Liberalen kunnen soms best wel libertarisch overkomen. Totdat je kijkt wat ze daadwerkelijk voorstaan. Hub merkte dit ook op en werkte een discussie die hij op Buitenhof zag uit tot het volgende artikel:

Zogenaamde “liberalen” en hun liberale politieke partijen zijn op een aantal punten meer voor de vrijheid van het individu dan de meeste andere partijen. Maar niet consequent!

Dit werd weer goed duidelijk bij de uitzending van Buitenhof op zondag 16 maart.

Daarin spraken Dirk Verhofstadt, broer van politicus Guy, en Onno Hoes die streeft naar het leiderschap van de VVD.

Dirk begon met heel goed te omschrijven wat er onder “vrijheid” verstaan moet worden. Dat is het recht van ieder individu op “zelfbestuur”. Om zelf van zijn leven te kunnen maken wat hij zelf bepaalt.
Daarmee komt hij dicht bij de formulering van de missie van de Vrijspreker:
“De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert. “

Onno Hoes maakte daarop de opmerking dat er ook “verantwoordelijkheid” bij hoorde. Hij vermeed echter dit te definiëren. Als hij bedoelde dat iedereen uiteraard volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen handelingen, dan is dat juist. Maar ik kreeg sterk de indruk dat hij hintte in de richting van “verantwoordelijk voor anderen”. En dan kom je op een sterk hellend vlak.

De inconsequentheid blijkt als er moeilijker zaken aan de orde komen.
Bvb over Softdrugs zegt Dirk dat die “gedoogd” moeten worden. Dit is echter een idiote situatie: ze moeten verboden blijven maar het verbod moet niet worden gehandhaafd!
Onno is iets consequenter, die gaf toe dat softdrugs deels “gelegaliseerd” moesten worden. Niet duidelijk welk deel, en in hoeverre er wetten blijven; dus zeker geen vrijheid.
Typisch dat Dirk er nog aan toevoegde dat “echte liberalen niet vinden dat harddrugs vrij moeten worden.” Waarom niet is mij een raadsel.

Er wordt dan iets gemompeld als “schade toebrengen aan de maatschappij”. Maar dat is natuurlijk een heel ander punt. Iedereen die schade voor een ander veroorzaakt, moet gepakt worden en deze vergoeden. Of dat nu komt door het eten van drugs, drinken van bier, of uit jalousie, doet niets ter zake. Vergoeden moet altijd!

Als klap op de vuurpijl komt Dirk (liberaal) dan met de opmerking dat er wel een efficiënte overheid moet zijn. Efficiënt is iets waarmee je het wel eens kunt zijn, totdat hij zegt dat die efficiënte overheid moet zorgen voor:
De Sociale zekerheid
Het onderwijs
Het milieu.

En daar zijn libertariërs het helemaal niet mee eens.
Natuurlijk hoort er een “sociale?” zekerheid en goed onderwijs en een schoon milieu te zijn. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat bij een gewelddadige overheid in de beste handen is. We durven zelfs beweren dat het tegendeel het geval is. Net omdat ze zo belangrijk zijn, moet je deze zaken niet aan een overheid overlaten.
Maar dat zijn afzonderlijke artikelen waarop we eventueel graag terugkomen.

In ieder geval is ook in die uitzending van Buitenhof weer duidelijk gebleken dat “liberaal” in de huidige context nog heel ver weg is van individuele VRIJHEID.

66 REACTIES

 1. Als het toepasselijke woord dan toch met een L moet beginnen dan denk ik eerder aan “Lamzakken” dan “Liberalen”.

  11 jaar na het oorspronkelijke artikel is liberalisme verder weg dan ooit. Misschien is er nog een restje aanwezig bij het Forum voor Democratie niet maar zolang Narcissus daar het boegbeeld is.

