Milton Frie­­­­­­­dman schat dat overheidsuitgaven in doorsnee 100 procent hoger liggen dan het geval zou zijn als een particulier bedrijf hetzelfde zou doen.

Met alle respect voor Milton Friedman ben ik van mening, dat het geschatte percentage in Nederland aanzienlijk hoger ligt.

Als voorbeeld: de medische sector.

Zelfs links georiënteerde personen verzekeren mij, dat de personeelsbezetting in deze sector meer dan het dubbele bedraagt van het van hetgeen nodig is.

Op grond daarvan en een aantal andere factoren schat ik, dat de uitgaven ergens tussen het drievoudige en vijfvoudige bedragen van hetgeen voor een goede functionering noodzakelijk zou zijn.

Een greep uit de kist met verspillingen:

01.­­­

Veel te veel managers en een te hoge bezoldiging.

02.

Het dwangneringsstelsel dat de werknemer verplicht om een dwangverzekering te kopen in het winkeltje van zijn werkgever, evenals dat bij zijn negentiendeeuwse voorvaderen het geval was, die hun geld moesten besteden in het winkeltje achter de fabriek. ­­­­

02

Het diplomastelsel en de dwang om bepaalde verrichtingen te doen uitvoeren door

gedi­­­­­­plomeerde krachten.

03.

De drang om een ziekenhuisbudget geheel te gebruiken, omdat het anders het volgend jaar door de overheid verlaagd wordt.

04.

De afwezigheid van een rem op bestedingen door de dwangverzekerde. Alles is immers beschikbaar voor iedereen.

05.

Het gunnen van contracten aan partijen voor een hogere dan de vereiste prijs.

06.

De enorme hoeveelheid administratieve handelingen die de overheid van de medicus eist.

Ik ben er zeker van, dat iemand van binnen de branche deze lijst aanzienlijk zou kunnen uitbreiden.

De vraag blijft: waarom doet de overheid dit alles, hoewe­­­­­­­­­l het evident is dat de schade zo groot is?

Het is overduidelijk, dat het een weldaad met enorme financiële proporties zou zijn, als de overheid vanaf morgenochtend haar bemoeienis met de medische sector zou staken, hierbij inbegrepen een totale slechting van de inmenging op het stuk van de diplomata, zoals hierbij reeds vermeld onder punt 02.

Bij niet- libertariërs bestaat over dat diplomasysteem vaak verwarring. Er rijst bij hen grote angst, het aan de patiënt over te laten, te kiezen.

Zij realiseren zich vaak niet, dat de op grond van een diploma aanwezig geachte waarborg en veiligheid een schijnwaarborg en een schijnveiligheid zijn en dat de medische branche gekenmerkt wordt door een maximale complexiteit welke vergezeld wordt door een minimale transparantie.

Wie een ziekenhuis betreedt, doet er, als hij over deze mogelijkheid beschikt, goed aan, binnen de branche zijn licht op te steken, want de niet te ontkennen realiteit is, dat men anders flink de boot in kan gaan.

Misschien is de Chinese of Venezolaanse arts, wiens diploma in Nederland niet geldig is, wel beter dan de arts met een  Grieks  diploma dat nu in de hele EU geldigheid bezit. En ook zij die voor hun kwalen hun heil willen zoeken bij Jezus, Jomanda of de melkboer op de hoek die aan handoplegging doet, dienen hier vrij in te zijn.

Hugo van Reijen

25 REACTIES

 1. Als je kijkt naar opticiens waar wel een vorm van concurrentie is, zie je dat je brillen kan kopen voor een paar tientjes, tot duizenden euro. Hulpmiddelen hoeven helemaal niet zo duur of eenvormig te zijn. Keuze is mogelijk. En zo hoort het.

  Die managers en de bureaucratie zijn op zich logische ontwikkelingen. Als de sturing van de markt ontbreekt, dan probeert men die sturing via een omweg toch in te brengen. Zolang er geen markt is met marktprijzen zal er altijd een drang zijn naar bureaucratie en managers. Zodra de markt er is, zijn deze overbodig en zal de noodzaak tot concurrerend zijn de branche saneren. En verdwijnt een deel van de managers en bureaucratie.

  Diftar [17] reageerde op deze reactie.

 2. Er worden slechts een beperkt aantal studenten tot de studie geneeskunde toegelaten. Schaarste zorgt voor hoge prijzen en een machtspositie.

