Goed nieuws voor onze asielzoekers uit Ethiopië en Eritrea…..

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

7 REACTIES

 1. De Volkskrant kopte dat alleen de woede van Greta Thunberg niet genoeg was voor die Nobelprijs. En: Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed is vredesduif en wervelstorm ineen. Dat klinkt interessant. Je zou bijna gaan denken aan de Redder en Verlosser zoals die door Rastafari wordt voorgesteld. Volgens Wikipedia:
  “De filosofie is gebaseerd op de voorspelling van Marcus Garvey dat er een koning in Afrika zou opstaan die alle zwarte mensen terug zal leiden naar het moederland, Ethiopië (Afrika).”

  Het wordt nog interessanter als je naar de Engelstalige versie doorklikt, met het oog op ‘mental enslavement:
  “Practitioners reject the traditional Christian view of Jesus, particularly the depiction of him as a white European, believing that this is a perversion of the truth. They believe that Jesus was a black African and that he was a Rasta. Many Rastas regard Christianity as the creation of the white man; they treat it with suspicion out of the view that the oppressors (white Europeans) and the oppressed (black Africans) cannot share the same God. Many Rastas take the view that the God worshipped by most white Christians is actually the Devil, and a recurring saying among Rastas is that “The Pope is Satan”. Rastas therefore often view Christian preachers as deceivers, and regard Christianity as being guilty of furthering the oppression of the African diaspora, often referring to it as having perpetrated mental enslavement.

  Vergelijk dat met Reformatoren die het pausdom als de zetel en functieplaats van de anti-Christ neerzetten. Kortom… het maakt niet zo uit waar bepaalde geluiden vandaan komen. Het gaat erom wat er gezegd wordt. Ik bedoel… wie heeft er nu behoefte aan mental enslavement? Niemand toch, behalve dan de gebruikers en uitbaters van dergeijke slaven?

  Terug naar de Ethiopische Nobelprijswinnaar, vredesduif en wervelstorm ineen: Correctie kan niet zonder educatie, want anders blijft corrigeren oeverloos doorgaan. Sommigen vinden dat laatste kennelijk een leuk verdienmodel, maar het doet teveel denken aan bloedkanker bekend als ‘leukemie’ en verziekt veel teveel. Kankeren op degenen die geen gewenst gedrag vertonen en zich onvoldoende of niet laten gebruiken als inkomstenbron of productiemiddel is bepaald geen uiting van geneeskunst…

  Aangezien IT een interessante afspiegeling is van staatsreligie, hier nog iets over de rol van de Medical doctor (MD): Afhankelijk van waar iemand door anderen is ingedeeld, kan degenen te maken krijgen met een markup taal of juist een markdown taal. Die laatste heeft als bestands-extensie meegekregen… je raad het al… .md. Van Medical Doctor of zo. whahaa…
  Als er aan iemands leven gedocterd wordt, wordt dat verkocht met een uitgedokterd verhaal dat niets te maken heeft met feitelijke geneeskunst. Mannetjesmakers toveren ‘markdown’ om naar ‘markup’. Schoonmakers misschien andersom. Maar het gaat vooral om uiterlijk vertoon; iemands innerlijke vermogens inperken (markdown) of juist uitbreiden met externe toeters en bellen (markup).

  Enfin. Een Nobelprijs zegt niet zoveel. Er zijn er genoeg die geen prijs hebben gekregen en toch iets doen wat in feite een mix is van allerlei kunsten. Hoewel niet als gekwalificeerd en erkend kunstenaar, en niet op het een of andere podium.

  • Voor techneuten en technocraten is het ‘markdown taaltje’ helaas niet onbekend. Hier een technische handleiding.
   Vertaald naar iets dat te begrijpen is:
   Om lagere sociale klassen afhankelijk en dom te houden komt deze methodiek erop neer: Laat wel woorden gebruiken met wat nadruk hier en daar, of om lijstjes te maken, maar laat het niet verder komen. Van volledige zelf-organisatie moet het niet kunnen komen. Er moet afhankelijkheid blijven en woorden of teksten moeten geoogst kunnen worden om door anderen gebruikt te kunnen worden. In liefst onherkenbare stijl, vergeleken met het origineel.

   Als je markdown vergelijkt met markup, dan valt op dat er bij markup vrij uitgebreid gespeeld kan worden met (organisatie)structuur, attributen, klassen, en ID’s. En dat markup (zoals HTML) terzijde wordt gestaan door cascades met medewerkers (zoals CSS) die het uiterlijk vertoon regelen.

   Zo bezien is web design vanuit IT nogal vergelijkbaar met het weven van een faciliterend edoch dwingend web van invloedssferen. Hoewel redesign het ‘levens’einde daarvan kan impliceren.

