Er is de nodige ophef ontstaan over het Amsterdams museum. Het Amsterdam Museum zal vanaf heden de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer gebruiken om de periode van de 17e eeuw aan te duiden. Het museum benadrukt dat het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ een stap is in een proces om het Amsterdam Museum meerstemmig en inclusief te maken. (bron).

Erfzonde

De Nederlanders zijn erg gevoelig voor het concept erfzonde. Dit is de gedachte dat de mens imperfect is en bij zijn geboorte al de zonde van de appelplukkende Eva met zich meedraagt. Door dit concept kon de kerk grote invloed uitoefenen op de kerkgangers. Alhoewel veel Nederlanders god hebben afgezworen blijft het concept erfzonde lokken. De moderne interpretatie is dat de zonden van onze voorouders aan ons kleven. We moeten ons bewust zijn van de fouten van onze voorouders. Waarbij geregeld de hedendaagse normen en waarden worden toegepast om voorbije eeuwen te beoordelen.

In dit kader past de actie van het Amsterdams museum. De moderne norm voor progressief Nederland is een inclusieve samenleving. Dit is een doorontwikkeling van het concept multiculturele samenleving. De Nederlander van nu dient zich schuldig te voelen voor bijvoorbeeld het slavernij verleden. Politici dienen zich te verontschuldigen richting Indonesië. Of richting Suriname. Wellicht dient er zelfs financiële compensatie te volgen.

Erfdeugd

Het antoniem van zonde is deugd. De goede daden van onze voorouders stralen op ons af. Het grootse verleden van de gouden eeuw is iets om trots op te zijn. Niet om weg te stoppen. Nederlanders zijn hier wat minder gevoelig voor. Waarom zou ik me trots moeten voelen voor wat mijn voorouders deden?

Sterker nog, waarom zou ik mijn eigenwaarde laten bepalen door het huidige Nederland? Moet ik trots zijn omdat ik toevallig Nederlander ben? Ben ik door die afkomst meteen een beter persoon? Ga ik beter voetballen als het Nederlandse elftal wint? Sommige politici die als rechts worden gekwalificeerd roepen op om trots te zijn op ons verleden.

Politieke component

De politici wensen door een visie op het verleden hun agenda te rechtvaardigen. Islamitische politici hebben het over de kruistochten om het gevaar van het oprukkende christelijke Europa te duiden. De meer rechts nationalistische politici hebben het over de gouden eeuw om westerse culturele superioriteit te bewijzen. En men heeft het over de slag bij Wenen en de slag bij Poitiers in 732 om aan te geven dat de islam een gevaar is voor Europa. De linkse politici benadrukken de negatieve effecten van het kolonialisme en de slavenhandel.

Conclusie

Er is geen erfzonde en geen erfdeugd. Sterker nog, ik ben niet eens verantwoordelijk voor het beleid van de huidige regering. Waarom toch zou ik me dan trots of schuldig voelen voor het beleid van de regering van mijn voorouders? Zou ik me slachtoffer moeten voelen omdat Napoleon Nederland ooit heeft bezet? Zou ik me schuldig moeten voelen voor de opium handel van Nederland in negentiende eeuws Nederlands Indië?

Politici manipuleren het heden door hun visie op het verleden. Het volgende filmpje laat zien waar de huidige politici staan:

**********************************************************************

Nawoord.

Omdat het een keerpunt in de geschiedenis is, en ook wel een spannend verhaal, bij deze de slag bij Poitiers (ook wel slag bij Tours)

En om het te balanceren een video over eerste kruistocht, ver van de kern van Europa, wat opvalt is het enorme doorzettingsvermogen om territorium te veroveren op de arabieren:

39 REACTIES

 1. Het duurt vast niet lang meer. Al die deugers zullen hun mooie grachtenpanden in Amsterdam omwille van de inclusiviteit binnenkort wel vrij maken ten behoeve van de multiculti. Gelukkig ben ik niet besmet met het virus van de erfzonde.

 2. Wind je niet op, deze stemming is heel tijdelijk, de mensen die al dit soort idéen opperen, zijn zo onbekwaam in hun denken en doen, ze vergelijken constant appels met knollen, dit doorzichtige spel is gedoemd, het is gebakken lucht, kermisachtige klugten worden ons voor historische feiten verkocht, misschien om het denken van andere hele donkere feiten weg tehouden, zo als het oprukkende zieke Moslim gedoe, waar tot nu toe heel weinig wordt aangedaan, groet !