 3. De van overheidswege gereguleerde gezondheidsindustrie gaat uit van allopathie. Een aandoening of gebrek wordt ‘genezen’ door de symptomen ervan te onderdrukken. Wat de oorzaken niet wegneemt. Wat weer volgende onderdrukking ‘vereist’.

  Volgens een oud Latijn gezegde: “Medica sanat, natura curat” oftewel een arts behandelt, natuur geneest. Hoewel nu natuur verziekt wordt zodat artsen kunnen behandelen en ‘verrichten’.

  De medische en farmaceutische industrieën lijken er vooral op uit te zijn opbrengsten binnen te halen. Hoe meer, hoe ‘beter’. Wat is er dan mooier dan iemand met chronische aandoeningen en gebreken, hoe ook veroorzaakt, als ‘trouwe klant’ die zodanig in de tang genomen en gehouden wordt dat ‘ie toch nergens anders naartoe kan? In termen van IT heet dat een vendor lock-in.

  toute va bien [6] reageerde op deze reactie.

 4. bij meer marktwerking kun je idd meer kopen of overbieden als gebruiker.

 5. Bepaalde beroepen vakken ambachten, zouden volkomen los behoren te staan van geld, van vergoeding dus, geld corrumpeerd alles en helaas bijna iederéén !
  De 10 beste universiteiten staan hoofdzakelijk in de USA of UK, Europa is in geen velden of wegen te zien, wat dit wil zeggen ?!
  Wat de medicijnen betreft, ja kun je kort in zijn, in volkomen de verkeerde handen, net als onze Media, in handen van onze vijanden, de onmensen !
  Dus duidelijk toch, een mooie rustige omwenteling is nodig om ons de mensen fatsoenlijk te laten overleven, en het geluk te proeven wat het leven zo al beloofd, groet !

  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Diftar [9] reageerde op deze reactie.
  Diftar [17] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [3]: Komt ook door wat het publiek vraagt en wil, snel beter, dus worden de ziektes niet genezen want dat kost tijd, dus met chemie onderdrukt, lijkt op Monsanto qua filosofie, zijn ook de zelfde fabrikanten, dat alles in de natuur te vinden is om weer gezond te worden, wordt ontkent en afgeslacht door onze corrupte Media, wat een echte Kanker is van onze samenleving, net in de Telegraaf, wat weten de Russen van Prins Andrew, zou moeten zijn wat weet de Mossad – Israel van Prins viespeuk Andrew, gaat de hele dag zo door, niets is wat het lijkt, dus een mooie rustige omwenteling !

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. Het gekke is dat Cannabis volkomen wordt uitgesloten, terwijl het indien goed gecontroleerd en bereid, een prachtig natuurlijk medicijn – preparaat is om de Psyche op de been te houden, in Nederlan worden veel, te veel tranquilizers gebruikt plus Cocaïne en andere troep, waarom niet gewoon Cannabis goedkoop en is leuk voor de gebruiker indien gewenst, ouderen kunnen door koekjes te bakken met wat Cannabis er in zich zelf goed verzorgen, maar de grote Medicijnen Maffia heeft het voor het zeggen, kleine rustige omwenteling gewenst, ben niet voor drug gebruik, maar het kan soms heilzaam zijn, als je geestelijk in de knoop zit, en onder toezicht van vrienden en vriendinnen, dat hoord er bij, groet !

 8. @toute va bien [5]: Misschien vandaar dat in sommige kringen eerst wordt gezegd “let’s put the issue of money off the table”. Dan is de weg vrij om voor de verandering over iets zinvols te bespreken.
  In waardevolle verhoudingen zijn betalingen slechts een randverschijnsel. In waardeloze contacten of ‘verhoudingen’ de grondtoon waar alles om draait.

  Als er betaling of medewerking anderszins wordt geëist, worden de gebrekkigste en rottigste kanten zichtbaar. Soms aan beide kanten van de streep, omdat de eiser eigen gedrag teruggekaatst kan krijgen als ‘homeopathische therapie’ (om te neutraliseren).

  Er wordt al enige tijd een strategie als de Holodomor op ons uitgeprobeerd. Het idee is kennelijk dat als iemand iets niet langer kan betalen, vanwege honger medewerking afgedwongen kan worden. Wat iets zegt over de eiser, want netjes vragen is er niet bij. Hoe zit het dan met afbreukrisico? Geen wonder dat beschavingen steeds meer uitgehold raken.