  En zoals iemand hier ooit eens schreef: Je moet je eigen individuele libertarisme creëren. Als je de kans krijgt…

 2. Geloof nooit een acteur op het politieke toneel. Voer eerder een autopsie (vanuit Grieks voor ‘met eigen ogen zien’) uit op woordkeuze en gepresenteerde denkbeelden en redeneringen. Uiteindelijk worden deze acteurs toch ingezet voor het project ‘business is war’, waarbij allerlei militaire strategieën horen. Psychologische oorlogsvoering, asymmetrische informatievoorziening en zo verder. Libertariërs lijken daaraan mee te doen, gezien verhullende taal.

  Misleiders kunnen gaan kwijlen bij het woord ‘zelfbestuur’. Wat een mooi woord! Het lijkt zo mooi… maar wordt het gebruikt om te stellen ieder individu zichzelf kan besturen, of om te camoufleren dat de ene ‘zelf’ de anderen weleens zal besturen? Als je houders van belasting-, loon- en schuldslaven over zelfbestuur hoort praten, dan zou dat best weleens het laatste kunnen zijn.

  Hub had dat kennelijk in de gaten, gezien “verantwoordelijk voor anderen”. Ver-ant-woordelijk-heid. Toen ik eens analyseerde wat werkmieren (ants) zoal uit te braken hadden, bleek dat verdacht veel overeenkomst te vertonen met klagende houders van… houders van belasting-, loon- en schuldslaven. Komt er geen gewenst gedrag uit anderen, dan is het niet ‘goed’.
  Geen van die werkmieren en houders lijkt zich te interesseren voor de al dan niet gezonde toestand van anderen, die onder druk gezet worden, waar vervolgens aandoeningen en gebreken door ontstaan. Als gevolg van gecreëerd cultureel klimaat. Alleen wie in het gareel van een bepaalde kadaverdiscipline meegaat zal lichamelijk gezond kunnen blijven, hoewel psychisch verziekt. Met een sausje ‘schijn van vrijheid’ er overheen, dat wel.

  Degenen die zich superieur wanen zien anderen kennelijk als vervangbare gebruiksartikelen voor hun plannen. En voorbeeld doet volgen. Het valt nogal op dat er met meerdere maten wordt gemeten. Terwijl houders van anderen er niet voor terugdeinzen om klimaatrampen voor anderen te veroorzaken, als anderen daardoor bruikbaarder kunnen worden, gaan ze kennelijk jammeren als hun voorbeeld gevolgd wordt: Ik zag de aankondiging van een film voorbij vliegen die dat duidt; Geostorm. De schuld voor een dreigende klimaatramp gaat naar een virus en satellieten. De manier van denken zelf, en de organisatie daarvan, moet desnoods ten koste van alles beschermd worden, terwijl die klimaatrampen voor anderen veroorzaakt. Maar ja, die anderen zijn toch maar inkomstenbronnen, gebruiksartikelen en productiemiddelen hë? De ‘hemel’ (waar zeggenschap over anderen resideert) die zegt de (te exploiteren) ‘aarde’ met goede zorgen te omringen en ondertussen de aard van een cultureel klimaat beleidsmatig laat verzieken… ‘Goed geregeld’ zullen sommigen zeggen?

 3. Voor libertariërs: Het zou libertariërs sieren als ze iedere verzonnen politieke ideologie openlijk verwerpen. En ondubbelzinnige taal gebruiken. Misschien wordt hen dat nu verboden, dat kan.

  Het is echt niet moeilijk om een individuele ideologie te construeren, waarbij ieder zelfstandig is. Zonder dat er van buitenaf aandoeningen en gebreken worden veroorzaakt. Naakte feiten tonen is echt geen schending van eerbaarheid. Dat vervolgens aankleden met een religieus sausje (levensbeschouwing) werkt aanmoedigend, voor zover de natuurlijke evolutie daarbij gepromoot, niet geschonden wordt door van buitenaf aandoeningen en gebreken te veroorzaken.

  Bedenk dat het creëren van groepen, indelen in groepen (kwalificaties, sociale stratificatie), en tegen elkaar uitspelen van groepen, vooral dient om allerlei schendingen, mishandeling, misvorming te organiseren en liefst te mechaniseren. Dat is waar de staat echt voor stáát.

  toute va bien [5] reageerde op deze reactie.