 3. Een verre van compleet verhaal. Zoals ik eerder vanmorgen schreef lijkt het me verstandig eerlijk en open op mentaliteitskwesties en de gevolgen ervan in te gaan. Er is een nogal complexe dynamiek van oorzaken en gevolgen gebouwd. Zonder eerlijk en open te zijn, heeft geen enkele strategie kans van slagen. Tot die tijd heeft ieder last van erfelijke belasting. Niet alleen via ouders, maar ook via omgeving.

  Eigen ervaring: Hard gewerkt om fouten van voorouders te ‘repareren’, met een andere aanpak. En vooruit te komen. Geen probleem, anderen deden dat niet en ‘dus’ werden we chronisch, systematisch, uitgebreid lastig gevallen met de erfelijke belasting die anderen nog niet hadden weggewerkt. Waarbij we extremistische neigingen hebben geconstateerd. Tot op de dag van vandaag door anderen op achterstand gezet worden, ‘desnoods’ iedere dag opnieuw. Hierdoor is het collectieve project ‘beschaving naar het idee van anderen’ voor ons weinig meer dan door anderen verplichte verspilling van levensenergie en levensjaren. Ondertussen verouderen onze lichamen, ontstaan in onze lichamen aandoeningen en gebreken.

  Het laatste lijkt nogal op de ‘vrijlatingsprocedure’ van lijfeigenen, slaven etc. die plaatsvindt als het echt niet meer anders kan. Hoe gebrekkiger de toestand van een ‘vrijgelatene’ gemaakt wordt, hoe ‘beter’ dat is voor de houders. Ter voorkoming van backfire. Al in het Oude Testament was het (in de feodale wet van Mozes) zo geregeld dat een vrijgelaten slaaf vrouw en kinderen moest achterlaten bij de slavenhouder, kennelijk om een gezonde en krachtiger toekomst te voorkomen.
  In Suriname lijkt de president er in de rol van marionet van Nederland ervoor te zorgen dat de loyalen aan Nederland rijk blijven, en de armen in een chronisch gebrekkige toestand. Daar wijzen allerlei geluiden uit die richting op.
  Indonesië werd ‘onafhankelijk’, maar invoeren van islam voorkomt een gezonde toestand voor ieder.
  Enz.

  Onder opgelegde voorwaarden afscheid mogen nemen kan nooit bevredigend uitwerken en werkt door naar volgende generaties als erfelijke belasting, aan beide kanten van de streep. Dat gaat net zolang door tot… er een ander liedje wordt gezongen. Vroegere koloniale machten, slavenhouders, werkgevers en wat dies meer zij zouden kunnen erkennen dat ieder individueel autonoom, onafhankelijk en zelfstandig hoort te zijn. Om vervolgens zelf welzijn in stand te houden en aan welvaart te bouwen. In feitelijk vrijwillige samenwerking met anderen lukt dat beter. Zo’n liedje dat de (culturele) lucht vrij van stank etc. kan maken wordt nog steeds zorgvuldig in de taboesfeer verstopt.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 4. Een Gouden Eeuw wordt mogelijk gemaakt door goud en zilver. Niet alleen door goud, want goud kan niet zonder zilver. Praktisch gezien betekent een Gouden Eeuw dat het degenen met geld en zeggenschap over anderen kennelijk beter lukt om anderen te gebruiken. Met gevolgen aan beide kanten van de streep.

  Op goud en zilver heb ik op zich niets tegen. De vraag is welke beeldvorming er omheen zit.
  Zomaar een kop die ik tijdens ‘koppensnellen’ tegenkwam: Geld is de achilleshiel van de monarchie. Geld wordt misbruikt om anderen in de achilleshiel te treffen, liefst hard en slopend, om vervolgens op dat punt ‘bescherming’ te bieden. Onder voorwaarden, namelijk afgedwongen loyaliteit.

  In het boek ‘The State’ van Franz Oppenheimer wordt beschreven hoe monarchen sommigen ‘groot’ maken en anderen klein houden. Een beleid waarmee aan erfelijke belasting wordt gebouwd. Zijn monarchen vergeten dat ieder monarch (‘sole ruler’) over het eigen leven hoort te zijn?