  @toute va bien [6]: ‘Het publiek’ wil datgene wat er voorgespiegeld wordt. Voorbeeld doet volgen. Een mooie, rustige omwenteling zou mooi zijn, alleen is het de vraag of dat mogelijk is. Niet altijd en overal. Bepaald weerstandsgedrag kan zo’n omwenteling saboteren.
  Ter illustratie: Wie zich alleen op kinderen richt, houdt ouders etc. buiten beschouwing. Een omwenteling heeft m.i. alleen zin als er voldoende aandacht aan alle delen van het totaalbeeld wordt besteedt…

  Diftar [10] reageerde op deze reactie.
  toute va bien [13] reageerde op deze reactie.

 9. Het is vooral de corrupte pseudo Media die veel kwaad doet, en teveel macht heeft door het manipuleren, van feiten en gebeurtenissen, twee mensen waar ik in geloof zijn, Pieter Lakeman en Syp Wynia, in ieder geval intégre en met de mensen, tegen het ransige etablessement van zakkenvullers en volksverraders !

  Diftar [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [8]: Maar wat zij kunnen, kennen wij toch ook, misschien moet je viesigheid wel overtreffen met nog meer viesigheid, het constante neerzetten van vrouwen die een afkeer van mannen hebben, als redders van deze planeet, deze doodlopende weggetjes, die in wezen ziek zijn, maken de samenleving kapot, dat het blanke ras superieur was en is, de oude witte mannen, ja deze wachters van de menselijke beschaving zijn waardevol, en moeilijk weg te krijgen, het is de perpétum mobilé van het menselijke ras, de grote kwaad brengers Soros en consorten, moeten worden geliquideerd, hoe door ze monddood te maken, zachte omwenteling, hoe ?, is een geheim helaas ! denk aan Graftak !

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 11. @roeptoeter est un cretin est ne pas va bien [11]:

  “We zijn te wijs”

  Dat gaat dan over jou en je mede-communisten. Jullie en jullie bloedbroeders, de nationaal socialisten, hebben honderden miljoenen slachtoffers op het geweten. Jij en je soortgenoten zijn niet in staat om te zien dat privébezit, het recht op je eigen leven en de vruchten die daaruit voortkomen essentiëel is om dat te voorkomen. Voor alles zoeken jullie uiteindelijk een oplossing bij een centrale machthebber die dingen voor jullie “regelt”. Want dat is wat jij suggereert met je bullshit. Niet goed wijs, jij.

 12. @toeter va bien [12]:

  Het zijn misleide over het paard getilde hippies zoals jij die veel kwaad doen door te kakelen als een kip zonder kop. Bijvoorbeeld dit: “Bepaalde beroepen vakken ambachten, zouden volkomen los behoren te staan van geld, van vergoeding”. Wat een bullshit.

  Ik wed dat je de definitie van geld niet eens kent, oude provo :))

  Diftar [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Diftar [15]:

  Nog iets voor je om over na te denken daar in de franse bossen: mensen die iets doen om-niet (zonder financiële vergoeding) hebben een naam: vrijwilliger. Dat betekent dat ze iets doen uit vrije wil. Die zijn er nog steeds ondanks dat de overheid hun stinkende best doen om dat strafbaar te maken. Maar je creëert niet méér vrijwilligers door “beroepen vakken en ambachten” geldeloos door het leven te laten gaan.

  toute va bien [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Diftar [16]: Duidelijk de zwakke plek in je wapenrusting getroffen, en je moet wel iemand zijn, die mij al geruimetijd volgt, vanwege je weten over mij, verder begrijp je de strekking niet van mijn cq ons schrijven, verkeerde zienswijze opgelopen door naar verkeerde meesters te luisteren, maar goed niet erg, ik probeer je te begrijpen, maar je bent kennelijk wel enorm diep gefrusteerd, en dat is jammer, want dat verpest je leven, ik ben op de eerste plaats een humanist vandaar, vergevings gezind, groet !

  Diftar [24] reageerde op deze reactie.

 15. @Diftar [10]: Je citeerde deels en liet ‘the issue of’ weg. Bedoelde je met het woord ‘bullshit’ dat geld bullshit uit de anus van (wannabe) alfa’s is? 😀 Geld als manager van onwilligen… je vraagt je af wie het bedacht heeft.