 4. De pseudo cripto Liberalen, moeten een handje worden geholpen door de Real Anarchists, wat ze Fortuyn en van Gogh hebben aangedaan, moet op hen 10 voudig worden verhaald, gewoon het zwijgen opleggen, daar heb je geen revolutie voor nodig, maar wel een paar goede scherpschutters die hun woorden duidelijk kiezen, en deze ook kracht bijzetten, Het Internet met zijn vele Sites fungeren als een spons die alle onvrede opzuigen, en dan vernietigen in de broyeur, hopla een nieuwe dag een nieuw geluid, zij weten veel meer als wij, zij weten precies op wat voor wijze, en hoe ver zij kunnen gaan, en de Media staat aan hun zijde, en de gewone (domme) man kennende geloven die alles wat op papier staat gedrukt, jammer maar waar ze verdienen niet beter !

 5. @Nico [3]: In wezen hebben de broederschappen hier, een enorme controlerende taak, die ze ook uitvoeren, veel door de media, personen bestempeld als lid van een broederschap berust op onwaarheid, het foto geknoei met de broederschap handdruk, of de hand in het vest gestoken zijn onzin,
  dat het niet allemaal 100% positief is waar, maar zeg mij waar mensen bij betrokken zijn, het dan 100% positief is en blijft, en het grote probleem is het uitsterven van de oude garde, die vele malen meer intégre waren als de nieuwe lichtingen, ook door manipulatie en chantage wordt er geknoeid, maar het wordt nu keihard terug gedraaid !

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @toute va bien [5]: Als denkbeelden en de redeneringen die daaruit voortkomen onnodige problemen veroorzaken, is integriteit (onveranderlijk) alleen maar schadelijk. Klinkt mooi, een plan om nieuwe lichtingen op te schonen. Maar als de oude lichtingen zichzelf niet opschonen en doodgewoon weer met een volgende ronde van hetzelfde beginnen is het vervolg nogal voorspelbaar.

  Anderen aanstellen is een probleem veroorzakend mechanisme op zich. Vandaar dat het een stuk gezonder is om te promoten dat ieder zelfstandig wordt. Autonoom, onafhankelijk. En van daaruit zelf produceren en met anderen samenwerken om welzijn te handhaven en welvaart te bouwen. Ik stel me zo voor dat dat ‘vloeken in de kerk’ van zowel de oude als nieuwe garde is. Die ‘kerkgangers’ zijn er teveel aan gewend om vooraan te staan of zitten, en anderen voor zich te laten werken, in hiërarchische verhoudingen. Dat is voor mij, als zelfstandige in hart en nieren, totaal wezensvreemd.

  toute va bien [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [6]: Onveranderlijk, heel juist, mensen kun je niet veranderen, in wezen blijven het altijd individuen, met al hun verborgen gedachtes en streken, maar goed we doen het er mee, ja ik begrijp je gedachtes, ben zelf ook een levenslange zelfstandige worstel en kom boven figuur geweest, ach het geloof Hugenoten Protestanten gaf steun onderling een soort broederschap, denk er om hun wereld was wel wat anders als nu, ja ik heb wel altijd veel mensen voor me laten werken, maar voor mijn gevoel ben ik altijd een hele goede patron geweest, tenminste wat ik nu nog steeds ondervindt van hen, groe ’t is hier 33°

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 8. @toute va bien [7]: Feodalisme: Militaire onderwerping veroorzaakt dat gedachtes verborgen worden. Leven onder een bezettingsmacht – die bovenop problemen gestapelt wordt die al bestonden – is nooit veilig. Wordt daar tax farming aan toegevoegd, versterkt dat alleen maar de onveiligheid. Verboden om jezelf te beschermen is niet veilig.

  Daarnaast was Thomas Hobbes naar voorbeeld van anderen voor de ‘rule of law’. Maar… daaraan onderwerpen veroorzaakt precies waar Thomas Hobbes voor waarschuwde; een chronische oorlog van allen tegen allen. Honden vinden het misschien leuk om te vechten om de alfa rol, maar dat geldt niet voor allen. Waar dankbaar misbruik van wordt gemaakt om te onderwerpen en vervolgens anderen te gebruiken.