  Een Gouden toekomst wens je anderen best wel toe, maar dan niet als ze dat ten koste van anderen regelen. Dat zou immers een heus rampenplan zijn. Westerse cultuur en dito filosofie meent van alles te mogen en moeten regelen door uit balans te duwen en trekken. Terwijl Oosterse cultuur en dito filosofie juist balans zoekt, overal. Het idee van Tao (‘de Weg’). Zo bezien is oosterse filosofie een (internationale) route naar een gezondere toekomst.

  toute va bien [11] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [4]: Eigen ervaring: Hard gewerkt om fouten van voorouders te ‘repareren’, met een andere aanpak. En vooruit te komen Je moet je inderdaad wel bewust zijn van de genetische erfenis die je van je directe ouders krijgt. Maar je hoeft je niet druk te maken over hoe NL in de gouden eeuw omging met bijvoorbeeld homofielen.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [6]: Het bewust zijn van wat je meekrijgt van je ouders is iets dat ik bij anderen meestal wel heb gemist. Ik heb (en wij hebben) er al heel jong kritisch naar gekeken. Vandaar dat we een andere weg zijn ingeslagen. Waar vervolgens van buitenaf sabotagepogingen op los werden gelaten.

  Vooral in de vervalfase van beschavingen duiken steeds meer nogal zieke verschijnselen op. Misschien wordt de aard van manieren van denken die ingezaaid zijn dan in ‘volle glorie’ zichtbaar?

  Aan ons is in ieder geval in de loop der tientallen jaren zeer duidelijk gemaakt, dat als je je eigen leven, lichaam en gezin van anderen niet mag beschermen een gezonde(re) toekomst feitelijk wordt geblokkeerd. Door anderen. Dat beleid zat reeds in feodale bestuurlijke traditie verweven en wordt nog steeds voortgezet. Dat komt ervan, als onderwerping de allerhoogste prioriteit krijgt. En die onderwerping met in feite geesteszieke beeldvorming komt.

 7. @Rien [8]: Bijna goed. De eigenaars, dus de ouders, bezitten en beschikken, niet de staat. Als de eigenaren het willen overdragen aan hun nageslacht dan moet dat voor de volle 100 % kunnen zonder belasting. Evenzo moeten ze het kind volledig kunnen onterven. Dat laatste kan nu niet. De wetgever negeert ook hier de rechten van eigendom en komt met de zogenaamde legitieme portie. Het deel waarop kinderen toch recht hebben ook al wensen de ouders niets aan hun kinderen na te laten.

  Rien [16] reageerde op deze reactie.
  graftakk [22] reageerde op deze reactie.

 8. Een zwak artikel. Om te beginnen is het juist dat wij mensen niet perfect zijn en we zijn dat niet sinds onze geboorte. We zijn vergeetachtig, doen dingen waar we later spijt van hebben, zeggen wel eens wat op een manier anders dan eigenlijk bedoeld. In het kort: we zijn zondaars, om het eens in christelijke termen te duiden. Gevolgmatig moeten we daar voortdurend rekening mee houden en trachten niet te veel brokken te maken. Dat is een heel verstandige benadering.

  De aanval op de Gouden Eeuw en de blanke mannen die daar verantwoordelijk voor waren heeft daarentegen een hele andere oorzaak, te weten: cultureel marxisme. Cultureel marxisme is een techniek om een samenleving te destabiliseren. Wat je doet is de gevestigde culturele zekerheden onderuit schoppen: de morele, religieuze zekerheden, het huwelijk en daarmee de zekerheden van het gezin, respect voor de autoriteit van bv de verworvenheden tijdens de Gouden Eeuw.

  Het gejank over de Gouden Eeuw is daarmee weinig anders dan een volgende stap in het afbraakproces van de Westerse cultuur. Ooit gebeurde dat vanuit de gedachte dat een betere, socialistische cultuur deze zou vervangen. Maar dat gelooft niemand meer. Tegenwoordig hoopt men dat er een onduidelijk gedefinieerde, nieuwe mens zal opgroeien uit de multiculturele melange waarover de wereldstaat zal regeren. Het gejank is daarmee een product van propaganda en manipulatie en moet om die reden uit principe verworpen worden, ongeacht enig al dan neit aanwezig waarheidsgehalte.

  toute va bien [12] reageerde op deze reactie.
  Ratio [18] reageerde op deze reactie.

 9. In tijden als dit, de vervalfase van beschavingen, hoor en lees je overal terug dat er groeiende problemen zijn met metabolisme (stofwisseling). Ruwweg te splitsen in 2 delen: a) Stof tot nadenken willen aanreiken en b) stof tot nadenken willen verwerken.