 16. @toute va bien [13]: Ik heb nooit in mannelijke superioriteit geloofd. Het is een zwak verhaal, bij gebrek aan beter. Hetzelfde geldt voor het omgekeerde, vrouwelijke superioriteit.
  M.i. kan er alleen een gezonde(re) situatie ontstaan als man en vrouw hoewel niet gelijkaardig toch gelijkwaardig van alles samen bedenken en doen. Hoe anders kunnen voor anderen navolgbare voorbeelden ontstaan?

 17. Natuurlijk is de man superieur, waar voor hij gecreéerd is, net als de vrouw haar kenbaarheden, ook qua denken enorme verschillen, voortkomend uit de zeer verschillende hormonen, de bedoeling van dit alles is het vormen van families, dat is de achterliggende gedachte, en te samen is het of zou het moeten zijn een onverbrekelijke éénheid, de echt – het huwelijk, maar momenteel licht dit onder vuur, want teveel éénheid maakt jaloers en is ook voor de overheid niet het gewenste soort mensen, ook hier een rustige omwenteling gewenst, vader werken – inkomen, moeder thuis de kinderen begeleiden, en een goede basis vormen voor haar familie, geen slavernij, maar een verrukkelijk leven !

  Nico [22] reageerde op deze reactie.
  Ratio [26] reageerde op deze reactie.

 18. @toute va bien [21]: We schreven niet over hetzelfde. Ik over man en vrouw letterlijk, jij over figuurlijk, over gender rollen met traditionele rolverdeling. Babylonische spraakverwarring.

  Ondertussen was het kennelijk een historische fout om toe te staan dat geneeskunst via medicijnmannen werd gemonopoliseerd. De macht annex mogelijkheid om te vergiftigen en onder voorwaarden te ‘genezen’ is kennelijk nogal vaak misbruikt. Wat de hedendaagse medische en farmaceutische industrie treffend illustreert.

 19. @toute va bien [18]:

  Je valt gewoon op door je ongelofelijke gewauwel en onsamenhangend gedram. Ik vermoed dat je zelfs moeite hebt om jezelf te begrijpen. Het feit dat je de aan/uit knop van een PC weet te vinden om vervolgens je bullshit op deze site te plempen is in hoge mate betreurenswaardig.

 20. beste toute va bien [11]: Tijdens een periode in het Romeinse rijk is de regel ingevoerd dat er in een proces hoe dan ook een veroordeling volgde. Als iemand werd vrijgesproken van een beschuldiging moest degene die de beschuldiging had gedaan de straf ondergaan van hetgeen hij de ander verweten had.

  Je stelt Zo andere naam Graftak

  Hiermee insinueer je dat Graftak en Diftar dezelfde persoon zijn. Diftar is een andere naam voor Graftakk. En hij maakt zich dus schuldig aan een vorm van troll schap. Die een ban kan opleveren.

  Alhoewel ik me niet met discussies tussen reageerders wil bemoeien uit je een beschuldiging. Of maak je in ieder geval een insinuatie. Ik heb het gecontroleerd. Graftakk en Diftar gebruiken andere IP adressen en zijn waarschijnlijk verschillende personen.

  Je beschuldiging is hoogst waarschijnlijk onterecht. Wat moet ik hiermee? Ik heb geen enkele zin in het bannen van reageerders. Bovendien zijn we ruim anderhalf millennia voorbij aan de Romeinen. Ik wil ook niet tussen jullie schriftelijke ruzie in zitten.

  Dat je in je reacties niet altijd de libertarische kant kiest maakt mij niet uit. Ik verzoek je om geen onterechte beschuldigingen te uiten. Dat is onrecht waar je je aan schuldig maakt.

  Ook al zijn je reacties niet altijd volgens de libertarische leer, heb je genoeg levenslessen opgedaan om positief aan vrijheid te werken. Ik zou het prettig vinden als je met je reacties wat meer de common ground zoekt en helpt mensen hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Of dat je je tot argumenten beperkt en geen onterechte insinuaties uit.

  Bij voorbaat dank
  Ratio

 21. @toute va bien [21]: In het derde millennium mag er best wel eens sprake zijn van rolverwisseling. Er zijn genoeg manwijven en verwijfde mannen om hieraan invulling te geven. Ik zeg niet dat dit de natuurlijke toestand is.

  De drang van de genen lijkt vooral de traditionele rollen te bevestigen.

Comments are closed.