Ik weet het, niet iedereen is een bewonderaar van Lincoln. Toch tot en met april iedere 4 weken een uitspraak van hem op Vrijspreker.

3 REACTIES

  1. Deze massamoordenaar heeft zijn eigen geluk gevonden ten koste van vele slachtoffers. De spreuk zou moeten zikn: “je geluk is jouw verantwoording maar breng anderen geen schade toe”.

  2. Jammer van die dubbele bodem in uitspraken. In de Nederlandse taal denk je bij verantwoording ogenblikkelijk aan verantwoording afleggen aan een ‘hogere macht’. Dat geldt dan misschien wel voor een lot dat via een rad van fortuin is beschikt, maar niet voor geluk als in bevrediging, verzadiging. Wat niet bereikt kan worden via het veroorzaken van aandoeningen, gebreken, overdosissen. Bij jezelf of anderen.

    Via de Engelse taal komt de laatste versie van geluk wat duidelijker uit de verf. Responsability. Response-ability, het innerlijke vermogen om zelf te doseren en sturen tijdens een reactie. Alhoewel je ervoor moet oppassen geen reactie-product van je omgeving te worden, anders kan het zomaar gebeuren dat je uit (van buitenaf gemanipuleerde) ‘vrije wil’ een zgn. reactionair beroep of ‘roeping’ gaat kiezen.

    Voor bevrediging, verzadiging wat geluk wordt genoemd, moet je je eigen wil mixen met corrigerend gedrag. Er zijn er helaas teveel die de richting die je van origine, van nature zou kiezen willen veranderen. Anderen gek maken om hen zover te krijgen door anderen gewenst gedrag te vertonen schijnt tot nationale sport gemaakt te zijn. Wat verder niets zegt over in hoeverre dat eigenlijk gezond of juist schadelijk uitwerkt.

  3. Iedere bestuurder van een land, heeft negatieve beoordelingen, ’t is maar waar je staat, ben je een oude witte man, sta je aan de zijde van President Lincoln, behoor je tot de andere partijen, ben je zijn vijand, dit is een historisch beeld, de overwinnaar schrijft de historie, nu niet altijd ? want de waarheid haalt vroeg of laat de leugen in, maar de vraag blijft wat is de ware gebeurtenis !

Comments are closed.