  Patronage komt over als een uiting van ‘soft power’, met goede bedoelingen en al, maar iedere zeggenschap over anderen wordt vroeger of later misbruikt lijkt me. Het heeft me lang geleden echt niet veel moeite gekost om te signaleren dat wie meer geld en zeggenschap voor zichzelf heeft opgestapeld dan anderen, in aanmerking komt voor een soort whitelisting. Als er iemand door zo’n filter komt, is dat nogal uitzonderlijk. Tot nu toe heb ik er nog niet één meegemaakt.

  Opgestapeld geld en zeggenschap over anderen impliceert gewoonlijk dat iemand geen zin meer heeft in samen werken, maar doodgewoon anderen gebruikt voor zolang dat uitkomt. En die positie handhaaft, ‘desnoods’ ten koste van anderen. Wat overigens hetzelfde uitlokt, maar dat is dan weer een ander verhaal. Business is war en zo. Daar lijkt politiek rechts en aanhang in gespecialiseerd, met politiek links als controlled opposition.

 9. @graftakk [9]: Weet U wat echt heel triest is, dat zo’n slemiel als U, het zich denkt te kunnen permiteren, om twee interessante mensen, zo weg te zetten, duidelijk de uitwassen van de tijdgeest, dat van lege vaten en zo, ben heel benieuwd naar Uw bijdrage, of bent U daar gewoon niet toe instaat, ik wacht af, groet !

  Mavado [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Mavado [11]: Ja dat is zo, ik ben zeker als mens en zijn lange leven, interessant te noemen, hypokriete cynische mensen maak ik mijn hele leven al mee, en die zijn nooit interessant, altijd vervelend !

 11. beste graftakk [9]: Je bent niet de eerste die de dominantie van enkele reageerders signaleert.Hub was altijd heel sterk tegen moderatie. Daar houden we zoveel mogelijk aan vast. Dat enkele reageerders zo dominant zijn is niet alleen deze personen aan te rekenen. Het zijn ook de reageerders die niet reageren die de dominantie mogelijk maken. We zijn bezig met de vernieuwing van de site en dan kijken we of we een blokkeer knop kunnen invoeren voor hen die zijn ingelogd. Dan kan je zelf kiezen de reacties van bepaalde reageerders niet te zien.

  graftakk [16] reageerde op deze reactie.
  toute va bien [18] reageerde op deze reactie.
  Mavado [23] reageerde op deze reactie.

 12. @graftakk [16]: ik begon zo’n beetje als redacteur toen spynose stopte. Reageerder Beek was toen dominant aanwezig. We modereerden wel maar minimaal. Toen ik toetrad tot de stuurgroep kwam de positie van moderator ter sprake, een niet langer schrijvende redacteur heeft toen een aantal jaar invulling gegeven aan moderatie beleid. En heeft ook wel degelijk mensen geweerd. Maar alleen als het niet anders kon. Slechts 1 keer is er direct een ban opgelegd, meestal was er een 3 strikes beleid. Dus ja, moderatie vond plaats toen Hub er nog was, maar sinds ik in de stuurgroep zit (daarvoor kan ik niet vertellen) is er zo min mogelijk gemodereerd.

  toute va bien [18] reageerde op deze reactie.
  peter [19] reageerde op deze reactie.
  Nico [20] reageerde op deze reactie.
  graftakk [31] reageerde op deze reactie.

 13. @ratio [17]: @ratio [15]: Waarom réageren deze geniale liberalen dan niet meer, ik denk altijd dat het internet en speciaal sommige sites, er zijn om gedachten te wisselen, en je denken te toetsen, maar wat blijkt, onze elitaire denkers, mengen zich niet met het gewone volk, nu ik heb de toets des tijds nu 83 jaar goed doorstaan, heb goede scholingen, diep gaande kennis van diverse wetenschappen, en dan komt er een anarchistische liberale knop, die je licht uitdraaid, op verzoek van zich zelf boven de ander plaatsende pseudo intelligentia, ben oud Provo, oud aanhanger van Jean paul Sartre, de vader van de philosophie van het ecistentialisme, ben nu oud en het denken gaat minder snel, maar ik vind dit geen goede en juiste ontwikkeling van een interessante site die vrijheid van denken in zijn vaandel voerd, wat blijft ons dan nog, groet !

