse moraal. Daarin volgde een Britse royal een oude Griekse gewoonte om (vertaald) gesteriliseerde thema’s in de mond te nemen en daarmee te trainen. ‘Doorgaand geluid laten horen laat je stromen’. Waardoor gesteriliseerde besluitvorming plaatsvindt. Zwak punt van zo’n verhaal is dat door sterilisatie smaak verloren gaat. Dan proef je bepaalde gebrekkigheid en rottigheid niet meer. Maar toch… worden thema’s kennelijk zo opgediend voor royals, op een zilveren presenteerblaadje. Ik hoop… dat Queen Elisabeth II verstandiger blijkt.

 15. @jhon [17]: Ja… op een ander niveau is het een voortzetting. Het Romeinse Rijk, daarna het Heilige Roomse Rijk, daarna NWO. Volgens een bepaalde profetie (lees; draaiboek) gaat dat niet lang meer duren. Ook de multi-culti problemen waren daarin reeds voorzien. De vraag is wel wat er daarna komt. Het draaiboek voorziet in een zeg maar zonnige omslag die heel anders van aard is dan wat er daarvoor was.

 16. Hi jhon [7]: svp niet teveel linkjes opnemen. Reacties met meer dan vijf links komen automatisch in het spambakje. Heb je reacties bij deze handmatig vrijgegeven.

Comments are closed.