 2. Ethiopië was eens een bastion van Christelijke en Bhudistische naasten liefde, tot dat smerige onmenselijke Arabische denken de Islam zijn intreden deed, gesteund door de Joden nu nog, om het vuile werk voor de Joden te doen, het uitroeien van andere geloven, denk dat binnen kort het Goddelijke vuur van de hemel zal vallen, waarna er wat as blijft, kan de wereld eindelijk het paradijs kan worden als bedoeld !

  • Rastafari lijkt uit joodse koker te zijn komen, misschien met een knipoog naar de Ethiopische koningin Sheba. Nogal geïnspireerd vanuit Judaïsme. Het einddoel van het Rasta verhaal lijkt te zijn dat er geen enkele dominantie van iemand over anderen meer overblijft. Dat klinkt gezond, alhoewel ik onvoldoende in dat verhaal ben gedoken om te weten of het feitelijk kern-gezond kan uitwerken of niet. Hoe dan ook, de muziekstijl die uit Rastafari is voortgekomen, reggae, klinkt heerlijk. En rasta’s die voldoende over Rastafari weten zijn zowel helder qua denken, nuchter als relaxed. Dit niet bedoeld als reclame verhaal, maar wel om een interessante cultuurstroming te duiden.

 3. Wat een opmerkingen weer.
  Ze hebben de klok horen luiden maar weten niet waar deklepel is?
  Lees om te beginnen maar eens de Kebra Nagast online, misschien dat dat wat helderheid verschaft over Ethiopia en haar inwoners.

  • De vraag is altijd wat er bij een verhaal gedacht wordt. Misschien hadden de bedenkers van Rastafari iets anders voor ogen dan hedendaagse Rasta’s. Ik heb predikers gehoord die er kennelijk door de bedenkers van Rastafari op uit waren gestuurd, en het over iets anders hadden dan Rasta’s. Vanuit twee richtingen verschillende beeldvorming.

   De Kebra Nagast lijkt zoals te doen gebruikelijk een religieus verhaal te zijn met daarin bepaalde denkbeelden over bestuur. Wel monarchie, maar niet in feodale stijl? Opmerkelijk dat de val van Rome ook in de Kebra Nagast ter sprake komt, en satanisme wordt afgekeurd. Jammer dat koning Salomo als een soort beslissende afslag is gekozen. Bekend om wijsheid, ja, alleen was koning Salomo m.i. nu juist één van degenen die wat écht wijs was heeft vertaald, omgezet, naar een systematische probleembron. In andere delen van de wereld gebeurde hetzelfde. Zo bezien hebben monarchen nog iets te doen; bepaalde redeneringsfouten terugdraaien.

  • Misschien maakte ik een gedachtesprong die niet te volgen was. Het vroegste voorbeeld van satanisme is het verhaal over Caïn en Abel(welke laatste ‘able’ was). Als er geen pikorde is, wordt die wel gecreëerd. Dat is wat satanisten doen.

   Het woord pikorde kan meerdere betekenissen hebben; je pikt (kiest) iemand om een vraag aan te stellen, voor zover iemannd zich daarvoor laat kiezen. Geen probleem. Of, je kiest iemand die iets maar te doen heeft (hiërarchie, gecreëerde gezagsverhouding). Satanisme betekent zoiets als het chronische gedrag van een tegenstander. Als in handhaven die hiërarchie, die gezagsverhouding.

   Tegenwoordig vaart satanisme onder de vlag van sociaal Darwinisme. De Satanic Bible zet bureaucratische en juridische rituelen neer als religieuze rituelen. Maar het komt erop neer iemand te kiezen die iets moet gaan doen, of juist laten, of diegene dat nu wil of niet. Met of zonder ‘vereiste’ rituelen. Zo hebben lagere sociale klassen last van een ‘glazen plafond’ dat door hogere sociale klassen wordt geconstrueerd. Onzichtbare barrières. Een uiting van satanisme oftewel sociaal darwinisme. De effectiefste tegenstanders klimmen op de sociale ladder. Degenen die liever gezonde verhoudingen zien worden tegengehouden of naar beneden geschopt. Culturele klimaatvervuiling, systematisch georganiseerd. Als een ziektebeeld waar ieder zich verplicht naar moet richten.
   Zo bezien zijn ook monarchen op de korrel genomen door satanisten, om hen in positie te krijgen als een speelstuk op een schaakbord. En dat is waarom presidenten zich soms laten ontvallen ‘ik heb niet voor de politiek gekozen, de politiek heeft mij gekozen’. Als instrument, als speelstuk.
   Het moge duidelijk zijn dat het doorbreken dat dit soort satanische gewoonten en gebruiken meer vereist dan alleen maar oorlogshandelingen. Het is te diep in ieders denken geïndoctrineerd. Er wordt aangenomen dat dit de natuurlijke gang van zaken is. Natuurlijk is het inderdaad. Ongeveer even natuurlijk als een virus of de pest die rondwaart.

Comments are closed.