 14. @graftakk [9]: Bedank degenen die je loyaal bent daarvoor. Die (laten) levens zo organiseren. Voor het overige zou ik even denken aan het gezegde ‘wat je zegt ben je zelf’. Als je anderen wilt weg censureren, ben ik benieuwd wat er uit jouzelf is weg gecensureerd.

  @ratio [17]: Let goed op wanneer je het woord ‘dominant’ of ‘storend’ van iemand te horen krijgt. Gezien ‘wat je zegt ben je zelf’ is de kans aanwezig dat zo iemand dominant en storend is jegens anderen, maar absoluut geen tegengas wil om geneutraliseerd te worden zodat een rusttoestand kan ontstaan. Censuur is alles! Althans, voor dominante, storende figuren. Tot het getijde keert en deze figuren geruimd of weg gecensureerd worden. Actie, reactie.

  Er wordt veel moeite gedaan om toch vooral niet te communiceren. Liever decreten en wetgeving door de strotten van anderen duwen, ‘veilig’ beschermd door allerlei constructies en regelingen. Voor zolang het duurt. Gezien allerlei gespannen en zelfs overspannen toestanden krijgt politiek rechts het heet onder de voeten. Maar ja, dan moeten ze anderen maar niet onder de voeten lopen… actie, reactie. Wie geen problemen wil, moet ze niet veroorzaken. Da’s gewoon eerlijk.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [20]: Concludeer hieruit geen sympathie voor politiek links. Als links controlled opposition is voor rechts, dan zitten ze beide op een filosofische dwaalweg.

  Ga maar na: Uit wiens koker kwam (in Nederland) het afbouwen van zelfstandigenafstrek en het verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Onder de valse vlag van zorg (links) en ‘eerlijke’ concurrentie (rechts).
  Interessante strategie om zelfstandigen in de armen van werkgevers te proberen te drijven, of proberen om te toveren tot werkgever. Immers, zelfstandigen worden relatief veel meer dan werkgevers en werknemers belast met opgelegde administratieve en juridische verplichtingen. Lastig om onder die belasting toch nog productief te blijven en ook nog tijd over te houden om te leven.

  Van buitenaf gewenst gedrag afdwingen mag wat kosten (liefst vooral voor anderen). Business is war! Probeer anderen te negeren, uit te schakelen of in te lijven om hen te kunnen gebruiken. Is dat niet waar politiek rechts voor staat, en waar politiek links braaf aan meewerkt?

 16. Om het off-topic lijntje van censuur even terug te volgen naar het begin:
  Als iemand kennelijk niets beters te doen heeft dan via een toetsenbord cijfers, letters, woorden en zelfs zinnen de digitale schijnwereld in te sturen, is er kennelijk iets mis. Er is in ieder geval geen sprake van een rusttoestand. Zo iemand wordt teveel lastig gevallen en/of stuurt overlast retour afzender. Een afzender die een individu kan zijn, of een groep zoals een collectief.

  Gezien ervaringen met IT is het een stuk gezonder als internet alleen gebruikt wordt om kennis te laten circuleren en eventueel een offline activiteit te organiseren. Helaas moet veel kennis daar eerst voor gefilterd en anderszins bewerkt worden. Dat begon vroeger al met heilig verklaarde boeken. Die rappen al vanaf het allereerste begin hallucinaties: “Onderwerpt en heerst over”. Genesis 1.

  Dat laatste werkte niet alleen door naar zaken doen (marktveroveraars), maar ook naar de digitale schijnwereld. ‘Uiteraard’ is iedere tegenkracht ‘slecht’. Probeer maar eens een website te bezoeken met je advertentie blocker aan. Dan krijg je een lesje te zien van een moraalridder die toch echt advertenties wil tonen, ook al heeft de ander daar geen behoefte aan.