  Er wordt druk aan een zieke versie van spiegelen gedaan die psychologen projectie noemen. Wat verhindert dat stof tot nadenken wordt opgeschoond en opgeruimd, richting een toekomst die meer de moeite waard kan worden.

  Het proces: Een partij duwt anderen met vereende krachten stof tot nadenken door de strot, onder het motto ‘slikken of stikken’. Dat gaat er niet lekker in, waardoor problemen ontstaan. Noem het maar ‘radioactiviteit’ die retour komt. Die wordt vervolgens al dan niet deels geblokkeerd (censuur), waardoor problemen blijven voortsudderen en doorgeschoven worden naar nakomelingen.

  Het zal niet voor het eerst, en ook niet voor het laatst zijn dat hardnekkigheid, stijfkoppigheid etc. (lees; onwil) het metaboliseren van stof tot nadenken, en daarmee van problemen af komen, in de weg staat. Onwil kan namelijk voortbestaan zolang dat kan, vanwege misbruikte overmacht.
  Het traditionele lapmiddel voor onwil is meestal wel voor anderen buigen of anderen laten barsten, of als ‘middenweg’ een afkoop- of omkoopsom bieden als fopspeen. Alleen… zijn de oorzaken dan nog steeds niet afdoende aangepakt en blijft er nog steeds erfelijke belasting naar anderen doorgeschoven worden.

  Tegen verplichte muren ‘communiceren’ veroorzaakt verharding en verkilling van een cultureel klimaat. Maar toch blijft het verplicht gesteld. Chronisch, systematisch.

 10. Een ander artikel over de Gouden Eeuw, dat synchroon meekwam met het bovenstaande. Maar wel andere aspecten belicht. Onze kunst, maar dan heel anders. Wordt vooral interessant vanaf de allereerste keer dat de term ‘Gouden Eeuw’ valt – in het artikel zelf, dus na de teaser. Er blijkt mentaliteit uit, zoals die destijds kennelijk was. Hoe was die, vergeleken met nu?

  @toute va bien [11]: Ik schreef hierboven over Tao niets dat ik nog niet eerder had geschreven. Waar doel je op met ‘de Rig Veda stapje verder’?

  toute va bien [31] reageerde op deze reactie.

 11. @Ratio [9]: Je schrijft ‘bijna’ maar zegt “absoluut niet”, lol.

  Voor mij een illustratie dat je erven wel goedkeurt (sterker nog, wenselijk acht) wanneer het om eigendom gaat, maar wanneer het om immateriële zaken gaat het opeens niet langer goed steunt.

  Dat is precies wat ik fout vind aan het libertarisme btw.

  Als ik aan mijn kinderen een betere wereld wil nalaten, maar dat niet middels bezit doe, dan zouden mijn nakomelingen opeens geen recht meer hebben op deze nalatenschap?

  Maar wil jij dan dat jou nabestaanden het libertarisme dan maar opnieuw moeten uitvinden?

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Rien [16]: dat je erven wel goedkeurt (sterker nog, wenselijk acht) Ik vind het niet meer dan natuurlijk dat de eigenaar beslist. Als de eigenaar de wens heeft dat zijn eigendommen na zijn dood vernietigd worden, dan is er geen sprake van erven, maar dient zijn wens wel gerespecteerd te worden. Het draait niet om het erven maar om het respecteren van de wens van de overledene.

  Als ik aan mijn kinderen een betere wereld wil nalaten, maar dat niet middels bezit doe, dan zouden mijn nakomelingen opeens geen recht meer hebben op deze nalatenschap?
  Ik zie niet echt hoe je je kinderen kan uitsluiten van die betere wereld die je hebt geschapen.

 13. @Keinstein [10]: Het gejank over de Gouden Eeuw is daarmee weinig anders dan een volgende stap in het afbraakproces van de Westerse cultuur. Dit gejank dient inderdaad een politiek doel. Het verheerlijken van de gouden eeuw, zoals de PVV en het FvD doen dient evenzeer een politiek doel.

  De meeste mensen willen in hun leven inderdaad niet teveel brokken maken. Je bent slechts verantwoordelijk voor je eigen daden. Niet voor die van je buurman en ook niet voor die van je landgenoten. Het helpt je niet verder je trots of schuldig te voelen voor wat zij uitvoeren. Evenzo is het irrelevant wat vele generaties geleden is geschied. Haal vooral je identiteit uit jezelf en laat je geen misplaatste schuldcomplexen aanpraten (of het nu een slavenhalende koopman uit de gouden eeuw is of appelplukkende “first lady”).