 17. @Mavado [23]: Nou maar zeg wat een openbaring, dit is de prima voor elkaar show ten voeten uit, Mavado bepaalt zelf wat hij wil lezen, na het gelezen te hebben, anders is dit volkomen waanzin toch, en dan dit heerlijke kaltstellen van medemensen, zo op en top liberaal, maar je mag ook geen goede oppinie over je zelf er op na houden, ook dat willen deze lieden bepalen, door je te wegen en toetsen aan hun scheve denken, en dan zijn laatste in en in burgelijke opmerking ; ik kom al een eeuwigheid op deze site, dan leer je dat vanzelf, wat een in en in zielige vertoning Ratio op deze zich Liberaal noemende site, dit soort mensen van ORDO AB CHAO kun je beter weren, als de vriendelijke open schrijvers, die hun zegje doen, in de hoop dat een ander daar iets aan heeft, geloof mij deze elitaire figuren bezitten niet het menselijke element van vriendschap, groet uit het zuiden waar het leven (soms) nog goed is !

 18. @graftakk [24]: Als schrijvers zichzelf zo interessant vinden dat ze uitsluitend voor eigen parochie willen preken, en bereid zijn tot een Q&A, gaat daarmee toch niets verloren? En meelezers of reageerders die alleen vanuit eigen parochie willen horen, zijn praktisch gezien meestal toch weinig meer dan geïndoctrineerde sekteleden?

  Me denkt dat schrijven er vooral toe dient om stof tot nadenken te ventileren, en te zien wat er aan reacties loskomt. Reacties op een schrijfsel afknijpen is zoiets als doodreguleren, terwijl andersom reacties ‘metabiliseren’ nieuw leven kan ‘brengen’.

  De betere schrijvers vinden het interessant om vergelijkingen met andere inzichten te zien. Hoe meer reacties, hoe beter. Je weet nooit wat je voor zinvols uit een stroom informatie kunt filteren. Daarom kijk ik, bij tijd en gelegenheid, zorgvuldig naar wat anderen schrijven en wat daarin doorschemert. Of liever, te zeggen hebben. Want schrijven is vrijwel per definitie bij gebrek aan beter.

  graftakk [27] reageerde op deze reactie.

 19. @graftakk [24]: Kent U van Kiel persoonlijk, en dan GEBRAL waar U zich zelf steeds opnieuw in begeeft, dit helaas voor U, eeuwige gedroeftoeter over dat achter heel veel kwaad op deze planeet, blijkt uit de feiten dat daar Joden achter zitten, wat in wezen geen Joden zijn, maar een volk, die langgeleden het Joodse geloof zijn gaan aanhangen, en dat wil deze Van Kiel waarschijnlijk niet horen, om dat hij zelf bij deze doelgroep thuis hoord, uiteindelijk dan gaat dit Israel zich opsplitsen in een Joodse groep en een pseudo criminele Joodse groep, het wachten is op wanneer !

  graftakk [36] reageerde op deze reactie.

 20. @jhon [28]: Dank U, ben en blijf naïf, denk altijd positief over mensen, en dat heeft me op het internet al heel wat onaangename gevoelens opgeleverd, wat je mist is het lijf van je tegenstander : medestanders, lichaamstaal en de ogen, alhoewel de echte psychopaten heel bedreven zijn in hun spel, kijk naar onze grootste psychopaten van dit moment ; Rutte – Ollogren, die hebben het uitgevonden, groet !

 21. In dit “TROLLEN” fenomeen, plaats ik Mavado – Graftengels en in wezen geeft onze heilzame figuur “ratio” wel een beetje erg weinig tegengas, en we zijn heel goed in staat om zonder deze heilzame liberale site ( wat te bezien valt ) te leven, ook kunnen we zelf tot een créatie komen, dacht ik ?!, het is niet de eerste keer dat ik geband zal worden, maar dan ga ik er maar van uit dat je altijd door de strondkar wordt overreden, groet in de mensen een welbehagen !

Comments are closed.