  Keinstein [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Ratio [17]: _Ik zie niet echt hoe je je kinderen kan uitsluiten van die betere wereld die je hebt geschapen._

  Bv door ze dingen te leren die er toe voeren dat de betere wereld weer ten onder gaat. Zoals bijvoorbeeld libertarisme…

  Maar daar gaat het me in dit geval niet echt om.

  “Wij” zijn het resultaat van een lange weg van genetische ontwikkeling. En het is waar dat wij in zekere zin hiervoor niet verantwoordelijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat we niet trots mogen zijn op onze voorvaders want een deel van hen is wel degelijk deel van onszelf. Ons verleden is een deel van onszelf. Het verloochenen van het verleden is het verloochenen van onszelf.

  En dat is wat er eigenlijk achter de verwijdering van “de gouden eeuw” zit.

  Het zal de SJWs van het museum koud laten welke dingen toen zijn gebeurt. Maar ze willen ONS -wij die vandaag de dag leven- hiermee aanvallen. Een deel van ons veroordelen en in een negatief daglicht stellen.

  Je hiertegen niet verzetten is een ondersteuning van hun agenda.

  En je ondermijnd hiermee uiteindelijk ook de kansen op een meer libertarische wereld.

  Ratio [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [18]:
  “Het verheerlijken van de gouden eeuw, zoals de PVV en het FvD doen dient evenzeer een politiek doel.”

  Jan Peter Balkenende had het ooit over een VOC-mentatliteit waarvan hij graag wat meer wilde zien, maar ik krijg geen moment de indruk dat PVV en FvD de Gouden Eeuw verheerlijken.

  Natuurlijk ben je niet verantwoordelijk voor wat je voorouders hebben gedaan, wat niet wegneemt dat je er profijt van kunt hebben: een erfenis die in je schoot valt bv; of er nadeel van kunt ondervinden: als je voorvaderen bv een hellhole hebben achtergelaten of als je de kleinzoon van Josef Stalin bent. Het is dan ook onjuist om te stellen dat het irrelevant is wat generaties voor jou hebben uitgevoerd.

  Het blijkt toch steeds weer heel moeilijk voor libertariers om voorbij hun individualisme te kijken en te beseffen dat ze geen eiland zijn. Niet naar plaats en niet in de tijd.

  Ratio [24] reageerde op deze reactie.

 16. beste Rien [19]: Geschiedenis is maar al te vaak niets meer dan hoe de huidige generatie aankijkt tegen gebeurtenissen in het verleden. Geschiedenis is nuttig omdat het perspectief aan je leven kan geven. Als je zo eerlijk en neutraal mogelijk naar het verleden kijkt.

  Door een visie op het verleden bij te sturen kan men de huidige tijd beinvloeden. Dit heeft vooral effect als de bevolking gelooft in de erfzonde of de erfdeugd. Die verwerp ik beide. SJW haken in op erfzonde, FvD en PVV en voor een deel jij ook halen in op wat ik maar in dit artikel de erfdeugd heb genoemd.

  De genetische component die je aanhaalt heeft een schaalgrootte van duizenden, tienduizenden jaren voordat er verschillen zijn, de gouden eeuw is wat dat betreft niet relevant. De genetische component bevat achterhaalde concepten, en we hebben ons op essentiele punten nog niet aangepast aan nieuwere situaties.

  Ik kan geen deugd claimen voor wat de NL staat of bevolking doet. Ik zie wel dat Nederlanders voor mij zich hebben laten beinvloeden door de erfzonde en dat is voor mij een waarschuwing om op te letten voor mensen die mij proberen te manipuleren

  Rien [32] reageerde op deze reactie.

 17. Dat permanent wegkijken en afwijzen van alles wat niet binnen de individualistische fetish valt is toch echt het zwakke punt van het libertarisme zoals hier op Vrijspreker gepredikt en mogelijk de belangrijkste reden waarom het niet aanslaat en ook niet zal aanslaan omdat het een kortzichtige kijk op mens en maatschappij vertegenwoordigt die bovendien simpelweg niet klopt in de zin dat je zowel een individu als een sociaal wezen bent. Ontkenning daarvan is een omissie die succes uitsluit.

  Vanzelfsprekend wil dit niet zeggen dat ik pleit voor belastingen en een verzorgingsstaat. Ik pleit wel voor meer maatschappelijk inzicht en sociaal gevoel contra het wereldvreemde, tot in de uiterste consequentie doorgevoerde en daarmee haast autistische hyperindividualisme waar noodgedwongen veel weggekeken moet worden.

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.
  Nico [39] reageerde op deze reactie.

 18. @Keinstein [20]: maar ik krijg geen moment de indruk dat PVV en FvD de Gouden Eeuw verheerlijken. Klopt niet, zie filmpje Bosma seconde 18 – 22, hij zegt ” maar we moeten juist heel erg trots zijn op de gouden eeuw”. Zie filmpje minuut 1:00 Thierry Baudet: ” nee, ik ben er juist trots op wat er is gebeurd in de gouden eeuw.”

  Je kan inderdaad nadeel hebben van wat je ouders hebben gedaan, en je kan voordeel hebben. Maar het gaat erom hoe jij je leven inricht. Je bent niet verantwoordelijk voor de daden van je ouders dus je moet je niet laten beinvloeden door erfzonde of erfdeugd. Het gaat inderdaad om je individuele verantwoordelijkheid, dat zie je goed. Als je dat doorgeschoten individualisme noemt, prima. Ik wentel mijn fouten niet af op anderen, en neem ook niet de verantwoordelijkheid op me voor fouten van anderen.

  Keinstein [27] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Keinstein [23]: kruisende reacties, natuurlijk is de mens een groepsdier. Daar ging
  Ayn Rand volgens mij de mist in. Wat Rien stelt, we hebben een genetische erfenis. En dat is dat we sociale groepsdieren zijn. Dit negeren en je alleen op jezelf richten maakt je niet gelukkig. Vrijwillig delen geeft de meeste mensen een goed gevoel. Hyper individualisme zal niemand blij maken. Ultieme vrijheid heeft weinig zin, je bent gelukkiger als je vrijwillig relaties aan gaat en die vrijheid daarmee wat inperkt

 20. @Ratio [24]: Dat Baudet en Bosma uitspreken trots te zijn op de Gouden eeuw is toch echt wat anders dan verheerlijken. Ik ben ook trots op de Gouden Eeuw, een van de eerste voorbeelden van libertarisch succes waar een aantal provincies en stadsteden op basis van wederzijds belang met elkaar samenwerkten, maar dat wil niet zeggen dat ik alles prachtig vind. Niet alles is een 1 of een 0. Er zijn grijstinten. Baudet en Bosma zien die tinten, jij niet door ze gelijk te stellen met SJW.

  Ratio [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Ratio [24]:

  “…dus je moet je niet laten beinvloeden door erfzonde of erfdeugd”

  Maar daar wordt je door beinvloedt. Of je het nu leuk vind of niet. Het is geen keuze. Niet alles is maakbaar door je individuele verantwoordelijkheid te nemen.

 22. Ik wou nog dit zeggen over individualisme vs vrijheid:

  Toevoeging: ik denk dat libertariers in het verleden soms te veel nadruk legden op individuele vrijheid. Het gaat om een prettig leven en dat is niet maximale individuele vrijheid maar wel afwezigheid van dwang in keuzes om je vrijheid te beperken. Je kan in vrijheid vrijheden opgeven door bijvoorbeeld een partner exclusiviteit te beloven (trouwen, of belofte tot samenleven etc). Door een deel van je vrijheid in vrijheid op te geven denk je gelukkiger te worden. Het sociaal contract is geen rechtvaardiging voor de overheid overigens.

 23. @Keinstein [27]: Ik ben ook trots op de Gouden Eeuw, een van de eerste voorbeelden van libertarisch succes waar een aantal provincies en stadsteden op basis van wederzijds belang met elkaar samenwerkten
  Helaas was de VOC waar ze vrijwillig in samenwerkten een maatschappij die met geweld vrijhandel tegen ging. Alleen de VOC had octrooi tot handelen met de oost. En bovendien zorgde de VOC ervoor dat ze met geweld buitenlandse handelaars verdreven. Vooral de door met geweld afgedwongen monopolies zorgden voor grote winsten.

  Dus vrijwillig samenwerkende steden, prima! Helemaal juist.
  Octrooi, alleenrecht om binnen de 7 provincien te handelen op de oost, niet goed. En met geweld verdrijven van andere handelaren om monopolie te handhaven was ook niet goed

Comments are closed.